Sunteți pe pagina 1din 17

Scurtã introducere în WinMentor – o abordare pragmaticã

Conf. Dr. Octavian Dospinescu

Conf. Dr. Daniel Pãvãloaia

Problemã de rezolvat:

1. Înfiinţarea unei noi companii (Ştiinţa SRL);

2. Primirea unei comenzi de 80 bucãţi lumânãri parfumate de la clientul Romanticul SRL


(preţ unitar = 10 lei fãrã TVA);

3. Achiziţionarea a 100 bucãţi lumânãri parfumate de la furnizorul Valentinul SRL (preţ


unitar = 7 lei fãrã TVA);

4. Livrarea a 30 + 50 lumânãri parfumate (în 2 tranşe, pe bazã de aviz de expediţie) cãtre


client;

5. Întocmirea facturii pentru livrãrile efectuate;

6. Încasarea banilor de la client pentru vânzarea efectuatã, prin numerar în casierie;

7. Plata datoriei cãtre furnizor, direct din casierie.

8. Iar la final, evidenţierea diverselor rapoarte:

a. Situaţia stocurilor

b. Situaţia clientului

c. Situaţia furnizorului

d. Situaţia trezoreriei

e. Notele contabile

f. Balanţa de verificare

g. Etc. Etc. Etc.

Rezolvarea problemei de rezolvat (prin imagini sugestive):

1. Înfiinţarea unei noi companii (Ştiinţa SRL)

1
Se apeleazã meniul Mentor, butonul Firma, opţiunea Adaug. În ecranul Mentor-Firme,
se completeazã datele companiei noastre, conform modelului.

Figura nr. 1 – Crearea unei noi firme

Dupã crearea noii firme, ea va fi selectatã din lista de companii disponibile. Este foarte
posibil ca la prima rulare sã fie necesarã o operaţiune de creare a directorului specific, operaţiune
ce va necesita un timp de aproximativ 1 minut. Pe parcursul acestei etape, în partea din stânga
jos este vizibilã evoluţia operaţiunii.

2. Primirea unei comenzi de 80 bucãţi lumânãri parfumate de la clientul Romanticul


SRL (preţ unitar = 10 lei fãrã TVA);

Pentru rezolvarea acestui punct, trebuie sã definim noul client în nomenclatorul de


parteneri, sã definim produsul în nomenclatorul de produse şi sã primim comanda de la client.

Definirea unui nou client presupune apelul meniului Mentor, submeniul


Nomenclatoare, opţiunea Parteneri, subopţiunea Nomenclator. Începând din acest moment al
prezentului material, vom folosi stilul notaţiei ierarhice:
Mentor/Nomenclatoare/Parteneri/Nomenclator.

2
Figura nr. 2 – Adaugarea unui nou client

În ecranul care apare, completãm datele esenţiale despre noul client: denumire, cod fiscal,
localitate.

Figura nr. 3 – Definirea unui nou client

3
Operaţiunea de adãugare a unui nou produs urmeazã aceeaşi logicã:
Mentor/Nomenclatoare/Articole/Nomenclator.

Figura nr. 4 – Adãugarea unui nou articol (produs)

Pentru noul produs trebuie sã definim cu atenţie urmãtoarele elemente:

 Denumirea produsului (lumanare parfumata);

 Tipul articolului (stoc);

 UM stocare (buc);

 Tipul contabil (marfa în magazin);

 Gestiune (depozit central);

 TVA (24%).

4
Figura nr. 5 – Definirea noului produs

Primirea comenzii se înregistreazã din meniul Comercial/Clienti/Comenzi de la clienti.

Figura nr. 6 – Generarea unei noi comenzi de la client

5
La completarea comenzii vom avea în vedere urmãtoarele date:

 Clientul;

 Numãrul şi data comenzii;

 Articolul comandat;

 Cantitatea comandatã;

 Preţul.

Figura nr. 7 – Comanda primitã de la client

3. Achiziţionarea a 100 bucãţi lumânãri parfumate de la furnizorul Valentinul SRL


(preţ unitar = 7 lei fãrã TVA);

Precizãm cã în WinMentor, atât clienţii cât şi furnizorii intrã în categoria genericã a


partenerilor, deci adãugarea furnizorului Valentinul SRL se realizeazã în acelaşi stil.

