Sunteți pe pagina 1din 5

1.

INTERACTION STYLES
a. Linia de comandă - reprezintă un mecanism de interacțiune cu un computer,
un sistem de operare sau un software prin introducerea de comenzi secvențial, linie cu
linie. Introducerea de comenzi prin intermediul CLI: sistemul asteaptă ca utilizatorul să
introducă un rând de comandă și să o confirme prin apăsarea tastei "Enter" de pe tastatură.
Programul "Command Line Interpreter" primește, analizează (parsează) și execută
comanda cerută. După executare programul prezintă utilizatorului rezultatul obținut, tot
sub forma de linii de text.

b. Meniuri - în tehnica de calcul și telecomunicație un meniu reprezinta o listă de


opțiuni sau comenzi oferite utilizatorului unui coputer sau unui sistem de telecomunicați.

Tiputile de meniuri:
• Interfata linie de comanda:
- fiecare actiune se executa prin introducerea unei comenzi, eventual
urmata de parametri: Unix, CP/M, Spectrum, DOS;

• Interfata cu meniuri ierarhice


- actiunile trebuiau sa se bazeze pe o ierarhie (ex fdisk);
- utilizatorul trebuia sa iasa din zona de editare de date pentru a vizualiza
si a selecta optiunile din meniu;

• Interfata Lotus 1-2-3


- meniurile ocupau 2 linii - coexistind cu zona activa de interactiune;
- comenzile puteau fi executate rapid prin intermediul shortcut-urilor;
- meniurile puteau fi foarte "stufoase";

• Interfata cu un singur nivel de adincime (mono cline grouping)


- se foloseşte acum pentru dispozitive mobile (iPod) ori situri Web (meniuri
de navigare prin hipertext);
- Example: Ipod Menu;

• Meniul Drop-Down
- asocierea unei actiuni principale unui meniu de optiuni ierarhice;
- optiunile au atasate taste active hotkeys, numite si acceleratori;
- optiunile care necesita o interogare a utilizatorului trebuie urmate de "...",
iar cele care deschid alte meniuri trebuie sa indice acest lucru utilizatorului;
- optiunile care nu se pot folosi la un moment dat trebuie dezactivate;
- uneori apar si meniuri in cascada, pe niveluri multiple;
- fiecare optiune din meniu ar trebui sa aiba atasat un tooltip sau o explicatie
pe linia de stare;
- unele optiuni de meniu pot avea atasat un simbol (idiom) identic cu cel
utilizat in toolbar;
- un meniu poate include optiuni flip-flop (similare checkbox-urilor) sau
mutual exclusive (similare butoanelor de tip radio);

• Meniul Pop-Up (meniul contextual)


1 © Ciolac Ion TI-163
- contine diverse optiuni, in functie de contextul utilizarii;
- de obicei este activat folosind butonul drept al mouse-ului (standardul
Borland);

• Meniul Sistem (Meniu de control) - ofera functii de manipulare a ferestrei;

c. Limbaj “natural” - este limbajul care este utilizat de ființele umane


pentru vorbire, scriere sau comunicare prin semne spre deosebire de limbajele formale
cum sunt limbajele de programare sau limbajele utilizate în studiul logicii formale în
particular logica matematică. Limbajul natural are diverse forme,
precum vorbirea, limbajul semnelor sau scrierea. Astfel, se deosebește de limbajul
artificial și formal.

d. Întrebare / răspuns și dialog de interogare - reprezintă niste ferestre prin care


utilizatorul interacționează cu calculatorul unde sistemul de operare adresează o întrebare
iar utilizatorul raspunde. Enxenplu la instalarea sistemului de operare ni se adresează niște
întrebări pentru a seta sistemul de operare cum ar fi cine o să fie utilizatorul calculatorului
care o să fie numele lui în rete etc. Iar utilizatorul trebuie să de raspuns la întrebările date.
Dialog de interogare reprezintă un limbaj care este folosit pentru extragerea datelor din
baza de date.

e. Formulare și tabel de calcul - forumularele electronice sunt asemenea cu cele de


hărtie ele sunt folosite pentru a introduce niste întro bază de date date sau pentru a extrage
niste date di bază de date pentru o înregistrare electonica și altele. Formularele electronice
sunt forte importante în zilel dorece chiar și la depunerea actelor de admitere la UTM nu
trebuie să vi să stai în rind citeva ore întregi poți să complectezi un formular cu datele
presonale după ce le transmiți te prezinți pentru a fi verificat dacă datele personale coincid
cu originalul. Formularele mai sunt folosite la achitarea facturilor electronice. Tabelele
de calcul au ca scop introducerea niște date după cu datele date sunt efectuate operați în
dependența ce dorim să obținem de la datele date.

f. WIMP - se descifrează ca Windows, Icon, Menus și Pointing Device reprezintă


niște elemente a GUI cu ajutorul elementelor date este posibil de interacționat mai ușor
cu calculatorul.
g. Point și faceți clic pe (icon) - reprezintă niște acțiuni ale utilizatorului unui
calculator care deplaseză cu maous săgeata la o anumită locație pe ecran și apoi apasa
butonul de pe maus pe o anumita iconiță pentru a deschide ceva. Exemplu reprezintă
hypermedia unde utilizatorul face click pe un hiperlink pentru a naviga de la un document
la altul.

h. Interfață tridimensională - reprezintă interacțiunea omului cu calculatorul sau cu


un alt dispozitiv cu aspectul de a prezenta un obiect în 3D pentru al întelege mai bine ce
reprezintă obiectul dat. Pentru asta este nevoie de soft-uri speciale cum ar fi Adobe
Photoshop.

