Sunteți pe pagina 1din 8

ACTIVITATE INTEGRATA

Animalele junglei
GRUPA: Mare ’’A’’
Data:08.02.2012
TEMA DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Vieţuitoare din juglă
TEMA ZILEI:Animalele junglei
Forma de realizare: Activitate integrată(DS+DEC+ALA+ADP)

Categorii de activităţi abordate:


▪ Activităţi pe domenii experienţiale:DS - Al câtelea animal lipseşte? jd
DEC- Animalele junglei”-desen după contur

▪ Activităţi liber alese (ALA)


Bibliotecă:”Curiozitati din junglă, savană!”-vizionare PPT
Artă: Elefantul din inimioare”
Joc de masă:Puzzle animale

Joc de miscare:”Elefantii”

 Activităţi de dezvolare personală( ADP)


Rutine :Înt.de dimineaţă: ’’ Cum rezistă animalele în desert?"
* Ne pregătim pt activităţi”-depr. de ordine şi disciplină
’’Mâini curate’’
Tranziţii : Numărăm până la 6;Jocul degetelor;

SCOPUL ACTIVITATII:
Consolidarea deprinderii de a determina locul fiecărui număr în şirul numeric;
Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen.

OBIECTIVE OPERATIONALE:
DS:
- să numere corect în şir crescător şi descrescător în limitele 1-6;
- să recunoască locul fiecărui numar în şirul numeric;
- să utilizeze corect numerele cardinale şi ordinale;
- să folosească un limbaj matematic adecvat;
DEC:
- să contureze utilizănd şablonul;
- să coloreze utilizând culorile adecvate;
- să execute correct exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii.
ALA:
Bibliotecă:
- Să răspundă corect la întrebările adresate;
- Să urmărească cu atenţie imaginile despre animalele din junglă, savană;
Artă:
- să picteze părtile elefantului folosind culoarea potrivită;
- să decupeze pe contur;
Joc de masă:
- să identifice tehnica prin care vor realiza tema;
să redea, cu ajutorul pieselor de puzzle imaginea animalelor sălbatice;

STRATEGII DIDACTICE:

SARCINA DIDACTICA:Stabilirea locului în şirul numeric; folosirea corectă a numeralului ordinal.

REGULI DE JOC:Copiii închid ochii le semnalul educatoarei, timp în care aceasta ascunde un
animal de pe panou. Ei trebuie să fie atenţi pentru a identifica locul animalelor care lipsesc.

ELEMENTE DE JOC:Surpriza, ascunderea, închiderea şi deschiderea ochilor, bătăi din palme .

Metode şi procedee: conversaţia; explicaţia; demonstraţia; exerciţiul; problematizarea; jocul ;

MATERIAL DIDACTIC:
- siluete animale din jungle; jetoane cifre;ppt cu animale din junglă, savană; şabloane cu
animale sălbatice; creioane colorate; lipici, hartie colorata, foarfeci, acuarele, pensule,
fişe, jetoane cu animale;puzzle animale;

FORME DE ORGANIZARE:
- Frontal
- pe grupe
- individual

FORME SI TEHNICI DE EVALUARE:


- evaluare continuă
- evaluare orală
- evaluare scrisă
- aprecieri verbale

Material bibliografic:
1. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,M.Ed.C.T., 2008
Scenariul zilei

Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii: aranjarea mobilierului


pe arii de stimulare şi pregătirea materialelor didactice corespunzătoare.
Copiii sunt invitaţi să se aseze în cerc unde are loc Intalnirea de dimineata. Discuţiile în
cerc cuprind:
Salutul – „Buna dimineata, copii!” Ma bucur să vă văd!. Copiii se salută reciproc cu
apelativul „ma bucur sa te vad” şi îşi dau mâna.
Prezenta: facem prezenta in stilul nostru: fiecare copil prezent îşi aşează fluturaşul cu
poza lui în copăcel iar langă copcăcel rămân doar,, fluturaşii ’’care nu sunt prezenţi.
Calendarul naturii:Discutii despre ziua în care suntem: In ce lună ne aflăm? Ce zi este
astăzi? A câta zi din sâptămână este ziua respectivă? . Astfel se completează calendarul naturii
cu data( ziua ) şi aspectele caracteristice zilei de către unu, doi copii.
Activitate de grup: Cum rezistă animalele în desert? Se poartă o discuţie despre viaţa
animalelor în deşert pornind de la o imagine reprezentând viaţa în deşert.
Anunţarea temei:Animalele din junglă. Pentru că săptămâna aceasta vorbim despre
animalele din junglă m-am gândit azi să ne jucăm cu animalele junglei un joc care se numeşte
Al câtelea animal lipseşte?, pe urmă vom contura după contur animale sălbatice.
Tranziţii : Numărăm până la 6.
Pe o măsuţă se află siluete cu animale sălbatice: lei, maimuţe. Voi cere copiilor să nume
re elementele celor două mulţimi. Pe urmă le vor aşeza pe un panou pe orizontală. Sub ele vor
aşeza cifrele din şirul numeric 1-6. Voi cere copiilor să arate primul, al doilea, … ulrimul animal.
Pe urmă voi cere copiilor să închidă ochii şi voi lua un animal din şirul numeric întrebând: Al
câtelea animal lipseşte?.
Se vor aşeza la măsuţ şi în continuare vom desena animale din junglă utilizând şabloane
cu conturul animalelor sălbatice.
Efectuăm exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: închidem şi deschidem
pumnii ; spălăm batistuţa ; o stoarcem ;cântăm la pian ; lupta degetelor. Le urez spor la lucru şi
îi ajut acolo unde întâmpină greutăţi. La sfărşit vom alege cele mai reuşite lucrări şi vom spune
de ce sunt acele lucrări reuşite.
Tranziţie: Jocul degetelor;
Se vor aşeza la centre şi li se va explica ce anume au de făcut: Bibliotecă:”Curiozitati din
junglă, savană!”-vizionare PPT; Artă: Elefantul din inimioare”; Joc de masă:Puzzle animale.
Ii supraveghez şi îi ajut acolo unde au nevoie.
Activitatea se va încheia cu aprecieri verbale , iar copiii vor primi recompense.
ACTIVITATE INTEGRATA

LA GRADINA ZOOLOGICA
GRUPA: Mare ’’A’’
Data:10.02.2012
TEMA DE STUDIU: Când, cum şi de ce se întâmplă?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Vieţuitoare din juglă
TEMA ZILEI:La grădina zoologică
Forma de realizare: Activitate integrată(DS+DOS+ALA+ADP)
Tipul activităţii: Verificarea şi sistematizarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.

Categorii de activităţi abordate:


▪ Activităţi pe domenii experienţiale:DS –Grădina Zoologică (verif.1- 6)numărăm animalele- joc
ex.
DOS-Zebra- rupere, lipire

▪ Activităţi liber alese (ALA)


Joc de rol:„De-a dresorii”
Artă: Uneşte puctele şi colorează
Bibliotecă: “Citim imagini cu animale salbatice din jungla si de la poli

Jocuri de mişcare: ,,Leul şi zebrele”

 Activităţi de dezvolare personală( ADP)


Rutine :Înt.de dimineaţă: Ai fost la circ, la Zoo? Ce ai văzut?
* Ne pregătim pt activităţi”-depr. de ordine şi disciplină
’’Mâini curate’’
Tranziţii : ,,Denumeşte animalul”-prin pipăire

SCOPUL ACTIVITATII:
Verificarea număratului în limitele 1-6;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
DS:
- să numere de la 1 la 6 recunoscând grupele cu 1-6 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
- să aşeze atâtea elemente cât indică cifra;
- să folosească un limbaj matematic adecvat;
DOS:
- să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâini;
- să utilizeze corect obiectele primite ;
- să lipească bucăţile de ziar pe conturul zebrei;
- să păstreze curăţenia la locul de muncă.
ALA:
Bibliotecă:
- să descrie aspecte caracteristice vieţii de la poli şi din junglă;
- să folosească un limbaj adecvat.
Artă:
- să unească punctele descoperind animalele de pe fisă;
- să colorize animalele folosind culorile adecvate.
Joc de rol:
- să denumească materialele folosite şi puse la dispoziţie ;
- să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului.
ALA II:
- să respecte regulile de desfăşurare a jocului;
- să interacţioneze cu ceilalţi copii, parteneri de joc;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia; explicaţia; demonstraţia; exerciţiul; problematizarea; jocul ;

