Sunteți pe pagina 1din 14

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CUPLATA

CU CRESA TANDAREI

EDUCATOARE:
TUDORACHE GEORGIANA
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CUPLATA CU CRESA TANDAREI


EDUCATOARE: TUDORACHE GEORGIANA
NIVEL:II, Grupa mare A „Crizantemele”
TEMA: „Cum este/ a fost si va fi aici, pe Pamant?’
SUBTEMA: „ Strabunii nostrii”
SCOPUL: Stimularea creativitatii prin formularea unor intrebari pentru rezolvarea de
probleme, prin intrebari de tipul „CE”, „CINE”, „UNDE”, „CAND”, „DE CE” pe baza
continutului povestii.

A. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI ALESE:

CENTRE DE INTERES:

I. BIBLIOTECA

Subiectul activitatii: ‘Citim si selectam imagini pentru a realiza un poster despre Unire”.
Obiective operationale:
să privească cu atenţie imaginile;
să identifice acele imagini referitoare la Unirea de la 1859;
să exprime verbal ceea ce vad in imagini imbogatindu-si vocabularul;
sa recite poezii despre Unire.
Metode didactice: observaţia,conversaţia, explicaţia;
Mijloace de invatamant: duplex, fise cu imagini despre Unire,lipici.

II. ARTA:
Subiectul activităţii: ”Hora Unirii”-aplicatie
Mijloc de realizare: aplicatie (lipire)
Obiective operaţionale:
Sa denumeasca materialele si instrumentele de lucru puse la dispozitie ;
Sa realizeze lucrarea utilizand tehnici diferite;
Sa-si dezvolte increderea in fortele proprii si sa manifeste stabilitate ;
Sa-si exprime opinia fata de lucrarea proprie si a colegilor, motivandu-si
parerea.

Metode didactice: conversaţia, explicatia, demonstratia;


Mijloace de învăţământ: harta Romaniei, oameni confectionati din hartie, lipici

III. CONSTRUCTII:
Subiectul activităţii: „ Palatul lui Ioan Cuza de la Ruginoasa”
Mijloc de realizare: joc de constructii
Obiective operaţionale:
să redea prin intermediul construcţiei modele tridimensionale, valorificând
deprinderile şi tehnicile de lucru însuşite anterior ( suprapunere, alăturare,îmbinare);
să selecteze adecvat piesele truselor de construcţii puse la dispoziţie şi să le
asambleze / îmbine armonios;
să manifeste stabilitate şi perseverenţă în acţiune;
să accepte responsabilităţi în cadrul grupului.

Metode didactice: explicaţia, conversaţia, instructajul verbal,jocul.

Mijloace de invatamant: cuburi “Lego”

IV. STIINTA:
Subiectul activităţii: „A fost odata...”
Mijloc de realizare: Fisa de lucru
Obiective operaţionale: conversatia, explicatia, exercitiul;
sa formeze grupe cu elemente identice;
sa deseneze tot atatea buline cat arata cifra;
sa rezolve operatii matematice de adunare si de scadere cu o unitate;
sa completeze crescator sirul numeric;
Metode didactice: explicatia, demonstratia, exercitiul.
Mijloace de invatamant: Caiete „Timtim-Timy” Domeniul Stiinte-Activitati matematice.
B. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:
ACTIVITATE INTEGRATA
,,Toti romanii canta HORA UNIRII’’

D.L.C-Educarea limbajului: ,,Toti romanii canta HORA UNIRII’’-lectura educatoarei


D.E.C.-Educatie muzicala): a) Hora Unirii-cantec
b) Hora Unirii-dans
Mijloc de realizare: lectura educatoarei
Tipul activitatii: insusire de noi cunostinte
Scopul:
Stimularea creativităţii prin formularea unor întrebari pentru rezolvarea de probleme,
prin întrebari de tipul ”CE?”,”CINE”,”UNDE?”,”CAND?’,”DE CE?”pe baza continutului
poveştii.
Formarea deprinderii de a intona corect, expresiv cantecul, respectand pozitia corecta,
tonul, semnalul de inceput, dictia si respiratia in emiterea sunetelor.

