Sunteți pe pagina 1din 16

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA INFORMATICĂ

REFERAT
Sisteme informatice de gestiune
Tema: "Sisteme Informatice Integrate"

Eleva gr.CON 1403G,

Godorogea Ana

Coordonator:

Bulat Emilia

Chișinău 2018
Cuprins:
1. Introducere..........................................................................................................3
2. Definiţia şi rolul sistemelor informatice integrate..........................................4
3. Tipuri de sisteme informatice integrate...........................................................7
A. ERP – Enterprise Resource Palnning....................................................7
B. SCM – Supply Chain Management.........................................................8
C. CRM – Customer Relationship Management........................................8
D. BI – Business Intelligence.........................................................................9
4. Concluzie...........................................................................................................10
5. Bibliografie........................................................................................................11
6. Aplicatii practice..............................................................................................12

2
1. Introducere
Gestionarea activităților unei companii este o problematică complexă, a cărei soluționare
poate conduce la existența simultană a mai multor furnizori de software în cont. Un beneficiar al
unei viitoare afaceri trebuie să aibă o perspectivă generală asupra principalelor căi în care sistemele
informatice ar putea fi folosite pentru a sprijini fiecare funcție a afacerii.

Sisteme informatice în afaceri este termenul care descrie o gamă largă de sisteme
informatice (TPS, rapoarte informatice, suport informatic pentru luarea deciziior, etc.) care sprijină
o funcție a afacerii precum: contabilitatea, sectorul financiar, marketing-ul, management-ul, și
altele. În aceste condiții, transparența datelor și accesul la informații în timp util într-o companie
pot deveni o provocare. De aici rezultă nevoia unei platforme integrate în care să se regăsească
toate informațiile necesare pentru derularea corectă și eficientă a business-ului.

Pornind de la clasificarea sistemelor informatice (Parțiale, Totale și Integrate) omul de


afacere are posibilitatea de a manevra mai simplu activitatea economică cu ajutorul acestora. Se
știe că sistemul informațional integrat abordează global procesul de prelucrare a datelor din cadrul
sistemului informațional al firmei, reliefînd legăturile de cauzalitate dintre subsistemele acestuia,
se bazează pe principiul prelucrării în toate modurile utile a datelor primare introduse o singură
dată în sistem.

Un sistem informatic integrat trebuie să reprezinte soluţia pentru orice companie


care necesită un sistem informatic modern, indiferent dacă acesta automatizează procesele interne
din cadrul organizaţiei, relaţiile cu clienţii sau pe cele cu furnizorii şi partenerii.

3
2. Definiţia şi rolul sistemelor informatice integrate

Sistemele informatice integrate desemnează nişte sisteme complete în cadrul cărora se


desfăşoara procese de afaceri, practici manageriale, interacţiuni organizaţionale, transformări
structurale şi management al cunoştinţelor.

Un sistem de aplicaţii integrat trebuie să reprezinte soluţia pentru orice companie care
necesită un sistem informatic modern, indiferent dacă acesta automatizează procesele interne din
cadrul organizaţiei, relaţiile cu clienţii sau pe cele cu furnizorii şi partenerii.

In acest moment in Moldova o mare parte din organizatiile din domeniul public si privat
au ajuns in faza in care aplicatiile care folosesc baze de date de tip tabelar (FOX PRO, ACCES,
PARADOX etc.) nu mai satisfac cerintele utilizatorilor. In general ele au fost scrise pentru
automatizarea activitatilor unor departamente si nu pot fi folosite pentru restructurare sau
imbunatatire de fond a activitatilor lor.

Sistemele informatice integrate se bazeaza, in primul rand, pe baze de date relationale care
manipuleaza toate tipurile de date (alfanumerice, texte, imagini, animatie etc.) si permit accesarea
lor prin internet. In al doilea rand, asigura integritatea, coerenta si consistenta informatiilor
inmagazinate. In al treilea rand, pun la dispozitie o serie intreaga de instrumente pentru interogare
si editare de rapoarte.

Trecerea la aplicarea unor metode moderne de restructurare si schimbare si la prelucrarea


in timp real si distribuita a informatiilor este o realitate, atat in domeniul public cat si in cel privat,
care trebuie abordata corespunzator.

