Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicaţii seminar IAS 16

1. O companie importă o imobilizare corporală destinată producţiei. Se cunosc următoarele informaţii: preţul
facturat de furnizorul extern – 1.000.000 lei; rabat primit – 3% (pe aceeași factură); comisionul vamal – 0,5%;. costurile
suplimentare suportate de companie au fost: costuri de livrare – 72.000 lei; costuri de instalare – 98.000 lei; costuri
generale de administrare – 12.000 lei; cheltuieli cu reclama produselor care se vor obţine – 20.000 lei; onorariile
arhitecţilor plătite pentru instalare – 8.000 lei; costuri de deschidere a noului echipament (protocol) – 13.000 lei; costuri
de testare a funcţionării corecte a activului – 24.000 lei, încasările nete provenite din vânzarea produselor obţinute prin
testarea echipamentului fiind de – 4.000 lei; pierderi iniţiale din exploatarea echipamentului în primele două luni – 20.000
lei; costuri cu introducerea unui nou sortiment de produse – 14.000 lei; costurile estimate cu demontarea activului la
sfârşitul duratei utilă de viaţă (actualizate) – 35.000 lei. Determinaţi costul acestei imobilizări corporale, în conformitate
cu IAS 16!

2. La sfârşitul exerciţiului N-1, o firmă achiziţionează un echipament tehnologic la un cost de 400.000 lei.
Conducerea estimează că durata utilă de viaţă va fi de 5 ani, iar la expirarea acesteia, vor fi efectuate cheltuieli cu
dezafectarea echipamentului şi refacerea amplasamentului în valoare de 20.000 lei. Metoda de amortizare utilizată este
metoda liniară. Se estimează, de asemenea, că rata dobânzii pe piaţă va evolua astfel: N- 9%; N+1 – 10%; N+2 – 12%;
N+3 – 14%; N+4 – 15%. La sfârşitul exerciţiului N+1, se reestimează cheltuielile cu dezafectarea la 23.000 lei, precum şi
ratele dobânzii, astfel: N+2 – 13%; N+3 – 15%; N+4 – 18%. La sfârşitul exerciţiului N+2, cheltuielile cu dezafectarea
sunt reestimate la 18.000 lei. La sfârşitul exerciţiului N+3, durata de utilitate a echipamentului este reestimată la 7 ani,
cheltuielile cu dezafectarea la 10.000 lei, iar ratele dobânzii astfel: N+4 – 19%; N+5 – 21%; N+6 – 22%. Presupunem că
valoarea recuperabilă este în acest moment 1.000 lei. La sfârşitul exerciţiului N+4, cheltuielile cu dezafectarea sunt
reestimate la 8.000 lei. Să se transpună contabil aceste operaţiuni, în conformitate cu IAS 16. Cheltuielile cu dezafectarea
efectuate la sfârșitul exercițiului N+6 sunt de 8.200 lei. Se va avea în vedere faptul că modificarea estimărilor contabile
afectează perioada în care are loc modificarea, precum și perioadele viitoare, dacă modificarea are efect și asupra acestora.

3. Despre un echipament tehnologic se cunosc umătoarele informaţii: a fost achiziţionat la sfârşitul exerciţiului N-
1 la costul de 100.000 lei; durata de utilitate a fost estimată la 4 ani, iar cheltuielile de dezafectare au fost estimate la 4.000
lei; rata dobânzii a fost estimată astfel: N- 10%; N+1 – 12%; N+2 – 13%; N+3 – 15%; la sfârşitul exerciţiului N+1,
echipamentul este reevaluat, aplicându-se Metoda valorii nete (MVN), valoarea justă fiind estimată la 70.000 lei; la
sfârşitul exerciţiului N+2, cheltuielile de dezafectare sunt estimate la 5.000 lei. Care sunt înregistrările contabile aferente
exerciţiului N+3? Cheltuielile cu dezafectarea efectuate sunt de 5.100 lei.

4. Să se înregistreze în contabilitate, în conformitate cu IAS 16, următoarele operaţiuni:


4.1. amortizarea unui utilaj prin metodele: „suma anilor” şi metoda degresivă, achiziţionat în decembrie N-1 la un
cost de 520.000 lei, pentru care se estimează o durată utilă de viaţă de 7 ani şi o valoare reziduală de 40.000 lei;
4.2. amortizarea unui echipament, cumpărat la sfârşitul exerciţiului N-3, amortizat liniar pentru o durată utilă de
viaţă de 6 ani, iar la închiderea exerciţiului N se apreciază că durata de utilitate rămasă este de 2 ani; costul de achiziţie
este de 220.000 lei, iar valoarea reziduală este nulă;
4.3. achiziţionarea (decembrie N-1) şi amortizarea unei instalaţii, în următoarele condiţii: preţ de cumpărare –
400.000 lei, taxe vamale – 20.000 lei, reducere comercială primită – 5.000 lei, durata de utilizare estimată – 8 ani,
valoarea reziduală estimată – 15.000 lei, metoda de amortizare accelerată, reestimarea duratei de utilizare totală la sfârşitul
exerciţiului N+2 la 10 ani;
4.4. reevaluarea unui echipament (prin ambele metode) care are o valoare de intrare de 200.000 lei, amortizabil
liniar în 10 ani şi o valoare reziduală estimată la 10.000 lei; reevaluarea are loc după 3 ani de la deţinere la o valoare justă
de 190.000 lei, când se reestimează şi valoarea reziduală la 13.000 lei; care este rezerva din reevaluare realizată în fiecare
perioadă ulterioară reevaluării? Activul este cedat după 10 ani la un preț de vânzare egal cu valoarea reziduală.
4.5. achiziţionarea unei aeronave la preţul de 700.000 lei şi amortizarea acesteia, durata utilă de viaţă fiind de 30
ani; aeronava va suporta reparaţii capitale la fiecare 10 ani, care presupun înlocuirea motorului principal, preţul estimat al
motorului fiind de 200.000 lei. Care vor fi operaţiunile contabile după 10 ani?
4.6. achiziţionarea şi amortizarea unei instalaţii, care are un cost de 500.000 lei şi pentru care se estimează o
durată economică de viaţă de 15 ani, dar compania intenţionează să vândă imobilizarea după 7 ani; valoarea de piaţă a
instalaţiei după 7 ani se estimează a fi de 100.000 lei (val. reziduală semnificativă), iar rata anuală de creştere a preţurilor
de 2%.