Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI,CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
DEPARTAMENTUL TELECOMUNICAŢII

Darea de seama
La lucrarea de laborator nr.1

Disciplina: Teoria şi practica experimentului ştiinţific

Tema:" Determinarea modelului matematic al obiectului prin metodele


experimentului factorial complet şi fracţional "

A efectuat studentul gr. SISRC-181M Anastasia Haritonov

A verificat conf.univ.,dr. Șestacova Tatiana

Chişinău 2019