Pentru a sustine afirmatiile anterioare, se enumereaza cateva din avantaje implementarii


unui sistem informatic integrat:

a) permite reproiectarea fluxului informational in vederea: orientarii totale spre client,


obtinerii de avantaje in competitie si a unei noi pozitii pe piata in conditii de siguranta si eficienta.

b) faciliteaza dezvoltarea unui management inovativ bazat pe informatii obtinute in timp


real si pe instrumente care automatizeaza procesele de gestiune economica si de luare a deciziilor;

c) permite monitorizarea in timp real a intregii activitati a organizatiei, cu semnalarea


automata a abaterilor de la parametrii tehnici si economici stabiliti;

d) asigura implementarea facila a noilor standarde de calitate;

e) asigura tranzitia la Standardul international de Contabilitate;

f) permite adaptarea rapida la schimbarile legislative.


4
Pentru a înţelege rolul jucat de un sistem informatic integrat în funcţionarea unei
întreprinderi, este necesar să se pornească de la modelul general de organizare a unei afaceri.

Orice întreprindere este constituită din patru zone:

Zona Back Office - se caracterizează prin:

 Importanţa fundamentală a bazei de date, care poate fi situată centralizat pe un singur server
sau pe mai multe servere.
 Particularităţile aplicaţiilor utilizate au ca scop tratarea simultană a unor cereri din partea unui
număr mare de utilizatori.
 Importanţa critică a prelucrărilor realizate, de care depinde intreaga activitate a întreprinderii.
 Centralizarea pe un număr redus de servere pe care rulează sisteme de operare dedicate.
Aplicaţiile Back Office garantează însăşi funcţionarea întreprinderii, de aceea se impune
existenţa unui sistem de înaltă securitate a datelor, atât la nivel fizic, cât şi la nivelul drepturilor
de acces.

Zona Front Office


Aplicaţiile Front Office sunt acele produse pe care întreprinderea le oferă clienţilor astfel încât
să asigure servicii rapide.
• Gestiunea relaţiilor cu clienţii - Cuprind instrumente de administrare a clienţilor, de
evaluare a clienţilor după o serie de criterii, de asistenţă în configurarea cererii pe baza
catalogului furnizorului şi a răspunsurilor la un set de întrebări.
• Gestiunea agenţilor de vânzări - gestiunea agenţilor de vânzări sub mai multe aspecte: cota
din vânzările totale, performanţele, realizarea cifrei de afeceri individuale şi colective,
obţinerea rezultatelor consolidate etc.
• Gestiunea clienţilor -utilizează tehnologii de integrare cu reţeaua telefonică
• Instrumente de asistare a deciziei - sunt incluse instrumente de căutare şi extragere de date
• Gestiunea reţelei de agenţii - cuprinde sucursale proprii, cocesionari sau alţi agenţi
comerciali.

Zona Middle Office

Este o zonă greu de definit la nivel fizic , care a primit în timp două accepţiuni diferite:

 Într-o primă accepţiune, aceasta reprezintă zona de Back Office prezentă în cadrul fiecărei
agenţii sau centru de vânzări, zona situată fizic în Front Office, dar îndeplineşte funcţii de Back
Office;
5
 În a doua accepţiune, aceasta reprezintă componentele intermediare ale întreprinderii, cu rol de
interfaţă între Front Office şi Back Office, pentru gestiunea reţelei şi transmiterea datelor către
aplicaţiile centrale (aflate în Back Office).
Din punct de vedere informatic, aplicaţiile de tip Middle Office sunt cele care alimentează
componentele menţionate anterior.

Zona Web Office

Prin Web Office se integrează mai multe tipuri de aplicaţii:

 Aplicaţii interne ale întreprinderii – destinate exclusiv personalului din întreprindere, accesul
din afară fiind blocat în general prin aplicaţii de tip firewall. Aceste aplicaţii pot furniza servicii
multiple: coordonarea şi gestiunea proiectelor, mesagerie internă, agendă de grup, diverse tipuri
de urmărire la distanţă a activităţii, videoconferinţă, etc. Se folosesc tehnologii Intranet, care
presupun utilizarea tehnologiilor Internet împreună cu produse de securitate care să protejeze
domeniul şi să blocheze accesul neautorizat din interior sau din afară.
 Aplicaţii accesibile partenerilor – destinate partenerilor în sens larg (furnizori, clienţi,
consultanţi etc.). Acestea utilizează servere Extranet şi oferă servicii echivalente cu aplicaţiile
interne, dar destinate utilizatorilor externi ai întreprinderii.
 Aplicaţii accesibile publicului larg – asigură accesul public la serviciile întreprinderii, serverele
Internet realizând o extindere a activităţii întreprinderii spre staţiile de lucru ale partenerilor
prin intermediul cataloagelor on-line cu imagini ale produselor, plăţilor securizate prin carte de
credit sau portofel electronic etc.

