Sunteți pe pagina 1din 6

CHANNELING

- CURSURI DE INIŢIERE ÎN COMUNICĂRI ASTRALE -

Canalizarea reprezintă mijloacele prin


care putem intra în legătură directă cu o
fiinţă non-fizică sau descărnată numită
Călăuză sau Ghid. Este un proces de
conectare conştientă cu entităţi care
există pe alte planuri ale realităţii şi cei
care fac acest lucru sunt cunoscuţi sub
numele de operatori de channeling sau
canale.
Canalizarea presupune modificarea
deliberată a conştiinţei cu scopul de a
dobândi o stare extinsă a conştiinţei.
Trebuie să înveţi să te concentrezi şi să
te eliberezi de propriile tale gânduri ca
să poţi deveni receptiv la călăuzirea ta
înaltă.
* Despre Ghizi şi Channeling
* O poartă spre iubire
* O metodă de ajutor pentru sine
* Diferite tipuri de Ghizi
* Cum intri în legătură cu Ghizii tăi
* Ghizii ajută la trezirea noastră
* Planuri şi dimensiuni astrale
* Cele şapte dimensiuni
* Ascensiunea spiritului în sferele înalte ale Astralului
* Meditaţia - calea spre comunicarea astrală
* Sfera de protecţie magică antimalefică
* Extinderea aurei personale
* Protecţia fizică şi purificarea energetică
* Vârtejul de lumină

INFORMAŢII
PENTRU CURSURILE DE
CHANNELING - COMUNICĂRI ASTRALE
Admiterea la cursuri se face pe baza unor investigaţii parapsihologice care cuprind o
analiză referitoare la nivelul spiritual şi energetic al cursantului pentru a determina dacă
acesta are calităţi de radiestezist, vindecător, operator în tarot, astrologie, etc., şi este
compatibil cu Legile Universale, etica şi metodele ŞCOLII DE INIŢIERE ÎN
ŞTIINŢELE HERMETICE „CHRISTIAN & MIRIAM DIKOL”.

1
Această analiză şi rezultatul admiterii vor fi trimise solicitantului prin e-mail sau
poştă în termen de 3-4 zile de la data achitarii taxei de înscriere şi a trimiterii
documentaţiei necesare.
Pentru paradiagnoză şi comunicarea prin poştă acesta va plăti o taxă de înscriere de
100 lei.

Acte necesare pentru înscriere la cursuri:

> cerere;
> xerocopie după cartea de identitate;
> xerocopie după certificatul de naştere;
> xerocopie după ultima diplomă de studii;
> xerocopii după diplomele/certificatele cursurilor şcolilor de iniţiere absolvite;
> act medical de la medicul psiholog precum că solocitantul nu are probleme psihice
şi poate urma cursurile de radiestezie-infoenergetică şi pendulism.
> fotografie color de actualitate, mărime 9/12 cm.

Notă: persoanele care au probleme psihice, de nesănătate mintală, nu sunt


admise la cursuri.

Foarte mulţi dintre foştii noştri clienţi şi pacienţi au devenit operatori radiestezişti
specialişti şi terapeuţi în urma vindecării lor, absolvind apoi cursurile organizate de noi,
care pot fi urmate doar de persoanele majore având anumite capacităţi şi aptitudini reale
în acest domeniu.
Nu se admit la cursuri solicitanţii a căror limite inferioare ale parametrilor benefici se
găsesc sub un anumit barem. Rezultatele cercetărilor radiestezice şi terapiile
bioenergetice nu sunt posibile cu parametri energetici şi vibraţionali inferiori - de aceea
asemenea persoane sunt oprite şi respinse de la această cunoaştere şi practică a
radiesteziei-infoenergetice şi pendulismului, şi de la cursuri, temporar, până la purificare,
autoinstruire şi atingerea valorilor minime stabilite.
Cursurile pot fi urmate doar de către cei care îndeplinesc condiţiile deontologice.
Ca viitori radiestezişti-specialişti infoenergeticieni, cursanţii trebuie să respecte şi să
se încadreze în prevederile Legilor Divine, astrale şi sociale.
Cursurile de radiestezie-infoenergetică şi pendulism impun o etică deosebită şi
răspundere atât pentru cursanţi şi practicanţi cât şi pentru instructori, profesori şi
spcialiştii de grad superior din cadrul Şcolii.
Nu vor fi admişi la gradele superioare cursanţii care nu sunt în măsură să treacă
examenul unui grad inferior.
Cursurile se pot face şi de la distanţă cu suporturile de curs transmise poştal.
La fiecare sfârşit de nivel (grad) al cursului se vor testa cunoştinţele cursanţilor prin
lucrări tematice la sediul şcolii.
După ce cursantul a terminat de parcurs toate nivelele de curs acesta va da un examen
de verificare generală.
După absolvirea fiecărui curs (grad), dacă cursantul va îndeplini cerinţele Legilor
Universale, etica şi parametrii informaţional-energetici necesari, va fi optimizat

