Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Textile și Poligrafie
Departamentul Design și Tehnologii poligrafice

LUCRARE PRACTICĂ
Disciplina: Tehnologii poligrafice - Flexografia

TEMA: Analiza ambalajelor existente pe piața Republicii


Moldova, pentru produsele lactate si produse de patiserie cu
cerințele impuse ambalajelor imprimate prin metoda flexografică.

A efectuat: st.gr.DTP-151 Hașlak Oxana

A vereficat : lector universitar superior Osoba Alexandra

Chișinau 2019
Scopul lucrării:

Unirea cunoștințelor teoretice referitoare la cerințele impuse ambalajelor pentru produsele lactate
și produse de patiserie, formarea deprinderilor practice de identificare și evaluarea caracteristicilor de
calitatea a ambalajelor obținute prin această tehnologie.
Conţinutul şi ordinea desfăşurării lucrării:
1. Analiza tipurilor de ambalaje pentru produse lactate și produse de patiserie întâlnite în țară.
2. Analiza cerințelor impuse ambalajelor lactate pentru produsele lactate în dependență de
următorii factori:
− cerințe generale;
− cerințele impuse producătorilor de ambalaje și ale industriei beneficiare;
− cerințe solicitate de către întreprinderile comerciale;
− cerințe impuse ambalajelor de către cumpărători.
3. Identificarea tipurilor de ambalaje pentru produsele lactate care vor fi implicate în studio în
cadrul acestei lucrări.
4. Evaluarea principalelor caracteristici ale ambalajului studiat.
5. Analiza mostrelor studiate ale ambalajului prin prizma cerințelor impuse pentru ambalajele
pentru produsele lactate.
6. Analiza preferințelor consumatorilor față de tipurile ambalajelor pentru lactate și
corespunderea lor cu cerințele pentru ambalaj expuse mai sus, realizarea sondajului de opinie.
Materiale necesare:
1. Set din 3 tipuri diferite de ambalaj pentru produsele lactate

1. Analiza tipurilor de ambalaje pentru produse lactate întâlnite în țară.


Produsele lactate sunt unele dintre cele mai diverse și interesante ambalaje de pe piață. În present pe
piața Republicii Moldova se întâlnesc o varietate de ambalaje pentru produsele lactate, fiecare din acestea
având caracteristicile sale proprii.
În tabelul 1 sunt stipulate câteva tipuri de ambalaje pentru produsele lactate.
Tabelul 1: Caracteristica generală a amblajelor
Preponderența pentru
Tipul produsului Material din care este realizat
produsul de același tip
Pungă din polietilenă 75
Sticlă din plastic 9
Lapte
Pachet Tetra-Pack 15
Altele 1
Pungă din Tetra-pack 4
Pungă din polietilenă 75
Smântână
Cutii din plastic 20
Altele 1
Pungă din polietilenă 80
Chefir Pungă Tetra-Pack 19
Altele 1
Sticlă din plastic 4
Pachet Tetra-Pack 20
Iaurt
Cutii din plastic 75
Altele 1

543.4 UTM 131 01.01.00 LP


Măs Coala Nr. document Semnat Data
Elaborat Haslak O. Litera Coala Coli
Verificat Osoba A. Analiza ambalajelor existente pe piața S 1
Republicii Moldova, pentru produsele lactate si
Contr.teh.
produse de patiserie cu cerințele impuse
Contr.nor. ambalajelor imprimate prin metoda flexografică UTM FIU DTP-151
Aprobat
Tabelul 1: Continuare
Tipul produsului Material din care este realizat Preponderența pentru
produsul de același tip
Hârtie metalizată 95
Unt Hârtie laminată 4
Altele 1
Cutii din plastic 5
Brânză Pungă din polietilenă 94
Altele 1

