Sunteți pe pagina 1din 2

Temele de control

1. Alcătuiți o listă de cauze care conduc la supraevaluare


performanțelor angajaților și o listă a celor care conduc la subevaluarea
acestora.
R: Cauze care conduc la supraevaluarea performanțelor angajaților:
- dorința șefilor de a câștiga bunăvoința angajaților
- lipsa de interes față de performanțele subordonaților
- preocuparea managerilor pentru protejarea angajaților
- dorința de a recompensa angajații care dovedesc o îmbunătățire a performanței
Cauze care conduc la subevaluarea acestora:
- dorința de a transmite un mesaj unui angajat, deoarece se consideră că acesta
trebuie să părăsească organizația
-preocuparea managerilor de a ține angajații cât mai aproape de realitate și de a-i
atenționa în legătura cu necesitatea sarcinilor
-intenția managerilor de a fi bine văzuți de șefii ierarhici

2.Precizați ce ați face în calitate de șef al departamentului de resurse


umane pentru a crește motivația în muncă la biroul de facturare?
R: Pentru a crește motivația în muncă la biroul de facturare unul dintre cele mai
importante obiective interne ar fi menținerea celor mai buni angajați prin atingerea
următoarelor strategii:
- satisfacerea celor 3 nevoi speciale ale oamenilor( nevoia de siguranță, de
recunoaștere, de apartenență)
-crearea unui mediu de lucru în care angajații să se simtă bine
-motivarea angajaților ( acordarea recompenselor bănești, laude, avansări,
dobândirea unor responsabilități mai mari )
-reducerea stresului angajaților

3.Realizați un plan strategic pornind de la definirea a 3 obiective.


R: Proiectul pe care doresc să-l implementez urmărește eficientizarea procesului de
cazare prin dezvoltarea unei aplicații ce se va oferi posibilitatea completării
sarcinilor de cazare, dar și a celor de decazare, ridicarea dispozițiilor și a
contractelor online.
Obiective:
1. Creșterea transparenței procesului de cazare- vizează toate procesele ce au
loc ăn cadrul facultății, dar și crearea condițiilor pentru trecerea de la un sistem de
secretariat electronic total.
2.Reducerea sarcinilor suplimentare ale personalului- prioritatea facultății
este asigurarea continuității dezvoltării, precum și accentuarea schimbării.
3. Reducerea cheltuielilor suplimentare cauzate de pierderea chitanțelor cu
100% - strategia urmărește creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor
informaționale și de comunicații în derularea procesului educațional.