Sunteți pe pagina 1din 8

Infiintarea unei firme

Cap.1 Cadrul legislativ


Inainte de a infiinta o firma trebuie sa cunosti foarte bine legislatia. In aceasta lectie vei gasi legile care fac referire la constituirea, inregistrarea si functionarea unei societati comerciale. ( puteti consulta site-ul www.monitoruloficial.ro)

Principalele legi referitoare la infiintarea unei firme


Legea nr.31/1990 pivind societatile comerciale cu modificarile ulterioare; Legea. nr.76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor; Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului cu modificarile ulterioare; Norma metodologica nr.608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor; Legea 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii cu modificarile ulterioare; HG nr.573/2002 privind aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor.

Codul CAEN
Pentru alegerea obiectului principal de activitate al firmei, dar si a obiectelor secundare, trebuie consultat codul CAEN (Clasificarea activitatilor din economia nationala).

Cap. 2 Tipuri de societati comerciale


Din punct de vedere al modului de constituire, societatile comerciale sunt de mai multe tipuri: societate in nume colectiv societate in comandita simpla societate pe actiuni societate in comandita pe actiuni societate cu raspundere limitata

Societatea in nume colectiv


Societatea in nume colectiv este acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Societatea in comandita simpla


Societatea in comandita simpla este acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.

Societatea pe actiuni
Societatea pe actiuni este acea forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii raspund numai in limita aportului lor.

Societatea in comandita pe actiuni


Societatea in comandita pe actiuni este acea forma de societate comerciala al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a

asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.

Societatea cu raspundere limitata


Societatea cu raspundere limitata este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita aportului lor.

Cap 3. Societatea cu raspundere limitata


Cea mai raspandita forma juridica de infiintare a unei firme este societatea cu raspundere limitata. In aceasta lectie vom vedea care sunt caracteristicile acestui tip de societate comerciala.

Asociatii
Pentru a forma o societate comerciala se pot asocia persoane fizice si/sau persoane juridice romane sau straine. Numarul minim de actionari ai unei societati comerciale este 2, iar numarul maxim este 50. Exceptie de la aceasta regula face societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, care trebuie sa respecte urmatoarele doua reguli: 1. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata; 2. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

Actul constitutiv al societatii


Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut, iar in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Pentru a vedea cateva modele orientative de acte constitutive va recomandam site-ul Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie: www.mimmc.ro/consultanta/modele.php De asemenea tot in acest scop, puteti

vizita si site-ul www.e-guvernare.ro Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege. Actul constitutiv al unei societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde: numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice; forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii; obiectul de activitate al societatii *, cu precizarea domeniului si a activitatii principale; capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. Se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat; partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi; sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica - atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare; durata societatii; modul de dizolvare si de lichidare a societatii. * Obiectul de activitate al unei societati comerciale se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN , aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997. La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei.

Costurile infiintarii unui S.R.L.


Costurile infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata difera in functie de valoarea capitalului social, numarul asociatilor si de numarul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare respectiva societate. Valoarea minima a capitalului social pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata este de 200 lei. Aceasta suma reprezinta aportul in numerar al asociatilor. La aceasta suma se adauga diversele taxe care trebuiesc achitate pentru infiintarea unei firme: taxa cazier fiscal 20 lei (cu urgenta) rezervare nume firma 44 lei taxa la Registrul Comertului, taxa de publicare in Monitorul Oficial, taxa de timbru judiciar, timbrul judiciar in valoare de 30 bani (de fapt doua timbre judiciare in valoare de 15 bani) reprezinta toate taxele care se platesc la Registrul Comertului si insumeaza aproximativ 300 lei taxa notariala pentru autentificare act constitutiv, specimen de semnatura, declaratii pe propria raspundere ale viitorilor asociati privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile legale prevazute de lege pentru a detine calitatea de asociati si administratori, se cifreaza la aproximativ 400 lei (in functie de notar) In total pentru a putea infiinta o societate comerciala cu raspundere limitata, trebuie sa aveti pregatita o suma de cel putin 1.000 lei. Referitor la aportul asociatilor unei societati comerciale cu raspundere limitata sunt valabile urmatoarele: aporturile in numerar sunt obligatorii, in timp ce aporturile in natura sunt optionale capitalul social al unei societati cu raspundere limitata se formeaza prin aportul asociatilor, nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 10 lei aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare creantele sau prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social