2. Analiza cerințelor impuse ambalajelor pentru produsele lactate în dependență de diferiți


factori
Alegerea sistemului corespunzător de ambalare a unui produs și selectarea materialelor necesare
pentru confecționarea acestora nu se poate face decât luând în considerare conexiunea mai multor factori
cum sunt: cerințele impuse de bună conservare a produselor, interacțiunile dintre aliment și mediul
de ambalare, dintre mediul de ambalare și invelitoare, dintre ambalaj și mediul exterior. Aceste conexiuni
evidențiază interacțiunile complexe dintre diferitele componente ale sistemului.
În cazul materialelor pentru ambalarea produselor lactate este necesar să se țină seama de faptul că
prin contactul acestora cu produsul sau prin reacțiile chimice ce intervin, materialele respective pot
influiența schimbarea compoziției alimentului, contaminarea chimică sau microbiologică a
produselor. În vederea înlăturării acestor fenomene nedorite este necesar ca materialele de
ambalare să fie judicos alese, să fie bine curățate și eventual sterilizate.
Cantitatea limită de substanță care poate fi cedată produlsui trebuie determinată și limitata la un nivel
care să nu producă o schimbare a proprietăților acestuia. Natura materialelor de ambalare pot influența
pozitiv sau negativ permeabilitatea la vaporii de apă, gaze, lumină, etc. O dată ambalat, produsele lactate
trebuie protejate de lumină - atât naturală cât și artificială, deoarece poate avea un efect distructiv asupra
multor vitamine (în special asupra vitaminei B2).
Toate cerințele impuse ambalajelor pentru produsele lactate pot fi divizate în dependență de normele
de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestora:
I. Cerinţe generale:
− masă, volum propriu reduse;
− toxicitate nulă;
− lipsa mirosului şi gustului propriu;
− rezistenţă mecanică înaltă;
− impermeabilitate la gaze, praf, grăsimi;
− compatibilitate cu produsul ambalat;
− evitarea expunerii la acţiunea razelor solare, razelor UV;
− design atractiv;
− satisfacerea de către materialele din care urmează a fi realizate a gradului înalt de
stabilitate fizico – chimică, astfel încât să nu se admită accesul substanţelor străine în
timpul utilizării;
− asigurarea evitării contactului direct al alimentelor cu partea policromă sau imprimată a
ambalajului;
− inadmisibilitatea ambalării produselor alimentare cu hârtie şi polietilenă provenite din
reciclare.
II. Cerințele impuse producătorilor de ambalaje și ale industriei beneficiare:
− facilitarea posibilităţii de mecanizare şi automatizare a procesului de fabricaţie al
ambalajelor şi al ambalării cu minimum de pierderi;
− asigurarea închiderii perfecte şi rapide;
− facilitarea posibilităţii aplicării diverselor metode de conservare a produselor;
− posibilitatea grupării în vederea manipulării, transportării.
Coala

543.4 UTM 131 01.02.00 LP 2


Măs Coala Nr. document Semnat Data
III. Сerințe solicitate de către întreprinderile comerciale:
− volum propriu mic al amblajelor, uşurinţă în manipulare, ocupare de spaţii restrânse în
timpul depozitării;
− rigiditate eficientă pentru asigurarea prezentării estetice la vânzare;
− realizare tehnică şi grafică care să individualizeze produsul, care să-l facă uşor identificabil
de la distanţă şi care să conţină toate informaţiile necesare cu referinţă la posibilităţile de
utilizare a produsului pe care îl ambalează.
IV. Cerințele impuse ambalajelor de către cumpărători:
− soluţionare estetică originală şi funcţională;
− conţinere de informaţii referitoare la compoziţie, număr de calorii (în cazul produselor
alimentare), modul de utilizare şi păstrare;
− îndepărtare sau strângere uşoară după utilizarea produsului;
− posibilitatea dozării în utilizare a anumitor produse;
− uşurinţă în manipulare şi stabilitate în exploatare.

