Sunteți pe pagina 1din 11

“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul

polieleu
Robii Domnului
de petru lampadarie,
tradus de Visarion
duhovnicul m[n[stirii
neam\

 
glas


o o 
bi i  o
ro  bii 
i     
i     Dom nu    
lui 
     
A a 
a 


li i 
i 
lu u
i i i 
a  
Lă 
u 
da 
a 
a ați  
nu   
u me

  lee
Dom
nu u
u u
lui  
lă 
u da 
ați 
slu  u  
u  
ugi 
pe 
e 

  
Do 
o 
o 
o 
om 
nu 
u  
u
u u u 
u 
u 
u 
u 
u ul    
A aa 

  
li i i lu
u 
i i
i 
a



ei 
ce
e e 
sta   
ați 
în 
ca a a sa  
Do 
o o 
mnu 
u 
u
u


lui     
în 
cur 
 ți i 
le  
ca 
a 
sei 
Dum 
ne ze 
e 
u u lu ui


ui 
no  
o 
o 
os  
tru 
u  
u 
u 
u 
u 
u  
u  
u 
u 
u u  
A 
a a 


li i 
i 
lu 
u 
i i i 
a 

1
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


ă u    
da 
ați 
pre  
Do  
o 
o om
nul 
     
că 
e e 


es 
te 
e 
bu 
uun
Do 
o  o 
o om nu 
  
u 
u 
u u 
u  u
u u 
u 


u 
u 
u 
ul  
A aa 
li i i 
lu 
u 
i i i
a 

â 
â ân ta a
a aa 
cân â
â â  a ați
ân
ta


nu u u 
u 
u
me e 
le e
e Lui 
că 
ă  
ă 
e es
te e 
e


bu  
u 
u 
u 
u 
u  u 
u  
u 
u   
u 
u 
u 
un  
A a 
a 


li i i 
lu 
u 
i i 
i 
a 


ă ă 
pre 
e  e
I i 
a a
cov  
și-a 
a le 
e 
es Lu 
u


u u i i 
i i
iși 
Do  o     
o om nu 
u 
u 
u u 
u 
u u 

u χu u
 u uu 
u 
ul 
 
A aa 
li i i 
lu 
u

u u


i i i
a 


re Is ra i il 
spre 
moș 
te ni i i 
 i i 
re 
Lu 
u 

u  
i i 
i 
i i 
i  
i i  
i 
i χi 
i 
i i 
i 
i 
iși  


A aa 
li i 
i 
lu u
i i i 
a 

2
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


ă ă 
e 
eu 
a 
a a 
a 
a am  
cu 
no 
os cu ut 


că ă ma a a 
re e 
e 
es te 
e 
Do 
o 
o 
om
nul 
u  
u 
u 

u u 
u 
u 
u u u u u 
u u
χu 
   uu
u uu 
χu 
u u u
u


u χu 
ul
 
A aa 
li i 
i 
lu u
i i 
i 
a 


i i Do nu 
ul
no oo 
os
tru 
pes 
te to oo o 


o   u u 
oți Du mne e
e 
ze 
e e
e 
e 
i i 
i i 
 ii i i


i i i i i 
i i
χi 
     i i
i ii χi i i iii 

χii 
A aa 
li i
i 
lu u
i i i 
a 


oa a  
a a te 
a   e   câ  â  â 
te 
 a 
vru  u  uut


Do 
omnu 
ul a a 
a afă 
ă  
ă 
ă 
ă 
cu u u 
ut 


î î î 
în 
Ce  
er  
și i
i 
pre 
 pă 
ă 
mâ   
â 
â â 
â 
â 
â 
â  â 


â â â â
 
â â â ânt

A a a

li i i

lu u i
 
i i


a 
a.


n 
mă  
ă  
ă  
ări 
și 
în  
tru 
toa  
a  
te   
a dâ ân  
cu 
u
3
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


u ri le   
i i  e 
e 
e 
e e  
e 
e e e
e e  e e e


e e 
e 
e 
e 
e  
A 
a  
a 
li i  
i 
lu 
u  i 
i 
i 


a 


i di ca   
a a 
a  no  
t-a  o 
o oo
rii 
dela 
ma 
ar 


gi ni le e pă ă
mâ ân
tu lu     
u u u u
u u
u u u


u u 
u u
u u u u
u u u u 
u u u 
u ul A 
a


a 
li i i 
lu 
u
i i i
a 


u  
ul 
ge 
ri 
le     a  a 
spre ploa ie e  
e 
le-a  
a 
a fă  
ă  
ă


cu  
u 
u 
u u 
u u u 
ut a  a 
li i  
i 
lu 
u i


i i 
a. 


