Sunteți pe pagina 1din 11

Contabilitate Aplicată

Societatea DECOSIB S.R.L. are sediul în Sibiu, Str. Rahova, nr. 17, jud. Sibiu și activează în domeniul
producției de mobilă, derulează și activitate de comercializare a produselor proprii și a altor mărfuri.
OBS.! Denumiți firma personalizat, cu numele vostru sau o denumire prin care să vă pot diferenția.
Balanța inițială la 01.10.2019
Simbol Denumire cont Solduri inițiale / Rulaje precedente
1012 Capital subscris vărsat --- 200,00
301 Materii prime 1.200,00 ---
3021 Materiale auxiliare 270,00 ---
345 Produse finite 2.500,00 ---
371 Mărfuri 1.030,00 ---
4551 Asociați conturi curente --- 72.500,00
5121.1 Conturi la bănci în lei – BT 22.500,00 ---
5124.1 Conturi la bănci în valută – BT EUR* 25.000,00 ---
5124.2 Conturi la bănci în valută – BT USD** 20.000,00 ---
5191 Credite bancare pe termen scurt --- 7.800,00
5311 Casa în lei 8.000,00 ---
TOTAL 80.500,00 80.500,00
Preluarea soldurilor în valută (pentru conturile 5124.1 și 5124.2)
 Fixați cursorul pe contul 5124.1, alegeți moneda EUR (dreapta sus), introduceți suma de
5.261,94 EUR (* 5124.1 25.000 lei, curs valutar 4,7511 lei/EUR => 5.261,94 EUR);
 Fixați cursorul pe contul 5124.2, alegeți moneda USD (dreapta sus), introduceți suma de
4.598,97 USD (** 5124.2 20.000 lei, curs valutar 4,3488 lei/USD => 4.598,97 USD).
Etape preliminare de lucru:
 Definiți gestiunile (Fișiere -> Gestiuni); toate gestiunile sunt cantitativ-valorice: materiale,
produse, mărfuri, obiecte de inventar, mijloace fixe;
 Definiți articolele (Fișiere -> Articole);
 Preluați și validați stocurile (Administrare –> Configurare societăți –> Preluare stocuri inițiale)
Gestiune Denumire UM Tip Stoc inițial Preț ach. Valoare
Materiale Holtzsurub buc Mat. aux. 1000 0,02 20
Materiale Cuie 15mm kg Mat. aux. 10 2 20
Materiale Mâner M1 buc Mat. aux. 50 1 50
Materiale Mâner M2 buc Mat. aux. 34 1 34
Materiale Suport T1 buc Mat. aux. 40 1,4 56
Materiale Șină SM1 buc Mat. aux. 60 1,5 90
TOTAL MATERIALE AUXILIARE 270
Materiale PAL 20mm m2 Mat. prime 40 30 1200
TOTAL MATERII PRIME 1.200
Produse Corp BC1 buc Prod. finite 5 100 500
Produse Corp BC2 buc Prod. finite 5 120 600
Produse Corp BC3 buc Prod. finite 5 140 700
Produse Corp BC4 buc Prod. finite 5 140 700
TOTAL PRODUSE 2500
Mărfuri Veioza TIP buc Mărfuri 10 30 300
Mărfuri Scaun SC1 buc Mărfuri 3 20 60
Mărfuri Măsuța birou buc Mărfuri 3 100 300
Mărfuri Spot SP23 buc Mărfuri 10 15 150
Mărfuri Dulie DP 2 buc Mărfuri 20 1 20
Mărfuri Noptieră NN1 buc Mărfuri 2 100 200
TOTAL MĂRFURI 1030
TOTAL GENERAL 5.000