3. Identificarea tipurilor de ambalaje pentru produsele lactate implicate în studio


Există multe materiale predestinate imprimării flexografice. Deşi sortimentul de materiale este destul
de variat se pot pune în evidenţă puţine calităţi/caracteristice importante pentru procesul de imprimare.
Către acestea se referă caracteristicile estetice cu referinţă la culoare, luciu, netezime, capacitate de
aderenţă a cernelurilor.
Materialele laminate sunt destul de răspândite ca ambalaj pentru produse lactate, ele pot fi de diverse
tipuri: hârtie metalizată, hârtie laminată cu un strat de polietilenă, polietilenă multistrat. Fiecare suport
laminat este mult mai complicat din punct de vedere fizic și chimic dechât fiecare strat în parte, din această
cauză există riscul de manifestare a reacțiilor chimice interstrat.
Folia (figura 1) pentru ambalarea produselor lactate trebuie sa posede următoarele caracteristici:
proprietăţi antiseptice, planaritate bună, proprietăţi de barieră, divergenţă minimă de grosimi, calitate
înaltă, proprietăţi necesare de alunecare. Acest tip de folie este constituită din 3 stratur,i fiecare din cele
trei straturi ale foliei pentru are destinaţie specială proprie. Stratul exterior de culoare albă al foliei conferă
ambalajului o imagine atractivă şi accentuează culorile intense ale tiparului. Stratul mediu, argintiu,
creează o barieră împotriva pătrunderii razelor ultraviolete în ambalaj şi reduce impactul lor negativ
asupra produselor lactate, ceea ce permite prelungirea termenului de păstrare a acestora. Stratul interior
al foliei pentru produsele lactate, care vine în contact cu produsul, este transparent şi format din polietilenă
curată, neutră din punct de vedere chimic.

Figura 1: Folie pentru ambalarea produselor lactate

Coala

543.4 UTM 131 01.03.00 LP 3


Măs Coala Nr. document Semnat Data
Hârtia metalizată (figura 2) are o structură ce reprezintă o reţea ordonată de atomi cu o densitate foarte
mare, în aşa mod încât nici un gaz, în afară de hidrogen, nu poate să se strecoare prin ea. Această
proprietate a determinat folosirea ei pe parcursul a mai multor ani pentru ambalarea produselor uşor
alterabile (unt, margarină, brânză de vaci, brânzică glazurată, carne tocată, etc.) O proprietate exclusivă
este caracterul ei igienic. Aceasta poate fi compatibilă cu orice produse alimentare şi în acelaşi timp este
absolut netoxic. Hârtia metalizată nu conferă produselor alimentare vreun miros sau gust străin, este
permeabil la apă şi celelalte lichide, nu absoarbe grăsimile. Această hârtie care este folosită la fabricarea
ambalajului flexibil, reprezintă un material combinat, format dintr-un strat de aluminiu (7-9 mkm) lipit
cu microceară sau cu polietilenă şi hârtie rezistentă la grăsimi.
Caracteristici principale ale hârtiei metalizate:
− protecţie împotriva luminii şi umidităţii;
− lipsă de influenţă asupra proprietăţilor produselor;
− păstrarea formei ambalajului;
− permeabilitate la grăsimi;
− caracterul viu multicolor al tiparului.

Figura 2: Hârtie metalizată

Ambalajul Tetra - Pack (figura 4) este format din straturi succesive de carton, folie de aluminiu și
polietilenă. Această combinație conferă siguranță și confort în utilizarea produsului. Fiecare tip de
material din compozitia ambalajului are funcția sa specifică în protejarea alimentului. Combinația de
carton, polietilenă și folie de aluminiu variază în funcție de produsul care se ambalează, în toate cazurile
însă, singurul material care vine în contact direct cu produsul este polietilena de uz alimentar. Ambalajul
Tetra – pack este alcătuit din mai multe straturi care sunt dispuse după cum este prezentat în figura 3.

1. Polietilenă – protejează împotriva umidității


externe;
2. Cerneală de imprimare a designului;
3. Carton – pentru stabilitate și fermitate;
4. Polietilenă – strat adeziv;
5. Folie de aluminiu – barieră împotriva
oxigenului și luminii
6. Polietilenă – strat adeziv;
7. Polietilenă – protejează direct alimental.

Figura 3: Structura ambalajului Tetra - Pack

Coala

543.4 UTM 131 01.00.00 LP 4


Măs Coala Nr. document Semnat Data
Forma ambalajului din Tetra - Pack oferă produsului alimentar avantaje funcționale, fiind mai ușor
de transportat, depozitat și manipulat. Ambalajele Tetra Pak protejează alimentele de contactul cu lumina,
oxigenul, microorganismele și umiditatea din mediul înconjurător. Astfel, ele contribuie la păstrarea
valorilor nutriționale ale lichidelor fără a fi nevoie de conservanți.

