Sunteți pe pagina 1din 236

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

-Analiza i proiectarea sistemelor informaticeANALIZA I P !IE"#A EA $I$#E%ULUI INF! %A&I!NAL P IVIN' "(ELUIELILE $ALA IALE

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$tudent ) Miru Naomi, An III Profesori coordonatori) Conf. Dr. Brnda Claudiu Asistent Dr. Didraga Otniel

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

CUPRINS
CUPRINS....................................................................................................................................... 6 CAPITOLUL 1. ANALIZA I MODELAREA SISTEMULUI INFORMAIONAL EXISTENT...........15 1.1Prezentarea genera ! a "rgan#za$#e#.....................................................................................15 1.%Ana #za &tr'(t'r## "rgan#zat"r#(e............................................................................................%) 1.%.1Prezentarea "rgan#gra*e#.............................................................................................%)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.%.% De&(r#erea (r#t#(! a "rgan#gra*e#.................................................................................%% 1.+ Ana #za eg#& a$#e# ................................................................................................................%% 1.,Ana #za &#&te*' '# #n-"r*at#(................................................................................................%6 1.,.1. A. #(a$## e #n-"r*at#(e 't# #zate..........................................................................................%/ 1.,.%. C"n-#g'ra$#a &ta$## "r 0e '(r' 1# ar2#te(t'ra re3e e............................................................+) 1.5 Ana #za 0"('*ente "r 1# a a t"r &'r&e #n-"r*a$#"na e.......................................................++

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.5.1. In4entar' 0"('*ente "r..............................................................................................++ 1.5.% E4a 'area 0"('*ente "r...............................................................................................+, 1.6 F "5(2art............................................................................................................................ 6+ 1.7 M"0e area .re '(r!r# "r.......................................................................................................65 1.7.1 D#agra*a 0e 0e("*."z#$#e...........................................................................................66 1.7.% C"n$#n't' 0#agra*e# - '8't '# 0e 0ate...........................................................................66

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.7.+ D#agra*a - '8' '# 0e 0ate...........................................................................................1)+ 1.7., R#&('r# 1# ("ntr"a e a e .r"(e&e "r..............................................................................1)5 1.6 M"0e area 0ate "r............................................................................................................. 11) 1.6.1 C"n$#n't' ent#t!$# "r....................................................................................................11) 1.6.% D#agra*a ent#tate9re a$#e.............................................................................................11% CAPITOLUL %. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC....................................................11,

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

%.1. O:#e(t#4e e .r"#e(t!r## &#&te*' '#......................................................................................115 %.%. Pr"#e(tarea #e1#r# "r...........................................................................................................117 %.+ Pr"#e(tarea :aze# 0e 0ate.................................................................................................17% %.,. Pr"#e(tarea #ntr!r# "r 1# ("ntr"a e "r &#&te*' '#.................................................................17, %.5. Pr"#e(tarea .r"(e&e "r -#nan(#ar9("nta:# e.......................................................................%)% %.6. Pr"#e(tarea ("0'r# "r........................................................................................................%)6

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

CAPITOLUL +. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC.............................................%11 +.1 Prezentarea #nter-e$e#........................................................................................................%11 +.% Prezentarea #e1#r# "r ":$#n'te.............................................................................................%16 ANEXE....................................................................................................................................... %+6

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

CAPITOLUL 1. ANALIZA I MODELAREA SISTEMULUI INFORMAIONAL EXISTENT 1.1 Prezentarea general a rgan!za"!e!
'enumire) SC T !NO "M S#$% 'ata *nfiin+rii& ''.('.'(()% "od fiscal) #O*+*,,(**% Nr, e-, "om,) -./0)/*0'(()%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

