Sunteți pe pagina 1din 2

Este considerată ca o anomalie cu pronunțat caracter ereditar.

- yfyjufcccccccvjgkbjhhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhjliup Obiceiurivicioasecașiinterpunereaîntre
arcade a limbiisauobrajilor care cauzeazăopririînevoluțiaverticală a sectoarelorlaterale
ale arcadelor;
- Distrucțiileșipierderiledentareînoricaredintreceletreiperioade ale dentiției (temporară,
mixtă, definitvă) în special cândintereseazăunnumărmai mare de unitățimasticatorii.
Semne faciale
Etajul inferior al feței este micșorat. El exprimă deficitul de dezvoltare verticală a
aparatului dento-maxilar.
Punctul nazo-spinal este situat anterior.
Buza superioară este proeminentă și are tonusului normal sau mai adesea crescut.
Buza inferioară este răsfrântă și șanțul labiomentonier este foarte accentuat, din
această cauză mentonul apare proeminent, deși în raport cu planurile câmpului de profil facial
gnationul ocupă o poziție posterioară.
Unghiul mandibular este micșorat.
Semne orale
Se caracterizeazå prin trei elemente definitorii și anume:
 incisivi fără cingulum (en-pelle);
 angulație corono-radiculară;
 hiperostoză vestibularå.
Arcada superioară prezintă modificări caracteristice ale liniei sale, incisivii având axul
înclinat posterior.
Măsurătorile sagitale arată o scurtare a arcadei atât în ocluzia adâncă acoperită cu
retrodenția tuturor incisivilor cât și în ocluzia adâncă acoperită care prezintă doar retrodenția
incisivilor centrali.
Bolta palatină este largă, de cele mai multe ori adâncă, iar versantul anterior este
abrupt.
Regiunea alveolară proemină anterior (proalveolie superioară), întregul os alveolar
părând deplasat anterior în raport cu baza maxilarului.
Planul de ocluzie este denivelat prin existența unei suprapoziții relative a regiunii incisive
în raport cu regiunile laterale ale arcadei.