Sunteți pe pagina 1din 9

1. Care sunt formele de societati comerciale in Romania?

Formele de societate comerciale sunt urmatoarele: Societate in Nume Colectiv (S.N.C.), Societate cu Raspundere Limitata (S.R.L.), Societate in Comandita Simpla (S.C.S.), Societate pe Actiuni (S.A.) si Societate in Comandita pe Actiuni (S.C.A.). Fiecare din aceste forme de societati comerciale are caracteristici specifice. Alegerea uneia dintre acestea depinde de modul in care intreprinzatorul concepe organizarea si dezvoltarea ulterioara a afacerii, numarul de asociati, capitalul social si altele. Consultantul de specialitate va poate explica avantajele si dezavantajele fiecarei forme de organizare in raport cu cerintele dumneavoastra.

2. Ce trebuie sa cuprinda actul constitutiv al unui S.R.L.? Dar al unei societati pe actiuni (S.A.)?
Actul constitutiv este foarte important. El va poate aduce neplaceri in relatia cu finantatorii care v-ar putea credita, poate conferi puteri disproportionat de mari unui asociat minoritar, iar in cazul luarii unei decizii poate deveni un obstacol prin modul de definire a majoritatii necesare. In actul constitutiv este nevoie de anumite clauze speciale care sa stabileasca daca administratorii au permisiunea de a infiinta singuri puncte de lucru, de a cumpara si vinde bunuri imobile in numele societatii, fara nici un fel de aprobari si altele. De aceea un model standard de act constitutiv poate sa devina (si va deveni) o adevarata problema. Specialistii Consultia va pot asigura impotriva acestor probleme prin conceperea unui act constitutiv personalizat. In ceea ce priveste clauzele obligatorii din actul constitutiv al unui S.R.L. , acestea se refera la : 1. Numele, prenumele, codul numeric personal, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor (in cazul in care acestia sunt persoane fizice); Denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale, sediul si nationalitatea asociatilor (in cazul in care acestia sunt persoane juridice) 2. Forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii 3. Obiectul de activitate cu precizarea domeniului si a activitatii principale 4. Capitalul social subscris si varsat, cu precizarea aportului fiecarui asociat in numerar sau in natura; 5. Valoarea aportului in natura si modul evaluarii; 6. Data la care se va varsa integral capitalul social subscris; 7. Numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; 8. Administratorii societatii, puterile ce li s-au conferit si modul in care urmeaza sa le exercite. 9. Partea ce revine fiecarui asociat la beneficii si pierderi; 10. Sediile secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica); 11. Durata societatii, modul de dizolvare si lichidare a acesteia.

Actul constitutiv al unei societati pe actiuni va cuprinde toate clauzele cerute pentru un S.R.L. la care se adauga urmatoarele conditii si clauze: 1. Capitalul social depus de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, restul de capital social fiind varsat in maxim 12 luni de la inmatriculare 2. Specificarea daca actiunile sunt nominative sau la purtator 3. Daca sunt mai multe categorii de actiuni se vor specifica numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni 4. Garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna 5. Numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor (daca sunt persoane fizice); Denumirea, sediul si nationalitea cenzorilor (daca sunt persoane juridice)

3. Care este capitalul social minim al unei societati cu raspundere limitata? Dar al unei societati pe actiuni(SA)?
Capitalul social minim al unei societati cu raspundere limitata este de 200 RON (2.000.000 ROL). Pentru o societate pe actiuni capitalul social minim este de 25.000 EURO.

4. Cum poate fi exclus un asociat dintr-o societate comerciala ?


Un asociat poate fi exclus daca societatea este organizata ca S.N.C., S.C.S. si S.R.L. . In cazul S.C.A. pot fi exclusi numai asociatii comanditati (nu si cei comanditari). Cauzele pentru care se poate proceda o excludere sunt prevazute in Legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare. Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. Asociatii (actionarii) unei societati pe actiuni nu pot fi exclusi decat in cazul in care nu au efectuat in termenul legal plata varsamintelor pe care le datoreaza societatii si au fost somati conform legii. In aceasta situatie consiliul de administratie va putea decide anularea actiunilor nominative aferente si emiterea de noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute.

