Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT


PROGRAM DE STUDII: KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE SPECIALA

REFERAT LA MANAGEMENT SI MARKETING IN


KINETOTERAPIE
INFIINTAREA UNUI CABINET INDIVIDUAL DE
KINETOTERAPIE

NUME: RADU FLORENTINA-ADRIANA


PROFESOR UNIV. DR. :SANDA URICHIANU-TOMA
Cea mai raspandita forma juridica de infiintare a unei firme este societatea cu raspundere
limitata. Din punct de vedere al modului de constituire, societatile comerciale sunt de mai multe
tipuri:

• societate in nume colectiv

• societate in comandita simpla

• societate pe actiuni

• societate in comandita pe actiuni

• societate cu raspundere limitata

Societatea in nume colectiv

Societatea in nume colectiv este acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale
sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Societatea in comandita simpla

Societatea in comandita simpla este acea forma de societate comerciala in care obligatiile
sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor
asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.

Societatea pe actiuni

Societatea pe actiuni este acea forma de societate comerciala al carei capital social este
impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii raspund
numai in limita aportului lor.

Societatea in comandita pe actiuni

Societatea in comandita pe actiuni este acea forma de societate comerciala al carui capital
social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu
raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund
numai pana la limita aportului lor.
Societatea cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii
sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita aportului lor.

Pentru a forma o societate comerciala se pot asocia persoane fizice si/sau persoane juridice
romane sau straine. Numarul minim de actionari ai unei societati comerciale este 2, iar numarul
maxim este 50. Exceptie de la aceasta regula face societatea cu raspundere limitata cu asociat
unic, care trebuie sa respecte urmatoarele doua reguli:

1. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura
societate cu raspundere limitata

2. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu


raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut, iar in cazul
societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate si
statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv.Semnatarii actului
constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt
considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care
au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals,
inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte
infractiuni prevazute de prezenta lege

Actul constitutiv al unei societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde:

• numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane


fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice

• forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii

• obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale


(Obiectul de activitate al unei societati comerciale se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din
economia nationala - CAEN , aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997)

• capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in


numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se
va varsa integral capitalul social subscris. Se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor
sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau
• asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati,
persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna
sau separat

• partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi

• sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru
infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare

• durata societatii

• modul de dizolvare si de lichidare a societatii

La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului


comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei. Costurile infiintarii unei societati
comerciale cu raspundere limitata difera in functie de valoarea capitalului social, numarul
asociatilor si de numarul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare respectiva
societate.Valoarea minima a capitalului social pentru infiintarea unei societati comerciale cu
raspundere limitata este de 200 lei. Aceasta suma reprezinta aportul in numerar al asociatilor.
La aceasta suma se adauga diversele taxe care trebuiesc achitate pentru infiintarea unei firme:

• taxa cazier fiscal 20 lei (cu urgenta)

• rezervare nume firma 50 lei

• taxa la Registrul Comertului, taxa de publicare in Monitorul Oficial, taxa de timbre


judiciar, timbrul judiciar in valoare de 30 bani (de fapt doua timbre judiciare in valoare de 15
bani) reprezinta toate taxele care se platesc la Registrul Comertului si insumeaza aproximativ
300 lei

• taxa notariala pentru autentificare act constitutiv, specimen de semnatura, declaratii pe


propria raspundere ale viitorilor asociati privind faptul ca nu au antecedente penale si ca
indeplinesc conditiile legale prevazute de lege pentru a detine calitatea de asociati si
administratori, se cifreaza la aproximativ 400 lei (in functie de notar)
Referitor la aportul asociatilor unei societati comerciale cu raspundere limitata sunt valabile
urmatoarele:

• aporturile in numerar sunt obligatorii, in timp ce aporturile in natura sunt optionale

• capitalul social al unei societati cu raspundere limitata se formeaza prin aportul


asociatilor, nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai
mici de 10 lei

• aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin


predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare

• creantele sau prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea
capitalului social

Dupa modul de infiintare, exista trei categorii de unitati medicale private:

1. .CABINETE MEDICALE FARA PERSONALITATE JURIDICA (forme de exercitare


liberala a profesiei de medic).

Acestea pot fi infiintate doar de catre medici si pot fi.

-Cabinete medicale individuale de sine statatoare

-Cabinete medicale individuale asociate sau grupate

2. SOCIETATI COMERCIALE CU PERSONALITATE JURIDICA PROPRIE

Acestea pot fi infiintate de catre medici, nemedici (cu conditia ca 1/3 din consiliul de
administratie sau administratorul sa fie medic), sau de catre persoane juridice

3. CABINETE MEDICALE ORGANIZATE IN STRUCTURA PERSOANELOR JURIDICE DE


DREPT PRIVAT FARA SCOP PATRIMONIAL (organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu
activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal
constituite) pe baza hotarârii organelor de conducere

Pentru infiintarea unei unitati medicale private este necesara precizarea urmatoarelor elemente:

1. Locatia:

a. Activitatea medicala se desfasoara intr-o locatie avizata si acreditata ca atare de catre


forurile competente. Solicitantul trebuie sa prezinte dovada detinerii legale a spatiului in care
urmeaza sa functioneze cabinetul medical
b. In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua
cabinete medicale

2. Obiectul de activitate

a. Unitatile medicale sunt avizate sa desfasoare activitate medicala in specialitatile medicale,


supraaspecializarile si competentele definite conform normelor legale in vigoare

b. Societatile comerciale trebuie sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de


servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora.

