Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect DFC_ CEA_I: Valorificarea raportarii non-financiare ȋn diagnostic

1. Studiaţi ORDIN Nr. 1938/2016 din 17 august 2016 privind modificarea şi completarea unor
reglementări contabile EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 2 septembrie 2016;

2. Descărcaţi Raportul administratorilor pentru Semestrul I 2018 şi Raportul


administratorilor pentru 2017 (31.12. 2017) pentru entitatea aleasă ca subiect de analizat ȋn
cadrul proiectului;

3. Documentul Excel cu titlul Raportarea non-financiara_Proiect_CEA_I include


informaţiile non-financiare standard pe care, portivit OMFP nr. 1938/2016, ar trebui să le
raporteze societatea analizată;

a) Lecturaţi rapoartele descărcate şi culegeţi/preluaţi cu MULTĂ ATENŢIE din acestea toate


informaţiile cerute ȋn documentul Excel (de la 1-11; la 12 şi 13 menţionaţi ”da” sau “nu” ȋn
funcţie de modul ȋn care găsiţi prezentate informaţiile non-financiare: ȋntr-o Declaraţie non-
financiară sau ȋntr-un Raport inclus ȋn raportul administratorilor) ȋnscriindu-le ȋn coloanele
aferente celor două perioade; detaliile contează!

b) Transmiteţi documentul Excel cu titlul Raportarea non-financiara_Proiect_CEA_I ȋn


care aţi inclus informaţiile culese pe adresa m.mironiuc@yahoo.fr până pe 10 decembrie 2018;

4. Redactaţi un raport de diagnostic non-financiar, ȋn care pe lângă o parte care descrie


entitatea de care v-aţi ocupat (maximum 5 pagini) includeţi consideraţiile/interpretările/punctul
dv. de vedere relativ la informaţiile non-financiare raportate de entitatea analizată;

5. Predaţi profesorului proiectul (Raportul plus documentul excel listat) până pe 15 decembrie
2018.

Recomandare:

O căutare pe Google Scholar, după cuvintele cheie: non-financial reporting, sustainability


reporting v-ar putea conduce către articole care abordează această tematică şi din lecturarea
cărora aţi putea găsi informaţii care să va ajute la punctul 4. din cerinţele proiectului.