5. Cum ma pot retrage din societatea cu raspundere limitata unde sunt asociat?
Asociatul se poate retrage in cazurile prevazute de actul constitutiv cu acordul tuturor celorlaltor asociati. Daca actul constitutiv nu prevede nimic cu privire la retragere sau nu se obtine acordul unanim al celorlaltor asociati, retragerea se poate face in baza unei hotarari judecatoresti. Partea ce va va reveni din patrimoniul societatii se stabileste prin acordul asociatilor sau de un expert desemnat de acestia. In caz de neintelegere, aceasta se stabileste de catre instanta de judecata.

6. Doresc sa extind activitatea societatii infiintand in acest scop filiale sau sucursale. Ce diferenta este intre acestea si ce este mai bine sa infiintez: filiale sau sucursale?

Principala diferenta o reprezinta faptul ca filialele au personalitate juridica proprie, iar sucursalele nu. Filialele sunt societati comerciale distincte de societatile initiale, participa la raporturile juridice in nume propriu, isi asuma drepturi si obligatii pe propria raspundere. Societatea "mama" detine majoritatea capitalului social controland astfel filiala. Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, deci raspunderea se poate extinde asupra societatii "mama". Constituirea sucursalelor se face in conditiile prevazute de actul constitutiv si se inmatriculeaza la registrul comertului aferent locului de desfasurare a activitatii. Daca actul constitutiv nu prevede clauze referitoare la sucursale, se dispune modificarea acestuia de catre adunarea generala a asociatilor. Alegerea intre filiala si sucursala se face in functie de caracteristicile afacerii. Alegerea cea mai potrivita conform obiectivelor urmarite necesita analiza avizata a unui specialist.

8. Ce formalitati trebuie indeplinite in cazul retragerii unui asociat dintr-o societate cu raspundere limitata?
Se va modifica actul constitutiv, adica asociatii vor incheia un act aditional care sa consemneze retragerea, precum si celelalte modificari ale actului constitutiv pe care aceasta retragere le presupune: capital social, impatirea beneficiilor si pierderilor intre asociatii ramasi si altele. Actul aditional de modificare a actului constitutiv se autentifica la notar si se depune la Registrul Comertului, dupa care se transmite din oficiu catre Monitorul Oficial pentru publicare, pe cheltuiala societatii. Daca nu exista acordul celorlaltor asociati, retragerea se va face in baza unei hotarari judecatoresti.

9. Unul dintre actionarii unei societati pe actiuni a decedat. Actiunile sunt nominative. Ce trebuie facut pentru a se realiza transferul actiunilor detinute de acesta catre mostenitorii sai?
In urma decesului se deschide succesiunea. Prin realizarea partajului succesoral, fiecare mostenitor devine proprietar exclusiv al unor bunuri, eliberandu-se in acest sens un certificat de mostenitor. Daca actiunile va revin dvs., in baza certificatului de mostenitor, solicitati societatii respective inscrierea dvs. in registrul actionarilor.

10. Ce avantaje am daca debitorul plateste prin bilet la ordin si nu prin ordin de plata?
Efectuarea platii prin bilet la ordin are marele avantaj ca, la scadenta, acesta devine titlu executoriu. Adica in situatia in care debitorul nu si-a achitat datoria, creditorul poate sa ceara instantei investirea biletului la ordin cu fomula executorie si sa treaca la executarea silita a

acestuia (deci se sare peste necesitatea obtinerii unei hotarari judecatoresti care sa fie investita ulterior cu titlu executoriu, aceasta fiind procedura necesara in cazul platilor prin ordin de plata).

11. Ce trebuie sa fac pentru a dizolva o societate comerciala care nu si-a majorat capitalul social la minimul prevazut de lege?
In situatia in care nu s-a majorat capitalul conform legii, dizolvarea societatii respective poate fi ceruta de Ministerul Finantelor, de Camera de Comert si Industrie sau orice persoana interesata.

12. Ce se intampla in cazul neinregistrarii actelor modificatoare ale unei societati cu raspundere limitata la Registrul Comertului?
In cazul neinregistrari acestora la Registrul Comertului, ele au efecte depline numai intre semnatari. Astfel ele nu sunt opozabile unor terti, iar efectele acestor acte nu se aplica in raport cu acestia.

