Sunteți pe pagina 1din 32

Sisteme Informatice de Gestiune

CURS 3

I.Etapele realizarii unui sistem informatic.


II.Modele de realizare a unui sistem informatic
III.Modelarea. Metodologia MERISE. Studiu de caz.

I. Etapele realizarii unui SI au ca punct de plecare Ciclul de Viata al


unui SI (CV), care incepe cu decizia de realizare a SI si se termina cu
decizia de inlocuire a acestuia cu unul mai performant.
Ciclul de viata al unui SI se desfasoara pe etape, fiecare etapa fiind
compusa din faze si activitati specifice.
Exista mai multe modele ale CV al unui SI, toate avand comune
urmatoarele etape:

1. Studiul de fezabilitate, (in care se stabileste oportunitatea


proiectului si apoi alegerea celei mai bune metode pentru rezolvarea
problemei respective) presupune efectuarea urmatoarelor actiuni:
Evaluarea costului SI;
Evaluarea intentiei de participare a beneficiarului (cat este dispus sa
se implice sau nu in proiect);
Evaluarea oportunitatii realizarii sistemului informatic respectiv;
Evaluarea tuturor elementelor favorabile si nefavorabile ce decurg din
acest proiect, luand in considerare si o marja de siguranta, urmata de
decizia de realizare sau nu a proiectului

2. Analiza SI, care are ca obiect stabilirea cerintelor ce trebuie avute


in vedere in realizarea proiectului. Acestea sunt determinate de:
Cerintele

utilizatorilor - obiectivele pe care urmeaza sa le


indeplineasca viitorul sistem informatic, criteriile de eficienta,
securitate, performanta pe care acesta urmeaza sa le asigure;
Cerintele

sistemului - se stabilesc pornind de la cerintele


utilizatorilor si vor reprezenta prezentarea in detaliu a rezultatelor pe
care trebuie sa le ofere SI. Se stabileste ce anume urmeaza sa faca
sistemul fara a se sugera cum se va face acest lucru;
Cerintele

hardware si software - evidentiaza ce urmeaza sa faca


produsul software si conditiile pe care trebuie sa le respecte

3.Proiectarea SI, care cuprinde doua etape:


Proiectarea generala - in cadrul careia se stabileste structura SI,
componentele si interactiunile dintre ele;

Proiectarea in detaliu - in cadrul careia se rafineaza solutia cadru,


avand ca finalitate definirea solutiei finale a SI;

In etapa de proiectare se realizeaza modelele conceptuale si logice


ale datelor si prelucrarilor.

4. Realizarea SI, care se efectueaza in trei etape:


Realizarea

propiu-zisa a aplicatiei prin elaborarea, din modelul logic,


a modelului tehnic al datelor si al prelucrarilor;
Testarea

- se verifica daca sistemul raspunde sau nu cerintelor


pentru care a fost proiectat;
Integrarea

componentelor si testarea finala a sistemului - reunirea


componentelor in produsul final si verificarea functionarii lui in
ansamblu.

5. Instalarea sistemului informatic la beneficiar: instalarea, testarea si


acceptarea sistemului informatic de catre beneficiar.
6. Exploatarea si intretinerea SI: utilizarea curenta a SI si intretinerea
acestuia.
7.Dezvoltarea SI: realizarea si integrarea de noi componente, care sa
imbunatateasca functionalitatea SI si performantele acestuia

II. Modele de realizare a unui SI (modele ale ciclului de viata al SI)

1.Modelul cascada, presupune parcurgerea secventiala a fazelor


ciclului de viata, faze care la randul lor sunt formate din activitati iar
acestea din urma din subactivitati.

In timp au fost propuse variante imbunatatite ale modelului:


(ex. modelul cu revenire la pasul urmator).

2. Modelul in V este o varianta a modelului cascada.

3.Modelul in W reia ideea modelului in V pe care il dezvolta si


perfectioneaza prin integrarea activitatilor de validare la nivelul fazelor de
proiectare.

4. Modelul tridimensional se caracterizeaza prin reprezentarea


grafica pe trei axe descriind ciclul de viata al sistemului, ciclul de viata
al proiectului si ciclului abstractizarii.

5. Modelul evolutiv porneste de la realizarea unui studiu initial


privind obiectivele viitorului SI. Proiectul se descompune in
segmente, fiecare cu o valoare deosebita pentru client.

Concluzii:
Modelele depind de marimea proiectelor dar si de domeniile carora le
apartin sistemele

Diferentele dintre modele constau, indeosebi, in modul de parcurgere


a etapelor, ca ordine, dar si in ceea ce priveste modalitatea de abordare a
sistemului (in intregime sau pe parti componente)

Un rol important in selectarea modelului il are echipa care efectueaza


aceasta operatiune, experienta ei de a lucra cu diverse modele dar si
cerintele functionale si complexitatea sistemului.