'omeniu de activitate) 1.''2$u3rri de instalaii sanitare, de 4n3l5ire i de aer 3ondiionat% $ediul central) Sat Corneti, Comuna Orioara, Nr. '/, CAM #A ., -ude Timi% Puncte de lucru) 6ud. Timis, lo3.Timisoara str. 7aga nr.)% Forma .uridic+) So3ietate Comer3ial% $fera de activitate) 8romo9area e3:i;amentelor i te:nologiilor 3u 3onsum redus de energie, ;entru 4n3l5irea s;aiilor i a a;ei. <n3l5irea 4n ;ardoseal, ;anouri radiante, ;om;e de 3aldur, =oilere instant i =oilere ra;ide% Locul *n sfera de activitate)-

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

/ama de produse oferite) >r=ine eoliene, ;anouri solare, sisteme ele3tri3e de 4n3l5ire 4n ;ardoseal, =and termi3 din metal aliat 3ristalin, 3o9oare din 3a=luri 4n3l5itoare, 4n3l5ire 3u ;anouri radiante, ;lasme termi3e% Nr, de an-a.ai) */% "lieni importani) SC #ealBulding S#l, SC ImagoCon3e;t S#$% Furnizori importani) din Coreea de Sud DA ?OO, Ci;ru2 A7T% Perspective de dezvoltare) In9itaie de a3ionariat la A7T Ci;ru%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.# Anal!za $tr%&t%r!! rgan!zat r!&e 1.#.1 Prezentarea rgan!gra'e!

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.#.# De$&r!erea &r!t!& a rgan!gra'e!


Organi5aia nu deine o organigram, astfel, ;ersonalul nu 3unoate stru3turile ierar:i3e sau felul 4n 3are ar tre=ui s fie 4m;rite res;onsa=ilitile, ra;ortndu2se 4n mare ;arte la dire3torul general. O alt ;re3i5are este fa;tul 3a de;artamentul finan3iar 3onta=il este e@ternali5at.

1.( Anal!za leg!$la"!e!

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

A3tele normati9e 3are reglementea5 3:eltuielile salariale sunt urmtoarele& Le-ea nr, 01234556 coro7orat+ cu (/ 8-4558 ;ri9ind "odul Fiscal 3u normele metodologi3e de a;li3are 4n 3onforrmitate 3u ultima a3tuali5are2!/ nr,49 din 41 au-ust 4526% Contri=uiile so3iale aferente anului '(*. sunt ;re95ute 4n urmtoarele a3te normati9e& 2Le-ea nr, 034526 Le-ea 7u-etului de stat pe anul 4526 ;u=li3at 4n Monitorul Ofi3ial nr. *(A0''.('.'(*.

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

2Le-ea nr, :34526 Le-ea 7u-etului asi-ur+rilor sociale de stat pe anul 4526 ;u=li3at 4n Monitorul Ofi3ial nr. *()0''.('.'(*.%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Le-ea nr, 0634556 din 48 ianuarie 4556 -"odul muncii, re;u=li3at 4n '(** i a3tuali5at 4n '(*'% (/ 4634526 ;u=li3at 4n Monitorul Ofi3ial nr. /'0'..(*.'(*.2 <n temeiul art. *(, din Constituia #omniei, re;u=li3at, i al art. *A1 alin. B*C din $egea nr. /.0'((. D Codul mun3ii, re;u=li3at, 3u modifi3rile ulterioare%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

!%FP 602434559 privind documentele financiar-conta7ile a3tuali5at n * ianuarie '(**% (/ 05534522 din 29 mai 4522 privin- re-istrul -eneral de evidenta a salariatilor Bdata intrrii 4n 9igoare& (*.(,.'(**C. <n temeiul art. *(, din Constitutia #omaniei, re;u=li3at, ;re3um i al art. .1 alin. B)C din $egea nr. /.0'((. D Codul mun3ii, re;u=li3at.

1.)

