Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţie investiţie imobiliară în curs de construire – IVS 233

Investiție în curs
Să se estimeze valoarea de piaţă a unei investiţii în curs (exclusiv terenul) în vederea vânzării. Investiţia
în curs reprezintă 25% din investiţia totală (exclusiv terenul) într-un proiect rezidenţial (blocuri de
locuinţe cu parcări la subsol şi anexe de depozitare la demisol şi parcări exterioare). Parcările exterioare
nu sunt destinate vânzării, ele se închiriază pe o perioadă de 5 ani, urmând ca peste 5 ani să fie schimbată
destinaţia. Durata estimată pentru finalizarea construcţiilor este 12 luni, cu execuţie liniară şi plăţi
semestriale. Durata estimată pentru vânzarea completă a apartamentelor este 18 luni după finalizare, cu
execuţie liniară şi cu raportare semestrială a încasărilor.
Rata de actualizare adecvată pe piaţa specifică este 10% pe an (4,9% pe semestru).
Datele tehnice ale proiectului sunt:
- Suprafaţa teren – 10.500 mp
- Suprafaţa desfăşurată suprateran – 42.000 mp
- Suprafaţa desfăşurată subteran – 4.500 mp
- Suprafaţă totală utilă apartamente – 30.000 mp
- Suprafaţă balcoane şi terase – 8.000 mp
- Suprafaţă utilă anexe depozitare la demisol – 850 mp
- Număr parcări subterane – 150 buc
- Număr parcări exterioare – 150 buc
Preţurile de vânzare pe piaţa specifică:
- Apartamente – 900 EUR/mp util
- Terase, balcoane – 250 EUR /mp
- Anexe depozitare – 100 EUR /mp
- Parcare subterană – 5.000 EUR
- Parcare exterioară – închiriere 20 EUR /loc/lună pentru perioada de exploatare
Costuri de construcţie
- Apartamente – 450 EUR/mp
- Amenajări subterane - 300 EUR/mp
- Amenajări exterioare (inclusiv pregătirea terenului) – 10 EUR/mp
- Cheltuieli neprevăzute 5% din costurile de construire
- Onorarii profesionale (proiectare, diverse studii, etc) – 5% din costul investiţiei
Costuri de vânzare
- Comision agenţie imobiliară – 1% din preţul de vânzare
- Taxe legale – 1%
- Cheltuieli de marketing – 50.000 EUR
Pentru finalizarea proiectului finanţarea va fi 30% surse proprii şi 70% din credit bancar cu o dobândă
de 10% pe an.
Valoarea de piaţă a terenului în zona respectivă este de 90 EUR/mp.