Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURS

pentru ocuparea funcţiei vacante de


informatician

SUBIECT
Proba scrisă
(VARIANTA I)

Timp efectiv de lucru: 120 minute.


Se acordă 10 puncte din oficiu.

(15 x 6 puncte = 90 de puncte)

1. Forma cea mai scurtă a adresei IPv6 0000:00AA:0000:0000:0000:0000:119A:A230 este:


A. 0:AA 119A:A230
B. 0::AA::119A:A23
C. 0:AA:0:0:0:0:119A:A23
D. 0:00AA::119A:A230
2. 0 organizație are alocat segmentul de rețea 10.16.24.0/24. Administratorul de rețea creează un
sub-segment (engleză, subnet) folosind masca 255.255.255.224. Câte adrese IP rămân pentru
alocare (stații și servere) în sub-segmentul nou creat știind că acesta conține și un router?
A. 62
B. 29
C. 0
D. 13
3. O staţie de lucru are setată adresa IP 10.15.4.204, cu masca 255.Z55.248.0. Adresa de loopback este:
A. 127.0.0.1
B. 10.15.4.0
C. 10.15.4.127
D. 10.15.4.255
4. În Microsoft ® SQL Server’ 2012, pentru calculul mediei aritmetice se folosesc funcţiile
de agregare SUM() și COUNT(*), după relația SUM() /C0UNT(*). În raport cu relația
dată, alegeți afirmațiile care sunt adevărate:
A. SUM() /C0UNT(*) poate fi înlocuită cu AVG()
B. SUM() /C0UNT(*) poate oferi un rezultat diferit de AVG()
C. în cazul unui tuplu cu atribut de tip NULL relația dată generează mesaj de tip eroare
D. COUNT(*) nu este o funcție de agregare și nu poate fi folosită în relaţia dată

5. La ștergerea unei tabele a unei baze de date din SQL Server, care din următoarele obiecte asociate
din baza de date sunt șterse automat:
A. Vederile (views)
B. Declanșatorii (triggers)
C. Procedurile stocate (stored procedures)
D. Userii dbower de pe acea tabelă

6. Care este numărul copiilor de tip ”shadow copies" pe care un sistem de tip Windows
Server 2012 R2 îl poate menține pentru fiecare volum ?
a. 8
b. 16
c. 64
D. 128
7. Alegeți afirmațiile care se aplică unui volum RAID-5 creat folosind trei discuri virtuale
simple dintr-un bazin de stocare (engleză, storage pool) care concatenează două discuri fîzice
de 1.5 TB fiecare:
a. planul de stocare descris este eficient în ceea ce priveşte toleranța la defecte
b. adăugarea unui nou disc fizic este suficientă pentru a garanta toleranța la defecte a
planului descris
c. după adăugarea unui nou disc fizic, se impune refacerea volumului folosind un disc virtual
cu opțiunea parity layout
d. refacerea volumului folosind un disc virtual cu opțiunea parity layout este suficientă
pentru a garanta toleranța Îa defecte a planului descris
8. Capacitatea utilă a unei matrici RAID-5 în care se folosesc 5 discuri de 500GB este:
A. 1,5 TB
B. 2 TB
C. 500 GB
D. 1,2 TB
9. Dacă celula D10 conține formula =B5 atunci:
a. B5 este celulă precedentă pentru celula D10
b. D10 este celulă precedentă pentru celula B5
c. B5 este celulă dependentă de celula D10
d. pentru a afișa grafic relația dintre aceste celule se pot folosi săgețile de urmărire (enleză, tracing
arrows)
10. În Microsoft Excel 2013, o agendă de lucru (engleză, workbook) poate conține maxim:
a. 3 foi de lucru (eng., worksheet)
b. 255 foi de lucru
c. o singură foaie de lucru
d. oricâte foi de lucru, în limita resurselor hardware disponibile
11. Care dintre tipurile următoare de conturi de email pot fi configurate in Microsoft Outlook?
a. Microsoft Exchange
b. Microsoft Exchange, Outlook.com
c. Microsoft Exchange, Outlook.com, Exchange Activesync
d. Microsoft Exchange, Outlook.com, Exchange Activesync, POP3, UAP
12. USB (Universal Serial Bus):
a. nu conectează periferice la calculator
b. oferă o viteză mai mare de transfer a datelor decât porturile RS-232
c. se pot conecta până la 254 de dispozitive USB pe un singur port USB al unui
calculator cu ajutorul unui sistem de hub-uri USB
d. sunt trimiși câte 8 biți simultan în comunicația prin USB
13. Fiind dat următorul tabel:

lD_Candidat Nume_Candidat Profesie_Candidat


1 lonescu Marian Medic
2 Marian lonescu Profesor
3 lonescu Pop Marian Profesor
4 Marian Pop lonescu Medie
5 lonescu Pop George harían Profesor
6 Marian George Pop lonescu Medic
7 George lonescu Pop Marian Profesor
8 Pop Marian George lonescu Medic
9 Pop lonescu harían George Profesor
Comanda SQL:
SELECT TOP (3) Nume_Candidat, Profesie_Candidat, lD_Candidat FROM Candidat WHERE
(Nume_Candidat LIKE 'Ionescu%') GROUP BY Nume_Candidat, Profesie_Candidat,
ID_Candidat HAVING (Profesie_Candidat=’Profesor’)
va întoarce ca rezultat:
a. 2 inregistrări
b. 1 înregistrare
c. 0 înregistrări
d. 9 înregistrări
14. Doriți să instalați Windows 8.1 Professional 64-bit pe o stație cu următoarea
configurație: CPU JGHz, RAM 1GB, SSD 16GB și un monitor cu rezoluția maximă de
800x600. Care dintre următoarele necesită un upgrade?
a. HDD/SSD-ul
b. CPU-ul
c. Monitorul (ori hardware-ul asociat)
d. Memoria RAM
15. Care este extensia implicftă folosită de MMC (Microsoft Management Console) la
salvarea unei console personalizate?
a. .msc
B. .mmc
C. .con
D. .mms