Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea de Stiinte Pitesti

Student : Tican Diana Profesor : An/Specializare/Grupa : 3/KMS/4 Nume organizatie -> DianaKinetic.Srl

Adresa : Mun. Pitesti, Str. C.A Rosetti, Bl. D4, Sc. C, Et. 1, Ap. 6, Jud Arges Scop : Dezvoltarea treptata, dar sigura a cabinetului Mediu privat : lucrativ

Cabinetul este situat la parterul unui bloc cu iesire la strada principala.cabinetul contine : - O sala kinetoterapie ( dotata cu 2 scari fixe, 3 banci gimnastica, 2 mingi medicinale, un perete cu oglinzi, 2 saltele, trusa prim ajutor) - O sala pentru masaj ( dotata cu masa de masaj, vestiar propriu) - O sala sauna - 1 baie de serviciu

Fisa postului
Departament Contabilitate : Fisa Postului Denumire post Contabil Numele si Prenumele salariatului Subordoneaza Personalul compartimentului economic Relaii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiar-contabile; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare). Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul Responsabilitati si sarcini: -organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de

deschidere, necompensarii); -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; -raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; -organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; -raspunde de evidenta formularelor cu regim special; -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora;

Departament kinetoterapie I. Nume si prenume angajat 1. POSTUL: kinetoterapeut; 2. STUDII: studii superioare specifice de lunga durata 4 ani si specializare 1,5 ani (master postuniversitar) 3. RELATII: -functionale: poate conduce un centru de recuperare, un centru de zi sau un anumit program n cadrul institutiei -ierarhice- superior asistentei si personalului care se ocupa cu ingrijirea cabinetului -subordonat contabilului, -de colaborare cu maseurul si medicul 4. ATRIBUTII, SARCINI, RESPONSABILITATI

Ca membru al echipei profesionale, stabileste planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul si modul de desfasurare n vederea educarii sau reeducarii unor deficiente, prevenirea sau recuperarea unor dizabilitati ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului; Utilizeaza tehnici, exercitii, masajul, aplicatii cu gheata, apa si caldura, electroterapia, laserterapia si procedee conform conduitei terapeutice si obiectivelor fixate; Stabileste necesarul de echipament si se implica n procurarea acestuia; Stabileste programul de kinetoterapie care este urmat acasa de pacient si instruieste aparainatorii sau persoanele implicate n ngrijirea pacientului n aplicarea acelui program; Evalueaza si reevalueaza n timp progresele facute de pacient; adapteaza planul de tratament n functie de evolutia pacientului; Asista si se implica n programul de kinetoterapie a personalului care nu este de specialitate (asistent social,terapeut ocupational, logoped, ngrijitoare, mame sociale) Se implica n activitatile complementare ale organizatiei; Poate fi implicat n activitati (altele dect cea de recuperare) pe care organizatia le are n program; Se preocupa de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la perfectionarea personalului mediu din subordine; Se implica n perfectionarea continua a activitatii de recuperare kinetica; Completeaza permanent n fisa de recuperare kinetica toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestata. II. Nume si prenume angajat 1. POSTUL: Maseur; 2. STUDII: Curs masaj: 6 luni 3. INSTITUTIA 4. RELATII: ierarhice: - de colaborare cu kinetoterapeutul si medical

- superior asistentei si personalului care se ocupa cu ingrijirea cabinetului - subordonat contabilului 5. ATRIBUTII, SARCINI, RESPONSABILITATI Atributii efectuarea de masaje de intretinere , relaxare, anticelulitice, impachetari cu parafina , drenaj limfatic,masaj anticelulitic sedinte de reflexeterapie.

Analiza S.W.O.T OPORTUNITATI : -furnizori care ofera cele mai bune produse din domeniu -colaborarea cu alte cabinete pentru specializare dar si pentru aflarea ultimelor aparitii din domeniu STRATEGII de depasire a dificultatilor: -incercarea de obtinere a noi contracte cu diferite cluburi sportive prin prezentarea unor oferte interesante desfasoare cu usurinta -lipsa aparatelor este ameliorata de utilizarea produselor de inalta calitate STRATEGII propulsive in conditii de risc : -imprumut bancar pentru imbunatatirea situatiei cabinetului

AMENINTARI: -mentalitatea omului si lipsei de informare -cabinete concurente cu un numar mai mare de clienti

PUNCTE FORTE : -colaborarea cu oameni in domeniu -pozitionarea cabinetului intr-o zona favorabila

PUNCTE SLABE : -spatiu limitat pentru desfasurarea activitatii cu mai multi pacienti -lipsa aparatelor de ultima generatie datorita costului ridicat al acestora

Organigrama organizatiei

Contabil

Manag er

Kinetoterap eut

Maseur

Obictivele programului de marketing a. promovarea activitatii in domeniul kinetoterapiei b. dezvoltarea bazei de practicare a activitatii c. cresterea notorietatii cabinetului d. cresterea frecventei si volumului de clienti e. elaborarea unui nou stil de viata Activitati de indeplinire a obiectivelor: a. elaborarea si aplicarea unui chestionar in vederea cunoasterii clientilor din punct de vedere psihografic, demografic, social si economic b. crearea si implenemtarea unor pachete de beneficii in functie de dorintele consumatorilor exprimate in chestioar c. controlul si evaluarea realizarii programului d. metode, instrumente si tehnici de marketing utilizate in program: i) instrumente: publicitatea, sponsorizarea, marketingul prin eveniment; ii) tehnici: - materiale tiparite: postere, articole, comunicate de presa, anunturi de interes public; - contacte vorbite: sedinte, convorbiri telefonice, interviuri, conferinte;

- evenimente speciale: ceremonii de premiere, concursuri cu premii; - materiale multimedia: filme, casete, elemente de identitate vizuala(embleme, slogan, antet, carte de vizita)

Motto : D unui om sntate i un el de urmat i nu se va opri o clip s se intrebe daca este fericit sau nu.