Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRIZBAV PROF.

TRÎMBIŢAŞ IOANA-ANCA

TEXTUL ARGUMENTATIV- FIŞĂ DE LUCRU


A. Se dă textul:
,,Părerea mea este că afirmaţia poetului Ovidiu, conform căreia este îngăduit să
înveţi şi de la duşman, este plină de adevăr, chiar dacă pot exista şi unele rezerve
în această privinţă. Astfel, putem afirma că omul, pe parcursul întregii sale
existenţe trebuie să înveţe să-şi însuşească anumite cunoştinţe ori deprinderi
folositoare, atât de la prieteni, cât şi de la duşmani.
În primul rând sunt de părere că atunci când observăm anumite calităţi la
duşmanii noştri, cum ar fi onestitatea, puterea de a trece peste nerealizările
personale şi de a recunoaste meritele adversarului, putem să ne comportăm, în
situaţii similare, asemeni lor.
Pe de altă parte însă, dacă duşmanul dă dovadă de lipsă de scrupule în
atingerea scopului, cu siguranţă a învăţa de la el echivalează cu pierderea inutilă
de energie, căci înainte de toate, trebuie să ne păstrăm verticalitatea, calitatea de a
rămâne morali, chiar dacă uneori a-ţi învinge duşmanul înseamna a-i studia
armele, deci a învăţa de la el.
Prin urmare, consider că este îngăduit să înveţi de la duşman, dar în limitele
unei etici fireşti.”

Cerinţe :
1. Identifica părţile componente ale textului argumentativ.
2. Găseste conectorii specifici etapelor argumentării.

B. Completează spaţiile punctate cu ceea ce crezi că te reprezintă cel mai bine:

1. Dacă lumea ar fi un cer infinit, mi-ar plăcea să fiu ………………………………


…………………………………………………………………………………………
2. Dacă lumea ar fi un ocean fără sfârşit, mi-ar plăcea să fiu
……………………………………………………………………………………..….
3. Dacă lumea ar fi un imens deşert de nisip sub soare torid, mi-ar plăcea să fiu
…………………………………………………………………………………..
4. Dacă lumea ar fi un râu agitat şi învolburat, mi-ar plăcea să fiu…………………
……………………………………………………………………………………….
5. Dacă lumea ar fi un munte înalt, mi-ar plăcea să fiu…………………………...
…………………………………………………………………………………….
6. Dacă lumea ar fi un enorm arbore, mi-ar plăcea să fiu …………………….....
………………………………………………………..
7. Dacă lumea ar fi o grămadă imensă de gunoi, mi-ar plăcea să fiu
…………………………………………………………………………………………..
8. Dacă lumea ar fi o casă, mi-ar plăcea să fiu
…………………………………………………………………………………………..
9. Dacă lumea ar fi exact aşa cum pare că este, ţi-ar plăcea să rămâi aşa cum eşti?
……………………………………………………………………………………..