Sunteți pe pagina 1din 4

ANTON NADINA-IOANA

Punctele tari și punctele slabe ale controlului intern la Centrul de Recuperare


și Reabilitaere Neuropsihiatrică, Răcăciuni. Recomandări de eliminare a
punctelor slabe.

1. Descrierea organizației.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Răcăciuni este o instituție fără


personalitate juridică, aflată în subordinea D.G.A.S.P.C Bacău și a Consiliului Județean Bacău,
specializată în protecția adultului cu handicap, în cadrul căreia se desfășoară activități de
găzduire temporară, îngrijire, asistență medicală, recuperare și reabillitare, reintegrare socială și
profesională printr-o abordare individualizată ce răspunde nevoilor specifice și individuale ale
beneficiarilor.
.Centrul asigură servicii de protecție specială pentru 231 de beneficiari, din care 164 din
județul Bacău și 67 beneficiari din alte județe.
Conform organigramei, institutia functioneaza cu un numar de 137 total personal,
impartit pe urmatoarele compartimente: conducere, compartiment de ingrijire si recuperare
medicala, compartiment de evaluare-recuperare-reabilitare, compartiment de consigliere,
reintegrare familiala si comunitara, compartiment de contabilitate, administrative si de deservire
generala.

2. Puncte tari și puncte slabe ale controluli intern.

În primul rând, țin să menționez faptul că acest centru este o instituție fără personalitate
juridică fapt pentru care contabilitatea este ținută doar până la nivelul balanței de verificare iar
situațiile financiare sunt întocmite de instituția în subordinea căruia se află.
Punctele tari regasite in cadrul acestei institutii sunt reprezentate de:
 Structura organizatorică este ierarhizaă și bine delimitată, asigurând separarea sarcinilor
și supervizarea activităților;
 Se efectuează inventarierea patrimoniului instituției;
 Sunt evitate și detectate fraudele și erorile prin intermediul camerelor de filmat asamblate
atât în interiorul cât și în exteriorul instituției, fiind supravegheate in timp real prin intermediul
acestora atat activitatile angajatilor cat si cele a beneficiarilor.
 Activitățile din cadrul instituției se desfășoară într-o manieră ordonată și eficientă;
 Toate operațiile care au avut loc în timpul unui exercițiu sunt înregistrate avand la baza
documente justificative;
 Institutia dispune de un generator care sa asigure continuitatea activitatilor in cazul unei
pane de curent;
 Se regasesc asamblate in toate corpurile institutiei alarme pentru detectarea fumului in
cazul unui incendiu;
 Angajatii institutiei sunt controlati de catre portarul de serviciu la terminarea programului
de munca.
Punctele slabe sunt reprezentate de:
 Nu poate fi eliminat riscul de erori umane, cauzate din neatentie sau din proasta
intelegere a procedurilor ce trebuiesc aplicate;
 Institutia nu dispune de servicii de paza in cazul in care beneficiarii devin agresivi;
 Accesul in institutie nu se face pe baza unei legitimari a fiecarui angajat;
 Poarta de la intrarea in curte nu este incuiata iar din cauza unei neatentii a portarului
beneficiarii pot parasi incinta institutiei.

3. Propuneri/recomandări de eliminare a punctelor slabe identificate

In primul rand, este recomandata, angajarea unor agenti de paza care sa asigure paza in
timpul programului de lucru in cazul aparitiei unor incidente. Totodata, este necesara instruirea
personalului pentru o buna desfasurare a activitatilor din cadrul institutiei.
Propun ca accesul in institutie sa fie mai securitzat prin faptul ca fiecare angajat sa
prezinte la intrare legitimatia.
Propun ca poarta prin care se realizeaza accesul in incinta institutiei sa fie inchisa sa
prezinte incuietori si sa fie asamblata o sonerie prin intermediul careia portarul sa fie anuntat, sa
deschida, iar gardul sa fie construit in asa fel incat sa nu poata fi sarit de catre beneficiari.