Sunteți pe pagina 1din 16

1.

Proiectarea logică a bazei de date

1.1 Descrierea sintetică a principalelor tranzacţii din sistem

1. Adăugarea unui angajat în baza de date.

Denumire Nume tabelă Tip acces Explicații


operațiune accesată
Adăugare angajat ANGAJAT INSERT Marca este completată automat din sistem, iar
informațiile referitoare la angajați sunt preluate
din ecranul de culegere a datelor
Adăugare contract CONTRACT INSERT ContrNr este completat automat din sistem, iar
informațiile din contractele de muncă sunt
preluate din ecranul pentru culegerea datelor
Actualizare ANGAJAT UPDATE Se modifică valoarea atributelor: AngMarca,
informații angajați AngNume, AngCNP, AngMeseria, AngAdresa,
cu informațiile preluate din ecranul de culegere a
datelor. Identificarea înregistrării se face în
funcție de marca salariatului introdusă în tabelă
Actualizare CONTRACT UDATE Se modifică valoarea atributelor ContrNr,
informații contract de ContrData, ContrtTip, ContrDurata, cu
muncă informațiile preluate din ecranul de culegere a
datelor. Identificarea înregistrării se face în
funcție de ContrNr, introdus în tabelă

2. Înregistrare pontaj în baza de date

Denumire Nume tabelă Tip acces Explicații


operațiune accesată
Validare angajat ANGAJAT READ Se citesc datele de identificare a salariaților,
respectiv marca și numele lor, pentru a se verifica
existența în baza de date a salariatului, pentru
care se introduce pontajul
Adăugare pontaj PONTAJ INSERT PontNr este completat automat de sistem, iar
celelalte valori din tabelă sunt preluate din
ecranul de culegere a datelor
3. Introducere și actualizare sporuri

Denumire Nume tabelă Tip acces Explicații


operațiune accesată
Validare angajat ANGAJAT READ Se citesc datele de identificare a
salariaților, respectiv marca și numele lor,
pentru a se verifica existența în baza de
date a salariatului, pentru care se introduce
sporul
Adăugare spor SPOR INSERT SporCod este completat automat din
sistem, iar celelalte valori sunt preluate din
ecranul de culegere a datelor
Actualizare spor SPOR UPDATE Identificarea înregistrării se face în funcție
de AngMarca și SporCod pentru care s-a
introdus sporul

4. Introducerea unei cereri în baza de date

Denumire Nume tabelă Tip acces Explicații


operațiune accesată
Validare angajat ANGAJAT READ Se citesc datele de identificare a
salariaților, respectiv marca și numele lor,
pentru a se verifica existența în baza de
date a salariatului, pentru care se introduce
sporul
Adăugare cerere CERERE INSERT CerereNr este completat automat din
sistem, iar celelalte valori sunt preluate din
ecranul de culegere a datelor

