Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE COLABORARE

Nr. _____ /___________

1. Pepco Retail SRL cu sediul în București, str. Ceasornicului nr. 17, etaj 3, sector 1, cod
fiscal RO 3147763, reprezentată de Anca Radu, în calitate de administrator, numită în
continuare Promoter.

și

2. Școala Gimnazială Crizbav, cu sediul în localitatea Crizbav, judeţul Brașov, Str. Principală
nr. 387, cod fiscal 29482153, reprezentată prin Simona-Amalia Mesaroșiu, în calitate de
Director, numită în continuare Partener.

Încheie prezentul acord având ca obiect colaborarea părţilor în acțiunile extracurriculare


susținute de domnișoara Andrada Suciu, angajată a Pepco Retail SRL, pentru elevii Școlii
Gimnaziale Crizbav și ai structurii Școala Primară Cutuș, în data 13 noiembrie 2019, interval
orar 9:40 – 15:30.
Acțiunile fac parte din proiectul Teach for Romania, finanțat de PEPCO -"Different Careers.
PEPCO inside the classrooms". Agenda propusă pentru Școala Crizbav are rolul de a facilita
elevilor de la gimnaziu activități de dezvoltare personală, într-un mod cât mai atractiv și
interactiv, legând tema voluntariatului de tema meseriilor/ profesia lor viitoare (atitudine față
de educație, responsabilități, competențe căutate de angajatori etc.), prin jocuri didactice și
discuții de grup (numai pentru elevii de gimnaziu). Planificarea pe grupuri de beneficiari este
redată mai jos.

Interval Clasă
9:40 10:25 a II-a (Cutuș)
10:30 11:30 vizită comunitate
11:40 12:30 a V-a A
12:40 13:30 a V-a B
13:40 14:30 Club IMPACT
14:40 15:30 a VI-a A

În colaborare cu personalul didactic din școală și absolvenții Programului Teach for Romania
ne dorim să promovăm în rândul elevilor importanța voluntariatului și perspectivele de
dezvoltare profesională și personală din mediul de afaceri retail.
Prezentul acord de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil până la
13.11.2019.

Responsabilitățile Promotorului:
1. Sprijină voluntarul implicat în activități extracurriculare;
2. Asigură comunicarea cu Partenerul și cadrele didactice colaboratoare, pentru o
organizare în bune condiţii a tuturor activităţilor de voluntariat ale angajatei sale în
plan local;

Responsabilitățile Partenerului:
1. Permite accesul voluntarului în Școala Gimnazială Crizbav și în Structura Școala
Primară Cutuș în perioada 13.11.2019 pentru desfășurarea activităţilor de voluntariat
ale angajatei Promotorului;

2. Sprijină cadrele didactice implicate în activitatea de coordonare a activităților pentru


marcarea și promovarea în rândul comunității școlare a voluntariatului și a mediului
profesional retail.

3. Prezentul acord s-a încheiat astăzi 12 noiembrie 2019, în două exemplare cu valoare
de original, pentru fiecare parte.

PROMOTOR PARTENER
Pepco Retail SRL ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV

Administrator Director
Anca Radu Simona-Amalia Mesaroșiu