Sunteți pe pagina 1din 5

TESTE GRILĂ:

1) Firma comerciantului persoană fizică constă în:

a) numele său;

b) un pseudonim;

c) o denumire aleasă de comerciant care să arate obiectul de activitate;

d) niciun răspuns corect.

2) Fondul de comerţ reprezintă:

a) o universalitate juridică corporală;

b) o universalitate de drept imobiliară;

c) o universalitate de fapt incorporală;

d) niciun răspuns corect.

3) Pentru datoriile comerciale, profesionsitul persoana fizică autorizată răspunde:

a) numai cu fondul de comerţ;

b) cu întreaga sa avere;

c) cu capitalul social;

d) niciun răspuns corect.

4. Cine poate avea calitate de comerciant ?

a) statul

b) judetul

c) societatea comerciala

5. Numarul de asociati ai unei SRL poate fi cuprins intre ce valori?

a) 2 si 15

b) 1 si 50

c) 2 si 50

6. In ce forma de societate asociatii raspund cu intregul patrimoniu social?


a. SNC

b. SRL

c. SA

7. Ce institutii se inmatriculeaza la Registrul Comertului?

a. Asociatiile si fundatiile

b. Avocatii si notarii

c. Societatile comerciale

8. In ce este impartit capitalul social al societatilor cu raspundere limitata ?

a. Parti sociale

b. Actiuni

c. Obligatiuni

9. Care dintre urmatoarele sunt obligatii profesionale ale comerciantilor si deci si ale societatilor
comerciale?

a. exercitarea comertului in limitele concurentei ilicite si neloiale

b. tinerea anumitor registre necomerciale speciale de consemnare a operatiunilor necomerciale

c. indeplinirea formalitatilor de publicitate in Registrul Comertului

10. Care dintre urmatoarele nu fac parte din fondul de comert?

a. actul constituiv al societatii

b. clientela

c. vadul comercial

11. Care dintre urmatoarele acte juridice privind fondul de comert sunt valabile?

a. actele referitoare la bunurile exceptate la transfer

b. gajul asupra bunurilor imobile

c. vanzarea-cumpararea fondului de comert

12. Care dintre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale in dreptul roman?

a. Societatea sta in justitie in nume propriu


b. Societatea nu e titulara de drepturi si obligatii

c. Societatea nu participa in nume propriu la raporturile juridice cu tertii

13. Care este momentul dobandirii personalitatii juridice depline la societatile comerciale?

a. la numirea cenzorilor

b. la inmatricularea in Registrul Comertului

c. la constituirea patrimoniului

14. Ce anume se are in vedere in primul rand in cazul societatilor de persoane?

a. calitatea asociatilor si relatiile dintre acestia

b. capitalul aportat de asociati si prestatiile ce pot constitui aport social

c. numarul partilor sociale ce formeaza capitalul social

15. Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspundere limitata?

a. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic

b. asociatii raspund cu intregul lor patrimoniu

c. actionarii sunt obligatoriu in numar de minim 5

16. Cum poate fi definit capitalul social ?

a. Capitalul social reprezinta evaluarea bunurilor imobile si mobile aduse ca aport

b. Capitalul social reprezinta suma totala, exprimata in bani, a valorii aporturilor asociatilor

c. Capitalul social reprezinta suma creantelor asociatilor/actionarilor

1. Numirea cenzorilor în cadrul unei SRL este obligatorie în cazul:

a) unui singur asociat,

b) unui număr de 17 asociaţi,

c) nici un răspuns corect.

2. Sunt titluri negociabile:

a) părţile sociale,

b) obligaţiunile,
c) acţiunile.

3. Obligaţiunile pot fi emise:

a) de SRL,

b) de SNC,

c) de SA

d) nici un răspuns corect.

4. O acţiune are valoarea minimă de:

a) 0,10 lei,

b) 2,5 lei,

c) 10 lei,

d) nici un răspuns corect.

5. Au personalitate juridică:

a) reprezentanţele,

b) filialele,

c) sucursalele,

d) nici un răspuns corect.

6. Aporturile în natură sunt admise la constituirea:

a) unei SNC,

b) unei SRL,

c) unei SA,

D) nici un răspuns corect.

7. Numărul de asociaţi ai unei SRL poate varia între:

a) 5 şi 100,

b) 2 şi 15,

c) 1 şi 50,
d) nici un răspuns corect.

8. Asociaţii răspund cu întregul patrimoniu propriu în cazul:

a) SRL,

b) SNC,

c) SA,

d) nici un răspuns corect.

9. Poate fi constituită şi prin subscripţie publică :

a) SNC,

b) SRL,

c) SA,

d) nici un răspuns corect.

10. Cenzorii sunt numiţi pe o perioadă de:

a) 4 ani,

b) 2 ani,

c) 3 ani,

d) nici un răspuns corect.