Cap. 4 Actele necesare infiintarii unui SRL

Pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata sunt necesare urmatoarele acte: Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus doua copii Xerox O copie dupa actul de proprietate si copie dupa actul de identitate al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu Dovada privind disponibilitatea firmei Dovada efectuarii varsamintelor privind capitalul social Actul constitutiv al societatii Taxa notariala pentru autentificare act constitutiv Specimene legalizate de semnaturi pentru administratori Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice (dureaza 5 zile lucratoare) Cerere tip inmatriculare completata si semnata de administratori sau oricare dintre asociati Cerere tip pentru depunere specimene de semnatura - completata de administrator Chitanta taxa judiciara de timbru Timbrele fiscale si judiciare Taxa la Registrul Comertului Taxa de publicare in Monitorul Oficial Pentru studenti: adeverinta de la facultate, din care sa reiasa ca sunteti student / studenta (daca esti in primul sau in ultimul an nu beneficiezi de lege) si ca facultatea este acreditata conform hotararii nr..... care a fost publicata in Monitorul Oficial nr... din data de.....

Cap. 5 Etapele infiintarii unui SRL


Dupa ce actele au fost stabilite sa vedem ce trebuie sa facem efectiv pentru a avea propria noastra firma. Pentru infiintarea unei societati comerciale, in general, trebuie parcurse urmatoarele etape:
Se alege forma juridica de societate (societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata) Alegerea si rezervarea denumirii societatii: se aleg cel putin 3 denumiri, in ordinea preferintelor Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala (codul CAEN); stabilirea obiectului principal de activitate ti a obiectelor secundare de activitate Stabilirea locului / spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare Stabilirea administratorului sau administratorilor societatii Tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare: intreprindere mica microintreprindere (3% impozit) sau intreprindere mare - macrointreprindere (16% impozit) Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu (foarte important) Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o Declaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori Incheierea contractului de comodat sau de inchiriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de Directia Generala a Finantelor publice (dureaza 5 zile lucratoare) Capitalul social al firmei - se stabileste suma, se alege banca la care se doreste deschiderea contului si se depun banii de catre un administrator, asociat sau un imputernicit al acestora). Capitalul social minim este de 200 lei pentru SRL Depunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau la notarul public Se face cererea de inregistrare societate Declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate Dupa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului. In termen de aproximativ 4 zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica: incheierea judecatoreasca de autorizare a

functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii (in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului).

Cap. 6 Sfaturi utile pentru infiintarea unei firme


1. Apeleaza la un expert! Atunci cand vrei sa infiintezi o societate comerciala este bine, asa cum am mai spus in cadrul acestui curs, sa apelezi la o persoana experimentata sau la o firma, care se ocupa cu astfel de lucruri (avocat, notar etc.) O astfel de persoana sau firma te poate scuti de multe neplaceri. 2. Ai grija pe cine angajezi pentru infiintarea firmei! Unele firme doar iti spun ce trebuie sa faci si unde trebuie sa te duci. Teoretic aceste firme ar trebui sa te scuteasca de toate drumurile pe care trebuie sa le faci si sa iti acorde consultanta. Practic aceste firme iti iau bani pe niste informatii care le poti afla si din acest curs. Ai grija deci la ce firma apelezi. 3. Alege cat mai multe activitati! In actul constitutiv al viitoarei societati comerciale alege cat mai multe activitati deoarece nu se stie niciodata ce oportunitati de afaceri se pot ivi. Pe de alta parte adaugarea ulterioara a unei activitati te va costa mai mult si vei pierde timp. 4. Asociatii sa fie si administratori! Este bine ca asociatii unei firme sa fie si administratori, deoarece in felul acesta, ei pot fi si angajati ai firmei respective. 5. Invata din greselile altora! Nu ezita sa-ti intrebi prietenii, cunoscutii, rudele care au o firma, despre problemele pe care le-au intampinat. Invata din greselile lor.

Site-uri utile : www.e-guvernare.ro www.finantare.ro www.smeprojects.ro www.mimmc.ro

S-ar putea să vă placă și