Sunteți pe pagina 1din 7

ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA

COM.STĂNCUȚA, JUD. BRĂILA


TEL/FAX: 0239665683
Email: shcoalastancutza@yahoo.com

CLASA: a VI-a
Profesor: Andronache Alexandrina
Şcoala Gimnazială Stăncuța
DISCIPLINA: Consiliere și dezvoltare personală
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
MANUAL: Consiliere și dezvoltare personală, clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2019 – 2020

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMAR DE ORE

Evaluare iniţială, Prezentarea tematicii 1


SEMESTRUL I LA ÎNCEPUT DE CĂLĂTORIE
8
(Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos şi echilibrat)
CĂLĂTORIE PRINTRE EMOȚII ȘI CUVINTE
6
(Dezvoltare socio-emoţională)
TOTAL SEM I 15
PAȘI ÎN ÎNVĂȚARE
6
(Managementul învăţării)
DRUMURI SPRE VIITOR
SEMESTRUL II 6
(Managementul carierei)
Recapitulare finală 4

TOTAL SEM II 16

TOTAL AN ŞCOLAR 31
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA
COM.STĂNCUȚA, JUD. BRĂILA
TEL/FAX: 0239665683
Email: shcoalastancutza@yahoo.com

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL I


Anul școlar 2019 – 2020

NR. DOMENIUL DE COMPETENŢE NR.


CONŢINUTURI ASOCIATE DATA OBS.
CRT. CONŢINUT SPECIFICE ORE
NOŢIUNI
Prezentarea tematicii. Evaluare iniţială 1 9 -13 septembrie 2019
GENERALE
1. AUTOCUNOAŞT 1.1 Ce iau cu mine: calități personale 1 16-20 septembrie 2019
ERE ŞI STIL DE Explorarea
VIAŢĂ Ce iau cu mine: credințe și atitudini 1 23 -27 septembrie 2019
direcțiilor de pozitive, speranță și optimism
SĂNĂTOS ŞI dezvoltare a
ECHILIBRAT Ce nu iau cu mine: stereotipuri și 30 septembrie – 4
caracteristicilor discriminare
LA ÎNCEPUT DE 1 octombrie 2019
personale
CĂLĂTORIE Fără stres către o destinație plăcută: 1 7 – 11 octombrie 2019
starea de bine
1.2
Identificarea Suveniruri de călătorie: recapitulare și 1 14 – 18 octombrie 2019
alternativelor de evaluare
soluționare a unor La drum prin lumina reflectoarelor: 21 -25 octombrie 2019
situații de stres Povestea lui Matei 1
pentru asigurarea
stării de bine Unde am ajuns? Autoevaluare și 28 octombrie –
reflecție, fișă de feedback 1 1 noiembrie 2019
Portofoliul meu de învățare 4 – 8 noiembrie 2019

2 DEZVOLTARE 2.1 Popas în lumea emoțiilor: joc de rol 1 11 – 15 noiembrie 2019


SOCIO- Exprimarea
EMOŢIONALĂ emoțiilor în acord cu
CĂLĂTORIE Pe firul apei: relația dintre evenimente, 1 18 – 22 noiembrie 2019
nevoile personale și
PRINTRE gânduri, emoții și comportamente
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA
COM.STĂNCUȚA, JUD. BRĂILA
TEL/FAX: 0239665683
Email: shcoalastancutza@yahoo.com

NR. DOMENIUL DE COMPETENŢE NR.


CONŢINUTURI ASOCIATE DATA OBS.
CRT. CONŢINUT SPECIFICE ORE
EMOȚII ȘI cu specificul Cum comunicăm eficient? Întâlnire cu 1 25 -29 noiembrie 2019
CUVINTE situațiilor Micul Prinț
Cum comunicăm în mediul real și 1 2 – 6 decembrie 2019
2.2
virtual: Povestea lui Ionuț (riscuri și
Identificarea
soluții)
elementelor
comunicării eficiente Recapitulare și evaluare: suveniruri de 9 -13 decembrie 2019
în medii reale și călătorie
virtuale Reflecţie, feedback 1 16 – 20 decembrie 2019
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA
COM.STĂNCUȚA, JUD. BRĂILA
TEL/FAX: 0239665683
Email: shcoalastancutza@yahoo.com