13. Persoanele fizice autorizate pot angaja personal? Dar asociatiile familiale?
Legislatia nu contine o prevedere expresa in acest sens. Numeroase prevederi legale (cum ar fi Legea 130/1999), contin insa dispozitii referitoare la categoriile de angajatori si contractele de munca incheiate de acestea, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale fiind mentionate ca angajatori. Deci persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale pot face angajari.

14. Un asociat poate credita societatea unde este asociat?


Asociatii pot incheia orice tip de act juridic care nu este interzis de lege, deci si acte de imprumut cu alte persoane juridice. Societatile comerciale au personalitate juridica proprie si pot incheia la randul lor diferite acte juridice, inclusiv acte de imprumut. Nu exista nici un fel de reglementare legala care sa interzica un act de imprumut intre asociati si societate.

15. Am autentificat actul constitutiv al unei societati comerciale dar nu am inregistrat inca societatea la Registrul Comertului. Pot sa inchei un contract de inchiriere a unui spatiu comercial? Ce acte pot sa inchei pana la inmatricularea in Registrul Comertului ?
Persoana juridica poate incheia, chiar de la data actului de constitutiv, orice fel de acte, dar numai daca acestea sunt necesare pentru ca societatea sa ia fiinta in mod valabil. Deci, in contextul permis de lege, se poate incheia un contract de inchiriere a unui spatiu comercial.

1.Care sunt conditiile pentru exercitarea unei activitati comerciale in Romania? Cadrul general de desfasurare a activitatilor comerciale in Romania este stabilit de Constitutia din 1991. Aceasta precizeaza expres ca economia Romaniei este o economie de piata. Conform constitutiei statul este obligat sa asigure libertatea comertului si protectia concurentei loiale. In economia Romaniei actioneaza asadar legea cererii si a ofertei. La baza acesteia se afla proprietatea privata care este protejata si GARANTATA. In acest sens Constitutia, in art.41 intitulat Protectia proprietatii private-, al.(1) precizeaza: "dreptul de proprietate si creantele asupra statului, sunt garantate". Proprietatea privata beneficiaza de acelasi conditii fiinnd ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titularul acesteia. In acest cadru general actioneaza legi specifice care reglementeaza aspecte diferite cum ar fi modul de infiintare, autorizare si functionare a societatilor comerciale, impozite si taxe, protectia consumatorilor, etc. Toate aceste legi specifice respecta insa principiile generale inscrise in Constitutie. Dan Livescu 2.Care sunt formele de societati comerciale in Romania? Formele de societati comerciale in Romania sunt reglementate de Legea 31/1990 republicata cu modificari in Monitorul Oficial al Romaniei nr.33/29.01.1998. Societatile comerciale se pot constitui in una din urmatoarele forme: societate in nume colectiv societate cu raspundere limitata societate in comandita simpla societate pe actiuni societate in comandita pe actiuni Fiecare din aceste forme de societati comerciale are caracteristici specifice. Alegerea uneia sau alteia dintre aceste forme de societati este determinata de factori diferiti cum ar fi: modul in care intreprinzatorul concepe organizarea si dezvoltarea ulterioara a afacerii, numarul de asociati, capitalul social,etc. Dan Livescu 3.Ce trebuie sa cuprinda actul constitutiv al unei societati cu raspundere limitata(SRL) dar al unei societati pe actiuni(SA)? Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale prevede ceea ce trebuie sa cuprinda in mod necesar actul constitutiv al unei societati comerciale pentru a putea fi autorizata. Daca sunt insa doi sau mai multi asociati, iar dvs. doriti sa dezvoltati o afacere care sa functioneze si sa nu pierdeti timp si bani in procese intre asociati aceste date nu sunt suficiente. In practica exista un numar foarte mare de procese intre asociati datorate faptului ca nu au acordat suficienta atentie reglementarii raporturilor dintre asociati, modului in care societatea functioneaza. Asadar, in situatia in care sunt mai mult de doi asociati, este necesar ca, impreuna cu un jurist specializat si care intelege fenomenul afacerilor, sa acordati timp pentru un "brainstorming" cu privire la situatiile potentiale ce pot apare in organizarea si functionarea societatii. In ceea ce priveste clauzele obligatorii in vederea autorizarii, acestea sunt: numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor (in cazul in care acestia sunt persoane fizice); denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor (in cazul in care acestia sunt persoane juridice) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; obiectul de activitate cu precizarea domeniului si a activitatii principale; capitalul social subscris si varsat cu precizarea aportului fiecarui asociat in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii; data la care se va varsa integral capitalul social subscris; numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; administratorii societatii, puterile ce li s-au conferit si modul in care urmeaza sa le exercite; partea ce revine fiecarui asociat la beneficii si pierderi; sediile secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica) durata societatii modul de dizolvare si lichidare a acesteia Actul constitutiv al unei societati pe actiuni va cuprinde toate datele cerute pentru un SRL cu urmatoarele precizari: - capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris.Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare. - in plus fata de SRL, actul constitutiv al unei societati pe actiuni va trebui sa cuprinda: specificarea daca actiunile sunt nominative sau la purtator; daca sunt mai multe categorii de actiuni se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna; numele, prenumele, locul si data nasterii,domiciliul si cetatenia cenzorilor (daca sunt