3. Cabinete medicale fara personalitate juridica se pot infiinta si vor furniza servicii medicale
numai in specialitatatile si competentele medicului titular sau ale asociatilor

4. Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al


cabinetelor medicale, care se intocmeste de catre DSPMB

5. Medicul este liber sa isi schimbe forma de exercitare a profesiunii sau sa isi modifice
obiectul de activitate al cabinetului medical in functie de specialitatile, supraspecializarile si
competentele dobandite

Lasand la o parte competenta (documentata prin diplome) a celor care vor practica in aceasta
unitate medicala– iata care sunt, in opinia mea, aspectele principale privin infiintarea unui
cabinet de kinetoterapie, facand referire , de asemena, la textul legislativ publicat in Monitorul
Oficial si anumea legea 31 din anul 1990, reactualizata in 16 august 2004

1.Tipul de servicii oferite publicului:

Sala de kinetoterapie / gimnastica medicala.

2.Cine plateste serviciul – clientul sau Casa de asigurari;

3.Localizarea spatiului;

4.Marimea spatiului disponibil – efectiv – adica „zona de lucru” (pentru achizitionarea aparatelor
este interesanta -indirect- si suprafata spatiilor auxiliare);

5.Publicul tinta.

6.Servicii asociate.

7.Disponibil financiar – si durata de amortizare a aparatelor;

8.Personalul

1/2. Tipul de servicii si Cine plateste?


Cabinet de gimnastica medicala - kinetoterapie

- cu contract cu C.A.S. - dificil de realizat dar viabil! Veti gasi suficienti medici sa va trimita
pacientii (care nu vor plati la ei!!!) - deci cu bilete de trimitere CAS. La inceput veti primi doar
sumele de la Casa de Asigurari - apoi daca dovediti pricepere - veti primi si pacienti cu plata
directa.

Sală de kinetoterapie

Dotare:

Condiţii de spaţiu:

- suprafaţa utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5-5 m2 pentru fiecare pacient;

- sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;

- pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;

- cabină de duş (cu apă caldă permanentă) şi WC;

- spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.

Dotări specifice:

- 1 spalier;

- 2 saltele;

- 1 oglindă de perete;

- 1 masă kineto simplă;

- 1 bancă;

- 2 instalaţii-montaje scripete cu contragreutăţi;

- greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;

- minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa "dispozitive ajutătoare" (de
exemplu: Pedalier, planşetă basculantă,

giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru
abilităţile mâinii etc.);

- cântar pentru persoane.


Dotări pentru urgenţă:

- aparat de măsurat tensiunea arterială;

- trusă de urgenţă:

- 2-3 tipuri de mărimi de atele;

- feşi simple şi feşi elastice;

- pansamente sterile;

- dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);

- 2-3 tipuri de medicaţie antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen,
paracetamol etc., câte 10 bucăţi);

- 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);

- nitroglicerină, 10 tablete;

- nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;

- furosemid, 10 tablete;

- atenolol sau metoprolol, 10 tablete.

Alegerea aparatelor se va face astfel incat sa se respecte legea - dotarea minima necesara
plus, posibil, ceva suplimentar (functie de fonduri si marimea spatiului).

Aspectul aparatelor are mai putina importanta (in aceasta situatie) – devine mai importanta
calitatea si fiabilitatea aparatelor (si...cat timp sunt garantate).

- fara contract cu C.A.S. - dificil de realizat si mai greu viabil - depinde de punctul 3. Greu de
crezut ca veti avea trimiteri pentru pacienti cu plata - la inceput - poate doar daca sunteti in
"zona buna".

Alegerea aparatelor se va face respectand normele – si cautand cel mai bun raport pret-calitate;
eu as alege pe cele mai trainice, simple si ieftine!
3/4.Spatiul disponibil – localizare si suprafata:

- spatiul personal in zona buna si foarte buna - excelent!

- spatiul personal in zona proasta - subzistenta;

- spatiul inchiriat in zona buna - poate functiona la limita - dar munciti mai mult pentru chirie si
mai putin pentru Dvs.

- spatiu inchiriat in zona proasta - foarte probabil "sinucidere" financiara!

Localizarea si marimea spatiului este esentiala pentru tipul si numarul aparatelor care vor trebui
achizitinate!

Localizare mai buna = aparate mai scumpe!

Spatiu mare = aparate mai multe si variate!

(limita este data de disponibilul de investitii si de planul de afaceri - 7)

5.Publicul tinta – este foarte important si este legat si de punctul 3.- localizarea
spatiului/serviciului!

6.Existenta unor servicii asociate reduce riscul financiar – si se pot achizitiona aparate mai
scumpe.

7.Disponibilul financiar si planul de afaceri sunt in corelatie cu toate celelalte elemente; in opinia
mea ar trebui procedat astfel:

a.stabilirea unei sume maxime – rezonabile;

b.achizitionarea unui minim necesar de aparate – pentru inceput, si care sa respecte normele
legale – dotarea minima necesara (chiar daca este vorba de sala de fitness); acestea ar trebui
sa fie cat mai fiabile.

c.achizitionarea restului aparatelor in etape – de la simplu la complex – si in functie de evolutia


afacerii.

8.Personalul – deosebit de important – practic kinetoterapeutul care va lucra ar trebui sa-si


aleaga aparatele si sa-si organizeze locul de munca – cu conditia sa stie ce face... competenta
sa profesionala (de data asta - nu cea documentate prin diplome – ci prin cunostinte) este
importanta.

- personalul tanar nu este prin definitie un handicap! Dar se poate transforma in handicap in
anumite situatii!

- daca nu aveti parteneri de nadejdie - este dificil si trebuie sa dispuneti de sume (initiale)
semnificativ mai mari;