Sunteți pe pagina 1din 11

D

Viagram ays
isible S dtem
escompun
sC erii
orpo functio
ration Demnale a sistem
onstration Vului de salarizare
ersion

sistemul de
salarizare

evidenta
evidenta retinerilorangajatilor
drepturilor
evidenta intocmirea
depersonal
obligatiilorunitatii rapoarte

calculalte calcul
evidenta evidenta calcul intocmirea
retineri contributii
salariilor sporurilor comision rapoartelor
debaza
ITM facultative

calcul
contributiil calcul intocmirea intocmire
evidenta premii evidenta CO
angajati impozitesalarii rapoartelor declaratii100
sirecompensa
obligatorii si102

calcul modificare
premiu lista functie calculsalariu calcul calcul
minus salariu impozit intocmire
contributii impozabil efectiv intocmire stat de
calcul
calculnumar NC plata a
valoarezi
zileconcediu salariilor
concediu

generare
fluturasi intocmirea
listeide
avans
chenzinal
Diagrama
Visible Systems
de context
Corporation
a sistemului
Demonstration
de salarizare Version
Inspectoratul
Teritorial de Munca OFICIU
JURIDIC
DGFP

SISTEM schimbari-
PRODUCTIE legislative hotarari-
declaratii-contrib
judec.-
lista-imp-angajati Comision-ITM decizii- verific SISTEM
de- CONTAB
imputare fise-fiscale GEN
pontaje
plan-de-conturi
0

note-contabile
deciz-premii-recomp
SGS
Acte-aditionale
CONDUCEREA rap-conjuncturale
cereri-imp-aprob acte-justificative-posib-de-plata

BANCA
liste-avans Contracte-
Fluturasi
stat-plata colab
sit-drept-pers-nerid
Carti-de-
munca

SISTEM
TREZORERIE SISTEM
CIM PERSONAL
Diagrama de nivel 0 a sistemului de salarizare
SISTEM
PRODUCTIE Visible Systems Corporation Demonstration Version OFICIU
JURIDIC
SISTEM
CIM TREZORERIE
SISTEM pontaje
PERSONAL sit-drept-
Carti-de-munca pers-nerid

Contracte-colab SISTEM schimbari-


1 PRODUCTIE legislative
schimbari- Inspectoratul
evidenta
legislative Teritorial de Munca
drepturilor de hotarari-judec.-verific
OFICIU schimbari-legislative personal lista-
JURIDIC imp-
angajati decizii-de-imputare
Comision-
3 2
date-drepturi-de- ITM
evidenta evidenta
personal-brute obligatiilor
retinerilor
deciz-premii- angajatilor unitatii
Acte-aditionale recomp

cereri-imp-aprob date-salarii

date- date-
CONDUCEREA salarii retineri
Date-
contrib-
Informatii salarii unit
si CO brute Date-contrib-angajat

rap-conjuncturale

date-salarii
Contributii
salariale

DGFP date-priv-contrib
declaratii-contrib 4
BANCA
fise-fiscale intocmirea acte-justificative-posib-de-plata
rapoarte
fluturasi
plan-de-conturi liste-avans
note-contabile stat- SISTEM
SISTEM plata PERSONAL
CONTAB SISTEM
GEN TREZORERIE
Diagrama de nivel 1 Evidenta drepturilor de personal
Visible Systems Corporation Demonstration Version

SISTEM
TREZORERIE SISTEM
PERSONAL

sit-drept-pers-
SISTEM nerid Carti-
PRODUCTIE Contracte-
colab de-
munca

pontaje 1.1

evidenta
salariilor
1.2
date-pv-prem-recomp
evidenta premii
si recompensa Acte-
aditionale date-
deciz-premii- salarii date-pv-sporuri
recomp CONDUCEREA
1.3

evidenta
Informatii salarii sporurilor
si CO brute

date- CIM
CO

1.4 SISTEM
PERSONAL
OFICIU schimbari-legislative CIM
JURIDIC evidenta CO
Diagrama de nivel 2 Calcul premii
Visible Systems Corporation Demonstration Version