persoane fizice);denumirea ,sediul si nationalitea cenzorilor (daca sunt persoane juridice). Dan Livescu 4.Care este capitalul social minim al unei societati cu raspundere limitata?Dar al unei societati pe actiuni(SA)? Capitalul social minim al unei societati cu raspundere limitata este de 2.000.000 lei. Pentru o societate pe actiuni capitalul social minim este de 25.000.000 lei. Dan Livescu 5.Cum poate fi exclus un asociat dintr-o societate comerciala ? In primul rand trebuie facute unele precizari. Asfel, problema excluderii unui asociat din societate se pune numai in cazul societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata iar in cazul societatii in comandita pe actiuni se aplica numai asociatilor comanditati nu si asociatilor comanditari. Asociatii (actionarii) societatilor pe actiuni care au platit actiunile, nu pot fi "exclusi", la baza mecanismului de functionarea al acesteia stand capitalul si nu persoana asociatilor. Asadar, asociatii din societatile in nume colectiv, cu raspundere limitata, in comandita simpla precum si asociatii comanditati din societatile incomandita pe actiuni pot fi exclusi. Cauzele pentru care pot fi exclusi din societate sunt prevazute de Legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare. Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a aricarui asociat. Hotararea definitiva de excludere se va depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi inscrisa. Dispozitivul hotararii se va publica in Monitorul Oficial, partea a IV-a. Dan Livescu 6.Cum ma pot retrage din societatea cu raspundere limitata unde sunt asociat? Intr-o societate cu raspundere limitata asociatul se poate retrage: in cazurile prevazute de actul constitutiv; cu acordul celorlalti asociati; daca actul constitutiv nu prevede nimic cu privire la retragere sau nu se realizeaza acordul unanim al celorlalti asociati, retragerea se poate face, pentru motive temeinice, in baza unei hotarari a tribunalului. In ceea ce priveste partea ce va revine din patrimoniul societatii, aceasta se stabileste: prin acordul asociatilor sau de un expert desemnat de acestia; in caz de neintelegere, de instanta de judecata. Dan Livescu 7.Doresc sa extind activitatea societatii infiintand in acest scop filiale sau sucursale. Ce diferenta este intre acestea si ce este mai bine sa infiintez: filiale sau sucursale? Principala diferenta o reprezinta faptul ca filialele au personalitate juridica proprie iar sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale. Aceasta inseamna ca: Filialele sunt societati comerciale distincte de societatile "mama", participa la raporturile juridice in nume propriu, isi asuma drepturi si obligatii angajindu-si propria raspundere. Constituirea filialelor se face in una din formele de societate prevazute de Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale in conditiile si avind regimul juridic prevazut pentru acea forma. Desi este o societate de sine statatoare, filiala se afla insa sub controlul societatii "mama" care detine majoritatea capitalului social. Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, nu participa la raporturile juridice in nume propriu iar raspunderea pentru obligatiile asumate se poate extinde asupra societatii "mama". Constituirea sucursalelor se face in conditiile prevazute de actul constitutiv si se inmatriculeaza la registrul comertului din judetul unde vor functiona. Daca actul constitutiv nu mentioneza nimic cu privire la sucursale, este necesara o hotarare a adunarii generale a asociatilor in acest sens, care sa dispuna si modificarea actelor constitutive. Referitor la ce este mai bine sa se infiinteze, filiala sau sucursala, nu se poate spune ca una este mai buna decat alta. Alegerea se face in functie de tipul de afacere ce se doreste sa se dezvolte, de caracteristicile acesteia. Dezvoltarea si extinderea corporativa o firmelor impune crearea unor structuri societare care pot cuprinde insa nu numai sucursale sau filiale ci si agentii, reprezentante, alte sedii secundare sau puncte de lucru. Numai dupa o analiza, impreuna cu un jurist specializat si care intelege mecanismul afacerilor, se va alege acel mod de extindere a afacerii care sa corespunda cel mai bine scopurilor urmarite. Dan Livescu