5. Înregistrare și actualizare rețineri salariale

Denumire Nume tabelă Tip acces Explicații


operațiune accesată
Validare angajat ANGAJAT READ Se citesc datele de identificare a
salariaților, respectiv marca și numele lor,
pentru a se verifica existența în baza de
date a salariatului, pentru care se
introduc datele referitoare la rețineri
Adăugare reținere REȚINERE INSERT ReținTip este completat automat din
sistem, iar celelalte valori sunt preluate
din ecranul de culegere a datelor
Actualizare reținere REȚINERE UPDATE Se modifică valoarea atributului ReținVal
din tabelă, preluată din ecranul de
culegere a datelor. Identificarea
înregistrării se face în funcție de ReținTip
Figura 1 Diagrama entitate – relație
Tabela Denumire câmp Restricții de comportament
Angajat AngMarca Marca să aibă obligatoriu 4 caractere
AngNume Numele și prenumele angajatului să înceapă cu majusculă
AngCNP Trenuie să conțină obligatoriu 13 cifre
AngMeserie Prima literă din denumire trebuie să fie scrisă cu
majuscule
AngAdresa Să înceapă cu majuscule
Contract ContrNr Numărul contractului trebuie să fie > 1000
ContrData Data angajării trebuie să fie mai mare decât data curentă
ContrTip Să înceapă cu literă mare
ContrDurata Data sfârșit contract trebuie să fie mai mare decât data
angajării și mai mare sau egală cu data curentă
Departament IDDepartament ID > 1000
DepNume Numele trebuie scris cu majuscule
Contribuție ContribDen Să înceapă cu literă mare
ContribTip Tipul sa înceapă cu majusculă
ContribProcent Să fie >=0
ContribVal Să >=0
Cerere CerereNr Numărul cererii trebuie să fie >1000
CerereData Data cererii trebuie să fie cel mult egală cu data curentă
Spor SporCod Codul să aibă obligatoriu 4 caractere
SporDen Prima literă din denumire trebuie scrisă cu majuscule
SporData Data acordării sporului trebuie să fie mai mică sau egală
cu data curentă
Detalii Spor SporVal Valoare sporului trebuie să fie >=0
Salariu SalariuVal Valoare acestora nu pot lua valori negative (>=0)
Reținere ReținTip Prima literă din denumire trebuie scrisă cu majusculă
ReținData Data reținerii trebuie să fie mai mică sau egală cu data
curentă
Detalii Reținere RețiereVal Valoarea reținerii trebuie să fie >=0
Deducere DedVal Valoare acestora nu pot lua valori negative (>=0)
Întreținut ÎntrNr Numărul întreținuților trebuie să fie >=0
ÎntrNume Numele să înceapă cu majusculă
ÎntrVârsta Valoare acestora nu pot lua valori negative (>=0)
Tichet TichetDen Să înceapă cu literă mare
TichetModAcord Prima literă din denumire trebuie scrisă cu majuscule
Detalii TichetVal Valoare acestora nu pot lua valori negative (>=0)
Acordare AcordData Data acordării trebuie să fie anterioară datei curente
Pontaj PontNr Numărul fișelor de prezență trebuie să fie >1000
PontData Data întocmirii trebuie să fie anterioară datei curente
PontCM Câmpurile nu pot lua valor negative (>=0)
PontCO Câmpurile nu pot lua valor negative (>=0)
PontAN Câmpurile nu pot lua valor negative (>=0)
PontAM Câmpurile nu pot lua valor negative (>=0)
PontZileLib Câmpurile nu pot lua valor negative (>=0)
PontOreLucr Câmpurile nu pot lua valor negative (>=0)
Restricții de comportament
1.2 Proiectarea rapoartelor
Specificațiile de proiectare pentru raportul
“Situația salariilor pe departamente și angajați”

a) Prezentare descriptivă
Scop:
- Întocmirea statului de plată privint salariații permanenți ai firmei;
- Raportul este destinat evidenței orelor lucrate de fiecare salariat, pentru urmărirea
efortului depus de angajați, prin ilustrarea orelor lucrate, orelor suplimentare, absențelor
nemotivate etc., precum și a totalului de plată datorat acesuia.
Utilizatori:
- Persoanele autorizate să exercite controlul financiar preventiv și să aprobe plata;
- Caseria unității pentru efectuarea plăților sumelor cuvenite;
- Compartimentul financiar-contabil, petru înregistrarea în contabilitate.
Conținut:
1. Gruparea datelor:
- pe departamente și angajați;
- pe departamente și salarii.
2. Ordonarea datelor: - pe departamente și angajați sau pe departamente și salarii, în
funcție de modul de grupare dorit, și apoi după totalul salariilor pe departamente.
3. Totaluri solicitate:
- se calculează restul de plată datorat fiecărui angajat, după care se face totalul de plată pe
departament;
- se solicită totalul la nivelul tuturor departamentelor.
Mediul de generare: Raportul va fi tipărit sau afișat pe ecran.
Frecvența: Raportul va fi generat lunar.
Sursa datelor: Se întocmește pe baza documentelor de evidență a timpului lucrat efectiv, a
documentelor privind rețierile legale, a listelor de avans, a concediilor etc.. Se vor accesa tabelele
PONTAJ, REȚINERI, AVANSURI, CONCEDII.
b) Modelul proiectului
Departamentul de contabilitate

Situația salariilor pe departamente și angajați


în perioada 1.02.2018 – 31.02.2018

Emis de Anton Nadina Data 2.03.2018


Salariu de bază Ore Zile CFP Ore Concediu odihnă CM Suportat CCI CAS angajat Venit net Venit Avans
(încadrare) norma suplimentare (zile/ le) Baza
(ore/lei) calcul
Numele și Sporuri Zile Ore abs. Ore noapte CM Suportat FS Somaj tehnic Deducere Impozit Rețineri
prenumele permanente lucrate (ore/lei) (zile/lei) (zile/lei) personală
Alte drepturi Ore CM pt. Retineri Venituri salariale Venit brut realizat Contr. Fd. Deducere Salariu Rest plată
lucrate copil sanatate suplim.
ADMINISTRATOR
1.050,00 8 475,00 385,00 0 100,00
20 385,00 0
David Maria
160 1.050,00 1.050,00 190,00 385,00 285,00
1.671,00 0 475,00 1.006,00 1.006,00
16 101,00
Chelariu Gabriel
48 1.671,00 1.671,00 190,00 905,00 905,00
5.659,00 4 1.415,00 3.678,00 3.678,00 1.500,00

