Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Teologic Penticostal „Logos”

Str. Transilvania Nr. 10A, Timisş oara


Tel. 0256-240644 Fax. 0256-240643

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
SUBIECTE PENTRU PROBA ORALĂ
Disciplina INFORMATICĂ
Clasa a IX-a MI
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2018
Varianta 1

SUBIECTUL 1: Descrieţi structura unui program C++.

SUBIECTUL 2: Descrieţi structura alternativă în pseudocod.

Preşedintele Comisiei: Profesori examinatori:


prof. Ileana PETRONJE prof. Ramona STRĂIN
prof. Petru Claudiu STRĂIN

Liceul Teologic Penticostal „Logos”


Str. Transilvania Nr. 10A, Timisş oara
Tel. 0256-240644 Fax. 0256-240643

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
SUBIECTE PENTRU PROBA ORALĂ
Disciplina INFORMATICĂ
Clasa a IX-a MI
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2018
Varianta 2

SUBIECTUL 1: Prezentaţi tipurile de greşeli ce pot apărea în limbajul C++.

SUBIECTUL 2: Descrieţi structura repetitivă cu un număr cunoscut de paşi în pseudocod.

Preşedintele Comisiei: Profesori examinatori:


prof. Ileana PETRONJE prof. Ramona STRĂIN
prof. Petru Claudiu STRĂIN
Liceul Teologic Penticostal „Logos”
Str. Transilvania Nr. 10A, Timisş oara
Tel. 0256-240644 Fax. 0256-240643

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
SUBIECTE PENTRU PROBA ORALĂ
Disciplina INFORMATICĂ
Clasa a IX-a MI
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2018
Varianta 3

SUBIECTUL 1: Prezentaţi tipurile de date din limbajul C++.

SUBIECTUL 2: Descrieţi structura repetitivă cu un număr necunoscut de paşi în pseudocod.

Preşedintele Comisiei: Profesori examinatori:


prof. Ileana PETRONJE prof. Ramona STRĂIN
prof. Petru Claudiu STRĂIN

Liceul Teologic Penticostal „Logos”


Str. Transilvania Nr. 10A, Timisş oara
Tel. 0256-240644 Fax. 0256-240643

EXAMEN DE CORIGENŢĂ
SUBIECTE PENTRU PROBA ORALĂ
Disciplina INFORMATICĂ
Clasa a IX-a MI
Sesiunea: SEPTEMBRIE 2018
Varianta 4

SUBIECTUL 1: Prezentaţi operatorii logici din limbajul C++.

SUBIECTUL 2: Descrieţi etapele de rezolvare ale unei probleme în limbajul C++.

Preşedintele Comisiei: Profesori examinatori:


prof. Ileana PETRONJE prof. Ramona STRĂIN
prof. Petru Claudiu STRĂIN