Sunteți pe pagina 1din 14

ARIA CURRICULARĂ __________________

DOCUMENTELE
COMISIEI METODICE
_________________________________
ANUL ŞCOLAR _____________________
ARIA CURRICULARĂ_________________________
COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

COMPONENŢA COMISIEI METODICE


NR. NUMELE ŞI GR. ÎNCADRA NR.
SPECIALITATEA OBSERVAŢII
CRT PRENUMELE DID. REA ORE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22
RESPONSABILUL COMISIEI,
_______________________________________
ARIA CURRICULARĂ_________________________

COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
ŞI
FORMARE CONTINUĂ
ARIA CURRICULARĂ_________________________
COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

NECESAR DE FORMARE A CADRELOR DIDACTICE


Tipuri de cursuri
a. Management educaţional
b. Educaţie non-formală
c. Specialitate

Management educaţional Educaţie non-formală Specialitate


Ultima Ultima Ultima
Numele şi formare Numele şi formare Numele şi formare
Tipul cursului prenumele (denumirea prenumele Formare (denumirea prenumele Formare (denu mirea
cadrului Funcţia cursului, cadrului Funcţia iniţială cursului, cadrului Funcţia iniţială cursului, Obs.
didactic furnizorul, didactic furnizorul, didactic furnizorul,
anul) anul) anul)
ARIA CURRICULARĂ_________________________

COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

REGULAMENTE
ARIA CURRICULARĂ_________________________

COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE
ANUALE ŞI SEMESTRIALE
ARIA CURRICULARĂ_________________________

COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

PROIECTE ŞI PROGRAME
EDUCATIVE
ARIA CURRICULARĂ_________________________

COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

MANAGEMENTUL
COMISIEI METODICE

• PLANURI MANAGERIALE
• CALENDARE DE ACTIVITĂŢI
• INFORMĂRI ANUALE/SEMESTRIALE ASUPRA
ACTIVITĂŢII
• ŞEDINŢE DE LUCRU
ARIA CURRICULARĂ_________________________
COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

PROCES-VERBAL
încheiat azi, __________, la şedinţa Comisiei metodice _________________________.
Sunt prezenţi ___ membri ai comisiei. Lipsesc_________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
La şedinţă participă _____________________________________________________.

Ordinea de zi este următoarea:


1. _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

DISCUŢII:
CONCLUZII ŞI DECIZII:

De ducerea la îndeplinire a deciziilor răspund:

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal,

Am luat la cunoştinţă,
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 24.
RESPONSABILUL COMISIEI,

Data____________________________
ARIA CURRICULARĂ_________________________

COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI
ARIA CURRICULARĂ_________________________

COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

CONCURSURI

• DOCUMENTE DE ORGANIZARE
• REZULTATE
ARIA CURRICULARĂ_________________________

COMISIA METODICĂ _______________________ ANUL ŞCOLAR ________________

BAZA MATERIALĂ, DOTĂRI

S-ar putea să vă placă și