Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţii seminar IAS 38

1. O firmă care produce tablouri demarează crearea unui site web 1, pentru care se are în vedere ca obiectiv
principal: plasarea comenzilor de către clienţi, precum şi obiective secundare: promovarea produselor şi furnizarea
informaţiilor financiare despre companie.
Proiectul începe în luna octombrie N, activităţile fiind desfăşurate astfel:
Valoarea cheltuielii
Faza Perioada Natura cheltuielilor
(lei)
1. Iniţierea studiilor de fezabilitate 4.000
15.10.N – 30.11.N
(salariile specialiştilor)
2. Definitivarea specificaţiilor hard şi 10.000
1.12.N – 31.12.N soft (salariile informaticienilor care se
Planificarea
ocupă de site)
3. Evaluarea alternativelor de produse 7.000
1.01.N+1 – 15.01.N+1 şi furnizori (materiale consumabile –
3.000 lei şi salarii – 4.000 lei)
20.01.N+1 1. Achiziţia server-ului 20.000
2. Plata taxei pentru rezervarea 4.000
22.01.N+1
numelui domeniului
3. Elaborarea soft-ului de exploatare a 6.000
23.01.N+1 – 1.03.N+1
Elaborarea aplicaţiei şi server-ului (salarii)
infrastructurii 4. Elaborarea codului pentru aplicaţii şi 13.000
instalarea aplicaţiilor pe server (salarii
2.03.N+1 – 31.05.N+1
– 12.000 lei; materiale consumabile –
1.000 lei)
1.06.N+1 – 15.06.N+1 5. Testarea aplicaţiilor (salarii) 4.600
16.06.N+1 – 15- Elaborarea modului de prezentare a 9.000
Proiectarea grafică
07.N+1 paginii web (salarii)
Expunerea pe site a informaţiilor 11.200
despre companie, produse şi servicii
Elaborarea 16.07.N+1 –
pentru comenzile pe Internet; crearea
conţinutului 31.08.N+1
de link-uri utile (salarii – 10.000 lei,
materiale consumabile – 1.200 lei)
Instruirea personalului din 6.000
departamentul vânzări pentru
Exploatarea site-ului 1.09.N+1 – 8.09.N+1
gestionarea serviciului de preluare a
comenzilor on-line (salarii).
Înregistraţi cheltuielile apărute în cadrul fiecărei etape de creare a site-ului web şi amortizarea site-ului în exerciţiul
financiar N+1, ştiind că firma a estimat o durată utilă de viaţă de 5 ani.

2. O companie din domeniul electronicii dezvoltă o nouă tehnologie de producţie pentru care primeşte un brevet
de invenţie. Invenţia este evaluată la valoarea de 50.000 lei pe data de 17 octombrie N. Societatea estimează durata de
viaţă utilă a brevetului în funcţie de numărul unităţilor produse cu ajutorul tehnologiei brevetate, respectiv un total de
200.000 unităţi produse, repartizate astfel: în anul N – 28.000 unităţi; în anul N+1 – 100.000 unităţi; în anul N+2 – 52.000
unităţi; în anul N+3 – 20.000 unităţi. Să se înregistreze recepţia brevetului şi amortizarea acestuia în fiecare din cei 4 ani.
Care este situaţia dacă după doi ani se estimează că se vor obţine 150.000 unităţi (N+2 – 75.000 unităţi; N+3 – 75.000
unităţi)?

3. O întreprindere reevaluează o marcă de fabricaţie achiziţionată la un cost de 4.000 lei, amortizată 50%.
Valoarea justă este estimată la 3.500 lei. Durata de viaţă a mărcii este estimată la 8 ani, iar metoda de amortizare utilizată
este metoda liniară. Înregistraţi operaţiunile folosind ambele metode de reevaluare şi determinaţi rezerva din reevaluare
care va fi realizată anual (şi înregistrarea acesteia).

4. O companie elaborează un nou produs. Costurile angajate de Departamentul Cercetare-Dezvoltare în exerciţiul


N – în faza de cercetare – s-au ridicat la 100.000 Ron. În N+1 a fost stabilită fezabilitatea tehnică şi comercială a
produsului, costurile angajate fiind de 40.000 Ron – cheltuieli cu personalul şi 30.000 Ron – cheltuieli cu onorariile juridice
plătite pentru a înregistra patentul. În exerciţiul următor (N+2), firma mai cheltuie 50.000 Ron pentru a susţine un proces
juridic pentru protejarea patentului. Cum va contabiliza compania aceste costuri? Discuţii!

1
A se vedea şi SIC 32 Imobilizări necorporale – Costuri asociate creării de website-uri. Capacitatea site-ului de a genera beneficii
economice viitoare este demonstrată de utilizarea acestuia, în mod prioritar, pentru plasarea comenzilor de către clienţi şi nu doar
pentru publicitate!!!