Sunteți pe pagina 1din 1

ALGEBRÃ

I. Elemente de logicã matematicã


I.1. Noţiunea de propoziţie
Definiţia I.1.1. Se numeşte propoziţie un enunţ despre care se poate spune
cã este adevãrat sau fals, adr nu şi adevãrat şi fals simultan.
Se noteazã cu p,q, P, Q
Ex: 1) π∉ Q : acesta este un enunţ care exprimã un adevãr, deci o
propoziţie adevãratã.
2) x + 5 = 3, x∈ N este o propoziţie falsã, pentru cã nu existã nici un
numãr natural astfel ca x + 5 = 3
3) x ≤ y, x,y∈ N este un enunţ despre care nu se poate spune nimic.
Deci nu este o propoziţie.
Valoarea logicã sau valoarea de adevãr a unei propoziţii. Dacã o
propoziţie p este adevãratã se spune cã are valoarea logicã sau valoarea de adevãr:
adevãrul; aceastã valoare de adevãr se noteazã cu simbolul 1 sau a şi scriem v(p)
= 1 sau (v)p = a. Daca o propoziţie q este falsã, se spune cã are valoarea de
adevãr: falsul; aceastã valoare de adevãr se noteazã cu simbolul 0 sau f şi scriem
v(q) = 0 sau v(q) = f.