Sunteți pe pagina 1din 2

Societatea cu raspundere limitata http://www.ecursuri.ro/cursuri-online/societatea-cu-raspundere-limitata...

Societatea cu raspundere limitata


Cea mai raspandita forma juridica de infiintare a unei firme este societatea cu raspundere limitata. In aceasta
lectie vom vedea care sunt caracteristicile acestui tip de societate comerciala.

Asociatii
Pentru a forma o societate comerciala se pot asocia persoane fizice si/sau persoane juridice romane sau straine.
Numarul minim de actionari ai unei societati comerciale este 2, iar numarul maxim este 50. Exceptie de la aceasta
regula face societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, care trebuie sa respecte urmatoarele doua reguli:

1. O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu
raspundere limitata
2. O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata,
alcatuita dintr-o singura persoana.

Actul constitutiv al societatii


Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut, iar in cazul societatii cu
raspundere limitata cu asociat unic, numai prin statut. Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma
unui inscris unic, denumit act constitutiv.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt
considerati fondatori. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost
condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie
mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

Actul constitutiv al unei societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde:

numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice; denumirea,
sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice

forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii

obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale (Obiectul de activitate


al unei societati comerciale se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN ,
aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997)

capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura,
valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social
subscris. Se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale
atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau

asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori
juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat

partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi

sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -
atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in
vedere o atare infiintare

durata societatii

modul de dizolvare si de lichidare a societatii

La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind
disponibilitatea firmei si a emblemei.

Costurile infiintarii unui S.R.L.


Costurile infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata difera in functie de valoarea capitalului social,
numarul asociatilor si de numarul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare respectiva societate.

Valoarea minima a capitalului social pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata este de 200
lei. Aceasta suma reprezinta aportul in numerar al asociatilor. La aceasta suma se adauga diversele taxe care
trebuiesc achitate pentru infiintarea unei firme:

1 of 2 13.02.2012 16:43
Societatea cu raspundere limitata http://www.ecursuri.ro/cursuri-online/societatea-cu-raspundere-limitata...

taxa cazier fiscal 20 lei (cu urgenta)

rezervare nume firma 50 lei

taxa la Registrul Comertului, taxa de publicare in Monitorul Oficial, taxa de timbru judiciar, timbrul judiciar in
valoare de 30 bani (de fapt doua timbre judiciare in valoare de 15 bani) reprezinta toate taxele care se
platesc la Registrul Comertului si insumeaza aproximativ 300 lei

taxa notariala pentru autentificare act constitutiv, specimen de semnatura, declaratii pe propria raspundere
ale viitorilor asociati privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile legale prevazute
de lege pentru a detine calitatea de asociati si administratori, se cifreaza la aproximativ 400 lei (in functie
de notar)

In total pentru a putea infiinta o societate comerciala cu raspundere limitata, trebuie sa ai pregatita o suma de cel
putin 1.000 lei.

Referitor la aportul asociatilor unei societati comerciale cu raspundere limitata sunt valabile urmatoarele:

aporturile in numerar sunt obligatorii, in timp ce aporturile in natura sunt optionale

capitalul social al unei societati cu raspundere limitata se formeaza prin aportul asociatilor, nu poate fi mai
mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 10 lei

aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva
catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare

creantele sau prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social

2 of 2 13.02.2012 16:43