Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza factoriala a cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare se poate realiza cu ajutorul urmatoarelor modele:

Cheltuielile fixe la 1000 lei CA = 450 lei Cifra de afaceri se modifica cu -8,5% Nivelul cheltuielilor fixe la 1000 lei CA va fi de: a) 491,80 lei Care din elementele urmatoare fac parte din CA a unei intreprinderi: veniturile din vanzarea produselor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor catre terti; Cifra de afaceri critica se determina cu ajutorul relatiei:

Cifra de afaceri neta (lei) 310.000 345.000 Influenta costului unitar asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de: -31500 Cifra de afaceri reprezinta: suma totala a veniturilor din vanzarea marfurilor si produselor intr-o perioada determinata; Cifra de afaceri critica semnifica: cifra de afaceri aferenta pragului rentabilitatii; Cifra de afaceri marginala reprezinta: variatia veniturilor generata de modificarea cu o unitate a volumului fizic al vanzarilor.

Ce exprima relatia: influenta costului unitar asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;

Ce exprima relatia: influenta volumului fizic al productiei vandute asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri.

Ce exprima relatia: costul marginal; Ce exprima corelatia: Indicele productivitatii medii anuale = 108,5% Indicele cheltuielilor salariale anuale pe o persoana = 102,4% Indicele cifrei de afaceri = 1106% Rezulta: reducerea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA Coeficientul mediu generalizat al calitatii se determina cu relatia:

Factorii directi de influenta a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri in ordinea de analiza sunt: structura, pretul de vanzare, cheltuielile materiale pe unitate de produs; Indicele cheltuielilor medii salariale pe angajat este mai mare decat indicele productivitatii muncii anuale pe angajat. Aceasta conduce la: cresterea cheltuielilor cu personalul la 1000 lei CA si reducerea profitului; Indicele productivitatii muncii (realizat fata de perioada precedenta) = 108,5%; coeficientul de corelatie prevazut . Pentru a se mentine nivelul prezent al cheltuielilor cu personalul la 1000 lei venituri din exploatare, salariile si elementele aferente pot sa se modifice cu: a) +6,56 %; Indicele cheltuielilor fixe = 105 % Indicele cifrei de afaceri = 108 % Modificarea procentuala a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri a fost de: d) -2,78 %

Indicele sumei cheltuielilor financiare = 108% Indicele soldului mediu al activelor circulante = 110 % Indicele cifrei de afaceri = 113% cresterea cheltuielilor financiare la 1000 lei CA si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante; Indicele productiei exercitiului = 104%; Indicele valorii adaugate = 102%; Indicele cifrei de afaceri = 106%. a crescut ponderea consumurilor intermediare si s-a redus stocul de produse finite de la sfarsitul perioadei; Indicele productiei exercitiului (Qe) = 102%; Indicele valorii adaugate (Qa) = 105%; Indicele numarului de personal (Ns) = 98%. cresterea productivitatii muncii si reducerea ponderii consumurilor intermediare (cumpararilor); Indicele productiei fizice (cantitati) = 110% Indicele preturilor materialelor = 98% Indicele cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs = 101% a crescut cantitatea fabricata si consumul specific si s-a redus pretul materialelor Interpretati cazul: indicele productiei exercitiului = 106%; indicele fondului total de timp de munca exprimat in ore (IT) = 104%; indicele consumurilor intermediare de la terti (IM) = 109%. cresterea productivitatii medii orare si scaderea ponderii valorii adaugate in productia exercitiului; Interpretati cazul: Indicele productivitatii medii anuale = 108% Indicele salariului mediu anual = 103 % Indicele cheltuielilor cu salariile = 101% reducerea numarului de salariati si a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA; Interpretati cazul: Indicele productiei marfa fabricata = 108%; Indicele productiei vandute = 106%; Indicele mijloacelor fixe direct productive = 103% cresterea stocurilor de produse finite si marirea randamentului mijloacelor fixe direct productive; Interpretati cazul: Indicele cifrei de afaceri (ICA) = 108%; Indicele productiei vandute = 104%; Indicele productiei marfa fabricata = 106% Indicele numarului mediu de personal = 102% cresterea ponderii vanzarilor de marfuri in cifra de afaceri, depasirea stocurilor de produse finite si sporirea productivitatii muncii; Interpretati cazul: IQl = 106%; IQf = 109%; IQv = 105%; IVA = 104% se reduc stocurile de productie neterminata si cresc stocurile de produse finite si ponderea consumurilor de la terti; Indicele productiei fizice (cantitati) = 110% Indicele preturilor materialelor = 98% Indicele cheltuielilor cu materialele pe unitatea de produs = 101% s-a redus cantitatea fabricata, consumul specific si a crescut pretul materialelor; Indicele cheltuielilor medii cu personalul este > decat indicele productivitatii muncii. ineficienta utilizarii factorului munca; Indicele cheltuielilor medii cu personalul este < decat indicele productivitatii muncii. sporirea eficientei utilizarii factorului munca Influenta modificarii costurilor unitare asupra cheltuielilor la 1.000 lei cifra de afaceri fata de nivelul prevazut este "- 18 lei". Aceasta reprezinta: situatie pozitiva, datorita scaderii costurilor unitare fata de nivelul prevazut la majorarea produselor Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de "+ 10.000 lei". cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mare decat media valorii adaugate la 1 leu productie pe intreprindere; Influenta structurii asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei CA este de "+10 lei". cresterea ponderii produselor cu cheltuielile materiale la 1 leu productie vanduta mai mari decat media cheltuielilor materiale la 1 leu CA la nivelul bazei de comparatie;