Anal!za $!$te'%l%! !n* r'at!&

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

'iviziunea or-anizatoric+

Den%'!re a+l!&a"!e

#ip ;E P 3 N!N-E P<

Num+r de utilizatori

'epozit Aprovizionare (

S"-t.r"9;#n<e&t

NON9ERP

Activit+=ile pentru care este utilizat+ 2 #e3e;ii 2 En5ri 2 Transferuri 2 #etur 2 2 A3:i5iii 9idena ;ersonalului

S"-t.r"9;#n<e&t= ;#nC"nt S"-t.r"9;#nPer&= Re4#&a

NON9ERP NON9ERP

1 1

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

'iviziunea or-anizatoric+

Sta"!a ,e l%&r% 1 1

"onectare e=ea Da

Internet 0a

'epozit

"onfi-ura=ie calculator Intel Celeron C8> ',1 F75 Inte Ce er"n CPU %=, <?z Inte Pent#'* , CPU +=6 <?z Intel Celeron C8> ',1 F75

Da

0a

Aprovizionare
% Da 0a

$istem de operare ;#n0"5& XP Pr"-e&&#"na 4&.%))% Ser4#(e .a(> % ;#n0"5& XP Pr"-e&&#"na 4&.%))% Ser4#(e .a(> % ;#n0"5& 7 ;#n0"5& XP Pr"-e&&#"na 4&.%))% Ser4#(e .a(> %

Antivirus N"0+%

Pro-ram de conta7ilitate S"-t.r"

Alte aplicaii MS O--#(e %))7 MS O--#(e %))7 MS O--#(e %1) MS O--#(e %))7

N"0+%

S"-t.r"

N"0+%

S"-t.r"

Da

Da

N"0+%

S"-t.r"

1.).1. A+l!&a"!!le !n* r'at!&e %t!l!zate

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.).#. C n*!g%ra"!a $ta"!!l r ,e l%&r% -! ar.!te&t%ra re/ele

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Nr, crt, 2 4 6 8 0 : 1

$im7ol document CIM CC D C "C8 SS "S D**'

'enumire document Contra3t indi9idual de mun3 Cerere de 3on3ediu De3i5ie de 4n3etare 3u a3ordul ;artilor "oaie 3ole3ti9 de ;re5en Stat de Salarii "luturas de salar De3laraia **'

"od clasificare 2 2 2 2 *12/2* 2 2

Format A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

Nr, de e>emplare ' * ' ' * ' *

Intrare ;I< 3 Ieire ;E< I I I 2I 2I 2I

!7serva=ii 2 2 8entru 4n3etarea 3ontra3tului de mun3 Arat tim;ul lu3rat Se 4nto3mete ;a =a5a 8onta6ului 8e =a5a lor are lo3 ;lata salarilor din 3aserie Se 4nto3mete lunar, ;entru e9idena nominal a ;ersoanelor asigurate Se 4nto3mete anual ;entru fie3are anga6at 2 Se o;erea5 la ;lata salarilor, a de3ontrii 3:eltuielilor 3u o3a5ia de;lasrii 2 Se utili5ea5 la ;lata ;rin =an3 2

9 ? 25

D'(/ # #C

De3laratia '(/ #e3i;isa #egistru de 3asa

2 2 *1212)A

A1 A1 A1

* * '

2I

22 24 26

"C O8 C

"isa de 3ont 1'* Ordin de ;lata @tras de 3ont

2 2

A1 AA A1

* ' *

2I I

1.0

Anal!za , &%'entel r -! a alt r $%r$e !n* r'a"! nale

1.0.1. In1entar%l , &%'entel r

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.0.# E1al%area , &%'entel r


*.Contra3t indi9idual de mun3

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

'.Cerere de 3on3ediu
DOMNULE DIRECTOR, Subsemnatul Florea Mihail salariat al TEKNOFM, avand functia de AGENT CONTRACARI rog sa-mi aprobati efectuarea concediului de odihna pentru perioada 20.12.2012 6.01.2013. Data 10.12.2012 NUMELE SI SEMNATURA Florea Mihail

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

..De3i5ie de 4n3etare 3u a3ordul ;rilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1."oaie 3ole3ti9 de ;re5en

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

/.Stat de salarii

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

A."lutura de salariu

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

).De3laraia **'

