Sunteți pe pagina 1din 8

salut

eu cu ,
dragi
vad si.
Si cu
cerul
Cu ,imi
Oricind
spun
Gustul
Desune
Moimel
Audfie
care
cuvint
- mi
spun si
ele
Iar cu
–adese
ori,
Sorba
rfumul
totdin