Sunteți pe pagina 1din 1

Stimaţi manageri, profesori de limba şi literatura română şi de alte discipline şcolare,

DÎTS Călăraşi propune organizarea, la 14 februarie, a activităţii raionale


interdisciplinare, dedicată vieţii şi creaţiei poetului Gr. Vieru: Gr. Vieru, poetul
dorurilor noastre, cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la naşterea autorului.
Pentru abordarea multiaspectuală a vieţii şi a creaţiei vierene, sugerăm instituţiilor,
doritoare de a lua parte la activitate, prezentarea unui program artistic, de 10 minute, în
cheia tematicii date.
Intenţia de participare sau neparticipare o veţi comunica Margaretei Florea, până la 24
ianuarie.
Dacă luaţi decizia să luaţi parte, veţi chibzui scenariul programului, reflectând tema pe
care aveţi a o aborda, apoi îl veţi expedia, schematic, Margaretei Florea, până la 03
februarie 2020, pentru evitarea repetării aceloraşi texte. În oferta de scenariu veţi indica
numărul elevilor delegaţi, numele profesorului/ -lor autor/-i de scenariu, numele,
prenumele pedagogului / -lor însoţitor / -i.
Intenţionăm organizarea activităţii la ora 10.00, la Casa raională de cultură Ion Ungureanu.

Tematica propusă instituţiilor:

Nr. Tematica abordată Instituţiile


d/o
1 Copilăria, jocurile copilului ( poezia pentru copii) Şcolile primare
2 Mama Gimn. Ion Creangă, Gimn.
Onişcani
3 Dragostea Gimn. Bahmut, Gimn. Hogineşti,
Gimn. Săseni
4 Limba română Gimn. Peticeni, Gimn. Pîrjolteni
5 Înaintaşii culturii naţionale: scriitorii, domnitorii… Gimn. Temeleuţi, Gimn. Hirova
6 Creaţia LT M. Sadoveanu, LT
V. Alecsandri
7 Istoria Gimn. Răciula, Gimn. Rădeni
8 Patria şi valorile naţionale Gimn. Sadova, Gimn. Hîrjauca,
LT Ţibirica
9 Casa părintească Gimn. Pituşca, Gimn. Vălcineţ,
Gimn. Bravicea
10 Înstrăinarea de valorile spirituale, morale, Gimn. Horodişte, Gimn. Dereneu
schimonosirea adevărului ştiinţific, istoric
11 Aforistica viereană LT M. Eminescu