Obiective operaţionale:
Cognitive :
- să asculte cu atenţie povestea spusa de educatoare;
- să urmăreasca succesiunea evenimentelor;
- să denumească personajele ce apar în poveste;
- să alcătuiască cât mai multe întrebări pe baza conţinutului poveştii, folosind pronumele
interogativ:”CE?”,”CINE?”,”CÂND?”,”UNDE?”,”DE CE?”;
- să redea corect melodia cântecului;
- să înceapă şi să termine deodată cântecul;

Psiho- motorii:
- să mânuiască materialul în mod organizat;
- să respire corect în timpul cântării;

Afective :
- să se organizeze pe grupuri si sa colaboreze între ei;
- să manifeste spirit de echipa.

STRATEGIA DIDACTICA :
Metode si procedee: : lectura, metoda interactiva de grup”explozia stelara”, observaţia,
demonstraţia, conversaţia, explicaţia, povestirea, problematizarea.

Mijloace de invatamant: Portretul lui Alexandru Ioan Cuza, Prezentare Power-Point


povestea « Toti romanii canta Hora Unirii » de Dumitru Almas, planşă cu steaua mare şi cele
5 stele mai mici colorate, steaguri folosite pentru răspunsuri corecte.
Forme de organizare:frontal, pe grupe.

C. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

Subiectul activităţii:
„Ioan Roata si Voda Cuza” de Ion Creanga-dramatizare
„Hora Unirii”- dans
Mijloc de realizare:
dramatizare
dans
Obiective operaţionale:
să folosească vorbirea dialogată, menţinând normele de adresare pe parcursul relatării;
să recite clar şi expresiv;
să execute corect exerciţiile respectând indicaţiile metodice ale educatoarei;
să execute paşi succesivi înainte- înapoi, coordonând mişcările cu melodia dansului;
să manifeste acţiuni de cooperare în desfăşurarea dansului;

Metode şi procedee: conversatia,explicatia,demonstratia,exercitiul, observatia, expunerea.


Mijloace de învăţare: costume pentru fiecare personaj, costume populare pentru ceilalti
participanti la unire.

Tranzitie: „Hora Unirii” de Virgil Carianopol

BIBLIOGRAFIE:
Culea, Laurenţia şi colaboratorii, Activitatea integrată din grădiniţă – Ghid
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Editura Didactică
Publishing House, Bucureşti, 2008..
Brebeen S., Gongea E., Ruiu G., Fulga M., Metode interactive de grup-Ghid
metodic, Editura Arves, 2002.
***, Curriculum pentru învăţământul preşcolar – prezentare şi explicitări,
Editura Didactică Publishing House, Bucureşti,
DESFĂŞURAEA ACTIVITĂŢII

ETAPELE ACTIVITĂŢII CONŢINUT STRATEGII EVALUARE


INSTRUCTIV-EDUCATIV DIDACTICE
MOMENT Se aranjeaza mobilierul, se Explicatia Observarea
ORGANIZATORIC pregateste materialul didactic necesar conversatia comportamentu
desfasurarii in bune conditii a lui
activitatii. Corectarea
ţinutei

CAPTAREA ATENŢIEI Voi prezenta portretul lui Alexandru Surpriza Interesul


Ioan Cuza. pentru surpriza
REACTUALIZAREA Voi adresa prescolarilor urmatoarea Conversaţia Răspunsurile
CUNOŞTINŢELOR intrebare: copiilor
- “ Cine este in aceasta imagine?”
Pornind de la acest portret vom
purta un dialog despre evenimentul
istoric sarbătorit astazi.
- “Cine a fost Alexandru Ioan Cuza?”
- “Ce sarbatorim noi astazi?”
- “Ce stiti voi despre Unire?”
- “In ce an a a vut loc?”
- “Ce domn a ajutat la formare Unirii?”