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

,.De3laraia '(/

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

+.#e3i;is

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

*(.#egistru de 3as

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

**."is de 3ont 1'*

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

*'. Ordin de ;lat

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

*.. @tras de 3ont

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.2 Fl 3&.art

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.4 M ,elarea +rel%&rr!l r

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.4.1 D!agra'a ,e ,e& '+ z!"!e

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.4.# C n"!n%t%l ,!agra'e! *l%5%tl%! ,e ,ate


*. Ta=elul ;relu3rrilorB;ro3eselorC, do3umentelor, 3onturilor i im;a3tului 4n =ilan i C88 Prelucrare ;proces< 'ocumente ;I-Intrare@ Int"onturi Ailan= "PP

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Intern@ E-Iesire<
2,Preluare date an-a.at 4,Bntocmire foaie colectiv+ de prezen=+ 6,Bntocmire stat de salarii i fluturai 8,/enerare 2Contra3t Indi9idual de mun32Int 2Cereri de 3on3edii2I 2"oaie 3ole3ti9 de ;re5en2 2Stat de salarii2 2"lutura de salariu2 2De3laraia **'2 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

'eclaratii 224@ 450 0, 'epunere declara=ii :, Bnre-istrare o7li-a=ii de plat+) - a salariului an-a.atului *n conta7ilitateC

2De3laraia '(/2 2#e3i;is2Int 2"ie de 3ont 1'*, A1*, 1.*', 1.)', 1.*1, 111, 1.**, 1.*., 1.)*, 11)2 Int

2 1'* 8ersonal 2 salarii datorate B8C A1* C:eltuieli 3u remuneraiile ;ersonaluluiBAC

2 8ersonal salarii datorate GHI B8C

2 C:eltuieli GHI BAC

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

-a contri7u=ilor salariatului i a impozituluiC

1'* 8ersonal 2 salarii datorate B8C 1.*' Contri=uia ;ersonalului ;entru ;ensia su;limentaraB8C 1.)' Contri=uia ;ersonalului la fondul de oma6B8C 1.*1 Contri=utia ;ersonalului la asigurarile

8ersonal salarii datorate G2I B8C Contri=uii GHI B8C

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

so3iale de sanatateB8C 111 Im;o5itul ;e salariiB8C -a contri7u=ilor an-a.atorului

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

A1/* C:eltuieli ;ri9ind 3ontri=uia unitii la asigurarile so3ialeBAC A1/. C:eltuieli ;ri9ind 3ontri=uia unitii la asigurarile so3iale de sntateBAC A1/' C:eltuieli ;ri9ind 3ontri=utia unitatii la oma6 BAC

Contri=uii GHI B8C

C:eltuieli GHI BAC

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

A./ C:eltuieli 3u alte im;o5ite, ta@e i 9rsminte utili5ateBAC 1.** Contri=uia unitii la asigurarile so3ialeB8C 1.*. Contri=uia unitii la asigurarile so3iale de sntateB8C 1.)* Contri=uia unitii la "ondul de oma6B8C

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

11) "onduri s;e3ialeB8C

1, Plata contri7u=ilor i a impozitului

Ordin de ;lat2 , I

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

9, $olicitare E>tras de cont ?,Plata salarilor

@tras de 3ont2I "lutura de salariu2I, #egistru de 3as2 ,I

2 2

2 2

2 2

25, Bnre-istrare Dplat+ contri7u=iiC

"ia de 3ont 1.*', 1.)', 1.*1,1.**, 1.*., 1.)*, 11)2Int

/*'* Conturi la =an3i 4n lei Contri=uii& 3t. 1.*',

Contul la =an3a G2IBAC Contri=uii G2I

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.)', 1.*1, 1.**, 1.*., 1.)*, 11) -plat+ impozitC "ia de 3ont 1112Int Im;o5it& 3t.111 /.** Casa 4n lei 1'* 8ersonal 2 salarii datorate