În ceea ce priveşte achiziţionarea lumânãrilor parfumate, vom înregistra de fapt o facturã


şi o recepţie de la acest furnizor. Pentru aceasta, apelãm Mentor/Intrãri/Facturi. În secţiunea
Document a ecranului facturii completãm:

 Furnizorul;

 Numãrul facturii;

6
 Data facturii;

 Articolul;

 Cantitatea;

 Preţul unitar (fãrã TVA).

Vom remarca pe suprafaţa machetei şi calcule globale legate de valoarea facturii, în


funcţie de cota de TVA.

Figura nr. 8 – Generarea unei noi facturi de cumpãrare

7
Figura nr. 9 – Completarea datelor de pe factura primitã de la furnizor

Fãrã a salva încã factura, completãm şi datele legate de Recepţie, prin specificarea
preţului de vânzare cu amãnuntul (12.4 lei, adicã 10 lei + TVA 24%).

8
Figura nr. 10 – Completarea datelor de recepţie

Remarcãm faptul cã sistemul calculeazã pentru fiecare linie de NIR adaosul comercial, ca
informaţie suplimentarã. În cazul în care adaosul este negativ sau nesemnificativ, sunt generate
mesaje specifice de avertizare.

4. Livrarea a 30 + 50 lumânãri parfumate (în 2 tranşe, pe bazã de aviz de expediţie)


cãtre client;

Având în vedere intenţia fermã a clientului, vom realiza 2 livrãri pe bazã de aviz de expediţie.
Folosim Mentor/Iesiri/Avize de expeditie.

9
Figura nr. 11 – Generarea unui nou aviz de expediţie

La selectarea clientului Romanticul SRL, sistemul colecteazã comanda aflatã în


aşteptare, iar noi vom onora doar 30 bucãţi din totalul de 80 (se foloseşte rubrica Preluat).

Figura nr. 12 – Livrarea a 30 de bucãţi din comanda iniţialã de 80 bucãţi

În secţiunea Livrare se preia automat din stoc situaţia preţului de achiziţie.

10
Figura nr. 13 – Preluarea preţului de achiziţie din stoc

În mod similar se opereazã şi pentru înregistrarea celei de-a doua livrãri, ceea ce
înseamnã cã în listã vom avea 2 documente distincte, conform modelului de mai jos:

Figura nr. 14 – Lista avizelor de expediţie

5. Întocmirea facturii pentru livrãrile efectuate;

Apelãm cu încredere Mentor/Ieşiri/Facturi la avize.

Figura nr. 15 – Generarea facturii pentru avizele déjà emise

Selectarea clientului Romanticul SRL ne permite sã „rezolvãm” pe o singurã facturã ambele avize
deja emise.

11
Figura nr. 16 – Includerea a 2 avize într-o singurã facturã

Figura nr. 17 – Factura cumulatã pentru cele 2 avize

6. Încasarea banilor de la client pentru vânzarea efectuatã, prin numerar în casierie;

12
Calea „câştigãtoare” în acest caz este Mentor/Trezorerie/Cassa.

Figura nr. 18 – Deschiderea machetei pentru operaţiuni prin casierie

Vom preciza urmãtoarele elemente:

 Data încasãrii;

 Tipul documentului (C = chitanţã);

 Numãrul chitanţei;

 Tipul tranzacţiei (încasare);

 Valoarea încasãrii (992);

 Plãtitorul (Romanticul SRL);

 Vom „stinge” întreaga sumã din ecranul corespunzãtor obligaţiilor de platã.

Figura nr. 19 – Procesarea încasãrii de la client

13
7. Plata datoriei cãtre furnizor, direct din casierie.

Procedãm similar cu cazul încasãrii de la client, cu deosebirea cã tipul tranzacţiei va fi de platã.

Figura nr. 20 – Procesarea plãţii la furnizor

8. Iar la final, evidenţierea diverselor rapoarte:

a. Situaţia stocurilor

b. Situaţia clientului

c. Situaţia furnizorului

d. Situaţia trezoreriei

e. Notele contabile

f. Balanţa de verificare

g. Etc. Etc. Etc.

Nu insistãm prea mult acestui subpunct, ci vom oferi doar câteva repere orientative. În partea din dreapta
sus, vom acţiona modulul Spre Liste şi apoi vom accesa opţiunile:

14
 Mentor/Stocuri/Raport gestiune cantitativ-valoric

 Mentor/Parteneri/Fişã analitica partener

 Mentor/Trezorerie/Registru de casã

15
 Mentor/Contabile/Registru Jurnal

16
 Mentor/Contabile/Balanţa contabilã

17