Figura 4: Ambalajul Tetra – Pack

Fig 5: Pungile Doy-Pack (Stand up pouch)


Ambalajele Doy pack (fig.5sau stand up pouch constituie un ambalaj sub formă de pungă
durabilă, care demonstrează pe deplin produsul pe raft, și-i permite să se deosebescă între cele
concurente. O înaltă popularitate a acestui tip de ambalaj se datorează unei serii de avantaje
economice, de marketing și direcționate spre nevoile consumatorilor.
Punga Doy-Pack sau stand up pouch este interesantă, deoarece aceasta poate fi folosită nu numai
pentru mărfuri uscate și sub formă de pulbere, dar și pentru lichide. Aplicarea tehnologiei de
ambalare a produselor lichide în Doy-pack poate reduce ciclul de producție prin eliminarea
operației de spălare a containerelor.
Inovarea în segmentul de pungi de tip Doy-Pack contribuie la faptul că pungile flexibile preiau
mai multe segmente și nișe de piață ca tipurile tradiționale de ambalaje.
Tipul ambalajului Doy-pack este proiectat pentru a înlocui ambalajele rigide din polimeri, staniu
și sticlă.

4. Evaluarea caracteristicilor ambalajului studiat


Fiecare tip de ambalaje este caracterizat de propriile sale caracteristici. În lucrarea dată s-au analizat
3 tipuri de ambalaje: pentru unt, pentru chefir și iaurt. Caracteristicile sale sunt prezentate în tabelul 2.
Tabelul 2. Caracteristicile ambalajelor pentru produsele lactate
Ambalaj pentru chefir
Tipul suportului Folie
Cromatica 4+0
Numărul de straturi 3
Rezistență la rupere Bună
Rezistența cernelii la zgârieturi Bună
Condiții de păstrare 2±2oC
Modul de amplasare pe raft În lădițe
Ambalaj pentru unt

Tipul suportului Hârtie metalizată


Cromatica 4+0
Numărul de straturi 2
Condiții de păstrare -12 oC, umiditatea relativă a aerului 90%
+3 oC, umiditatea relativă a aerului 80%
Rezistența la rupere Slabă
Rezistența cernelii la zgârieturi Bună

Coala

543.4 UTM 131 01.04.00 LP 5


Măs Coala Nr. document Semnat Data
Tabelul 2. Continuare
Ambalaj pentru iaurt

Tipul ambalajului Tetra-pack


Cromatica 4+0
Numărul de straturi Mai mult de 3
Rezistența la rupere Bună
Rezistența cernelii la zgârieturi Slabă
Condiții de păstrare 4±2oC

5. Analiza mostrelor studiate ale amblajului pentru prizma cerințelor impuse pentru
ambalajele pentru produsele lactate
Fiecare mostră studiată în lucrare au fost analizate în corespundere cu cerințele față de ambalajele
pentru produsele lactate. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3.
Tabelul 3. Corespunderea ambalajelor la cerințele impuse lor
Ambalaj pentru chefir
Cerințe generale:
Masă și volum propriu redus Corespunde cerinței – 500 g
Toxicitatea Redusă
Miros și gust Lipsesc
Rezistență mecanică înaltă Rezistentă
Impermiabilitate la gaze, praf, grasimi Impermiabil
Desig atractiv Dispune de design
Cerințe impuse producătorilor
Asigurarea închiderii rapide și perfecte Închiderea nu se realizează perfect, nu
dispune de un sistem de închidere ce ar
asigura închiderea ambalajului după
folosire
Posibilitatea grupării în vederea manipulării, transportării Transportarea și manipularea trebuie să
se facă cu atenție pentru a preveni
Facilitarea posibilității aplicării diverselor metode de spargerea pachetelor
conservare a produsului Acest tip de produs se mai întâlnește
ambalat în cutii tetra-pack, asigurând o
manipulare mai ușoară
Cerințe solicitate de către întreprinderile comerciale
Volum redrus, ocupare de spații restrânse în timpul depozitării Ambalajul dat corespunde acester
Rigiditate eficientă pentru asigurarea prezentării estetice la cerințe
vânzare Ambalajul dat este puțin rezistent la
unele acțiuni din cauza unei rigidități
Conținutul informațional de pe ambalaj slabe
Pe ambalaj sunt stipulate toate
informațiile cele mai importante
referitoare la produs
Cerințe solicitate de către cumpărători
Soluționarea estetică originală și funcțională Soluționarea estetică este bună și
atractivă
Conținerea de informații referitoare la produs Informația principală referitoare la
produs este stipulată bine

