Sunteți pe pagina 1din 2

Jocuri utilizate in cadrul lectiei de Joc si miscare

Cursa cangurilor
Copiii vor fi împărţiţi pe două echipe,
Fiecare echipă va avea câte o minge.
Fiecare copil va ţine mingea între genunchi, imitând săritura cangurului.

Îndemânaticii

Elevii sunt împarţiţi în două echipe


În fața fiecărei echipe se amplasează două cercuri si un jalon care va fi
ocolit.
Fiecare copil va trece cercurile, pe rând pe deasupra capului si le vor
scoate pe sub picioare.

Vizitiul şi căluţul

Elevii vor fi impartiti în două echipe. Fiecare echipă se așază în coloană


câte doi,
La semnalul de începere un elev din prima pereche se „înhamă” cu
cercul, iar celălalt apucă cu ambele mâini „hățurile”, respectiv cercul,
pornind în alergare până la reper, îl ocolesc și revin la propria echipă,
predând cercul următoarei perechi și deplasându-se la coada șirului.
Câștigă echipa care reușește să revină prima în formația inițială. La
reluarea jocului, rolurile se schimbă în cadrul fiecărei perechi

Mingea roşie şi mingea galbenă


Elevii sunt asezaţi în formaţie de cerc, cu faţa spre interior, în stând
depărtat cu mâinile in faţă, Se vor număra din doi in doi. Numerele 1 vor
forma o echipă, iar numerele 2 o altă echipă. Primul copil va primi
mingea roşie, iar cel de lângă el pe cea galbenă. La comandă, mingea
roşie va fi transmisă la dreapta din doi în doi, iar cea galbenă spre
stânga, din doi în doi. Câştigă echipa a cărei minge a ajuns prima la
copilul de unde a plecat.
Apucă jucăria!
Elevii sunt împărtiţi în două grupe aşezaţi faţă în faţă, în pozitia şezut, pe
podea, la distanţă de 1m unul faţă de celălalt. Între echipe va fi trasată o
linie, pe care vor fi plasate jucăriile, căte una în faţa fiecarei perechi.
Fiecare copil are o mână la spate. Cu mâna dreaptă/ stăngă vor executa
următoarele comenzi: Mâna pe cap!, Mâna pe piept!, Mâna pe picior!…
Apucă jucăria!
La comanda “Apucă jucăria!”, elevii trebuie să ia cât mai repede jucăria
de jos.