2
infoenergetic şi vibraţional şi racordat la Sursa Supremă de Lumină şi Energi de către un
Instructor Specialist, sau un Maestru în Magie şi Vindecări.
La sfârşitul cursului, după absolvirea examenului final, se eliberează un
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE care va atesta nivelul de pregătire al absolventului şi
pregătirea sa profesională la cursurile parcurse.

GRADE ŞI CURSURI:
La cursurile de CHANNELING se parcurg 2 cursuri şi se acordă 2 grade:

GRADUL I : RADIESTEZIE-PENDULISM
Cuprinde:
Cunoaşterea instrumentelor radiestezice. Codificarea şi algoritmizarea activităţii
radiestezice infoenergetice cu pendulul. Organizarea protecţiei energetico-informaţionale
a unei şedinţe de pendulism. Învăţarea tehnicilor de protecţie energetico-informaţională
antimalefică; vindecarea structurilor energetico-informaţionale ale spiritului, sufletului şi
trupului omului. Practica diagnozei energetice subtile prin radiestezia pendulară.
Investigaţii speciale. Racordarea la Sursa Supremă de Lumină şi Energie. Cursantul
învaţă să-şi deschidă singur propriul canal de legătură. Se pune cursantul în legătură cu
Ghizii şi Călăuza sa. Se comunică cursantului codul numeric şi numele său din Astral.
Cursantului i se comunică algoritmul şi simbolurile de racordare la Sursa Supremă de
Lumină şi Energie.
Cunoaşterea şi investigarea infoenergetică a structurilor fizice nevii: mineralele.
Surse de semnal şi investigarea lor. Etapele iniţierii radiestezice. Învăţarea tehnicilor de
investigare radiestezică. Detectarea unor obiecte, stări, calităţi, spaţii infoenergetice,
entităţi. Acordarea mentală. Protecţia magică a cercetărilor radiestezice. Obligaţiile
operatorului radiestezist.
Cunoaşterea şi investigarea infoenergetică a sistemelor vii vegetale, animale şi
umane, cu aplicaţie privind sănătatea acestora. Cunoaşterea şi investigarea parametrilor
stării de sănătate la om: spirit, suflet, trup, canale şi centri energetici, corpuri (straturi)
infoenergetice. Compatibilităţi. Deschiderea canalului de lumină şi energii astrale şi
luarea legăturii cu Ghizii şi Călăuza. Optimizarea în vederea racordării la Sursa Supremă
de Lumină şi Energie.
Practică individuală: 1 zile
Preţul cursului: 250 lei.

GRADUL II
CHANNELING - COMUNICĂRI ASTRALE
Cuprinde: Channeling - comunicarea cu dimensiunea Astrală; Metode şi instrumente
ale Comunicării Astrale; De ce avem nevoie de protecţie; Influenţa gândului, cuvântului,
dorinţei şi faptei în formarea destinului omului; Cine eşti tu în Astral?; Codurile astrale
ale spiritelor; Predicţiile şi viitorul probabil. Este bine să cunoaştem viitorul?;
Deschiderea canalului de legătură, lumină şi energii cu Astralul: Pregătirile. Primul

3
contact. Meditaţia.; Contactarea Călăuzei şi a Ghizilor; Protecţia mentală.; Semnele
creşterii vibraţionale; Acordarea vibraţională; Simptomele schimbării energetice;
Interpretarea pentru alţii: Ce este bine şi ce este rău; Cum se realizează previziunea;
Scanarea cu pendulul; Compatibilitatea clientului cu metoda şi operatorul; Detectarea
informaţiilor şi a spiritelor malefice; Aflarea identităţii Astrale: Tema de viaţă.; Karmă,
soartă, destin, cumpene.; Scanarea de la distanţă.; Coordonatele astrale ale locaţiilor
persoanelor; Scanarea obiectelor şi locurilor; Fotografia – holograama şi informaţiile pe
suport energetic; Investigarea spiritelor destrupate; Fişa spirituală; Interpretarea datelor
Practică individuală: 1 zi.
Preţul cursului: 250 lei.