B8C Im;o5itG2I 8

22, Bnre-istrare plat+ salariu

"ia de 3ont /.**, 1'*2 Int

Casa G2I BAC 8ersonal salarii datorate G2I B8C

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

'.Coninutul D"D ta=elul ;relu3rrilor B;ro3eselorC, entitilor, flu@urilor de date i a lo3urilor de sto3are

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

P ELU" E I ;P !"E$E<

G*I Preluare date an-a.at G'I Bntocmire foaie colectiv+ de prezen=+ G.I Bntocmire stat de salarii i fluturai G1I /enerare 'eclaratii 224@ 450 G/I 'epunere declaratii 224@ 450 GAI Bnre-istrare o7li-a=ii de plat+ a salariului@ a contri7u=ilor i a impozitului pe salariu G)I Plata contri7u=ilor i a impozitului G,I $olicitare e>tras de cont G+I Plata salariilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

EN#I#E&I

FLUFU I 'E 'A#E

G*(I Bnre-istrare plat+ contri7u=ii i impozit G**I Bnre-istrare plat+ salarii 7# Conta=ilitate Caserie Ministerul "inanelor Ban3a Contra3t Indi9idual de mun3 Cereri de 3on3edii 8onta6

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Stat de salarii "lutura de salariu #egistru de 3as Ordin de ;lat De3laraia **' De3laraia '(/ #e3i;is @tras de 3ont "ie de 3ont

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

L!"U I 'E $#!"A E

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.4.( D!agra'a *l%5%l%! ,e ,ate

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.4.) R!$&%r! -! & ntr ale ale +r &e$el r


Ta=elul ris3urilor i 3ontroalelor ;relu3rrilor
Prelucrare iscuri "ontroale

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

;Proces< 2,Preluare date an-a.at 4,Intocmire ponta.e Cerei de 3on3edii fara ;lata neluate in 3onsiderare Bifare 3a 5i lu3rata 5iua li=era, 5iua de 3on3ediu fara ;lata% sau ne=ifarea 3a 5i ;latit, 5iua de 3on3ediu ;latit Introdu3ere date Eerifi3are de 3tre se3retar 2M Eerifi3are de 3tre se3retar2M

6,Bntocmire stat de salarii i

Ealidarea2Eerifi3area ti;ului de

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

fluturai 8,/enerare 'eclara=ii 224@ 450 0,'epunere declara=ii 224@ 450 :,Bnre-istrare o7li-a=ii de plat+@ a salariului@ a contri7u=ilor i a impozitului pe salariu

ne3ores;un5atoare 3a i forma Introdu3ere erori rori de 9alidare Introdu3erea greit a datelor

date2A Se3retar 7#2 M Sistemul ANA"2A Eerifi3are de 3tre 3onta=il i 3om;arare 3u statul de salarii

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1,Plata contri7u=ilor impozitului 9,$olicitare e>tras de cont ?,Plata salariilor

a 8lata unui sume mai mi3i de3t 3ea din statul de ;lat 2 Ne4nregistrare 4n registru de 3as

<ntintare de la Ministerul finanelor 2 Eerifi3are de 3atre 3asier Eerifi3are de 3tre 3onta=il ;rin 3om;arare O8 3u @tras de 3ont

25,Bnre-istrare plat+ contri7u=ii <nregistrarea unor sume greite i impozit

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

22,Bnre-istrare plat+ salarii

Ne4nregistrarea ;lilor da3 a3estea au fost omise din registru 6urnal

Eerifi3are de 3atre 3onta=il ;rin 3om;arare 3u statul de ;lat

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

1.6 M ,elarea ,atel r 1.6.1 C n"!n%t%l ent!t"!l r


Nr. Crt 1 Denumire Entitate CONTURI Atribute determinante SIM@OLACT Atribute determinate 9

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

2 3 4 5 6

OPASALARII OPACT@ AN<ABAASA LAR FIRMA D11%

IDAOP NRACRT MARCA CUI INDEX

9 IDAOP= SIM@OLACT CUI 9 CUI

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

7 8

D%)5 CREANTE FISCALE

INDEX NRACRT

CUI CUI

1.6.# D!agra'a ent!tate7rela"!e

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

CAPITOLUL #. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

#.1. O8!e&t!1ele +r !e&tr!! $!$te'%l%!