1
Contabilitate Aplicată

Preluare date furnizori: Fișiere -> Furnizori


Denumire Cod fiscal Țara Jud. Adresa Nr. Reg. Com.
JUD. BACAU, MUN. BACAU, STR.
DEDEMAN SRL RO2816464 RO BC J04/2621/1992
ALEXEI TOLSTOI, NR.8
JUD. CARAS-SEVERIN, MUN.
MOBIROM SA RO7173157 RO CS CARANSEBES, STR. SPITALULUI, J11/129/1995
NR.6
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3,
TRODAT SRL RO3969148 RO B STR. RADU CALOMFIRESCU, NR.6, J40/5809/1993
ET.P, AP.CAMERA 4
JUD. GALATI, MUN. GALATI, STR.
ARABESQUE SRL RO5340801 RO GL J17/666/1994
TIMISULUI, NR.1
JUD. ILFOV, COM. DOBROESTI, SOS.
FOGLIANI ROMANIA SRL RO15404058 RO IF J23/736/2003
FUNDENI, NR.120
SOCIETATEA ELECTRICA
JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR.
FURNIZARE S.A. AGEN?IA 28967606 RO -/-/-
UZINEI, NR.1-7
SIBIU
IT028358023 Trevenzuolo (Verona), Zona
IVAR INDUSTRY S.R.L. IT
3 Artigiana S. Pierino, 4
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2,
GRENKE RENTING SRL RO21542446 RO B STR. DINU VINTILA, NR.11, J40/7305/2007
CLADIREA EURO TOWER, ET.15
JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR.
TRANSPORTER SRL 10860436 RO SB J32/485/1998
PLEVNEI, NR.2
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1,
OMV PETROM MARKETING
RO11201891 RO B STR. CORALILOR, NR.22, J40/10637/1998
SRL
BL.CLADIREA INFINITY, ET.1
California, 6700 Mack Road,
FURNITURE INC. US
Sacramento, CA. 95823
DHL ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1,
RO1590678 RO B J40/13745/1991
INTERNATIONAL SRL CALEA FLOREASCA, NR.169A, ET.8
TOOL STORE SRL RO23854 RO SB
JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR.
TRANSPORTER 2 SRL RO17312104 RO SB J32/341/2005
REGELE FERDINAND, NR.2
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 4,
UTIL MOB DESIGN SRL RO15924344 RO B STR. TULNICI, NR.6, BL.45, SC.1, J40/15664/2003
ET.3, AP.19
MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 2,
SODEXO PASS ROMANIA SRL RO11071295 RO B STR. FABRICA DE GLUCOZA, NR.5, J40/9678/1998
BL.NOVO PARK,CLAD G AEROFINA

Preluare date clienți: Fișiere -> Clienți


Denumire Cod fiscal Țara Jud. Adresa Nr. Reg. Com.
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA,
B LIGHTING SRL RO5773554 RO CJ STR. ALEXANDRU VLAHUTA, NR.17, J12/1137/1994
AP.2
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA,
DIFERIT SRL RO13845570 RO CJ J12/590/2001
BLD. MUNCII, NR.18
JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA,
EUROVENUS SRL RO2114710 RO CJ J20/255/1991
STR. LUCIAN BLAGA, NR.7
JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA,
MAFCOM PROD SRL RO4636370 RO CJ J12/3158/1993
BLD. MUNCII, NR.16
JUD. COVASNA, MUN. TARGU
DOMO RETAIL SA RO6529672 RO HD J40/8493/2015
SECUIESC, STR. ABATORULUI NR.17
Entitatea derulează următoarele operațiuni economico-financiare în luna octombrie 2019:

2
Contabilitate Aplicată

OPERAȚIUNI COMERCIALE. ACHIZIȚII ȘI VĂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

Mențiuni cu caracter general:


 Toate operațiunile vor trebui salvate și validate pentru a fi luate în considerare la elaborarea
balanței și a registrelor;
 La baza articolelor create (Fișiere -> Articole) va sta un tip articol (Fișiere -> Tipuri de articole sau
servicii); dacă nu se găsesc din setările inițiale în program tipurile de articole (care au la bază
conturi de venituri, cheltuieli, active imobilizate sau elemente ale stocurilor – materii prime,
materiale, obiecte de inventar, produse finite etc.) vor trebui adăugate, abia ulterior create
articolele care să aibă la bază aceste tipuri;
 Înregistrarea unei achiziții (pe bază de factură fiscală, aviz însoțire a mărfii sau bon fiscal):
Operații -> Intrări (atenție la tipul documentului care se selectează din prima rubrică);
 Pentru achizițiile din import, efectuate în valute străine se va accesa Operații -> Intrări – valută;
 Înregistrarea unei vânzări (pe bază de aviz de însoțire a mărfii, factură fiscală, bon fiscal): Operații
-> Ieșiri (atenție la tipul documentului care se selectează din prima rubrică);
 Pentru vânzările la export, efectuate în valute străine se va accesa Operații -> Ieșiri – valută;
 Achizițiile / vânzările pe bază de aviz de însoțire a mărfii vor trebui ulterior asociate cu factura
fiscală emisă subsecvent (în cadrul facturii există o opțiune Asociere cu avizul); asocierea se va
efectua pentru fiecare articol în parte cumpărat / vândut (în funcție de tipul operațiunii intrare
/ ieșire);
 Produsele finite obținute din propria activitate se înregistrează pe baza rapoartelor de producție:
Operații -> Producție; rapoarte de producție vor include și consumurile de materie primă și
materiale efectuate în vederea obținerii produselor finite (nu le adăugați și la bonuri de consum
întrucât se vor dubla cantitățile de materie primă și materiale scăzute din patrimoniul entității);
 Transferurile dintre gestiuni sau schimbarea de destinație a activelor stocabile se efectuează
prin: Operațiuni -> Transferuri;
 Darea în folosință a obiectelor de inventar: Operații -> Alte operații cu stocuri -> Dare în folosință
obiecte de inventar;
 Întocmirea bonurilor de consum: Operații -> Bonuri de consum (sau din facturile de achiziție
opțiunea Bon de consum);
 În vederea înregistrării amortizării, activele imobilizate se vor adăuga și în modulul: Operații ->
Imobilizări.