el ce scoa 
a  
a 
te e vâ 
â 
â tu uri
din 
vis 
ti e


ri i 
i 
i le Sa 
a 
le   
e 
e e
e e 
e 
e 
e 
e 
e e
e


e e
e e  
e 
e  
e 
χe 
A 
a a 
li i 
i 
lu 
u 
i


i
i
a

4
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


a a 
re 
le a 
bă 
ă tu ut 
ce 
e le în tâ 
âi   
năs  
cu 

u 
te 
a 
le E gi i 
ip 
tu lu 
u 
u  
u 
u  
u 
u 
u 

u u 
 u 
u u  
u 
u 
χu
u  u
u  
u 
χu    
ui 
A 
a a 
li i 
i


lu 
u 
i i i
a 


e la 
om  
pâ 
nă 
ă 
la a 
a 
do o bi 
i  
i 
to o 
o 


o 
o 
o o 
o  
o
o 
o 
o oo 
o o o o o A 
o oc  a 


a 
li i 
i 
lu 
u 
i i i 
a 


ri mi i 
i 
s-a se 
e 
e 
e  em
  
ne   și i 
  mi i nu


uni   mij 
în  lo
o 
cu 
ul 
tău E 
gi 
i 
i ip
te e 
e e 
e e
e e


e e e 
e 
e e  
e 
e  e   χe e   
e 
e A 
a 
li i  
i


lu 
u 
i i 
i 
a 


n 
tru 
fa 
ra aa
o 
on și în tru toa a 
a ate 

  
slu u 
u 
u gi 
i 
i le e 
e 
Lu   
u u
u u  
u   u 
u 
u 
u  

u 
u u
u u u
u 
u 
u u
u u u
u 
u
u u 
u 
χui 
A aa 

5
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


li i i 
lu u
i a 
i i


a a 
re  
le 
a bă 
ă 
tu   a  
ut nea muri 
mu 
u  
u 
u 
ul 
te 
 


e 
e 
e  
e 
e 
e  
e 
e  
e 
e   e 
e 
e 
e e e e   
e  
e e
e


e e e 
e 
e ee  A a
χe  a 
li ii 
lu u
u i i 
a 


i i a 
a 
u 
u uci i 
is 
î 
îm  
pă 
ra 
aa


a 
ați 
ma 
a 
a 
a 
a  
a 
a a  
a  a 
a 
a 
a  
a  a  a 
a


a   
a a ari A a 
a 
li i 
i 
lu 
u 
u i i 
i 
a 


re 
Si i 
io 
on 
îm 
pă ra 
a 
a 
a atu 
ul a a mo


re e
i i i 
lo 
o  
o 
o o 
o 
o o
o  o 
o 
o 
o


o 
o 
o 
o o  o o o 
o 
or 
A aa 
li i 
i 
lu 
u


i i
i 
a



i pre e
eOg  
îm 
pă 
ra tu u ul  
Va aa 
sa a
nu u 

u
lu u u
u 
u 
u  u  
u  u  u  
u  u u u u   
u   
χu  
ui  


A aa 
li i i 
lu 
u 
u i i 
i 
a 

6
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


i toa a 
te 
îm pă 
ră 
ții i i 
lee 
e  
lu u 
ui 
Ca


a a na a a
a a a
a a a a
a a a  a a
a aa a a
a a


a an 
A a a 
li i i 
lu 
u 
i i i 
a  


i i  a a
i  a da at 
pă
mâ tu  
ul
lo or 
moș te


ni 
i i 
i re 
e  
e 
e  
e
e  e e  e  e    
e    e  e  e  e  e 


e χe 
e  
A aa 
li i 
i 
lu 
u 
i i 
i 
a 


o ște ni re 
e e
lu 
ui
Is 
ra i il no ro 
o 
o oo


du u
u u 
ul
Să 
ă ă
ă 
ă 
ă ă ă ă ă  
ă  ă ă 
ă 
ă


ă ă
ău 
A aa 
li i 
i 
lu 
u 
i i 
i 
a 


oa a 
a a  a am ne nu me e le e e 
e Tău 


es te ee
î îîn   
vea a a
a a
a a a a
a a
a 
 
a 
a a 
a

ac 
A

a

a
 
li i i

lu u i i
i 
a


i   
po 
me ni rea a a 
Ta  a
în 
nea a a 
a aam 
și 


i î î 
în
nea a  
a 
a 
a 
a a a 
a 
a a 
a   aaa 
a  
χa  am

7
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


A a

a
 
li i i lu
u
i

i i a


ă ă 
ă 
va 
ju 
de ca 
a 
a 
a  
a 
Do o o 
o 
om   


nu ul  
pre 
no ro 
dul 
Să 
ă ă  ă
ă 
ă 
ă ă ă ă 
ă 


ă ă
ă ă 
ă ă ă ă
ă 
ă 
ă ău  
A 
a a 
li i 
i


lu u
i i i 
a. 