ANUNŢAREA TEMEI SI ”Astazi, vă voi spune povestea “Toţi Explicaţia


A OBIECTIVEOR românii cântă Hora Unirii” scrisa de Conversaţia
Dumitru Almas , iar voi trebuie să fiţi
atenţi pentru că veţi formula întrebari
pe care sa le adresaţi colegilor
referitoare la conţinutul poveştii”.
DIRIJAREA ÎNVAŢĂRII Voi lectura poveste din prezentarea Lectura
power-point cât mai expresiv, folosind educatoarei
mimica şi gestica corespunzatore.
Conţinutul poveştii va fi expus
urmărindu-se succesiunea Explicaţia
evenimentelor.
Vom canta cu totii prima strofa din
„Hora Unirii” atunci cand boierul a
sosit la casa lui Mos Ion Roata pentru
a-l aresta si in final, cand toti satenii
cantau si dansau Hora Unirii, iar
boierul pleaca maniat, vom canta tot
cantecul.
OBŢINEREA Pentru început le voi cere copiilor
PERFORMANŢEI ŞI să precizeze care este titlul poveştii, Explicaţia
ASIGURAREA apoi voi explica cuvintele noi: napasta,
TRANSFERULUI darz, neinfricat, dantuiau, cuteza,
baioneta.
Prezint imagini amestecate ce
reprezintă aspecte din poveste şi las
copiii să le aşeze în ordine cronologica.
Analizez împreuna cu ei imaginile
şi stabilim împreuna care sunt
personajele poveştii.
EVALUAREA Propun copiilor sa desfasuram un
concurs care sa ne numeasca “Toti Conversaţia
romanii canta Hora Unirii” folosind
metoada activ-participativa “Explozia
stelara”.
Voi explica regulile de desfaşurare
a activitaţii: pentru a desfasura Explicaţia
concursul trebuie sa formam cinci
echipe, in acest sens fiecare prescolar
isi va alege o steluta colorata si vom
forma grupele in functie de culoare
stelutelor.
Voi aseza in mijlocul
semicercului o stea pe care se afla o
imagine sugestiva despre povestea
audiata.
Toţi copiii privesc şi formuleaza în
grup cât mai multa întrebări legate de
imagine si de conţinutul poveştii.
Pentru a obţine cât mai multe conexiuni
între întrebarile descoperite , se
stabileste ordinea adresarii întrebarilor: Explozia
CINE, CE, UNDE, CÂND, DE CE. stelara
Pe rând fiecare grup adreseaza
celorlalte grupuri întrebări din
conţinutul poveştii , aceştia raspund, si
astfel se ajută pentru a da răspunsuri
corecte.
Pentru fiecare răspuns bun se acorda
echipei un steg, iar echipa castigatoare
va fi cea care la sfarsitul concursului va
avea cele mai multe steaguri.
Întrebari posibile:
CINE?
-Cine a scris povestea? Povestea e
scrisă de Dumitru Almaş.
-Cine se împotrivea Unirii? Cei care se
împotriveau erau boierii.
-Cine erau cei care aşteptau Unirea?Cei
care aşteptau Unirea erau sătenii, dar şi
ţara.
-Cine era ţăranul din satul Câmpuri?
Ţăranul din satul Câmpeni era Moş Ion
Roată.
-Cine erau cei care se împotriveau
Unirii?Cei care se împotriveau Unirii
erau boierii.
-Cine îl însoţea pe boier?Pe boier îl
însoţea un grup de jandarmii.
-Cine a înconjurat trăsura boierului?
Trăsura boierului a fost înconjurată de
mulţime.
-Cine a învăţat copiii să cânte?
Dascălul a învăţat copiii să cânte.
-Cine a fost ales în sfat cel mai mare?
Cel mai mare a fost ales Moş Ion
Roată.
-Cine este cel care a fost ales domnitor
în Moldova şi Ţara Românească?
Domnitorul ales a fost Al.Ioan Cuza.

CE?
-Ce cântec cântau ţăranii? Ţăranii
cântau ,,Hora Unirii’’.
-Ce a hotărât dascălul? Dascălul a
hotărât să nu-l lase pe boier să intre,
sa-l aresteze pe mos Ion Roata.
-Ce au făcut copiii când au auzit că
boierul a intrat în sat ? Copiii s-au
strâns la casa lui moş Ion Roată.
-Ce a poruncit boierul?Boierul a
poruncit să-i gonească, să-i înţepe cu
baioneta.
-Ce atitudine au luat jandarmii când au
văzut mulţimea mare adunată? Au
descălecat unul câte unul şi ei înşişi se
prinseră în horă.
-Ce a făcut boierul, când a văzut ce se
întâmplă cu el?Boierul a plecat.
-Ce a şoptit vizitiului? Boierul a spus
boierului să plece.

