Sunteți pe pagina 1din 23

ALTE DOCUMENTE !escrierea ".C. E#CELE$% ".A. &ucuresti C''R!

'$A%ELE (IE%EI &U$URIL'R "I "ERVICIIL'R Cum si ce trebuie sa spun clientului) Analiza pietei bauturilor carbogazoase *A$UAL pentru operatorii ('" "%A&ILIREA (RE%ULUI LICI%A%IILE I$%ER$A%I'$ALE Cardurile Referat la disciplina &azele Comertului *oneda unica europeana

Proiect societatea comerciala


comert

1.Argument
Viata economica guverneaza viata noastra, fiind sau nefiind drept implicate in aceasta. Alegerea acestei teme pentru proiectul meu nu este intamplatoare. In cazul meu, la terminarea studiilor ma voi orienta spre o activitate economica ,deoare ce acest domeniu l-am studiat in ani de liceu. Urmarind o institutie de invatamant cu profil economic, pe parcursul anilor de studii am acumulat o serie de notiuni de specialitate, deprinderi in acest domeniu. Economia Romaniei este o economie de piata, conform Constitutiei. In cadrul economiei actioneaza o serie de societati comerciale, firme in diverse domenii de activitate. Actioneaza legea cererii si a ofertei. La baza acesteia se afla proprietatea private, care trebuie prote ata.

'rientandu-ma spre acest domeniu atat de vast, consider ca pregatirea me trebuie sa fie una foarte buna pentru a putea face fata cu succes provocarilor si concurentei. "ocietatile comerciale au fost si sunt si in present cel mai adecvat instrument uridic de drenare a energiilor umane si financiare pentru realizarea unor scopuri sociale ca si pentru satisfacerea unor interese peresonale, de interprinzator, ele contribuind la dezvoltarea comunicatiilor care au permis e+tinderea pietelor cu toate consecintele benefice asupra civilizatiei moderne. (entru a intocmi acest proiect mi-au fost de mare folos competentele te,nice, de specialitate,teoretice pe care le-am dobandit pe parcursul studii -.- /-b lor. !e asemenea prin realizarea acestei lucrari am aprofundat anumite competent, notiuni, deprindere, alte cunostinte. !intre competente, numim0 - Identificarea mai usoara a unor surse de informare pentru activitatile economice - Aplicarea corecta a dispozitiilor legale in practicile comerciale -Intocmirea documentatiei necesare unei firme Aceasta reprezinta primul pas in activitatea oricarui agent economic, deci trebuie realizata cat mai bine. Lucrarea mea contine notiuni teoretice de baza, dar se a+eaza pe partea practica pentru a-mi cat mai bine notiuni privind documentatia pentru infiintarea unei societati comerciale. Am ales de la inceput o societate comerciala pentru a aplica cat mai bine partea practica, ".C.(E((I$' ".R.L (entru a intocmi acest proiect am primit spri in din partea indrumatorului de proiect, pe parcursul intalnirilor de monitorizare a proiectului si cu alte ocazii. In spri inul acumulari de notiuni necesare relizarii lucrarii am utilizat ca surse de informare0 internet, manualul de Contracte Economice cls. A #I-a

Editura A1ademos si alte carti de specialitate pe care le-am mentionat in bibliografie. Ane+a 2 cuprinde0 Ane+a - 2 Cerere de inregistrare in regirtrul comertului Ane+a 3 2 Cerere 2 rezervare denumirea firmei Ane+a . 2 %a+ele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale 4 - Certificat de inregistrare - model

2.Scopul si obiecti ele proiectului

Scopul proiectului 0 Urmareste aprofundarea cunostintelor privind intocmirea documentatiei si pasii necesari infiintarii unei societati comerciale, unde ne adresam, ce acte trebuie intocmite, cat ne costa, cum procedam) %oate aceste aspecte trebuie sa fie faurit si utilizate correct. Obiecti ele proiectului sunt0 - Identificarea e+acta a etapelor ce trebuie parcurse atunci cand dorim sa infintam o societate comerciala . - E+emplificarea unui e+emplu concret pentru o mai buna ustificare. - Implementarea corecta a modului in care se intocmeste o firma5 ce conditii sunt necesare a fi indeplinite in acest scop. - 6i+area unor notiuni specifice pentru a intocmi correct documentatiile specifice infiintarii unei societati comerciale, redactarea corecta a acestora.