Covrig Andrei 20 368,00

80 5.659,00 5.659,00 566,00 3.310,00 1.810,00

Total departament 3.000,00

Salariu de bază Ore Zile CFP Ore Concediu odihnă CM Suportat CCI CAS angajat Venit net Venit Avans
(încadrare) norma suplimentare (zile/ le) Baza
(ore/lei) calcul
Numele și Sporuri Zile Ore abs. Ore noapte CM Suportat FS Somaj tehnic Deducere Impozit Rețineri
prenumele permanente lucrate (ore/lei) (zile/lei) (zile/lei) personală
Alte drepturi Ore CM pt. Retineri Venituri salariale Venit brut realizat Contr. Fd. Deducere Salariu Rest plată
lucrate copil sanatate suplim.
CONTABILITATE
7.805,00 8 1.951,00 5.073,00 5.073,00
Dănila Daniela 20 507,00
160 7.805,00 7.805,00 781,00 4.566,00 4.566,00
4.884,00 4 1.221,00 3.175,00 3.175,00 1.000,00
Diaconu Maria 20 318,00
80 4.884,00 4.884,00 488,00 2.857,00 1.857,00
Total departament 6.423,00
VÂNZĂRI
3.750,00 8 938,00 2.437,00 2.437,00 1.000,00
20 244,00
Grosu Andreea
80 3.750,00 3.750,00 375,00 2.193,00 1.193,00

Total departament 1.139,00


Total general 10.562,00
Specificațiile de proiectare pentru raportul
“Situația contribuțiilor plătite pe contracte și angajați”

a) Prezentare descriptivă
Scop:
- Raportul este destinat evidenței contribuțiilor pe care angajatul trebuie sa le plătească și
care îi sunt reținute din salariu;
Utilizatori:
- Caseria unității pentru efectuarea plăților sumelor cuvenite;
- Compartimentul financiar-contabil, petru înregistrarea în contabilitate.
Conținut:
1. Gruparea datelor:
- pe contracte și angajați;
- pe contracte și contribuții.
2. Ordonarea datelor: - pe contracte și angajați sau pe contracte și contribuții, în
funcție de modul de grupare dorit, și apoi după totalul contribuțiilor pe toate
contractele.
3. Totaluri solicitate:
- se calculează valoare contribuțiilor de plată a fiecărui angajat, după care se face totalul de
plată pe contracte;
- se solicită totalul la nivelul tuturor contractelor.
Mediul de generare: Raportul va fi tipărit sau afișat pe ecran.
Frecvența: Raportul va fi generat lunar.
Sursa datelor: Se vor accesa tabelele ANGAJAȚI, CONTRACTE, CONTRIBUȚII.
b) Modelulproiectului
Departamentul de contabilitate
Situația contribuțiilor plătite pe contracte și angajați
în perioada 1.03.2018 – 31.03.2018

Emis de Anton Nadina Data 2.04.2018


Nr. Nume și prenume Denumire contribuție Baza de calcul Procent din baza de Valoare
Crt. angajat calcul
0 1 2 3 4 5
Contract 1
1. Popescu Adrian Contribuția la sănatate (CASS) 10% 190,00
Contribuția la pensii (CAS) 1.900,00 25% 475,00
Total contract 1 665,00
Contract 2
3. Bucur Viorica Contribuția la sănătate (CASS) 10% 220,00
Contribuția la pensii (CAS) 2.200,00 25% 550,00
Total contract 2 770,00
Contract 3
3. Vasile Mircea Contribuția la sănătate (CASS) 10% 350,00
Contribuția la pensii (CAS) 3.500,00 25% 875,00
Total contract 3 1.225,00
Total general 2.660,00
Secvențe de dialog

Situația salariilor pe departamente și angajați


în perioada 1.02.2018 – 31.02.2018

Situația contribuțiilor plătite pe contracte și angajați


în perioada 1.03.2018 – 31.03.2018
1.3 Proiectarea ecranelor (formularelor pentru culegerea datelor)
1.3.1 Proiectarea formularului pentru clasa de tranzacții
„Înregistrare pontaj în baza de date”