UNDE?
- Unde se petrece acţiunea? Acţiunea se
petrece în satul Câmpuri.
-Unde a urcat moş Ion pentru ca boierul
să nu-i mai asuprească pe prietenii
Unirii? Moş Ion a urcat la conacul
boierului.
-Unde a mers Moş Ion pentru a cere
ajutor? El a mers la dascălul satului.
-Unde a oprit boierul? Boierul a oprit la
casa lui Moş Ion Roată.
-Unde l-a aşteptat moş Ion pe boier?
Moş Ion l-a aşteptat pe prispa casei, în
mijlocul copiilor.

CAND?
-Când a venit boierul în Câmpuri?
Boierul a venit peste câteva zile.
-Când au auzit vestea, cum au
reacţionat dascălul şi copiii? Ei s-au
strâns la casa lui moş Ion Roată.
-Când a plecat boierul? Boierul a
plecat când a văzut că nu mai are
scăpare.
-Când se cântă ,,Hora Unirii’’ ? Hora
unirii se cântă la 24 ianuarie.
-Când s-a înfâptuit Unirea celor 2
state? Unirea s-a înfaptuit la 24
ian.1859.
DE CE?
-De ce boierii nu sufereau să audă acest
cântec?Ei nu sufereau deoarece erau răi
şi lacomi.
-De ce s-a dus moş Ion la dascăl? Moş
Ion s-a dus să-l ajute să aleagă înaltul
sfat al Unirii.
-De ce a venit boierul la casa lui moş
Ion? Boierul a venit să-l aresteze.
-De ce s-au strâns copiii la casa lui moş
Ion? Copiii s-au strâns pentru a-l apăra.
-De ce dorea boierul să gonească
mulţimea? Boierul dorea să gonească
mulţimea deoarece se temea de ea.
-De ce dascălul şi copiii au cântat mai
tare şi mai cu foc? Ei au cântat din ce
în ce mai tare pentru a stârni mulţimea
şi pentru a aduna şi mai mulţi oameni.
-De ce boierul s-a lasat pe perne şi s-a
făcut mic şi nevăzut? Boierul s-a făcut
mic şi nevăzut de frica mulţimii.
-De ce sărbătorim acest eveniment
istoric? Ţara noastră sărbătoreşte
Unirea pentru cinstirea strămoşilor
noştri.
ÎNCHEIEREA În încheierea activitaţii se stabileşte Se face
ACTIVITAŢII grupul castigător pe baza numărarii evaluarea in
steagurilor. funcţie de
numarul de
steaguri
primite
DE CE?

CE?

CAND?

TEMA
CENTRALA
‘’TOŢI ROMÂNI
CÂNTĂ HORA
UNIRII’’

