Sunteți pe pagina 1din 1

1. B.G.

dorește să înfințeze o societate cu răspundere limitată în care să fie asociat


unic. Fiind proprietarul unui teren, B.G. s-a hotărât să foloseasca acest teren pentru
aportul necesar la constituirea societății. Dacă v-ar solicita consilierea, care dintre
varianta(variantele) urmatoare considerați că este (sunt) legală (legale) ?

a) B.G. va trebui să încheie cu societatea un contract de vânzare-cumpărare;


b) B.G. nu poate transmite terenul societații pentru că va exista mereu o confuzie de
patrimoniu;
c) aducerea la capitalul social a unui teren nu este suficientă pentru constituirea și
înmatricularea societații;
d) dacă terenul are o valoare mai mare de 200 lei atunci este suficient ca societatea să se
poată constitui.

2. SC MIXAM SRL este o societate cu răspundere limitată formată din 3 asociați,


respectiv două persoane fizice ( A.P. si A.M.) și o persoană juridică (SC X SRL). Asociații-
persoane fizice s-au obligat prin actul constitutiv să aducă la capitalul social munca pe care o
vor desfășura în societate, respectiv activitate de marketing/publicitate în vederea atragerii
unei clientele stabile a societății în valoare de 4.500 lei. Aportul la capitalul social al
asociatului-persoană juridică, SC X SRL, constă în acțiunile pe care aceasta le deține la
societatea SC Y SA. Totodată cei trei asociați au vărsat ca aport la capitalul social suma de 50
lei fiecare.
Verificănd conținutul actului constitutiv, directorul Oficiului Registrului Comerțului
a constatat că există neregularități în privința constituirii capitalului social al societății.

Arătați care sunt neregularitățile sesizate cu privire la capitalul social și la felurile


aporturilor asociaților.