1) Entitatea achiziționează următoarele bunuri de la furnizorul MOBIROM S.R.L., cu sediul în


Caransebeș, Str. Spitalului, nr. 6, jud. Caraș-Severin, având cont curent deschis la BRD, IBAN
RO77BRDE130SV3945903, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J11/129/1995, CIF
RO7173157, capital social 3.000 lei:
 Pentru activitatea de producție achiziționează următoarele materii prime și materiale pe baza
facturii fiscale cu referința 1277 / 16.10.2019:
- 100 m3 cherestea: 50 lei/m3 + TVA 19%;
- 10 kg cuie 15mm: 2 lei/kg + TVA 19%;
- 100 m2 folii de furnir: 10 lei/m2 + TVA 19%.
Achiziția și recepția bunurilor au loc în data de 16.10.2019 și se vor utiliza următoarele documente:
factura fiscală și nota intrare de recepție și constatare diferențe.

2) Entitatea achiziționează următoarele bunuri de la furnizorul ARABESQUE S.R.L., cu sediul în


Galați, Str. Timișului, nr. 1, jud. Galați, având cont curent deschis la OTP Bank, IBAN
RO58OTPV130000064509RO01, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J17/666/1994,
CIF RO5340801, capital social 3.000 lei:
 Pentru activitatea de producție achiziționează următoarele materii prime și materiale:
- 100 l lac: 9,52 lei/l TVA 19% inclus;

3
Contabilitate Aplicată

- 100 l clei: 5 lei/l + TVA 19%;


- 20 buc balamale: 2 lei/buc + TVA 19%.
Bunurile sunt livrate pe baza avizului de însoțire a mărfii nr. 208 / 16.10.2019, iar factura fiscală
subsecventă nr. 712 / 17.10.2019, este emisă a doua zi în baza documentelor de livrare. Se vor
utiliza următoarele documente: avizul de însoțire a mărfii, factura fiscală și nota intrare de
recepție și constatare diferențe.

3) Entitatea primește factura 198624194 / 18.10.2019 aferentă energiei electrice consumate în


procesul de producție de la SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A. AGENȚIA SIBIU, cu adresa
Sibiu, Str. Uzinei, nr. 1-7, jud. Sibiu, cod poștal 550253, având cont curent deschis la ING Bank,
IBAN RO62INGB0009008181158958, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului
J40/8974/2011, CIF RO28967606: 1.374,54 lei, plus TVA 19% în sumă de 261,16 lei, total inclusiv
TVA 1.635,70 lei. Factura este scadentă în termen de 10 zile de la emitere. Se vor utiliza
următoarele documente: factura fiscală.

4) Entitatea achiziționează următoarele bunuri de la furnizorul extern IVAR INDUSTRY S.r.l., cu


sediul în Italia, Trevenzuolo (Verona), Zona Artigiana S. Pierino, 4, având cont curent deschis la
Banco BPM, IBAN IT43G0503459770000000078620, referința înregistrare în scopuri de TVA IT
02835480233:
 Pentru activitatea de producție achiziționează următoarele materiale, în baza invoice no. 2753
/ 18.10.2019, scadentă peste 30 zile, curs de schimb valutar 4,7556 lei/euro:
- 100 buc sisteme metalice de glisare sertare cu 15 euro/buc;
- 100 buc amortizoare închidere cu 10 euro/buc;
- 200 buc mânere inox 6 cm cu 5 euro/buc.
- 100 buc mânere inox 12 cm cu 10 euro/buc.
Se vor utiliza următoarele documente: invoice și nota intrare de recepție și constatare diferențe.

5) Entitatea (locatar) perfectează un contract de leasing operațional cu GRENKE RENTING


SRL (locator), cu sediul în București, Str. Dinu Vintilă, nr. 11, Sector 2, cod poștal 21101,
având cont curent deschis la ING Bank, IBAN RO46INGB0000999923148965, numărul de
înregistrare la Registrul Comerțului J40/7305/2007, CIF RO21542446. Scopul contractului
îl reprezintă dobândirea dreptului de utilizare a unui fierăstrău circular de masa, Metabo
- BKS 450 Plus - 5.5 DNB (5500 W, 450x30 mm, motor cu inducție, glisare, picioare
susținere cadru, protecție repornire, trifazat). Valoarea contractului este stabilită la 4.980
lei plus TVA 19%, împărțită în 12 rate lunare a câte 415 lei plus TVA 19%. Se primește
prima factura în cadrul contractului, factura fiscală nr. 2156987 / 18.10.2019 pentru suma
de 493,85 lei, TVA 19% inclus, scadentă în termen de 15 zile de la emitere. Se vor utiliza
următoarele documente: factura fiscală.