III. Modelarea
Prin modelare se intelege reprezentarea unui obiect, fenomen sau
proces din lumea reala intr-un anumit sistem (matematic, fizic, informatic,
etc.).
Scopul modelarii este studiul respectivului obiect, fenomen sau
proces real, prin simularea diferitelor situatii in care acesta se poate afla.
Exemplificam modelarea pentru metodologia MERISE(Methode
dEtude et de Realisation Informatique pour Systeme dEnterprise)
(metodologie de proiectare si realizare a SI).
Principalele caracteristici ale metodologiei MERISE sunt :

tratarea globala a sistemului prin modelarea in paralel a datelor si a


prelucrarilor ;

definirea celor trei nivele de abstractizare: conceptual, logic si fizic

promovarea unor conventii de reprezentare (scheme MERISE)

Nivelul conceptual

Pentru Modelarea conceptuala a datelor (MCD) se foloseste Modelul


Entitate-Asociere (EA), care reprezinta abstract elementele lumii reale, pe
baza semnificatiei lor curente si a relatiilor dintre ele, folosind conceptele
entitate-asociere-corespondenta.
Entitatea reprezinta un obiect al realitatii modelate caracterizat
printr-o existenta proprie, cu o identitate proprie si o multime de
caracteristici care exprima proprietatile acestuia.
Atributul defineste o proprietate distincta a unei entitati. Fiecare
atribut prezinta un domeniu, adica o multime de valori admise.
Asocierea dintre entitati exprima legatura stabilita intre acestea si
rolul pe care il joaca fiecare entitate participanta la legatura.
O asociere poate prezenta unul sau mai multe atribute proprii cu rol
de a explicita legatura stabilita intre entitatile participante la asociere.

Reprezentarea grafica a conceptelor MCD

Restrictiile de integritate definesc cerintele pe care datele trebuie


sa le respecte pentru a fi corecte si coerente in raport cu realitatea pe
care o reflecta.
Restrictiile de integritate privesc:
1.
2.
3.
4.

valorile pe care le pot lua atributele entitatilor si asocierilor;


valorile identificatorilor entitatilor;
rolurile jucate de entitati in asocierile la care participa;
asocierile stabilite intre entitati;

Modelarea conceptuala a prelucrarilor (MCP)

Dpdv al proiectarii SI, prelucrarile reprezinta activitatile desfasurate


pentru realizarea obiectivului propus, cu respectarea regulilor de gestiune
specifice domeniului de activitate supus informatizarii. Altfel spus, exprima
operatiile care se exercita asupra datelor pentru obtinerea informatiilor
care stau la baza deciziilor.
Exemplu: Regula de gestiune este: Valoarea unui stoc dintr-un
material se afla inmultind cantitatea existenta in stocul respectiv cu
valoarea unitara a materialului.

Aceasta regula de gestiune se traduce prin urmatoarele actiuni:


citeste cantitatea existenta in stoc;
citeste pretul unitar al materialului;
valoarea stocului = cantitatea existenta * pretul unitar;

Modelul conceptual al prelucrarilor:

este o reprezentare schematica a activitatii specifice unui domeniu din


cadrul intreprinderii;
raspunde la intrebarea "Ce prelucrari se realizeaza ?";
permite
reprezentarea
inlantuirii
operatiilor
cu
precizarea
conditiilor necesare pentru declansarea acestora si consecintele
derularii operatiilor respective;

In concluzie, MCP permite:

precizarea evenimentelor declansatoare ale operatiilor (prelucrarilor);


precizarea inlantuirii operatiilor al caror continut il descrie succint
prezentarea rezultatelor generate in urma executarii operatiilor.

Grafic, un tip de operatie se reprezinta astfel:

Regula de emisie = o propozitie logica, care daca se dovedeste


adevarata determina producerea unui anumit eveniment.

Nivelul logic

La acest nivel datele si prelucrarile pot fi tratate impreuna.


Modelul logic al datelor (MLD) inseamna descrierea datelor in
concordanta cu modelul relational.
Conform cu acest model datele sunt reprezentate in baza de date
sub forma tabelelor sau relatiilor create din diagrama entitate-asociere
obtinuta in etapa anterioara.

Nivelul fizic

Modelul fizic al datelor (MFD) este determinat de SGBD selectat


pentru implementarea aplicatiei. Pentru modelul logic definit anterior, in
aceasta etapa vor fi create tabelele bazei de date.

Modelul fizic al prelucrarilor (MFP) exprima restrictiile de ordin tehnic


pe care trebuie sa le respecte SIG proiectat la nivel hard, soft si
comunicatie, fiind determinat de interfata de comunicare a SI cu mediul
exterior (ex.de tip meniu).

Studiu de caz: Realizarea unui SI privind evidenta activitatii de


contractare si aprovizionare cu marfuri folosind metodologia MERISE.

1.Modelul conceptual
1.1.MCD
Regulile de gestiune sunt:
in vederea aprovizionarii, cu un furnizor se incheie unul sau mai multe
contracte;
un contract poate fi onorat prin una sau mai multe facturi;
contractele incheiate se refera la unul sau mai multe sortimente de marfa;
o factura contine unul mai mai multe sortimente de marfa;
datoria fata de un furnizor poate fi achitata prin unul sau mai multe documente
de plata;
cantitatea contractata (cantitati aprovizionate);
valoare contract = cantitate contractata * pret contractare;
pret contractare = pret aprovizionare;
valoare factura = cantitate aprovizionata * pret aprovizionare.

1.2 MCP in cazul contractarii marfurilor

MCP in cazul aprovizionarii cu marfuri

2. Modelul logic
2.1. Modelul logic al datelor (MLD)
Aplicand regulile de trecere de la Modelul Entitate-Asociere la
Modelul Relational se obtin tabelele din baza de date.

2.2. Modelul logic al prelucrarilor (MLP)


Prelucrarile sunt reprezentate de secvente SQL (limbaj structurat) regasite
in definirea tabelelor, in interogari asupra tabelelor din baza de date sau in
rapoarte finale adresate utilizatorilor.

3. Modelul fizic
3.1. Modelul fizic al datelor (MFD)
In descrierea structurii tabelelor se specifica numele campului, tipul
de data, eventuale valori implicite si reguli de validare.

3.2. Modelul fizic al prelucrarilor (MFP)


Interogarile se pot realiza in modul Design sau cu ajutorul frazelor
SQL.