Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 209906259700

Data (Z, L, A) 03-12-2019

Factura
7 4 4 3 3 1 7 8

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 modoranu gabriela
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul rezervelor 60 Dudu
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Ilfov
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Playmobil Dollhouse - Casa de papusi mobila buc 1 176,46 19 176,46 33,53


[4008789051677]

2 Cost transport [TXTRANSPORT] buc 1 2,10 19 2,10 0,40

3 Discount conform promotie: 4008789051677 buc 1 -33,61 19 -33,61 -6,39


[DPRO1VAT20TYPE11]

4 Discount conform cod reducere: xxxxxxxNI buc 1 -42,86 19 -42,86 -8,14


[DVCR1VAT19TYPE10]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata numerar/POS ramburs, Plata numerar/POS cu bon fiscal/chitanta

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 102,09 19,40
stampila care accize: Total 102,09 19,40
Numele delegatului modoranu gabriela
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
121,49
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)