Coala

543.4 UTM 131 01.05.00 LP 7


Măs Coala Nr. document Semnat Data
Tabelul 3. Continuare
Ambalaj pentru chefir
Îndepărtarea sau strângerea ușoară după utilizare Ambalajul studiat nu corespunde acestei
cerințe
Posibilitatea dozării Nu este posibilă dozarea
Ușurința în manipulare și stabilitate în explotare Nu este atât de ușor de folosit acest tip
de ambalaj, apare probleme în timpul
păstrării în cazul în care nu s-a consumat
tot produsul
Ambalaj pentru unt
Cerințe generale:
Masă și volum propriu redus Corespunde cerinței – 250g
Toxicitatea Redusă
Miros și gust Lipsesc
Rezistență mecanică înaltă Mică
Impermiabilitate la gaze, praf, grasimi Impermiabil
Desig atractiv Dispune de design
Cerințe impuse producătorilor
Asigurarea închiderii rapide și perfecte Închiderea nu se realizează perfect, nu
dispune de un sistem de închidere ce ar
asigura închiderea ambalajului după
folosire
Posibilitatea grupării în vederea manipulării, transportării Gruparea în timpul trasportării se face
ușor
Facilitarea posibilității aplicării diverselor metode de Acest tip de produs se mai întâlnește
conservare a produsului ambalat în cutii de plastic
Cerințe solicitate de către întreprinderile comerciale
Volum redrus, ocupare de spații restrânse în timpul depozitării Ambalajul dat corespunde acester
Rigiditate eficientă pentru asigurarea prezentării estetice la cerințe
vânzare Ambalajul dat este puțin rezistent la
unele acțiuni din cauza unei rigidități
Conținutul informațional de pe ambalaj slabe
Pe ambalaj sunt stipulate toate
informațiile cele mai importante
referitoare la produs
Cerințe solicitate de către cumpărători
Soluționarea estetică originală și funcțională Soluționarea estetică este bună și
atractivă
Conținerea de informații referitoare la produs Informația principală referitoare la
produs este stipulată bine
Îndepărtarea sau strângerea ușoară după utilizare Ambalajul dat poate fi îndepărtat ușor

Posibilitatea dozării Nu este posibilă dozarea


Ușurința în manipulare și stabilitate în explotare Poate fi păstrat în asemenea ambalaj
Ambalaj pentru iaurt
Cerințe generale:
Masă și volum propriu redus Corespunde cerinței – 250g
Toxicitatea Redusă
Miros și gust Lipsesc
Rezistență mecanică înaltă Bună
Impermiabilitate la gaze, praf, grasimi Impermiabil
Desig atractiv Dispune de design
Cerințe impuse producătorilor
Asigurarea închiderii rapide și perfecte Închiderea se realizează rapid și perfect
Posibilitatea grupării în vederea manipulării, transportării Gruparea în timpul trasportării se face
ușor

Coala

543.4 UTM 131 01.00.00 LP 8


Măs Coala Nr. document Semnat Data
Tabelul 3. Continuare
Facilitarea posibilității aplicării diverselor metode de Acest tip de produs se mai întâlnește
conservare a produsului ambalat în cutii de plastic
Cerințe solicitate de către întreprinderile comerciale
Volum redrus, ocupare de spații restrânse în timpul depozitării Ambalajul dat corespunde acester
Rigiditate eficientă pentru asigurarea prezentării estetice la cerințe
vânzare Rigiditatea este eficientă
Conținutul informațional de pe ambalaj
Pe ambalaj sunt stipulate toate
informațiile cele mai importante
referitoare la produs
Cerințe solicitate de către cumpărători
Soluționarea estetică originală și funcțională Soluționarea estetică este bună și
atractivă
Conținerea de informații referitoare la produs Informația principală referitoare la
produs este stipulată bine
Îndepărtarea sau strângerea ușoară după utilizare Ambalajul dat poate fi îndepărtat ușor

