Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR PROFIL CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PROIECT SISTEME INFORMATIONALE FINANCIAR CONTABILE II

Student : Blahuianu Alexandra Adina Contabilitate si Informatica de Gestiune Anul III ID

Anul III ID CIG 2012

CAP. I . PROIECTAREA LOGICA A BAZEI DE DATE


Serviciul de aprovizionare desfacere prezentat in tabele de mai jos: APROVIZIONARE
Tabela
COMANDA

Denumire atribut
ComNr ComData ComUM ComPret ComValTotala FurnCod FurnCod FurnNume FurnAdresa FurnSold FactNr FactData FactPret FactTVA FactValTotala FurnCod RecId RecNr RecData RecFactPrim RecValoare FactNr GestCod MarfaCod RecId ARCantitate ARPret MarfaCod MarfaDenumire MarfaUM MarfaCont MarfaStoc GestCod GestCod GestDenumire

Tipul
Text Date/Time Number Number Number Text Text Text Text Number Text Date/Time Number Number Number Text AutoNumber Text Date/Time Date/Time Yes/No Text Text Text Number Number Number Text Text Text Text Number Text Text Text

Lungime
5 Short Date Long Integer Long Integer Long Integer 5 5 35 60 Long Integer 5 Short Date Long Integer Long Integer Long Integer 5 5 Short Date Short Date 5 3 6 Long Integer Long Integer Long Integer 6 25 5 10 Long Integer 2 3 25

FURNIZOR

FACTURA

RECEPTIE

ART_RECEPTIE

MARFA

GESTIUNE

Restrictii : numele furnizorului sa inceapa cu majuscule; denumirea gestiunii sa inceapa cu majuscule; cantitatea, din tabela ART_RECEPTIE, trebuie s fie mai mare ca zero; MarfaStoc din tabela MARFA, trebuie sa fie mai mare sau egal cu zero; FurnSold din tabela FURNIZOR, trebuie sa fie mai mare sau egal cu zero; ComUM din tabela COMANDA, trebuie sa fie mai mare ca zero.

Tabela COMANDA are rolul de a asigura primirea corecta a marfii si anume cu ajutorul comenzilor trimise furnizorul poate intelege mai bine necesarul de marfa de care e nevoie. Aceasta cuprinde ca si in tabelul de mai sus date ce se refera la nr comenzi, data comenzi, cantitatea si pretul pentru fiecare produs al comenzii. Cheia principala este ComNr Tabela FURNIZORI are rolul de a putea vedea mai usor furnizorii a caror factura am primit-o. De aceea acest table cuprinde cod furnizor, nume furnizor, adresa furnizor si soldul furnizorului. Cheia primara este FurnCod. Tabela FACTURA are rolul de a avea un control asupra marfii primate. Aceasta cuprinde nr facture, data, pret fara tva, tva si valoarea totala. Cheia primara este Fact Nr. Tabela RECEPTIE are rolul de a asigura si a putea verifica cantitatea de marfa care intra la un moment dat in societate. Cuprinde nr. Receptiei, data si facture careia se face receptia. Cheia primara este RecId. Tabela ART_RECEPTIE este tabela de lagatura intre tabela RECEPTIE si tabela MARFA. Cheia primara fiind MarfaCod si RecId. Tabela MARFA are rolul de a putea vedea marfa intrata pe coduri, prt si cantitate. Cuprinde codul, denumirea, cantitatea, contul unde este inregistrat si stocul final. Cheia primare este MarfaCod. Tabela GESTIUNE are rolul de a gestiona pe conturi marfa intrata si cuprinde codul gestiunii si denumirea ei. Cheia primara este GestCod.

CAP. II . IMPLEMENTAREA SISTEMULUI ACCES Construirea rapoartelor: Centralizator pe gest. Intram in meniul CREATE si selectam REPORT DESIGN , dupa care adaugam tabelul si setarile respective ca in modelul de mai jos. Vazut prin Design View

Vazut prin Report View

Interogari : Intram in meniul CREATE si selectam Query Design dupa care adaugam tabelul sau tabelele pentru care se fac interogarile ca in imaginea de mai jos.

Design View

Query View

Interogari SQL: CENTRALIZARE DEPOZIT SELECT Gestiune.GestCod, Art_Receptie.MatCod, Material.MatDenumire FROM Material INNER JOIN (Gestiune INNER JOIN Art_Receptie ON Gestiune.GestCod = Art_Receptie.GestCod) ON (Gestiune.GestCod = Material.GestCod) AND (Material.MatCod = Art_Receptie.MatCod) WHERE (((Gestiune.GestCod)="03")); LISTA SOLDURI FURNIZORI SELECT Furnizor.FurnCod, Furnizor.FurnNume, Furnizor.FurnSold, Furnizor.FurnAdresa FROM Furnizor WHERE (((Furnizor.FurnSold)>1000)) ORDER BY Furnizor.FurnCod; RECEPTIE APRILIE SELECT Receptie.RecNr, Material.MatDenumire, Receptie.RecData, Material.MatUM, Art_Receptie.ARCantitate, Art_Receptie.ARPret, [ARCantitate]*[ARPret] AS Valoare, Gestiune.GestDenumire FROM (Gestiune INNER JOIN Receptie ON Gestiune.GestCod=Receptie.GestCod) INNER JOIN (Material INNER JOIN Art_Receptie ON Material.MatCod=Art_Receptie.MatCod) ON Receptie.IdReceptie=Art_Receptie.IdReceptie WHERE (((Receptie.RecData) Between [care este data initiala?] And [care este data finala?])) ORDER BY Gestiune.GestDenumire;