i spre slu u u gi 
i i 
le e 
e 
Sa 
a  a
a 
a


le 
se 
va mi lo 
os 
ti  
i i 
i i 
i i i i 
i 
i 
i 
i


i i i i 
i i 
i 
i vi   
A 
a a   
li 
i i 
lu 
u


i i i
a 
i



i i i i i 
 do o lii 
pă 
gâ 
ni  lor 
i  ar 
gi 
i i


int 
și 
i  i
i a 
a a  
ur 
lu 
u   de
u cruri mâ 
â â 
â â 
âini 


o o 
me 
e 
e
ne 
e e 
e
e 
e e e e 
e   ești
 
A 


a 
li ii 
lu u
i i 
i 
a 


u 
u 
u  a 
ră  au și i 
i 
nu 
u u u vo 
or 
gră 
ă 
i i

8
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


i i i i i 
i i i 
i i   
A 
a 
li i 
i 
lu 
u


u i a  
i i           

o  ochi
   
au 
și i nu 
u  
vo or ve e dea a 
a  
a 
a 


a  χa 
a  a  
A 
a 
li i 
i 
lu 
u 
i i 
i 
a 


u re 
e  
e 
e  echi
   a 
a au și i 
nu 
vor 
a a 
u


u zi ii  
i  
i 
i   i 
i χi A 
a 
li i 
i 
lu 
u


i i i 
a 


ă nu 
u  
u 
u e e e es te 
du 
u 
uh 
în 
gu 
u


u ra 
a 
a a 
lo 
o  
o 
o 
o  
o
o 
o 
o 
o 
o o o 
o 
o o o o

o o o o 


o or   
A 
a 
a 
li i i 
lu ui i
o


a 


a se 
e 
e me e
nea a lor să fi 
i 
i e e 
e 
cei 
ce


fa a ac
pre e a ce  e e  
es 
tea a a
a a a
a a 
a 
a 
a a


a 
a 
a a a a 
a aa 
a 
a a,   
A 
a a 
li i 
i 
lu 

9
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


u i i i 
a 


i 
to  
o 
o  
oți 
ce 
ei ce 
se 
nă  
dăj 
du ie 
esc
spre e 
dân

â 
ân
șii 
i 
i i i
i i 
i i 
i  
i 
i 
i i 
i ii 
i i 


A a a 
li i 
i 
lu u
i a 
i i 


a 
sa
lui 
I is 
ra 
a 
il  
bi 
ne 
cu 
u  
vân ta a  
ați  
pre    


Do o 
o 
o 
o 
mnu
u 
u 
u 
u 
u 
u   u u  u 
χu  
u u  
u


ul  
A 
a 
a 
li i i 
lu u
i i i 
a 


a a a 
sa 
lui A 
a 
a a 
ron  
bi 
ne cu uvân
 


ta   
a ați pre e 
e e 
Do o   
o om nu 
u  
u 
u u  
u 
u 


u  u
u 
u 
u ul 
A 
a a 
li i 
i 
lu 
u 
i i i 
a 


a a 
a 
sa a 
lui 
Le 
e 
e vi  
bi 
ne cu 
u  vân
 
ta 

a  ați
 
pre 
e e 
e e 
Do  
o 
o  
om 
nu 
u  
u 
u u  
u 
u 


u 
u  
u 
u 
u ul 
A 
a a 
li i 
i 
lu 
u 
i i 
i 
a 


e 
ei 
ce 
vă te  
e  e   
me 
e  eți
  
de 
e 
e Do  o 
o 
om

1 0
www.byzantion.ro
“Robii Domnului” Visarion Duhovnicul


nul  
bi 
ne cu 
u 
vân 
ta 
ați 
pre 
e 
Do 
o 
o om  
nu
u 
u 
u u u


u  
u u  ul A 
a a 
li i 
i 
lu 
u 
i i i 
a 


i i 
ne 
es 
te 
cu 
vâ 
ân 
tat 
Do 
o 
om nu 
u ul

din 


Si i 
on  
Cel 
ce lo cu ie  
e eș te e î 
î 
î 
în 
I 
i i


e ee 
ru 
u 
u sa a 
a
li 
i i  i  
χi  i 
i i     
i i  im


A aa 
li i 
i 
lu 
u
i i i 
a 


încheiat azi, 1 8 ianuarie anul mântuirii 2 0 1 3 , la
pomenirea sfin\ilor ierarhi ai alexandriei, atanasie ]i
chiril
t.t.

1 1
www.byzantion.ro