Sunteți pe pagina 1din 2

Luni

#6 10 februarie 2020 CNR-CME WEEKLY NEWS

- OBSERVATORUL ENERGIILOR CU NIVEL SCĂZUT DE CARBON -


Sinergii și probleme ale tehnologiei energiei curate
(Comisia Europeană)

Sistemul energetic al UE trece printr-o transformare majoră, cu obiectivul de a deveni durabil, sigur, competitiv și
neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Sursele de energie regenerabilă variabilă (VRE), precum energia
eoliană și cea solară, ar trebui să contribuie cu cea mai mare creștere a capacității și să se mute către centrul
aprovizionării cu energie, echilibrând astfel oferta și cererea pentru energia electrică devenind mai provocatoare.

OBIECTIVELE RAPORTULUI

Obiectivul raportului realizat de Observatorul energiilor cu nivel scăzut de


carbon (LCEO) al Comisiei Europene, “Sinergii și probleme ale
tehnologiei energiei curate”, este de a oferi recomandări pentru
priorități de cercetare și dezvoltare pe termen lung pentru proiecte
transversale finanțate de Comisia Europeană în domeniul energetic. 19
experți JRC au analizat sinergiile și problemele viitorului sistem
energetic în următoarele domenii:

• obiectivele proiectelor Horizon 2020 au fost comparate cu proiectele


naționale și internaționale;
• tehnologiile energetice cheie pentru o tranziție energetică rentabilă folosind
modelul de sistem energetic JRCEU-TIMES;
• tendințele de dezvoltare a tehnologiilor LCEO în ceea ce privește potențialul
acestora de a furniza servicii de asistență pentru rețea;
• sinergii în cercetare și dezvoltare între tehnologiile LCEO pentru a accelera
dezvoltarea și utilizarea bugetelor de cercetare în mod eficient.

Figura 1. Evoluția totală a CO2 aferentă energiei din sistemul energetic al UE, pe sector
Sursa: CE, 2020

1
SUMAR EXECUTIV

• Generarea descentralizată necesită noi structuri de rețea care să poată gestiona fluxurile
multidirecționale de energie. Costul atingerii unor cote mari de regenerabile variabile va depinde de
compoziția sistemului energetic. Costurile vor fi influențate de potențialele sinergii și problemele dintre
tehnologiile de producție ale sistemului energetic, nevoile de consolidări ale rețelei sau puterea flexibilă,
reducerea regenerabilelor variabile, absorbția răspunsului la cerere etc.
• Abordarea aleasă pentru introducerea și operarea VRE-urilor în sistemul energetic este importantă.
Eficiența costurilor sistemului energetic total nu se referă doar la instalarea celor mai ieftine tehnologii
sau la construirea de centrale electrice regenerabile variabile (de exemplu, eoliană) unde sunt cele mai
bune resurse.
• Optimizarea mixului de VRE-uri poate aduce sinergii, de ex. unde perioadele însorite și cu vânt sunt
complementare. Prin localizarea structurilor regenerabile variabile în mod strategic, variabilitatea
agregată și costurile pentru transmitere și distribuție pot fi reduse, de ex. Un acoperiș cu PV într-un oraș
poate fi mai eficient din punct de vedere al costurilor decât PV pe scară largă, chiar dacă costurile de generare
pentru sistemele de acoperiș sunt mai mari. Astfel de factori au o importanță ridicată pentru atingerea
obiectivelor Uniunii Energetice: asigurarea securității aprovizionării, trecerea la un sistem energetic
durabil, cu emisii reduse de gaze cu efect de seră, dezvoltare industrială care duce la creșterea locurilor
de muncă și costuri energetice mai mici pentru economia UE.
• Sinergiile pot accelera creșterea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon și optimizează investițiile
necesare, atât în ceea ce privește tehnologiile în sine, îmbunătățiri ale infrastructurii de rețea, stocare
suplimentară, strategii de gestionare a sarcinii, noi mecanisme de piață etc.
• Majoritatea tehnologiilor analizate în cadrul LCEO pot contribui la atenuarea problemelor legate de
implementarea la scară largă a VRE în viitorul sistem energetic. De ex. energia hidroenergetică și
bioenergia asigură o generare flexibilă de energie cu emisii reduse de carbon, care poate ajuta la echilibrarea
rețelei. Noile tehnologii de obținerea energiei, eoliană și fotovoltaică, pot fi proiectate sau operate astfel
încât să reducă variabilitatea, de ex. în cazul centralelor eoliene prin optimizarea proiectării pentru o viteză
diferită a vântului.
• Combinația dintre tehnologia VRE și purtătorul de energie poate fi, de asemenea, utilizată pentru
stocarea / echilibrarea sarcinii. De exemplu, energia excesivă a vântului sau a energiei fotovoltaice poate
fi utilizată pentru a produce hidrogen folosind un electrolizator, care ulterior produce electricitate în
celulele de combustibil atunci când producția de VRE este scăzută sau poate fi folosită ca materie primă
în procese industriale care utilizează altfel hidrogen produs cu combustibili fosili.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați materialele atașate.

Cu stimă,
Ștefan GHEORGHE
Director General Executiv CNR-CME