2.1."ocietatile comerciale

In Romania Codul comercial face prima reglementare ,,despre societati si societati comerciale7 reprezentand0 societatea in nume colectiv, societatea in conduita simpla, societatea anonima 8pe actiuni9, societatea in conduita pe actiuni si asociatia in participatie. In prezent reglementarea societatilor comerciale este facuta de Legea .-:-//;, care cuprinde reguli cu caracter general aplicabile tuturor societatilor comerciale inclusiv celor cu participare straina. (revederile referitoare la societatile comerciale contin Codul comercial, codul civil, codul muncii si legislatia fiscala. "ingura definitie a societatilor in general nu a celor comerciale, o gasim in Codul civil, care in art. -4/prevede0 ,,"ocietatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scopul de a impartii foloasale ce ar deriva. "ocietatile comerciale sunt modul de organizare a agentilor economici in economia de piata, de aceea cele mai multe intreprinderi, unitati comerciale, de transport, etc,sunt din punct de vedere uridic societati comerciale. *ateria societatilor comerciale este reglementata in legislatia noastra de legea .-:-//;, cu modificari prin legea <4:-//= privind reorganizarea si legea falimentul comerciantilor, legea registrului comertului. "ocietatile comerciale sunt o categorie de persoane uridice, de aici toate principiile, reglementarile privind persoanele uridice in general. (entru a defini si caracteriza societatile comerciale se pleaca de la premisa ca acestea sunt o categorie a persoanelor a persoanelor uridice. !efinirea si caracterizarea societatilor comerciale sa se realizeze pe temeiul conceptelor si reglementarilor privind persoanele uridice in general. !upa aspectul definitiei intelegem prin societati comerciale structuri autonome inzestrate cu statulul de persoana uridica constituite in conditiile legii de alte persoane fizice sau uridice avand ca obiect savarsirea de fapte de comert in vederea obtinerii de profit. (rima parte a definitiei caracterizeaza societatile comerciale ca anumite structuri avand o anumita organizare, spre deosebire insa de diferite structuri de organizare 8birouri, sectii, ateliere9, structura aceasta se mai particularizeaza prin dobandirea calitatii de persoana uridica. In aceasta situatie toate reglementarile generale privind persoanele uridice se aplica in lipsa unor prevederi specifice in legislatia unei societati comerciale si diferite categorii de persoane uridice. Legea .-:/; privind societatile comerciale desi arata ca acestea sunt persoane uridice nu stabileste ce conditii de fond trebuie sa indeplineasca acestea in momentul constituirii ca persoane uridice. !aca se constituie o

societate comerciala conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca le gasim in legislatia generala privitoare la persoanele uridice.

2.2.Tipuri !e societati comerciale


Persoanele "uri!ice isi pot !es#asura a#acerile intr$o arietate !e #orme% con#orm Legii nr. &1'1(() *publicata in monitorul O#icial nr.12+ $ 12, !in 1, noiembrie 1(() -. Legea !e#ineste !i#eritele tipuri !e societati comerciale ce pot #i constituite. Societati comerciale se or constitui in una !in urmatoarele #orme. $ Societati in nume colecti / $ Societati in coman!ita simpla/ $ Societati in coman!ita pe actiuni/ $ Societati pe actiuni/ $ S.0.L. * societate cu raspun!ere limitata-. 1iecare !intre acestea trebuie sa #ie constituita con#orm legii si este% !eci% important sa intelegem si sa recunoastem cerintele legale% pentru #iecare categorie !e societate in parte.