În vederea obținerii din producție proprie a 10 bucăți dulapuri de birou, realizate din cherestea placată
cu furnir, cu dimensiunile 180x60x60, dotate cu câte trei sertare glisante, două rafturi închise de două
uși cu mânere individuale, realizate conform comenzii primite de la clientul EUROVENUS S.R.L.
(RO2114710, J20/255/1991, Cluj-Napoca, Str. Remetea, Nr. 24, RO45 RZBR 0000 0600 0723 6462),
entitatea economică efectuează următoarele consumuri de materii prime și materiale:

6) Anterior lansării spre producție a comenzii ferme primite de la EUROVENUS S.R.L.,


entitatea facturează pe baza facturii fiscale nr. 1776 / 23.10.2019 un avans de 5.000 lei
plus TVA 19%, aferent livrării ulterioare către client.

4
Contabilitate Aplicată

7) Entitatea eliberează spre consum următoarele materii prime pe baza bonului de consum
nr. 1722 / 23.10.2019:
- 1,456 m3 cherestea; - 72 m2 folii de furnir.
8) Entitatea eliberează spre consum următoarele materiale auxiliare pe baza bonului de
consum nr. 1723 / 23.10.2019:
- 30 buc sisteme metalice de glisare - 0,5 kg cuie 15mm;
sertare; - 250 buc holtzsuruburi;
- 30 buc amortizoare închidere; - 5 l lac;
- 60 buc mânere inox 6 cm; - 7 l clei;
- 30 buc mânere inox 12cm; - 20 buc balamale.
9) Se returnează în gestiunea de materiale 40 buc mânere inox 6 cm, care reprezintă
materiale auxiliare neconsumate în procesul de producție, în baza bonului de retur nr.
1724 / 24.10.2019.
10) În baza raportului de producție nr. 1725 / 28.10.2019, se înregistrează obținerea
produselor finite sub forma celor 10 bucăți dulapuri de birou, realizate din cherestea
placată cu furnir, cu dimensiunile 180x60x60, dotate cu câte trei sertare glisante, două
rafturi închise de două uși cu mânere individuale, denumite dulap birou DB1, evidențiate
la costul de producție efectiv de 638,294 lei/buc.

11) Conducerea entității decide ca unul dintre dulapurile obținute să fie păstrat în propriu
patrimoniu al entității (pe baza notei sau bonului de transfer nr. 1726 / 28.10.2019 către
gestiunea de obiecte de inventar) și utilizat ca obiect de inventar în sediul acesteia.
Dulapul este dat în folosință pe baza procesului verbal de dare în folosință obiecte de
inventar nr. 1727 / 28.10.2019.

12) Pe baza facturii fiscale nr. 1777 / 31.10.2019, entitatea vinde către clientul său,
EUROVENUS S.R.L. 9 buc dulapuri, cu un adaos comercial de 30%, mai exact cu un preț de
unitar vânzare de 829,7822 lei/buc plus TVA 19% și totodată se regularizează avansul
perceput anterior către acesta prin factura fiscală nr. 1776 / 23.10.2019. Factura este
scadentă la livrarea produselor în 31.10.2019.

13) RO11BTRL01301202758923XX), entitatea achiziționează pentru activitatea comercială


următoarele mărfuri de la furnizorul DEDEMAN S.R.L., cu sediul în Bacău, Str. Alexei
Tolstoi, nr. 8, jud. Bacău, având cont curent deschis la UniCredit Bank, IBAN
RO05BACX0000003014871001, CIF RO2816464:
- 11 buc scaune birou gri: 150 lei/buc + TVA 19%;
- 11 buc lampă birou inox: 35 lei/buc + TVA 19%.
Bunurile sunt livrate pe baza avizului de însoțire a mărfii nr. 1127 / 28.10.2019, iar factura
fiscală subsecventă nr. 1278 / 29.10.2019, este emisă a doua zi în baza documentelor de
livrare. Scadența agreată cu furnizorul este de 30 de zile. Se vor utiliza următoarele
documente: avizul de însoțire a mărfii, factura fiscală și nota intrare de recepție și
constatare diferențe.