6
3. Tipuri de sisteme informatice integrate

In continuare sunt descrise cele mai importante din aceste sisteme informatice integrate.

ERP (Enterprise Resource Planninng) - in sens


restrans se refera la aplicatiile pentru planificarea si
urmarirea proceselor de productie, cu luarea in
considerare a materialelor, proceselor tehnologice si
resurselor (masini, utilaje) disponibile. Actualmente,
notiunea de ERP este adesea utilizata
in sens larg, pentru a desemna sistemele integrate
pentru intreprinderi.
ERP are drept scop integrarea si ordonarea informatiei, realizarea unei mai bune
comunicari de date/informatii in firma, prin fluidizarea schimbului de date intre departamente,
imbunatatirea cooperarii si interacțiunii dintre diverse compartimente si asistarea procesului de
management de nivel superior.
Avantaje ale utilizarii sistemelor ERP
 asigura informatii on-line si in timp real pentru toate ariile functionale ale unei companii;
 imbunatateste accesul la date in vederea luarii deciziilor in timp util pentru a sustine deciziile
de afaceri;
 faciliteaza companiilor mari sa acopere toate domeniile functionale;
 imbunatateste procesele de afaceri deoarece obliga la utilizarea “celor mai bune practici” ce
sunt incluse in aplicatii;
 elimina cele mai multe probleme ale unei afaceri: criza materiilor prime, sporirea
productivitatii, livrarea prompta, calitatea produselor etc.;
 asigura companiei avantaje competitionale si imbunatateste imaginea companiei;
 imbunatateste serviciile catre clienti si prin aceasta se imbunatateste imagine companiei.
Limite ale utilizarii ERP:
 durata relativ mare a implementarii;
 costurile implementarii: cheltuiala pentru
achizitionare, costuri suplimentare/ascunse
(instruire, inegrare, testare, intretinere, adaptare,
conversia datelor din sisteme vechi,
consultanta);
 amplificarea problemelor de securitate.

7
SCM (Supply Chain Management) - se refera la
gestiunea lantului de aprovizionare din punct de
vedere al planificarii cantitatilor de produse
transferate si stocate intre 'verigile' unui astfel de
lant - furnizori de materii prime, producatori,
distribuitori si clienti.

Intr-un sens mai larg un SCM consta din doua


sau mai multe organizatii separate legal, dar
unite prin fluxuri de materiale, financiare si informatii. Aceste organizatii pot fi firme ce produc
parti componente si produse finite, firme ce asigura logistica si chiar clientul final insusi.

CRM (Customer Relations Management) – sunt aplicatii care


sprijina implementarea unei strategii de orientare spre client,
prin gestiunea unitara a tuturor proceselor ce presupun
interactiunea cu clientul: vanzari, servicii de garantie si
post-garantie (callcenter / support) etc. Pot fi incluse si
procese analitice, precum analiza portofoliului de clienti si
a comportamentului acestora, crearea campaniilor de
marketing pe anumite grupuri tinta etc.

Prin folosirea CRM-ului, o organizatie poate folosi inregistrarile


anterioare ale potentialilor clienti si cumparatori precum si tendintele anterioare de achizitie,
tendinte care le-au preferat mai devreme dar si nevoile acestora, pentru a crea un centru al clientilor
si un sistem de marketing central referitor la nevoile clientilor.

Companiile care utilizeaza sisteme CRM se pot astepta imediat:

 la pastrarea si obtinerea mai multor clienti, in consecinta la o crestere globala;


 la cresterea si maximizarea absoluta a
ciclurilor de viata a clientilor;
 la imbunatatirea serviciilor pentru
clienti prin personalizarea acestora;

8
BI (Business Intelligence) – sunt
aplicatii destinate proceselor de decizie
de nivel inalt ale intreprinderii.
Aplicatiile de acest tip realizeaza
colectarea si agregarea datelor
tranzactionale (referitoare la derularea
proceselor intreprinderii), pe baza unui
sistem de indicatori de performanta.
Bazate pe tehnologii de tip Data
Warehouse/OLAP, aceste aplicatii permit analize detaliate ale datelor pentru identificarea
tendintelor de evolutie si a cauzelor acestora. Prin instrumente vizuale panou de bord, se pot urmari
performantele intreprinderii, cuantificate prin indicatorii de performanta, fiind indicate si abaterile
acestora de la valorile planificate.

