Sunteți pe pagina 1din 1

Citiți cu atenție textul de mai jos: 25 puncte

„În 1791, Revoluția nu se mai interesează de unitatea politică afirmată la 14 iulie 1790, care celebra
alianța regelui și a națiunii. Constituția civilă a clerului, votată în iulie 1790, e condamnată de papă.
Biserica se divizează. Preoților „constituționali” sau „depunătorii de jurământ”, li se opun preoții
„refractari”. Schisma contribuie la realizarea bazei contrarevoluției. În iunie 1791, încercarea de fugă în
străinătate a familiei regale, arestată la Varennes, pune punct ficțiunii unui suveran considerat emanație
respectată a unei națiuni fratern reunite.”

Jean Carpentier, Francois Lebrun, Istoria Europei

1. Precizați secolul la care se referă sursa dată. 2,5p


2. Precizați, pe baza sursei date, un spațiu istoric. 2,5p
3. Precizați, pe baza sursei date, liderul Bisericii. 2,5p
4. Precizați, pe baza sursei date, un document. 2,5p
5. Precizați, pe baza sursei date, o instituție ecleziastică. 2,5p
6. Numiți evenimentul istoric despre care vorbește sursa dată. 5p
7. Numiți două personalități istorice implicate în acest eveniment. 10p
8. Cine a fost primul împărat al Franței? 2,5p

Marcați cu adevărat sau fals următoarele afirmații: 40 puncte

1. Tudor Vladimirescu a instaurat domniile fanariote în Țara Românească și Moldova.


2. Supplex Libellus Valachorum a fost un document redactat de Școala Ardeleană.
3. Coloniile din America și-au obținut independența față de Anglia.
4. Robespierre a fost un reprezentant al grupării iacobine.

Grupați, doi câte doi, următorii termeni: 25 puncte


Saratoga, Bastilia, Coloniile americane, 14 iulie 1789, Fanarioți, Samuil Micu, Mohacs, Ungaria,
Școala Ardeleană, Nicolae Mavrocordat.