În vederea obținerii din producție proprie a 11 bucăți birou, realizate din pal 20mm, cu
dimensiunile 120x80x60, dotate cu câte două sertare glisante, cu amortizor închidere și
un raft, realizate conform comenzii primite de la clientul MAFCOM PROD S.R.L.
(RO4636370, J12/3158/1993, Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr. 18,

5
Contabilitate Aplicată

RO11BTRL01301202758923XX), entitatea economică efectuează următoarele consumuri


de materii prime și materiale:
14) Entitatea eliberează spre consum următoarele materii prime și materiale auxiliare pe baza
bonului de consum nr. 1276 / 30.10.2019:
- 37,84 mp pal 20mm; - 22 buc amortizoare închidere
- 22 buc sisteme metalice de glisare sertare;
sertare; - 22 buc mânere inox 6 cm.
- 176 buc holtzsuruburi;
15) În baza raportului de producție nr. 1726 / 30.10.2019, se înregistrează obținerea
produselor finite sub forma celor 11 bucăți birou, realizate din pal 20mm, cu dimensiunile
120x80x60, dotate cu câte două sertare glisante, cu amortizor închidere și un raft,
denumite birou 120x80x60, evidențiate la costul de producție efectiv de 388,8564 lei/buc.

16) Pe baza avizului de însoțire a mărfii nr. 1011 / 30.10.2019, entitatea livrează către clientul
său, MAFCOM PROD S.R.L. 11 buc birou 120x80x60, 11 buc scaune birou gri și 11 buc
lampă birou inox aplicând adaos comercial în cotă de 30% față de valoarea de evidență a
bunurilor.

17) Pe baza facturii fiscale nr. 1778 / 31.10.2019, entitatea vinde către clientul său, MAFCOM
PROD S.R.L., bunurile livrate anterior, 11 buc birou 120x80x60, cu un adaos comercial de
30%, mai exact cu un preț de vânzare de 505,5133 lei/buc plus TVA 19%, cele 11 buc
scaune birou gri cu 195 lei/buc plus TVA 19% și 11 buc lampă birou inox cu 45,50 lei/buc
plus TVA 19%.

18) În vederea diversificării activității comerciale a entității prin servicii de transport și


demersuri de închiriere, aceasta achiziționează pe baza facturii fiscale nr. 2353 /
03.10.2019 o autoutilitară second-hand Volkswagen Transporter (seria șasiului VIN
WVGZZZ5NZCW070000) de la furnizorul de imobilizări TRANSPORTER S.R.L., identificat
prin CUI 10860436, având calitatea de neplătitor de TVA, J32/485/1998, cu sediul în Sibiu,
Str. Plevnei, Nr. 2, Jud. Sibiu, IBAN RO43RNCB0227036047830001, care își reînnoiește
parcul auto și cedează autoutilitarele din patrimoniu. Scadența agreată de ambele părți
este de 45 de zile calendaristice, iar prețul negociat este de 11.700 lei. Începând cu luna
următoare, mijlocul de transport va fi amortizat în 48 de luni, în regim liniar.

19) Se alimentează autoutilitara cu motorină 40 l cu 5,91 lei/l inclusiv TVA 19% (236,39 lei
inclusiv TVA 19%), pe baza bonului fiscal nr. 567 / 03.10.2019, emis de către OMV
PETROM MARKETING S.R.L., identificat prin CUI RO11201891, J40/10637/1998, cu sediul
în București, Sector 1, Str. Coralilor, Nr. 22. La aceeași dată. Se dau în consum cei 40 l
motorină achiziționați, pe baza bonului de consum nr. 1722 / 03.10.2019, știind că vor fi
utilizați doar în scopuri economice, întocmindu-se foaia de parcurs a autovehiculului.

20) În vederea livrării ulterioare a unei comenzi de marfă privind 15 măsuțe birou (preț
achiziție 100 lei/buc plus TVA 19%), pe baza facturii fiscale nr. 1278 / 16.10.2019,
entitatea achită un avans de 1.000 lei plus TVA 19% furnizorului MOBIROM S.R.L., cu
sediul în Caransebeș, Str. Spitalului, nr. 6, jud. Caraș-Severin, având cont curent deschis la
BRD, IBAN RO77BRDE130SV3945903, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului

6
Contabilitate Aplicată

J11/129/1995, CIF RO7173157. A doua zi, marfa este livrată și avansul se regularizează
(stornează) prin intermediul facturii fiscale nr. 1279 / 17.10.2019.

21) Entitatea achiziționează din import pentru activitatea comercială următoarele mărfuri de
la furnizorul extern FURNITURE Inc., cu sediul în SUA, California, 6700 Mack Road,
Sacramento, CA. 95823, în baza invoice no. 8523 / 22.10.2019, scadentă peste 30 zile, curs
de schimb valutar la data emiterii facturii 4,2821 lei/USD și curs de schimb valutar la data
recepției 4,2784 lei/USD (25.10.2019):
- 10 buc ornament inox 25 USD/buc; - 10 buc măsuța cafea inox 100
- 10 buc ornament acrilic 10 USD/buc; USD/buc.
- 20 buc lampa inox 120cm 50 USD/buc;
Pe baza declarației vamale de import (DVI 10236985 / 25.10.2019) se percep taxe vamale
de 965 lei, comision vamal de 482 lei și TVA 1910 lei. Totodată, DHL ROMANIA
INTERNATIONAL S.R.L. (RO1590678, J40/13745/1991, sediul în București, Sector 1, Calea
Floreasca, Nr.169A, Et.8) facturează transportul în sumă de 1.100 lei plus TVA 19% prin
factura fiscală nr. 852 / 25.10.2019.