O=ie3ti9ul ;rin3i;al al a3ti9itii anali5ate, de determinare a 3:eltuielilor salariale, este& Cal3ularea si ;lata salariului net i a 3ontri=uilor anga6atului i anga6atorului 4n 3on3ordan 3u 3otele, dedu3erile i reinerile sta=ilite de lege% Su=o=ie3ti9ele deri9ate sunt urmatoarele& sta=ilirea numarului de ore lu3rate efe3ti9, ;entru fie3are salariat 4n ;arte, a;oi 4no3mirea ;onta6ului%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

determinarea 3ontri=uiilor anga6atului& CAS, sntate, oma6% ;re3um i a dedu3erii i im;o5itului% determinarea 3ontri=uiilor anga6atorului& CAS, sntate, oma6, a33idente de mun3 i =oli ;rofesionale, 3on3edii medi3ale, 3on3edii medi3ale ;entru a33idente la lo3ul de mun3a si =oli ;rofesionale, fondul de garantare a 3reanelor salariale% toate a3estea determinate ;e =a5a statului de salarii% Into3mirea 3ore3t a de3larailor si de;unerea lor 4n tim;ul sta=ilit% 8lata 3ore3t a salariilor ;e =a5a fluturaului%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

8lata 3ontri=uiilor i im;o5itului ;e salarii ;n 4n '/ a lunii urmtoare%

#.#. Pr !e&tarea !e-!r!l r


Ieirile sistemului sunt) S*2Stat de salarii% S'2"luturas de salariu%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

S.2De3laraia **'% S12De3laraia '(/% S/2#egistru de 3as% SA2Ordin de ;lata% S)2"ia de 3t 1'*%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

S,2"ia de 3ont A1*% S+2Situaia 3:eltuielilor salariale ;e anul N% S*(2 Situaia reinerilor din salarii 4n luna N%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$2-$tat de salarii

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& 8ersonal2Salari5are 'estina=ie& Conta=ilitate Num+r de e>emplare& ' Frecven=a& lunar 'ispozitiv sau periferic de ieire)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$4-Fluturas de salariu

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& 8ersonal2Salari5are 'estina=ie& Caserie Num+r de e>emplare& ' Frecven=a& lunar 'ispozitiv sau periferic de ieire) im;rimant

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$6-'eclara=ia 224

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& 8ersonal2Salari5are 'estina=ie& Ministerul finanelor ;u=li3e Num+r de e>emplare& ' Frecven=a& lunar 'ispozitiv sau periferic de ieire)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$8-'eclara=ia 450

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& 8ersonal2Salari5are 'estina=ie& Ministerul finanelor ;u=li3e Num+r de e>emplare& ' Frecven=a& anual 'ispozitiv sau periferic de ieire)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$0- e-istru de cas+

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& Caserie 'estina=ie& Conta=ilitate Num+r de e>emplare& ' Frecven=a& 5ilni3 'ispozitiv sau periferic de ieire)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$:-!rdin de plat+

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& 8ersonal2Salari5are 'estina=ie) Conta=ilitate Num+r de e>emplare& ' Frecven=a) lunar ;entru =ugeul de stat i =ugetul asigurrilor so3iale de stat i fonduri s;e3iale 'ispozitiv sau periferic de ieire& im;rimant

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$1-Fia contului 842

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& Conta=ilitate 'estina=ie& Conta=ilitate Num+r de e>emplare& * Frecven=a& la 3erere 'ispozitiv sau periferic de ieire)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

$9-Fia ct, :82

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& Conta=ilitate 'estina=ie& Conta=ilitate Num+r de e>emplare& * Frecven=a& la 3erere 'ispozitiv sau periferic de ieire)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