MATERIAL DIDACTIC:
- jetoane animale din jungle; jetoane cifre;planşe cu animale din junglă, savană, poli; fişe;
creioane colorate; lipici, ziar, fişe cu conturul zebrei;animale de pluş.

FORME DE ORGANIZARE:
- Frontal
- pe grupe
- individual
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE:
- evaluare continuă
- evaluare orală
- evaluare scrisă
- aprecieri verbale

Material bibliografic:
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”,M.Ed.C.T., 2008
Activităţile matematice în grădiniţă” , Magdalena Dumitrana, Editura Compania, 2002
Scenariul zilei

Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii: aranjarea mobilierului


pe arii de stimulare şi pregătirea materialelor didactice corespunzătoare.
Copiii sunt invitaţi să se aseze în cerc unde are loc Intalnirea de dimineata. Discuţiile în
cerc cuprind:
Salutul – „Buna dimineata, copii!” Ma bucur să vă văd!. Copiii se salută reciproc cu
apelativul „ma bucur sa te vad” şi îşi dau mâna.
Prezenta: facem prezenta in stilul nostru: fiecare copil prezent îşi aşează fluturaşul cu
poza lui în copăcel iar langă copcăcel rămân doar,, fluturaşii ’’care nu sunt prezenţi.
Calendarul naturii:Discutii despre ziua în care suntem: In ce lună ne aflăm? Ce zi este
astăzi? A câta zi din sâptămână este ziua respectivă? . Astfel se completează calendarul naturii
cu data( ziua ) şi aspectele caracteristice zilei de către unu, doi copii.
Activitate de grup: : Ai fost la circ, la Zoo? Ce ai văzut? Se va purta o discuţie despre
gradina zoologică şi desprea animalele pe care le întâlnim acolo. Copiii care au fost la grădina
zoologică spun ce au vazut acolo.
Anunţărea temei:La grădina zoologică.
Prezint copiilor pe un panou o gradină zoologică cu cuşti pentru animale, dar în cuşti nu
se află nici un animal. Ca să avem animale în aceste cuşti vom juca un joc şi vom aşeza în
fiecare cuşca atâtea animale cât indică cifra arătată. Astfel vom aşeza grupe de animale cu 1,2,3
... 6 elemente. Copiii vor număra elementele mulţimilor constituite.
Se vor aşeza la măsuţe unde vor descoperi în coşuleţe lipici şi bucăţi de ziar, iar pe masă
conturul unei zebre. Le voi arăta lucrarea mea model şi le voi explica cum anume am realizat
această lucrare. Efectuăm exerciţiile de încălzire a muşchilor mici ai mâinii: închidem şi
deschidem pumnii ; spălăm batistuţa ; o stoarcem ;cântăm la pian ; lupta degetelor. Le urez
spor la lucru şi îi ajut acolo unde întâmpină greutăţi. La sfărşit vom alege cele mai reuşite
lucrări şi vom spune de ce sunt acele lucrări reuşite.
Tranziţie: ,,Denumeşte animalul”-prin pipăire.
Se vor aşeza la centre şi li se va explica ce anume au de făcut: Joc de rol:„De-a dresorii”;
Artă: Uneşte puctele şi colorează; Bibliotecă: “Citim imagini cu animale salbatice din jungla si
de la poli.
Îi supraveghez şi îi ajut acolo unde au nevoie.
Activitatea se va încheia cu aprecieri verbale , iar copiii vor primi recompense pe urmă se vor
jucă un joc de mişcare: ,,Leul şi zebrele”. Le explic regulile jocului şi vom executa jocul de
câteva ori.