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRUL AL II-LEA


Anul școlar 2019 – 2020
NR. DOMENIUL DE COMPETENŢE NR.
CONŢINUTURI ASOCIATE DATA OBS.
CRT. CONŢINUT SPECIFICE ORE
3. MANAGEMENTUL 3.1 Pas la pas cu Harap Alb: experiențe de 1 13 – 17 ianuarie 2020
ÎNVĂŢĂRII Autoevaluarea învățare
PAȘI ÎN progreselor în
ÎNVĂȚARE învățare, utilizând Popas la școala din satul Măriucăi. 1 20 – 23 ianuarie 2020
instrumente simple Învățăm să învățăm
de planificare și
Urcușuri și coborâșuri cu Heidi: 1 27 – 31 ianuarie 2020
monitorizare
atitudini și comportamente care conduc
la învățarea eficientă
3.2
Manifestarea Încă un pas: spre progres și învățare 1 3 – 7 februarie 2020
interesului pentru a eficientă
învăța de la ceilalți Tehnici de învățare eficientă: 1 10 – 14 februarie 2020
și pentru a-i sprijini recapitulare
pe ceilalți în Unde am ajuns? Autoevaluare și 1 17 – 21 februarie 2020
învățare reflecție
4. MANAGEMENTUL 4.1 La drum cu Pinocchio: ocupații, 1 24 – 28 februarie 2020
CARIEREI Compararea unor funcții și meserii, profesii și cariere
DRUMURI SPRE trasee educaționale
VIITOR din perspectiva Plimbare printre meserii: codul 1 2 - 6 martie 2020
alegerii carierei ocupațiilor din România
Popas printre meserii. Trasee 1 9 – 13 martie 2020
4.2 educaționale, ocupații și cariere
Analiza unor
Criterii de alegere a unei cariere 1 16 – 20 martie 2020
ocupații din
perspectiva
responsabilităților, Recapitulare și evaluare. 1 23 – 27 martie 2020
ȘCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA
COM.STĂNCUȚA, JUD. BRĂILA
TEL/FAX: 0239665683
Email: shcoalastancutza@yahoo.com

NR. DOMENIUL DE COMPETENŢE NR.


CONŢINUTURI ASOCIATE DATA OBS.
CRT. CONŢINUT SPECIFICE ORE
condițiilor de lucru Unde am ajuns? Autoevaluare și 1 30 martie – 3 aprilie 2020
și a consecințelor reflecție
asupra stilului de Drumuri spre viitor 1 22 – 23 aprilie
viață
„Școala Altfel : Să știi mai multe, să fii mai bun!”
24 – 30 aprilie 2020
RECAPITULARE O destinație dorită: starea de bine 3 4 - 8 mai 2020
FINALĂ 11 – 15 mai 2020
18 – 22 mai 2020

Cufărul meu cu comori. Prezentarea 3 25 – 29 mai 2020


portofoliilor 2 – 5 iunie 2020
9 – 12 iunie 2020

Director,
A GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA
TĂNCUȚA, JUD. BRĂILA
X: 0239665683
hcoalastancutza@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN POPOVICI”


COLACU, FUNDU MOLDOVEI
SUCEAVA

TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ


CLASA a VI-a, ANUL ŞCOLAR 2019/2020

Nr.
TEMA DATA OBS.
crt.
1. Prezentarea tematicii. Evaluare inițială 9 sept. 2019 SEM.I
2. Ce iau cu mine: calități personale 16 sept. 2019
3. Ce iau cu mine: credințe și atitudini pozitive 23 sept. 2019
4. Ce nu iau cu mine: stereotipuri și discriminare 30 sept. 2019
5. Fără stres către o destinație plăcută: starea de bine 7 oct. 2019
6. Suveniruri de călătorie: recapitulare și evaluare 14 oct. 2019
7. La drum prin lumina reflectoarelor: Povestea lui Matei 21 oct. 2019
8. Unde am ajuns? Autoevaluare și reflecție, fișă de feedback 28 oct. 2019
9. Portofoliul meu de învățare 4 nov. 2019
10. Popas în lumea emoțiilor 11 nov. 2019
Pe firul apei: relația dintre evenimente, gânduri, emoții și
11. 18 nov. 2019
comportamente
12. Cum comunicăm eficient? Întâlnire cu Micul Prinț 25 nov. 2019
13. Cum comunicăm în mediul real și virtual: Povestea lui Ionuț 2 dec. 2019
14. Recapitulare și evaluare 9 dec. 2019
15. Reflecţie, feedback 16 dec. 2019
16. Pas la pas cu Harap Alb 13 ian. 2020 SEM.II
17. Popas la școala din satul Măriucăi 20 ian. 2020
18. Urcușuri și coborâșuri cu Heidi 27 ian. 2020
19. Încă un pas: spre progres și învățare eficientă 3 febr. 2020
20. Tehnici de învățare eficientă: recapitulare 10 febr. 2020
21. Unde am ajuns? Autoevaluare și reflecție 17 febr. 2020
22. La drum cu Pinocchio 24 febr. 2020
23. Plimbare printre meserii 2 mart. 2020
24. Popas printre meserii 9 mart. 2020
25. Criterii de alegere a unei cariere 16 mart. 2020
26. Recapitulare și evaluare 23 mart. 2020
27. Unde am ajuns? Autoevaluare și reflecție 27 apr. 2020
28. O destinație dorită: starea de bine 4 mai 2020
A GIMNAZIALĂ STĂNCUȚA
TĂNCUȚA, JUD. BRĂILA
X: 0239665683
hcoalastancutza@yahoo.com

Nr.
TEMA DATA OBS.
crt.
29. O destinație dorită: starea de bine 11 mai 2020
30. Cufărul meu cu comori. Prezentarea portofoliilor 18 mai 2020
31. Cufărul meu cu comori. Prezentarea portofoliilor 25 mai 2020
Diriginte,
IACOBAN MINODORA