Business Intelligence nu reprezinta un set de


rapoarte tiparite sau prezentate pe ecran.
Randurile unui raport de vanzari, spre exemplu,
pot contine informatii detaliate si exacte, dar nu
reprezinta o solutie de Business Intelligence
pana cand nu sunt puse intr-un format care poate
fi usor inteles si interpretat de catre o persoana
de decizie in vederea stabilirii unei solutii
eficiente pentru o situatie particular intalnita in
activitatea curenta.

PLM (Product Lifecycle Management) –


se refera la procesele de gestiune a
ciclului de viata al produselor si
serviciilor, trecand prin etapele de
conceptie, proiectare, productie, service si
retragere. Prin gestiunea unitara a datelor
despre produse se urmareste accelerarea
lansarii produselor (time-to-market),
imbunatatirea calitatii si scaderea
costurilor.

9
4. Concluzie

Tendintele din domeniul retelelor de calculatoare cuprind diverse aspecte, cum ar fi aparitia
si dezvoltarea de noi protocoale si medii de comunicatie ce permit viteze de transport de ordinul
gigabitilor/sec, dezvoltarea fara precedent a comunicatiilor fara fir, dezvoltarea retelelor de sateliti,
a accesului la distanta in scopul unor operatiuni de comert electronic sau pentru diverse tranzitii
electronice on-line.

Bazele de date clasice sau relationale ofera prea putin suport teoretic si practi pentru tipurile
neconventionale de date. Bazele de date orientate obiect permit crearea de obiecte complexe din
componente mai simple, fiecare avand propriile atribute si propriul comportament, in acest fel ele
reusesc sa ofere solutii pentru problemele si aplicatiile amintite anterior.

În baza informației prezentate mai sus rămâne de menționat faptul că în Republica


Moldova, dar și peste hotare, aplicațiile de tipul ERP (Enterprise Resource Planning) sunt cele mai
des utilizate datorită avantajelor pe care le au. Printre ele se numără eliminarea celor mai multe
probleme ale unei afaceri: criza materiilor prime, sporirea productivității, livrarea promptă,
calitatea produselor. De asemenea informația este introdusă în sistem o singură dată într-o singură
bază de date ceea ce asigură acuratețea și standardizarea datelor și elimină redundanțele;
imbunatateste procesele de afaceri deoarece obliga la utilizarea “celor mai bune practici” ce sunt
incluse in aplicatii; imbunatateste serviciile catre clienti si prin aceasta se imbunatateste imagine
companiei, etc.

Modulele unui ERP acopera mai multe domenii de interes ale unei afaceri: financiar-
contabil; mijloace fixe; planificarea productiei; gestiunea stocurilor; gestiunea achizitiilor; gestiunea
relatiilor cu clientii; gestiunea resurselor umane; managementul calitatii; managementul proiectelor;
managementul lanturilor de aprovizionare; managementul ciclului de viata al produselor; analiza si
suport decizional.

10
5. Bibliografie

1. Lungu, Gh. Sabau, M. Velicanu, M. Muntean, S. Ionescu, E. Posdarie, D. Sandu, Sisteme


informatice. Analiza, proiectare si implementare, Editura Economica, Bucuresti, 2003
2. R. Nistor, C. Nistor, Al. Capatana, Metodologii manageriale informatice, Editura Academica,
Galati, 2003
3. G. Virlan, Tehnologii client/server in dezvoltarea sistemelor informatice in economie, Editura
Didactica si Pedagogica R.A., Bucuresti, 2004
4. G. Virlan, Rețele de calculatoare. Internet, Editura Evrika, Braila, 2003