CINE?
UNDE?
SCENARIUL DIDACTIC

Programul va începe cu întâlnirea de dimineaţă, debutând cu salutul: ,,Bună


dimineaţa, d-na educatoare!” şi răspunsul: ,,Bună dimineaţa, romani”! “- De ce credeti voi ca
v-am spus romani?, Ce sarbatorim noi astazi?’ Apoi se vor saluta intre ei: fetele le vor spune
baietilor “Bună dimineaţa, romani!”, iar baieti fetelor “Bună dimineaţa, romancute!”.
Remarcand faptul ca nu toti romanii si romancutele din grupa mare sunt prezente la gradinita,
doamna educatoare propune copiilor sa faca prezenta pentru a-i identifica pe cei care
lipsesc(prezenta), apoi se va completa calendarul naturii.
Se prezinta activitatile pe care copiii le vor desfasura in cadrul acelei zile: ”Astazi,
vă voi spune povestea “Toţi românii cântă Hora Unirii” scrisa de Dumitru Almas, vom
organiza un concurs cu aceasta tema, unde voi va trebuie sa adresati intrebari colegilor vostri
despre intamplarile din poveste, iar activitatea pe centre o astfel: la centrul BIBLIOTECA
vom realiza un poster despre Unire , la centrul ARTA vom realiza Hora Unirii, la centru
CONSTRUCTII vom construi “ Palatul lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa”, iar la
centrul STIINTA vom rezolva o fisa din caietele “Timtim-Timy’.
Doamna educatoare ii anunta pe copii ca are o surpriza pentru ei, apoi deschizand
calculatorul le prezinta o imagine in care este ilustrat portretul lui Alexandru Ioan Cuza, ei vor
avea ca sarcina sa spuna al cui este portretul. Pornind de la acest portret vom purta un dialog
despre evenimentul istoric sarbătorit astazi, se adreseaza urmatoarele intrebari:
- “Cine a fost Alexandru Ioan Cuza?”
- “Ce sarbatorim noi astazi?”
- “Ce stiti voi despre Unire?”
- “In ce an a a vut loc?”
- “Ce domn a ajutat la formare Unirii?”
Dupa aceasta scurta discutie despre Unire, se va lectura din prezentarea power-
point poveste “Toti romanii canta Hora Unirii” de Dumitru Almas. Prescolarii vor canta
prima strofa din „Hora Unirii” atunci cand boierul a sosit la casa lui Mos Ion Roata pentru a-l
aresta si in final, cand toti satenii cantau si dansau Hora Unirii, iar boierul pleaca maniat, vom
canta tot cantecul.
Dupa citirea povestii, se vor explica cuvintele noi, se va aminti titlul povestii, apoi
se vor prezenta imagini amestecate ce reprezinta aspecte din poveste, iar copii vor avea ca
sarcina sa le aseze in ordine cronologica, imaginile vor fi analizate si se vor stabili personajele
povestii.
Doamna educatoare propune copiilor sa organizeze un concurs cu tema “Toti romanii canta
Hora Unirii” folosind metoada activ-participativa “Explozia stelara”. Se explica regulile de
desfaşurare a activitaţii: pentru a desfasura concursul trebuie formate cinci echipe, in acest
sens fiecare prescolar isi va alege o steluta colorata, iar grupele vor fi formate in functie de
culoare stelutelor. Se aseza in mijlocul semicercului o stea pe care se afla o imagine sugestiva
despre povestea audiata.
Toţi copiii privesc şi formuleaza în grup cât mai multa întrebări legate de imagine si
de conţinutul poveştii. Pentru a obţine cât mai multe conexiuni între întrebarile descoperite , se
stabileste ordinea adresarii întrebarilor: CINE, CE, UNDE, CÂND, DE CE?. Pe rând fiecare
grup adreseaza celorlalte grupuri întrebări din conţinutul poveştii , aceştia raspund, si astfel se
ajută pentru a da răspunsuri corecte.
Pentru fiecare răspuns bun se acorda echipei un steg, iar echipa castigatoare va fi cea
care la sfarsitul concursului va avea cele mai multe steaguri.

Tranzitie 1: “ Mergem ca sodatii”

Se descopera micutilor prescolari centrele de interes la care vor lucra in aceasta zi si


in functie de propriile dorinte, vor alege sectorul la care doresc sa lucreze.
Copiii vor denumi materialele de la fiecare centru si vor astepta indicatiile doamnei
educatoare pentru a rezolva sarcinile. Precolarii de la centrul “Biblioteca” vor citi si selecta
imagini pentru a realiza un poster despre Unire, prescolarii de la centrul “Arta” vor lipi oameni
care danseaza Hora Unirii pe Harta Romaniei, prescolarii de la centrul “Constructii” vor
construi
“ Palatul lui Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa”, iar cei de la centrul “Stiinta” vor rezolva
o fisa din caietele “Timtim-Timy”.
Voi da semnalul de începere a lucrului . Pe parcursul activităţii voi da indicaţii cu
privire la respectarea cerinţelor şi a tehnicilor de lucru. De asemenea, voi atrage atenţia asupra
aplicării unei cantităţi potrivite de aracet, pentru a păstra aspectul îngrijit al lucrării. Voi da
indicaţii acolo unde este cazul şi voi nota numele copiilor pe lucrări.
La finalul activităţilor liber alese, copiii vor trece pe la fiecare centru şi vor aprecia
realizările proprii, dar şi pe ale colegilor.
Cand copii au finalizat sarcinile primite, educatoarea face aprecieri individuale si
colective.

Tranzitie2: « Unu, doi, unu, doi


Mergem toti in pas vioi »

Prescolarii vor fi costumati potrivit rolului pe care il au in dramatizarea „Ioan Roata si


Voda Cuza” de Ion Creanga, iar cei care nu au rol vor fi imbracati in costum popular.
Se va dramatiza povestea, apoi se va canta si dansa “Hora Unirii”.