Definirea scenariilor şi a sarcinilor de lucru ale utilizatorilor

Scenariul 1. Înregistrarea pontajului efectiv


Sarcinile de lucru sunt următoarele:
 Înainte de a înregistra pontajul efectiv, trebuie să se seteze situația zilelor libere din punct
de vedere legal. Se consideră că zilele de sâmbătă și duminică sunt zile libere în luna de
lucru martie;
 Datele de individualizare a documentului precum data înregistrării pontajului, sunt
completate automat de sistem;
 În ecranul care apare, se selectează locul de muncă (Departament financiar) şi va apărea
automat în listă atât numele și prenumele angajatului cât și marca acestuia, evidenţiindu-
se zilele libere şi zilele lucrătoare;
 Adăugarea unui salariat nou ( dacă acesta nu există în baza de date);
 Se va presupune că a fost un angajat model şi că a lucrat în fiecare zi câte 8 ore, conform
contractului;
 Salvarea înregistrărilor;
 Tipărirea pontajului pentru a fi arhivat dacă este nevoie;
 Deocamdată a fost înregistrat doar pontajul pentru prima parte a lunii (aferent avansului).
Scenariul 2. Înregistrarea absențelor nemotivate în pontaj
Operațiunile de lucru sunt următoarele:
 Se presupune că în partea a doua a lunii, angajatul are două zile de absență nemotivată.
Se va înregistra acest lucru apelând la Pontaj lichidare;
 Ca și în scenariul anterior, datele de individualizare a documentului precum data
înregistrării pontajului, sunt completate automat de sistem, se stabilește locul de muncă
(Departament financiar) după care va aparea automat numele si marca angajatului;
 Selectarea pe calendar a zilelor absentate nemotivat de către utilizator, conform
documentului de preluare a datelor, astfel se stabilește că pe data de 16 și 28, angajatul a
lipsit nemotivat.
 Bifarea câmpurilor care au fost înregistrate pentru angajat pe documentul de preluare a
datelor, referitoare la absențe nemotivate;
 Verificarea corectitudinii datelor introduse pe documentul însoțitor.
 Se salvează operațiunile;
 Dacă este necesar, se tipărește pontajul și se arhivează.
Scenariul 3. Înregistrarea orelor suplimetare în pontaj
Sarcinile de lucru sunt următoarele:
 Se apelează la Pontaj lichidare, după care se introduce locul de muncă, completându-se
automat de către sistem numele și marca angajatului, precum și datele de individualizare
a documentului;
 Se bifează pe calendar ziua în care angajatul a efectuat ore suplimentare;
 Se completează orele lucrate suplimentar de către angajat;
 Verificarea corectitudinii calculelor din coloanele referitoare la suma orelor
suplimentare;
 Salvarea operațiunilor realizate;
 Tipărirea documentului pentru a fi arhivat.
Scenariul 4. Inregistrarea concediului de odihnă în pontaj
Sarcinile de lucru sunt următoarele:
 Selectarea locului de muncă în cadrul pontajului de lichidare
 Selectarea pe calendar a zilelor de concediu, conform documentului de preluare a datelor;
 Selectarea tipului de concediu dacă acesta este specificat pe documentul de pe care sunt
preluate datele;
 Bifarea câmpurilor care au fost înregistrate pentru angajat pe documentul de preluare a
datelor, referitoare la concedii .
 Salvarea pontajului
 Tipărirea pontajului, pentru a fi arhivat.
Scenariul 5. Modificarea pontajului din baza de date
Operațiunile de lucru sunt următoarele:
 Căutare si selectare pontaj. Căutarea poate fi efectuată după numărul documentului,
marca salariatului sau numele si prenumele acestuia, data sau perioada în care a fost
înregistrată;
 Modificarea datelor din pontaj. Se pot ivi următoarele situații:
 modificarea zilelor libere acordate de societate angajaților;
 modificarea normelor de lucru ale angajaților;
 modificarea, adăugarea sau ștergerea unor zile sau ore pentru o anumită categorie
de evaluare a prezenței (concedii, absențe nemotivate), spre exemplu, în cazul în
care un salariat aduce cu întârziere adeverință de concediu;
 Validare modificări sau abandonare modificări.
Scenariul 6. Vizualizarea fișelor de prezență pentru fiecare angajat
Sarcinile de lucru sunt următoarele:
 Filtrare recepţii. În funcţie de criteriul de filtrare dorit, se va realiza una din sarcinile de
lucru următoare:
 Specificarea perioadei de timp, în cazul în care se doreşte afişarea pontajelor
înregistrate într-o anumită perioadă;
 Specificarea numărului pontajului, dacă se doreşte vizualizarea unei singure fișe
de prezență;
 Specificarea categoriei de evaluare a prezențelor (Prezențe, Concedii, Absențe
Nemotivate) pentru care se vor vizualiza fișele de prezență;
 Căutarea fișei de prezență poate fi făcută în funcţie de o anumită perioadă, numărul sau
data înregistrării acesteia, mărcii și a numelui salariatului;
 Vizualizarea fișei de prezență. Utilizatorul poate fi interesat de perioada în care a fost
înregistrată , de categoria de evaluare a prezenței, numărul de ore lucrate, numărul de ore
suplimentare, numărul de absențe nemotivate;
 Verificarea corectitudinii identității salariatului prin compararea datelor afișate pe ecran
și cele din documentul de preluare a datelor.