22) Pe baza facturii fiscale nr. 1779 / 31.10.2019, entitatea vinde către clientul său, MOBILA
S.A., identificat prin CUI 6629744, având calitatea de neplătitor de TVA, J32/40/1994,
Sibiu, Aleea Biruinței, Nr. 7, jud. Sibiu, IBAN RO37RNCB0227108954230001, BCR Sibiu,
următoarele mărfuri cu un adaos comercial de 30% față de valoarea de evidență:
- veioza tip 10 buc; - noptieră 2 buc;
- scaun sc1 3 buc; - ornament inox 5 buc;
- măsuța birou 3 buc; - ornament acrilic 5 buc;
- spot 10 buc; - lampa inox 120 cm 10 buc;
- dulie 20 buc; - măsuța cafea inox 5 buc.
Clientul solicită livrarea la sediul acestuia, astfel că pe baza aceleiași facturi se percepe un
tarif aferent serviciului de transport și manipulare de 1.500 lei plus TVA 19%. Se solicită
plata la livrare a bunurilor și serviciilor de transport și manipulare prestate.

23) Pe baza facturii fiscale nr. 1780 / 31.10.2019, entitatea facturează către clientul său, B
LIGHTING S.R.L., identificat prin RO5773554, J12/1137/1994, Cluj-Napoca, Str. Putna, Nr.
50/3, RO15BTRL01301202A35191XX, servicii de proiectare mobilă în cuantum de 7.500 lei
plus TVA 19%, conform ofertei și negocierii anterioare concretizată în contractului nr. 11
/ 07.10.2019. Scadența agreată de ambele părți este de 15 zile calendaristice.

24) Pe baza facturii fiscale nr. 1781 / 31.10.2019, entitatea facturează către clientul său,
DIFERIT S.R.L., identificat prin RO13845570, J12/590/2001, Cluj-Napoca, Str. Al. Vlahuță,
Nr. 17, RO12RNCB2200000228830001, închirierea autoutilitarei pentru 3 zile, în perioada
29-31.10.2019, percepând un tarif de 300 lei/zi plus TVA 19%, conform comenzii ferme
nr. 111 / 29.10.2019. Scadența agreată de ambele părți este de 15 zile calendaristice.

25) Pe baza facturii fiscale nr. 1782 / 31.10.2019, entitatea vinde către clientul său, DOMO
RETAIL S.A., identificat prin CUI 6629744, J40/8493/2015, Jud. Covasna, Mun. Târgu
Secuiesc, Str. Abatorului nr.17, următoarele mărfuri cu un adaos comercial de 30% față
de valoarea de evidență:
- lampa inox 120 cm 10 buc;

7
Contabilitate Aplicată

- măsuța cafea inox 5 buc.

26) Pe baza facturii fiscale nr. 254 / 17.10.2019, entitatea achiziționează de la TOOL STORE SRL o
imprimantă multifuncțională cu prețul de 3.000 lei plus TVA 19% (total 3.570,00 lei), amortizabilă
în 48 de luni.

27) Pe baza facturii fiscale nr. 18 / 18.10.2019, entitatea achiziționează de la TRANSPORTER 2 SRL
autoutilitară cu prețul de 21.700 lei (TVA 19% inclus), amortizabilă în 48 de luni. Scadența facturii
este stabilită la 07.11.2019.

28) Pe baza facturii fiscale nr. 387629 / 10.10.2019, entitatea achiziționează de la UTIL MOB DESIGN
SRL (RO15924344, J01/3472/2002, București, Sector 2, Bd. Antonescu, nr. 563) o instalație de
preparat și aplicat adezivi cu prețul de 68.000 lei plus TVA 19% și o mașină portabilă de tăiat și
îmbinat cu prețul de 24.000 lei plus TVA 19% (ambele mijloace fixe amortizabile liniar în 96 de luni,
fiind încadrate în registrul mijloacelor fixe ca 2.1.8.4. Mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului
prin tăiere și mașini de curbat; agregate de înnădire și asamblare; prese specifice pentru industria
lemnului; mașini, utilaje și instalații pentru preparat și aplicat adezivi și lacuri).

29) Pe baza facturii fiscale nr. 543920 / 31.10.2019, entitatea achiziționează de la SODEXO PASS
ROMANIA SRL 200 de tichete de masă a câte 15 lei fiecare, la care se adaugă un comision de 150
lei plus TVA 19%. Scadența este stabilită la 31.10.2019.