Christian & Miriam Dikol


TELEFOANE
ŞI E-MAIL DE CONTACT
www.astralmagik.ro
astralmagik@yahoo.com
tel. mob. 0720.537.972
tel. mob 0721.182.620
tel. fax. 0232.266.169

C U P R I N S
CURS
CHANNELING
Channeling îţi poate schimba viaţa ................................................................... 1
Channeling este comunicarea cu Lumea Astrală .................................................. 4
Metodele şi instrumentele Comunicării Astrale .................................................... 6
De ce avem nevoie de protecţie infoenergetică ..................................................... 9
Treptele initierii
Ierarhia cerească ................................................................................................. 10
Îngerul Păzitor ..................................................................................................... 16
De ce este necesară cunoaşterea infoenergetică .................................................... 18
Ierarhia spiritelor mineralelor ........................................................................... 20
Comunicat din Astral: Spiritele cristalelor ......................................................... 20
Ierarhia spiritelor vegetalelor ............................................................................ 25
Ierarhia spiritelor de animale ............................................................................ 27
Straturile (corpurile) biocâmpului la animalele cele mai evoluate ...................... 28
Algoritmizare pentru identificarea limitei celei mai îndepărtate
a structurii energetice a unui pisoi ......................................................................... 29
STRUCTURA HOLISTICĂ A OMULUI ........................................................ 30
Omul-lumină ........................................................................................................ 30
SPIRITUL OMULUI .......................................................................................... 30
Corpurile Spiritului ............................................................................................ 32
Sufletul sau Perispiritul ......................................................................................... 32

4
Întruparea Spiritului Omului: tema de viaţă, karma, soarta şi destinul ............ 41
Destruparea Spiritului Omului .......................................................................... 43
Comunicat din Astral ............................................................................................ 45
Reîncarnarea şi Karma ...................................................................................... 47
Destinul Omului întrupat ................................................................................... 52
Influenţa gândului, cuvântului, dorinţei şi a faptei
în formarea Destinului Omului ............................................................................. 54
Destinul Colectiv ................................................................................................. 59
Când îşi termină omul existenţa terestră ............................................................... 59
Moartea fizică a trupului Omului şi moartea astrală a Spiritului său ........... 61
Moartea spaţială a Spiritului Omului ............................................................... 63
Destruparea spiritelor întrupate ........................................................................ 64
Judecata, purificarea şi ridicarea spiritului destrupat la cerul său ....................... 67
Reîntruparea Spiritului Omului ........................................................................ 69
Comunicat din Astral .......................................................................................... 70
Cine eşti tu în Astral? ......................................................................................... 73
Codurile astrale ale spiritelor ............................................................................ 73
Predicţiile şi viitorul probabil ............................................................................ 77
Este bine să cunoaştem viitorul? ........................................................................... 77
Deschiderea Canalului de legătură cu Astralul ................................................ 82
Pregătirile .............................................................................................................. 82
Primul contact ....................................................................................................... 82
Meditaţia .............................................................................................................. 82
Contactarea Călăuzei şi a Ghizilor ........................................................................ 82
Protecţia antimalefică mentală .............................................................................. 82
Semnele creşterii vibraţionale ............................................................................ 88
Acordarea vibraţională ....................................................................................... 88
Simptomele schimbării energetice ..................................................................... 88
Interpretarea pentru alţii în Channeling .......................................................... 93
Ce este bine şi ce este rău ...................................................................................... 93
Cum se realizează previziunea ........................................................................... 94
Comunicarea astrală cu ajutorul pendulului ................................................... 94
Compatibilitatea clientului cu metoda şi operatorul ...................................... 96
Detectarea infoenergiilor negative şi a entităţilor malefice ............................. 96
Aflarea identităţii Astrale ................................................................................... 98
Tema de viaţă ........................................................................................................ 98
Karmă, soartă, destin, cumpene ............................................................................ 98
Comunicarea Astrală
şi scanarea infoenergiilor şi entităţilor de la distanţă ............................................ 101
Coordonatele astrale ale locaţiilor persoanelor ................................................... 101
Scanarea obiectelor şi locurilor ............................................................................. 101
Fotografia - informaţii energetice ...................................................................... 102
Investigarea spiritelor destrupate ...................................................................... 104
FIŞA SPIRITUALĂ ............................................................................................ 109
Interpretarea datelor .......................................................................................... 109
LEGILE UNIVERSALE

5
ALE MEUDULUI PENTRU SPIRITELE ÎNTRUPATE .................................... 113
LEGILE HERMETICE UNIVERSALE .......................................................... 118