8.Ce diferenta este intre un SRL si un SNC? * Legea 31/1990 privind societatile comerciale stabileste cadrul legal general. Aceasta prevede numeroase dispozitii specifice pentru fiecare forma de societate, de la infiintare si pana la dizolvarea si lichidarea acestora. Principalele diferente dintre SRL si SNC sunt determinate insa de raspunderea asociatilor si capitalul social. Astfel: La societatea in nume colectiv asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale; creditorii societatii se vor indrepta impotriva acesteia pentru obligatiile ei si, daca aceasta nu le plateste in termen de 15 zile, se vor putea indrepta impotriva asociatilor. La societatea cu raspundere limitata asociatii raspund numai in limita capitalului social. Pentru societatile cu raspundere limitata legea prevede o limita minima de capital social. La societatile in nume colectiv nu exista o limita minima de capital social. Dan Livescu 9.In situatia in care intr-o societate cu raspundere limitata se retrage unul dintre asociati, ce formalitati trebuie indeplinite? Depinde daca exista sau nu acordul celorlalti asociati pentru retragere. Daca exista acordul ceorlalti asociati, se va modifica actul constitutiv respectandu-se conditiile de fond si de forma pentru incheierea lui. Aceasta inseamna ca asociatii vor incheia un act aditional care sa consemneze retragerea precum si celelalte modificari ale actului constitutiv pe care retragerea le presupune: capital social, repartizarea acestuia, impatirea beneficiilor si pierderilor intre asociatii ramasi, etc. Actul aditional de modificare a actului constitutiv se autentifica la notar si se depune la Registrul Comertului pentru a se mentiona in registru, dupa care se transmite din oficiu catre Monitorul Oficial pentru publicare pe cheltuiala societatii. Daca nu exista acordul unanim al celorlalti asociati, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice in baza unei hotarari a tribunalului. Dan Livescu 10.Unul dintre actionarii unei societati pe actiuni a decedat. Actiunile sunt nominative.Ce trebuie facut pentru a se realiza transferul actiunilor detinute de acesta catre mostenitorii sai? In primul rand trebuie sa va dovediti calitatea de mostenitor. Astfel, in urma decesului, se deschide succesiunea, mostenitorii primind o cata-parte abstracta din patrimoniul mostenit. Prin realizarea partajului succesoral, proportional catei-parti ce o detine, fiecare mostenitor devine proprietar exclusiv al unor bunuri eliberandu-se in acest sens un certificat de mostenitor. Conform Legii 31/1990, societatile comerciale pe actiuni trebuie sa tina, prin grija consiliului de administratie, un registru al actionarilor care sa arate numele, prenumele si domiciliul actionarilor. Daca actiunile va revin dvs., in baza certificatului de mostenitor, solicitati societatii respective inscrierea dvs. in registrul actionarilor. Dan Livescu

11.Ce avantaje am daca debitorul plateste prin bilet la ordin si nu prin ordin de plata? Spre deosebire de ordinul de plata, efectuarea platii prin bilet la ordin are marele avantaj ca, la scadenta, acesta devine titlu excecutoriu. Din punct de vedere practic aceasta insemna ca, daca debitorul nu si-a achiatat datoria, creditorul poate sa ceara instantei investirea biletului la ordin cu fomula executorie si sa treaca la executarea silita a acestuia. Asadar se elimina faza costisitoare si indelungata a judecatii si obtinerii unei hotarari definitive care sa fie ulterior investita cu formula executorie, iar dvs. castigati timp si bani. Dan Livescu 12.Ce trebuie sa fac pentru a dizolva o societate comerciala care nu si-a majorat capitalul social la minimul prevazut de lege?