OPERAȚIUNI PRIVIND TREZORERIA ENTITĂȚII. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Mențiuni generale:
 Înregistrarea operațiunilor derulate prin casierie: Operații -> Registru de casă (sau
Registrul de casă – valută pentru casa în valută);
 Înregistrarea operațiunilor derulate prin conturile bancare: Operații -> Jurnal de bancă
(sau Jurnal de bancă – valută pentru conturile în valută în valută);
 În registrul de casă sau jurnalul de bancă întâi va trebui adăugată ziua operațiunilor (în
modului din partea de sus), iar în modulul din subsolul paginii trebuie adăugate
operațiunilor derulate conform documentelor de casierie sau a extraselor de cont
bancar.

OPERAȚIUNI ÎN NUMERAR (LEI)

30) Să se întocmească registrul de casă al entității cunoscând faptul că pe parcursul lunii


octombrie 2019 entitatea derulează următoarele operațiuni în numerar, în lei:
Nr. Suma
Data Documentul Explicația operațiunii
Crt. (RON)
BF (bon fiscal) Plata aferentă BF 567 alimentare cu motorină
1. 03.10.2019 236,39
567 OMV Petrom Marketing SRL
FV (foaie de
Depunere numerar în contul curent în lei deschis
2. 07.10.2019 5.000,00 vărsământ)
la Banca Transilvania
789

8
Contabilitate Aplicată

Plata contravalorii primei de asigurare stabilite


CHI (chitanța) prin polița de asigurare RCA încheiată cu
3. 07.10.2019 1.000,00
963 Generali România Asigurare Reasigurare S.A.
pentru autoturismele VW Transporter (12 luni)
Plata contravalorii facturii nr. 1279/17.10.19
4. 17.10.2019 595,00 CHI 1279
emise de furnizorul MOBIROM SRL
Plata contravalorii facturii nr. 2156897/18.10.19
5. 18.10.2019 493,85 CHI 2156987
emise de furnizorul GRENKE RENTING SRL
Plata contravalorii taxelor de înmatriculare a
6. 18.10.2019 140,00 CHI 4596783
autoturismelor VW Transporter
Încasarea creanței reprezentată de factura nr.
7. 31.10.2019 1.071,00 CHI 1781 1781 / 31.10.2019 emise către clientul DIFERIT
SRL
Acordare avans de trezorerie (avans spre
DP (dispoziție
8. 31.10.2019 1.000,00 decontare) angajatului Pop Ioana în vederea
de plată) 85
unei deplasări în interes comercial, de servici
Plata contravalorii lunare a taxei de salubrizare
9. 31.10.2019 70,00 CHI 857
datorate bugetului local

OPERAȚIUNI PRIN VIRAMENT BANCAR (LEI)

31) Să se întocmească jurnalul de bancă aferent contului curent în lei al entității, deschis la
Banca Transilvania, cunoscând faptul că pe parcursul lunii octombrie 2019 entitatea a
derulat următoarele operațiuni prin virament bancar:
Nr. Suma
Data Documentul Explicația operațiunii
Crt. (RON)
Încasare credit bancar pe termen scurt
conform contractului de finanțare nr. 5268 /
1. 03.10.2019 100.000,00 NC 1256
03.10.19 perfectat cu Banca Transilvania în
vederea achiziției de active imobilizate
FV (foaie de Depunere numerar în contul curent în lei
2. 07.10.2019 5.000,00
vărsământ) 789 deschis la Banca Transilvania
Plata contravalorii facturii nr.
OP (ordin de
3. 10.10.2019 109.480,00 387629/10.10.19 emise de furnizorul de
plată) 100
imobilizări UTIL MOB DESIGN SRL
Plata contravalorii facturilor nr.
4. 16.10.2019 8.353,80 OP 101 1277/16.10.19 și nr. 1278/16.10.19 emise
de furnizorul MOBIROM SRL
Plata contravalorii facturii nr. 712/17.10.19
5. 17.10.2019 1.594,60 OP 102
emise de furnizorul ARABESQUE SRL
Plata contravalorii facturii nr. 852/26.10.19
6. 26.10.2019 1.309,00 OP 103
emise de furnizorul DHL ROMANIA SRL
Achitat TVA conform DVI 10236985 /
7. 26.10.2019 1.910,00 OP 104
26.10.2019, aferentă importului din USA
Achitat taxe vamale și comision vamal
8. 26.10.2019 1.447,00 OP 105 conform DVI 10236985 / 26.10.2019,
aferentă importului din USA