2 © Ciolac Ion TI-163


2. Alegem două dintre stilurile de interfață cu care aveți experiență de utilizare.
a. Linia de Comandă - linia de comandă o folosesc mai des la procesul de eleborare
unui program.
b. Meniuri - meniurile le folosec în toată ziua cînd lucrez sau utilizez calculatorul și
anume atunci cînd fac interacțiunea cu sistemul de operare sau cu diferite soft-
uri.

3.Utilizați cadrul de o interacțiune imaginara pentru a analiza interacțiunea implicată în


utilizarea acestor stiluri pentru o selectare a bazei de date.

Pentru a realiza o selecție din Baza de Date este folosită interacțiunea interogare.
Cu ajutorul interogărilor extragem datele di Baza de Date.

4. Care dintre variante este mai mare,(greoae) si de ce ?

Cea ma grea interacțiune din cele de mai sus după părerea me este interfața
tridimensională deorece nu pe toate calculatorele putem realiza interacțiunea
tridimensională și trebuie să avem si un soft special care să ne premită interacțiunea dată.
Și nu toți omeni pot să se folosească de softul dat.

5. Grupați funcțiile în rubricile corespunzătoare, presupunând că acestea vor forma baza


pentru un sistem de procesare a cuvintelor de la un meniu - titlurile pe care le alegeți vor
deveni titluri de meniu, funcțiile care apar sub cea corespunzătoare.

Puteți alege cât mai multe sau mai puține rubrici de meniu după cum doriți. De
asemenea, puteți modifica ușor formularea funcțiilor dacă doriți.

File
New
Open file
Open copy of file
Save
Save as
Page setup
View page
Print preview
Show alternative document
Close file
Delete
Quit

Mail
Open mail
Send mail

Edit
Repeat edit
Undo
3 © Ciolac Ion TI-163
Cut
Copy
Paste
Clear
Add footnote
Add page break
Renumbers pages
Find word
Change word
Go to
Go back
Position on page

Insert
Insert Graphic
Table

Tool
Check spelling
Count words
Preferences

Format
Format paragraph
Layout document
Font
Change font
Character style
Plain text
Bold text
Italic text
Underline
Increase point size
Decrease point size

Help
Glossary
See table of contents
View index
Insert Index entry

6. Care este dezavantajul plasării simultane a tuturor funcțiilor pe ecran?

Dejavantajul plasări tuturor funcților pe ecran este că pe ecran o să fie foarte mult
funcțional ce ce o să ducă la incomuditatea de a utiliza dispozitivul dat. Pe ecran trebuie
plasată cît mai puțin funțional doar funcționalul de bază în rest tot funcționalul trebuie
grupat pe funțile pe care îl realizează.
4 © Ciolac Ion TI-163
7. Care este problema cu utilizarea numeroaselor titluri de meniu?

Problem utilizări numeroaselor titluri de meniuri este aceia că atunci cînd meniul
nu este grupat corect si nu este împărțit pe funcțional pentru a găsi o anumită funcție
trebuie să căutăm prin toate titlurile.

8. Care este problema utilizării a foarte puține titluri de meniu?

Problema utilizări a foarte puține titluri în meniu este aceia că dacă funcționalul nu
este grupat corect și anumite funcți care realizează funcționaluri diferite sunt grupate cu
același titlu duce în eroare utilizatorul.

9. Luați în considerare următoarele: Îmi pot grupa funcțiile fie în trei meniuri, cu multe
funcții în fiecare, fie în opt meniuri cu mai puține în fiecare. Care va fi mai ușor de
utilizat? De ce? Care este “mijlocul"?

Mai ușoară de utilizat este gruparea în 8 meniuri cu mai puține funcți deorece
funțile trebuie grupate în așa fel ca într-un meniu să fie doar funcționalul care are ceva
comun între el. În așa fel utilizatorului îi este mai comod să utilizeze aplicția dată deorece
el automat ce a citit titlul meniului va ști că acolo se va afla dor funcționalul care îl descire
titlul meniului.

10. Descrieți pe scurt trei-patru stiluri de interacțiune diferite care se potrivesc dialogului
dintre utilizator și computer.

(a) Linia de comandă - reprezintă un mecanism de interacțiune a omului cu un computer,


un sistem de operare sau un software prin introducerea de comenzi secvențial, linie cu
linie.

(b) Meniurile - un meniu reprezinta o listă de opțiuni sau comenzi oferite utilizatorului
unui coputer de către sistemul de operare pentru a face mai comodă interacțiune dintre
om calculatori prin a alege a opțiunelor dorite.

(c) WIMP - reprezintă elemente de GUI care face mai comod interacțiune dintre om și
calculator deorece este afișat grafic funcționalul ceia ce face cu mult mai ușor de lucrat
la calculator. Deorece nu toți omeni pot și le este comod să ineracționeze cu
calculatorul din linia de comandă.

5 © Ciolac Ion TI-163