Posibilitatea dozării Nu este posibilă dozarea


Ușurința în manipulare și stabilitate în explotare Poate fi păstrat în asemenea ambalaj și
ușor se manipulează și este stabil în
explotare

6. Analiza preferințelor consumatorilor față de tipurile ambalajelor pentru lactate și


corespunderea lor cu cerințele pentru ambalaj expuse mai sus, realizarea sondajului de
opinie
Laptele este consumat frecvent și sub diferite forme. Din lapte se poate face smântână, unt, iaurt,
înghețată, frișcă, brânză și poate fi adăugat la cafea, blinii, clătite, deserturi ș.a.
Indiferent de tipul lactatelor, acestea sunt alese în funcție de diferite criteria. Fiecare persoana având
propriile sale principia la alegerea produselor lactate. Magenda Consulting a efectuat un sondaj în
domeniul produseloc lactate. Datele au fost colectate, pe un eșantion de 3000 de respondenți, în 132 de
localități urbane și rurale (marja de eroare constituie ± 1,7%, la un interval de încredere de 95%).
Cel mai mult este apreciat gustul produsului, acesta este important pentru 60-64% dintre participanți.
Motivul "încredere în calitate" este caracterizat în mediu de o cotă de 36%. Pe locul trei s-a poziționat
ponderea respondenților pentru care contează prețul corect al produsului, acesta este important pentru
23% dintre participanți. Ambalajul atrăgător contează pentru 4-7% dintre participanți, iar publicitatea
plăcută influențează decizia doar la 3-6% dintre participanți.
În figura 5 este prezentat motivul consumatorilor pentru care aleg unele mărci de lactate.

Figura 5. Motivul alegerii produselor lactate


Cel mai apreciat ambalaj al produselor lactate, în rezultatul sondajului, s-a constatat că este ambalajul
Tetra-Pack cu sistem de închidere - 60 %, deoarece este mai ușor de păstrat și de manipulate,
Coala

543.4 UTM 131 01.06.00 LP 9


Măs Coala Nr. document Semnat Data
Tetra- Pack fără sistem de închidere – 20%, sticle de plastic – 15%, iar ultima poziție este ocupată de
ambalajul din folie ocupă doar 5%, punctual slab al acestuia constituind faptul că nu este ușor de
manipulat și nu conține un sistem de închidere ce ar permite păstrarea acestuia.

Concluzie:
În urma realizării acestei lucrări practice am făcut cunoștință tipul ambalajelor pentru produsele lactate
fabricate în R.M. și corespunderea acestora cu cerințele impuse ambalajelor imprimate prin metoda
flexografică. În rezultatul analizei cerințelor impuse ambalajelor pentru lactate imprimate prin metoda
flexografică a fost posibilă caracterizarea a 3 mostre de amblaje. Ambalajele pentru lactate trebuie să nu
permită schimbarea gustului produsului, imposibilitatea trecerii cernelii prin ambalaj la produs,
impermiabilitatea la gaze, praf, grăsimi.
În urma analizei pieței de lactate s-a observat o prezență diversă a ambalajelor pentru lactate: folie,
hârtii metalizate și laminate, sticle de plastic, cutii de plastic și cutii tetra-pack.
Consumatorii atrag o mare atenție la gustul produsului, cât despre tipul ambalajului aceștia acordă o
atenție sporită la informația stipulată pe ambalaj, tipul ambalajului ca să permită folosirea ușoară si
posibilitatea păstrării produsului, iar designul ambalajului îi influiențează mai puțin.

Bibliografie:
1. http://ro.scribd.com/doc/55825111/Ambalarea-laptelui
2. http://www.sanin.md/ro/milk-foil.html
3. http://www.scribd.com/doc/115481585/sisteme-de-ambalare-a-produselor-lactate
4. http://consulting.md/rom/articles/lactatele-consumate-de-moldoveni

Coala

543.4 UTM 131 01.00.00 LP 10


Măs Coala Nr. document Semnat Data