CONDUCEREA

deciz-
premii- deciz-premii-recomp
recomp

1.2.2
1.2.1

Modificare lista
Calcul premiu Lista-functii-modificata functie

date-pv-prem-
recomp
Diagrama de nivel 2 Calcul CO
Visible Systems Corporation Demonstration Version

SISTEM
PERSONAL
1.4.1

1.4.2
C IM
Calcul valoare zi
concediu Calcul nr zile de
s c h imb a r i- concediu
le gis la tiv e

OFICIU
JURIDIC d a te -
v a lo a r e- z i-
c o n c e diu
d ate - n r -z ile -d e -
c on c e d iu - le ga le

1.4.3

Informatii salarii
Calcul CO
si CO brute
d a te - C O
Diagrama de nivel 1 Evidenta retineri angajati
Visible Systems Corporation Demonstration Version
3.1

schimbari-legislative OFICIU
JURIDIC
Calcul contributii
angajati

Date-contrib-
Date-contributii-angajati schimbari-
Contributii angajat date-salarii legislative
salariale

Date-contrib-angajat Informatii
salarii si CO brute

date-salarii

3.2

date-
retineri
SISTEM Calcul impozit
PRODUCTIE lista-imp-angajati 3.3 salarii

Calcul alte
retineri
hotarari-judec.-verific

cereri-imp-aprob
decizii-de- CONDUCEREA
OFICIU imputare
JURIDIC
Diagrama de nivel 2 Evidenta Calcul impozit salarii
Visible Systems Corporation Demonstration Version

OFICIU
JURIDIC
D ate-c ontr ibutii-
angajati

3.2.1
Legis latie-
D PB
Calcul salariu D ate-s alar iu-
minus contributii net
3.2.2

Calcul salariu
impozabil
date- s alarii
3.2.3

D ate-s alar iu-


Info rma tii impoz abil
Calcul impozit
sa la rii si C O brute efectiv

D ate-c ontrib-angajat

Contributii
salariale
BANCA Visible Systems Corporation Demonstration Version
Diagrama de nivel 1 Intocmirea rapoartelor
acte-
justificative-
posib-de-plata 4.1

Intocmirea SISTEM
rapoartelor CONTAB GEN
facultative
date-priv-
contrib
rap- Contributii
conjuncturale salariale note-contabile
CONDUCEREA plan-de-conturi
date- date-priv-
salarii contrib
4.2
date-salarii
Informatii
salarii si CO brute Intocmirea
rapoartelor
obligatorii

fluturasi
fise-fiscale SISTEM
stat- PERSONAL
DGFP liste-
plata
avans

declaratii- SISTEM
contrib TREZORERIE
4.3

Intocmire decl
100 si 102 date-priv-
contrib
Contributii
salariale
Diagrama de nivel 2 Intocmirea rapoartelor obligatorii
Visible Systems Corporation Demonstration Version
SISTEM
TREZORERIE SISTEM
CONTAB GEN
stat-plata
plan-de-
4.2.1 conturi
4.2.4
note-contabile
Intocmire stat de
plata a salariilor
Intocmire NC
date- date-
priv-contrib priv-contrib
Contributii
fise-fiscale
date-salarii
salariale
date-
salarii
DGFP
Informatii salarii si
CO brute

date-priv- date-priv-
contrib contrib
date-salarii
date-salarii
4.2.2
4.2.3
SISTEM
Intocmirea listei TREZORERIE
Generare de avans liste-avans
fluturasi chenzinal
fluturasi

SISTEM
PERSONAL
Diagrama
Visible Systems
de nivel
Corporation
1 EvidentaDemonstration
obligatiilor unitatii
Version
OFICIU
JURIDIC

schimbari-
legislative Contributii
2.1 salariale
Date-contrib-unit

Calcul contributii
de baza

2.2

Inspectoratul
Calcul comision Comision-ITM Teritorial de
ITM Munca
date-
salarii

date-salarii
Informatii salarii si
CO brute