Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lectură

Titlul: Dl Goe
Autorul: Ion Luca Caragiale
Personaje: Goe, tanti Mița, mam’ mare, mamițica.
Date despre autor: Ion Luca Caragiale a fost un dramaturg, nuvelist, poet,
scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român.
Cuvinte necunoscute:
hatarul – favoare, serviciu, plăcere.
smucitura – faptul de a smuci; mișcare repezită, bruscă.
impacient – nerăbdător, neliniștit.
M-a impresionat personajul Goe pentru că era obraznic, neastâmpărat.
Expresii deosebite
 Goe e foarte impacient;
 Zice cu pica urătul;
Povestirea pe scurt:
Goe aşteaptă împreuna cu cele trei doamne sosirea trenului și este îmbrăcat într-
un frumos costum de marinar. Copilul este neastâmpărat și are o atitudine
necorespunzătoare față de cele trei doamne. Trenul sosește și cei patru pasageri
urcă în vagon. Li se oferă loc în compartiment, dar Goe rămâne în coridor. Lui
Goe îi zboară pălăria cu bilet cu tot . Sosește conductorul care le cere doamnelor
să plătească biletul și o amendă. Mamițica îl ceartă pe Goe îl smucește și acesta
se lovește cu nasul . Supărarea ia sfârșit și Goe este ,,recompensat” cu o
ciocolată în schimbul unei ,,pupături”. Goe dispare și se blochează în toaleta
vagonului de unde este eliberat de conductor. Neastâmparându-se trage
semnalul de alarma. Trenul pornește din nou și toți pasagerii ajung la
București.