Influenta modificarii valorii medii adaugate la 1 leu productie asupra valorii adaugate este:

Influenta modificarii timpului mediu pe un angajat asupra valorii adaugate este:

Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este:

Influenta modificarii productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este:

Modelul utilizat in analiza factoriala a cheltuielilor fixe este qv; p; Cf; Pe baza indicatorilor Productia totala (tone) 2.500 2.700 Costul marginal va fi: c) 1,270 lei/tona Pe baza relatiei: in care: reprezinta numarul mediu de salariati; Qf - productia marfa fabricata; CA - cifra de afaceri, semnifica: influenta variatiei gradului de valorificare a productiei marfa asupra cifrei de afaceri; Pe baza relatiei: valoare adaugata/cifra de afaceri se determina: gradul de integrare pe verticala; Pe baza relatiei: unde CAi = cifra de afaceri a firmei analizate CAt = vanzarile totale la nivelul pietei intreprinderii se determina: cota de piata absoluta (globala);

Pe baza relatiei: se determina: gradul de integrare pe verticala a firmelor cu activitate de productie si comercializare;

Pe baza relatiei: se determina: rata de remunerare a personalului angajat pe seama valorii adaugate. Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 75%; cantitatea fabricata creste cu 5%. Costul produsului se modifica cu: d) -1,19 % Ponderea cheltuielilor variabile in costul produsului 80%; cantitatea fabricata creste cu 2%; costul produsului se modifica cu: e) -0,39 % Productia marfa fabricata exprima: valoarea produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru terti; Relatia , in care: T reprezinta timpul total de munca; - productivitatea medie orara; - valoarea adaugata ce revine la 1 leu productie, semnifica: influenta variatiei productivitatii medii orare asupra valorii adaugate; Relatia: , in care: reprezinta numarul mediu de salariati; - timpul de munca mediu pe salariat; - productivitatea medie anuala a muncii, semnifica: influenta variatiei productivitatii medii orare a muncii asupra cifrei de afaceri. Rata medie de eficienta a cheltuielilor totale sau cheltuielile la 1000 lei venituri totale se determina cu relatia: a + b

Relatia: influenta variatiei structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri;

Relatia: influenta variatiei costurilor variabile unitare asupra asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifra de afaceri;

Relatia: influenta variatiei cheltuielilor materiale pe produse asupra cheltuielilor materiale la 1000 lei cifra de afaceri; Riscul de exploatare se poate determina cu ajutorul urmatoarelor relatii de calcul: Alegeti varianta corecta de raspuns: a+b ;

Urmatoarea relatie: t1(sh1 - sh0) unde: t = timpul consumat pe unitate de produs sh = salariul mediu orar Reflecta: influenta salariului mediu orar asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs; Urmatoarea relatie: t1(sh1 - sh0) unde: t = timpul consumat pe unitate de produs sh = salariul mediu orar Reflecta: influenta salariului mediu orar asupra cheltuielilor cu salariile pe unitatea de produs; Valoarea adaugata se defineste ca fiind: cresterea (plusul) de bogatie obtinuta prin activitatea tehnico-productiva a firmei;