GDenumireI& JB'(C GSediuI& JB.(C GC>II& JB,C

$itua=ia cGltuielilor salariale pe anul) F;8<

Luna

$al, Arut

"A$

"A$$ $oma. $indicat P,Privata 'educere ?;8< ?;:< ?;8< ?;:< ?;6< ?;0<

Impozi t ?;8< ?;:<

$al, net ?;1< ?;?<

?;4< ?;1< ?;8< ?;8< ?;8< $?-$itua=ia cGltuielilor salariale pe anul N #!#AL ?;?< ?;:< ?;:< ?;:<

INTOCMIT& JB.(C DATA& D

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& 8ersonal Salari5are 'estina=ie& 8ersonal Salari5are

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Num+r de e>emplare& * Frecven=a& la 3erere 'ispozitiv sau periferic de ieire)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

GDenumireI& JB'(C GSediuI& JB.(C GC>II& JB,C

$itua=ia re=inerilor din salarii *n luna N %arca ?;6< #!#AL Nume Prenume F;65< "NP ?;26< e=ineri ?;8< ?;1< "auze F;05< -

$25- $itua=ia re=inerilor din salarii *n luna N


DATA& D

INTOCMIT& JB.(C

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Loc o7=inere& 8ersonal Salari5are 'estina=ie& 8ersonal Salari5are Num+r de e>emplare& * Frecven=a& la 3erere 'ispozitiv sau periferic de ieire)

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

#.( Pr !e&tarea 8aze! ,e ,ate

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

#.). Pr !e&tarea !ntrr!l r -! & ntr alel r $!$te'%l%!


Intr+rile sistemului sunt) I*2Cerere de 3on3ediu I'2Ordin de ;lat I.2 @tras de 3ont

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

I12"lutura I/2Stat de salarii IA2#egistru de 3as

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

I2-"erere de concediu

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Teste de 9alidare ;entru I* Nr,crt, 'enumire camp #ip;lun-ime< #este de validare

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

2 4

Dat de 4n3e;ut Dat de sfrit

D* D'

Eerifi3area ;erioadei de 3on3ediu aa 4n3t s4 nu de;eas3 numarul ma@im de 5ile, s nu e@iste defi3it de for de mun3a 4n a3ea ;erioad ;entru a se

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

;utea a;ro=a%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

I4-!rdin de plat+

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Teste de 9alidare ;entru I' Nr,crt, 'enumire camp 2 4 Cod IBAN ;ltitor C>I #ip;lun-ime< JB'C+B'C@B1C+B.C@B'C+B** C +B,C #este de validare Eerifi3area s3rierii 3ore3te a IBAN2ului% Eerifi3area s3rierii

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

3ore3te a C>I2ului%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

I6-E>tras de cont

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Teste de 9alidare ;entru I. Nr,crt, 'enumire camp 2 Suma #ip;lun-ime< +B),'C #este de validare Eerifi3area 3u sumele din ordinele de ;lat%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

I8-Flutura de salariu

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Teste de 9alidare ;entru I1 Nr,crt, 'enumire camp 2 #est de ;lat #ip;lun-ime< +BAC #este de validare Eerifi3area 3on3ordanei restului de ;lat fa de ;lile anterioare%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Mar3a

+B.C

Eerifi3area e@istenei mr3ii%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

I0-$tat de salarii

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Teste de 9alidare ;entru I/ Nr,crt, 'enumire camp 2 4 Mar3a #egie #ip;lun-ime< +B.C +B1C #este de validare Eerifiarea e@istenei mr3ii% Eerifi3area nr de ore lu3rate 3u 3ele din

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

foaia 3ole3ti9 de ;re5en% 6 8 Salar 4n3adrare A3:itat ;rin 3as +B/,'C +B)C Eerifi3area realitii salariului de 4n3adrare% Eerifi3area 3ore3titudinii sumei de a3:itat%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