11
Aplicații practice
Încercuiește cele 15 cuvinte**

A S D G T H J F D B B P D T H H D B A

W E T D B H I I B N E R R T B V B A S

S I S T E M E V I N F O R M A T I C E

C S C A B I D B N R R G A S Z F G K D

O X M A A D A N T S O R P D E R P F F

M A V M P L M M E I N A O E R T Y O I

P A L O P E A V G O T M R E I O P F K

A S D F G H B B R P L E T R R T L F G

N B N M D G U E A J K P O I F Y I I F

I R T U B V H A R D W A R E C U O C H

E V B N G E E W E B U I M T G I L E G

Încercuiește cele 15 cuvinte**

A S D G T H J F D B B P D T H H D B A

W E T D B H I I B N E R R T B V B A S

S I S T E M E V I N F O R M A T I C E

C S C A B I D B N R R G A S Z F G K D

O X M A A D A N T S O R P D E R P F F

M A V M P L M M E I N A O E R T Y O I

P A L O P E A V G O T M R E I O P F K

A S D F G H B B R P L E T R R T L F G

N B N M D G U E A J K P O I F Y I I F

I R T U B V H A R D W A R E C U O C H

E V B N G E E W E B U I M T G I L E G

12
Completează spațiile libere**

Numiți zonele
din care
constituie orice
întreprindere

Completează spațiile libere**

Numiți zonele
din care
constituie orice
întreprindere

13
Ce este un Sistem Informatic Integrat ?

Care sunt avantajele implementarii unui sistem informatic integrat?

Prin ce este caracterizata Zona Back Office ?

Care sunt avantajele utilizarii sistemelor ERP?

Care sunt dezavantajele utilizarii sistemelor ERP?

Care sunt avantajele sistemului CRM?

14
Răspunsuri
P B

R B A

S I S T E M E I N F O R M A T I C E

C C B I N R G A Z K

O M D T O R P E R P F

M P L M E N A O O

P E G T M R F

A R E T F

N A I

I H A R D W A R E C

E W E B E

Zona Front Office

Zona Back Office

Numiți zonele
din care
constituie orice
întreprindere

Zona Web Office

Zona Middle Office

15
Ce este un Sistem Informatic Integrat ?
Sistemele informatice integrate desemnează nişte sisteme complete în cadrul cărora se
desfăşoara procese de afaceri, practici manageriale, interacţiuni organizaţionale, transformări
structurale şi management al cunoştinţelor.

Care sunt avantajele implementarii unui sistem informatic integrat?


a) permite reproiectarea fluxului informational in vederea: orientarii totale spre client, obtinerii
de avantaje in competitie si a unei noi pozitii pe piata in conditii de siguranta si eficienta.
b) faciliteaza dezvoltarea unui management inovativ bazat pe informatii obtinute in timp real si
pe instrumente care automatizeaza procesele de gestiune economica si de luare a deciziilor;
c) permite monitorizarea in timp real a intregii activitati a organizatiei, cu semnalarea automata a
abaterilor de la parametrii tehnici si economici stabiliti;
d) asigura implementarea facila a noilor standarde de calitate;
e) asigura tranzitia la Standardul international de Contabilitate;
f) permite adaptarea rapida la schimbarile legislative.

Prin ce este caracterizata Zona Back Office ?


 Importanţa fundamentală a bazei de date, care poate fi situată centralizat pe un singur server
sau pe mai multe servere.
 Particularităţile aplicaţiilor utilizate au ca scop tratarea simultană a unor cereri din partea unui
număr mare de utilizatori.
 Importanţa critică a prelucrărilor realizate, de care depinde intreaga activitate a întreprinderii.
 Centralizarea pe un număr redus de servere pe care rulează sisteme de operare dedicate.
Care sunt avantajele utilizarii sistemelor ERP?

 asigura informatii on-line si in timp real pentru toate ariile functionale ale unei companii;
 imbunatateste accesul la date in vederea luarii deciziilor in timp util pentru a sustine deciziile
de afaceri;
 faciliteaza companiilor mari sa acopere toate domeniile functionale;
 elimina cele mai multe probleme ale unei afaceri: criza materiilor prime, sporirea
productivitatii, livrarea prompta, calitatea produselor etc.;
 asigura companiei avantaje competitionale si imbunatateste imaginea companiei;
 imbunatateste serviciile catre clienti si prin aceasta se imbunatateste imagine companiei.
Care sunt dezavantajele utilizarii sistemelor ERP?

 durata relativ mare a implementarii;


 costurile implementarii: cheltuiala pentru achizitionare, costuri suplimentare/ascunse
(instruire, inegrare, testare, intretinere, adaptare, conversia datelor din sisteme vechi,
consultanta);
 amplificarea problemelor de securitate.
Care sunt avantajele sistemului CRM?

 la pastrarea si obtinerea mai multor clienti, in consecinta la o crestere globala;


 la cresterea si maximizarea absoluta a ciclurilor de viata a clientilor;
 la imbunatatirea serviciilor pentru clienti prin personalizarea acestora;

16