9
Contabilitate Aplicată

Plata contravalorii facturii nr. 1278/29.10.19


9. 29.10.2019 2.421,65 OP 106
emise de furnizorul DEDEMAN SRL
Încasare factura nr. 1780/31.10.19 emise
10. 31.10.2019 8.925,00 OP 8567
către clientul B LIGHTING SRL
Încasare factura nr. 1776/23.10.19 și nr.
11. 31.10.2019 8.886,97 OP 223 1777/31.10.19 emise către clientul
EUROVENUS SRL
Încasare factura nr. 1778/31.10.19 emise
12. 31.10.2019 9.765,32 OP 125
către clientul MAFCOM PROD SRL
Încasare factura nr. 1782/31.10.19 emise
13. 31.10.2019 8.295,37 OP 487
către clientul DOMO RETAIL SRL
Încasare factura nr. 1779/31.10.19 emise
14. 31.10.2019 13.125,46 OP 528
către clientul MOBILA SA
Plata contravalorii facturii nr.
15. 31.10.2019 1.635,70 OP 107 198624194/28.10.19 emise de furnizorul
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA
Plata contravalorii facturii nr. 2353/03.10.19
16. 31.10.2019 11.700,00 OP 108 emise de furnizorul de imobilizări
TRANSPORTER SRL
Încasarea unei subvenții guvernamentale
pentru investiții, acordate în cotă de 90% la
17. 31.10.2019 82.800,00 OP 96317 achiziția de mijloace fixe de la UTIL MOB
DESIGN SRL, în baza contractului de
finanțare 8697/01.10.19
Încasare schimb valutar 2.000,00 USD contra
OSV (ordin de
lei, curs BNR 4,1762 RON/USD (cursul de
18. 31.10.2019 8.352,40 schimb valutar)
cumpărare USD negociat cu BT fiind cu 2%
5252
sub cursul BNR)
Rambursarea integrală a creditului bancar
19. 31.10.2019 100.000,00 OP 109
pe termen scurt
Perceperea comisionului de administrare a
20. 31.10.2019 100,00 NC 896574
pachetului de produse și servicii bancare
Plata contravalorii facturii nr. 2353/03.10.19
21. 31.10.2019 3.748,50 OP 110 emise de furnizorul SODEXO PASS ROMANIA
SRL

OPERAȚIUNI PRIN VIRAMENT BANCAR (EUR)

32) Să se întocmească jurnalul de bancă aferent contului curent în euro al entității, deschis la
Banca Transilvania, cunoscând faptul că pe parcursul lunii octombrie 2019 entitatea
derulează următoarele operațiuni prin virament bancar:
Nr. Suma Curs schimb
Data Documentul Explicația operațiunii
Crt. (EUR) RON/EUR
Plata contravalorii facturii nr.
DPE (dispoziție
2753/23.10.19 emise de
1. 29.10.2019 4.500,00 de plată externă) 4,7569
furnizorul extern IVAR
127
INDUSTRY SRL

10
Contabilitate Aplicată

Observație: Trebuie să se consemneze diferențele de curs valutar generate de fluctuația


cursului de schimb.

OPERAȚIUNI PRIN VIRAMENT BANCAR (USD)

33) Să se întocmească jurnalul de bancă aferent contului curent în dolari americani al entității,
deschis la Banca Transilvania, cunoscând faptul că pe parcursul lunii octombrie 2019
entitatea derulează următoarele operațiuni prin virament bancar:
Nr. Suma Curs schimb
Data Documentul Explicația operațiunii
Crt. (USD) RON/USD
Schimbare (vânzare) USD contra
OSV (ordin de
lei, curs BNR 4,2614 RON/USD
1. 31.10.2019 2.000,00 schimb valutar) 4,1762
(curs BT negociat la BNR - 2%:
5252
4,1762 RON/USD)
Plata contravalorii facturii nr.
DPE (dispoziție
8523/23.10.19 emise de
2. 31.10.2019 2.350,00 de plată 4,2614
furnizorul extern FURNITURE
externă) 128
INC.

Observație: Trebuie să se consemneze diferențele de curs valutar generate de fluctuația


cursului de schimb.

Observație: La finalul lunii octombrie, soldurile deținerilor în valută sunt reevaluate la


cursurile comunicate de BNR la data de 31.10.2019: 1 EUR = 4,7576 LEI, 1 USD = 4,2614
LEI.

DECONTĂRILE CU SALARIAȚII

34) Entitatea calculează remunerațiile personalului și întocmește statul de plată aferent


lunii octombrie 2019, cunoscând următoarele:
 Salariat 1 – salariu brut de 2.953 lei, are 3 persoane în întreținere;
 Salariat 2 – salariu brut de 4.800 lei, are o persoană în întreținere;
 Salariat 3 – salariu brut de 3.400 lei, are 2 persoane în întreținere.

35) Pentru zilele lucrate de către salariați, entitatea eliberează tichete de masă în valoare
de 1.035 lei (23 zile lucrate x 3 salariați x 15 lei/tichet de masă).

11