I:- e-istru de cas+

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Teste de 9alidare ;entru IA Nr,crt, 'enumire camp 2 8li #ip;lun-ime< +B),'C #este de validare Eerifi3area ti;ului de dat introdus, ;otri9it ;lafonului i 4n 3on3ordan 3u 3elelaltet do3umeente

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

6ustifi3ati9e% 4 In3asri +B),'C Eerifi3area sumei 3u do3umentele 6ustifi3ati9e 3ores;ondene%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

#.0. Pr !e&tarea +r &e$el r *!nan&!ar7& nta8!le


P !"E$E H2I Preluare date an-a.at IN# E I Dosare de ;ersonal IEI I 2Contra3t indi9idual de mun3 2Cereri de 3on3ediu

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

2De3i5ie de 4n3etare 3u a3ordul ;rilor H4I Bntocmire foaie colectiv+ de prezen=+ 2Contra3t indi9idual de mun3 2Cereri de 3on3ediu "oaie 3ole3ti9 de ;re5en

H6I Bntocmire stat de salarii i fluturai

"oaie 3ole3ti9 de ;re5en

Stat de salarii, "luturai de salariu

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

H8I /enerare 'eclaratii 224@ 450 H0I 'epunere declaratii 224@ 450 H:I Bnre-istrare o7li-a=ii de plat+ a salariului@ a contri7u=ilor i a impozitului pe salariu

Stat de salarii De3laraia **', '(/ Stat de salarii

De3laraia **', '(/ #e3i;isa "iele de 3ont& 1'*, 1.*', 1.)', 1.*1, 1.**, 1.*., 1.)*, 11), 111%

H1I Plata contri7u=ilor i a De3laraia **', Stat de salarii impozitului

Ordine de ;lat

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

H9I $olicitare e>tras de cont H?I Plata salariilor H25I Bnre-istrare contri7u=ii i impozit

Ordine de ;lat "luturai de salariu

@tras de 3ont #egistru de 3as "iele de 3ont& 1.*', 1.)', 1.*1, 1.**, 1.*., 1.)*, 11), 111% "ia de 3ont 1'*

plat+ Ordine de ;lat i e@tras de 3ont

H22I Bnre-istrare plat+ salarii

#egistru de 3as

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

#.2. Pr !e&tarea & ,%r!l r


CNP9 /C1+D

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

/ // /// / Sex anul naterii rdine din ci#ra M. F. ))9// & &. de 1 %991/))91/// /// c ntr l

// luna naterii )191%

// ziua naterii )19+1 'naE )1=)+=)5=)7=)6=1)=1% )19+) 'naE ),=)%=)6= )/=11 c d !ude" )19,6 51=5%

// nr. de re$. de e%. ))19

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

+ 5 7

,9916))916// 699FG %))) 6 H rez#0ent#

)19%/ 'naE )% )19%6 'na )%

I@AN9XC%D/C%DXC%)D

'' (( ''''''''''''''''

''''

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

C dul de "ar)

C d de c ntr l Pr#*e e 4 caractere identifica unitatea E8. R"*In#aE RO ter#t"r#a ! a #n&t#t't#e# :an(are 1# ("nt' #n&t#t't#e# :an(areJ 'n#tate

C d al#anumeric unic care a e c dului *+C a ( #ent' '# 0e&(2#& a re&.e(t#4a ter#t"r#a !J

Mar(a angaKat' '#9 /C+D

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

ste un 3od reali5at ;rintr2o 3odifi3are se39enial. "ie3are anga6at are 3odul su uni3. C:iar i atun3i 3nd un anga6at ;lea3 din firm, mar3a lui nu este atri=uit unui nou anga6at.

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

CAPITOLUL (. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC


(.1 Prezentarea !nter*e"e!

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

(.# Prezentarea !e-!r!l r 8"!n%te


1.STAT DE SALARII

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

%. DECLARATIA 11%

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

+.DECLARATIA %)5

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest Facultatea de Economie i de Administrare a Afacerilor

ANEXE

S-ar putea să vă placă și