Puteti sa nu faceti nimic. Conform legii, in situatia in care nu s-a majorat capitalul social la minimul prevazut, dizolvarea societatii respective poate fi ceruta de stat, prin Ministerul Finantelor, de Camera de comert si industrie, sau orice persoana interesata. Dan Livescu 13.Care este consecinta neinregistrarii actelor modificatoarea ale unei societati cu raspundere limitata la Registrul Comertului? Consecinta neinregistrarii actelor modificatoare este inopozabilitatea acestora fata de terti. Aceasta inseamna ca tertii pot sustine ca, in raport cu ei, aceste acte nu exista iar efectele lor nu li se aplica. Actele respective produc insa efecte depline intre asociatii semnatari a acestor acte. Dan Livescu 14.Care este dobanda legala in materie comerciala? Cadrul legal il reprezinta O.G. 9/21.01.2000. Conform art.3 "dobanda legala se stabileste, in materie comerciala, cand debitorul este comerciant, la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Nationala a Romaniei". Nivelul taxei oficiale a scontului este cel din ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, valabil pentru intregul trimestru urmator si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I. Este de remarcat conditia ca si debitorul, nu numai creditorul, sa fie comerciant. Prin comerciant se intelege, conform art.7 din Codul Comercial, cei care fac fapte de comert avand comertul ca profesiune obisnuita, si societatile comerciale. In situatia in care debitorul nu este comerciant, dobanda legala se stabileste prin diminuarea taxei oficiale a scontului cu 20%. In relatiile economice internationale, atunci cand legea romana este aplicabila si cand s-a stabilit plata in moneda straina, dobanda legala este de 6% pe an. Trbuie insa precizat ca partile sunt libere sa stabileasca in contracte nivelul ratei dobanzii; dobanda legala se va plati atunci cand partile prevad in contracte ca se datoreaza dobanda pentru obligatiile asumate dar nu se precizeaza rata acesteia. Dan Livescu 15.Persoanele fizice autorizate pot angaja personal?Dar asociatiile familiale? Pornind de la faptul ca legislatia nu contine o prevedere expresa in acest sens, au existat interpretari care sa sustina ca acestea nu pot angaja personal. Numeroase prevederi legale(cum ar fi Legea 130/1999), contin insa dispozitii referitoare la categoriile de angajatori si contractele de munca incheiate de acestea. In acest context persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale sunt mentionate ca ca fiind angajatori. In concluzie, persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale pot angaja personal. Dan Livescu 16.Un asociat poate imprumuta societatea unde este asociat? Asociatii, persoane juridice sau persoane fizice, pot incheia orice tip de act juridic care nu este interzis de lege, deci si acte de imprumut cu alte persoane juridice. Sacietatile comerciale au personalitate juridica proprie, distincta de cea a asociatilor care detin partile sociale sau actiunile acesteia. Avand personalitate juridica proprie pot incheia la randul lor diferite acte juridice inclusiv acte de imprumut. Nu exista nici un fel de reglementare legala care sa interzica un act de imprumut intre asociati si societate. In concluzie, asociatii pot imprumuta societatea unde acestia sunt asociati. Dan Livescu 17.Am autentificat actul constitutiv al unei societati comerciale dar nu am inregistrat inca societatea la Registrul Comertului. Pot sa inchei contract de inchiriere a unui spatiu comercial? Ce acte pot sa inchei pana la inmatricularea in Registrul Comertului? Conform dispozitiilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale coroborate cu dispozitiile Decretului 31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice, persoanele juridice care sunt supuse inregistrarii(deci si societatile comerciale) au capacitatea de a avea drepturi si obligatii de la data inregistrarii lor. Decretul 31/1954 prevede insa si anumite exceptii, intre acestea inscriindu-se si situatia dvs.privitoare la spatiu. In ceea ce priveste actele ce se pot incheia in perioada dintre autentificarea actului constitutiv si inmatricularea la Registrul Comertului, art.33 al.3 din Decretul 31/1954 prevede ca: "persoana juridica are

capacitatea chiar de la data actului de infiintare cat priveste drepturile constituite in favoarea ei, indeplinirea obligatiilor si a oricaror masuri preliminare ce ar fi necesare, dar numai intrucat acestea sunt cerute pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil." Dan Livescu

S-ar putea să vă placă și