"'CIE%A%ILE CU RA"(U$!ERE LI*I%A%A8"RL

Au aparut la sfarsitul secolului al #I#-lea. Asociatii la o asemenea forma de societate au raspundere limitata fata de societate. Raspunderea "RL fata de creditori este nelimitata. Aceasta forma se caracterizeaza prin0 -se intemeiaza pe o relatie de incredere, de preferinta intre asociati, de aceea si aceasta societate este inc,isa. Capitalul social este fractionat in parti sociale care in principiu fara acordul celorlalti asociati nu pot fi transmise in afara societatii. %otusi obligatiile societatii sunt garantate numai cu patrimoniul acesteia, creditorii societatii nu mai au posibilitatea sa-i urmareasca pe asociati pentru obligatiile pe care si le-ar fi asumat societatea. 8minim 3, ma+im =; asociati9. Administratorii pot fi desemnati dintre asociati sau neasociati. !aca un "RL are mai mult de -= asociati 8-= -5 =;9, in mod obligatoriu in temeiul legii trebuie sa functioneze cu cenzori. !aca un "RL are sub -= asociati nu are cenzor, fiecare asociat are drept de control asupra societatii ca si cum ar fi cenzor. "RL-urile sub -= asociati pot desemna cenzori in mod facultativ potrivit actului constitutiv. Raspunderea "RLului este limitata la patrimoniu societatii, fara sa e+iste posibilitatea e+tinderii catre asociati, legea stabilind o limita minima de capital social la 3 milioane. Aceste forme de societati se grupeaza in 3 tipuri de societati comerciale0 -societati de persoane -societati de capitaluri "ocietatile de persoane sintetizeaza trasaturile de la societatile in nume colectiv si de la societatile in comeandita simpla. !e aceea acest tip de societate are urmatoarele trasaturi0 -obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul societatii si in subsidiar cu raspunderea solidara si nelimitata a asociatilor -sunt societati inc,ise -5 emit corespunzator capitalului social parti sociale care sunt netransmisibile in afara societatii "ocietatile de capitaluri sintetizeaza trasaturi de la ".A. sau societatile in comandita pe actiuni. !ecurg urmatoarele0 -capitalul social este fractionat in actiuni, aceste titluri de credit sunt negociabile si transmisibile nelimitat -obligatiile societatii sunt garantate numai cu patrimoniul acesteia. Actionarii raspund fata de societate in mod limitat pentru efectuarea varsamintelor corespunzatoare actiunilor dobandite 8relatii e+clusiv patrimoniale9. (entru fiecare tip de societate -5 tipul de relatie dintre asociati0

"RL nu sunt inc,ise in nici unul dintre cele 3 tipuri. In reglementarile privind "RL au fost sintetizate trasaturi de la ambele tipuri de societati. "RL sunt societati inc,ise, se bazeaza pe o relatie de incredere intre asociati. Aceste persoane 8asociatii9 raspund fata de societate pentru valoarea partilor sociale fara sa aiba o rapundere solidara, nelimitata pentru obligatiile asumate de societate. Asociatii pot opta pentru orice forma de societati reglementate de lege. Aceasta optiune se poate intemeia pe considerente economice. (entru unele ramuri, legea prevede e+pres ca se vor constitui societati comerciale numai intr-o anumita forma. In domeniul bancar se constituie doar ca ".A. 8sunt necesare sume mari de bani9.

2.&. 2NTOCM20EA DOCUMENTAT2E2 P0232ND 2N12NTA0EA SOC2ETAT2LO0 COME0C2ALE

Etapele in#iintarii unui S0L !upa ce actele au fost stabilite sa vedem ce trebuie sa facem efectiv pentru a avea propria noastra firma. (entru infiintarea unei societati comerciale, in general, trebuie parcurse urmatoarele etape0 -. "e alege forma uridica de societate 8societate in nume colectiv, societate in comandita simpla, societate pe actiuni, societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata9 3. Alegerea si rezervarea denumirii societatii0 se aleg cel putin . denumiri, in ordinea preferintelor .. Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala 8codul CAE$95 stabilirea obiectului principal de activitate ti a obiectelor secundare de activitate 4. "tabilirea locului : spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare =. "tabilirea administratorului sau administratorilor societatii

<. %ipul de societate pentru a fi+a baza de impozitare0 intreprindere mica - microintreprindere 8.> impozit9 sau intreprindere mare macrointreprindere 8-<> impozit9 ?. "e alege ca firma sa fie platitoare de %VA sau nu 8foarte important9 @. "e intocmeste actul constitutiv corespunzator formei uridice de societate pe care asociatii au ales-o /. !eclaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori -;.Inc,eierea contractului de comodat sau de inc,iriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu --.Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de !irectia -3.Aenerala a 6inantelor publice 8dureaza = zile lucratoare9 -..Capitalul social al firmei - se stabileste suma, se alege banca la care se doreste desc,iderea contului si se depun banii de catre un administrator, asociat sau un imputernicit al acestora9. Capitalul social minim este de 3;; lei pentru "RL -4.!epunere specimen semnatura la Registrul Comertului "e face cerer -=.!eclaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate ea de inregistrare societate sau la notarul public !upa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la &iroul Unic din cadrul 'ficiului Registrului Comertului. In termen de apro+imativ 4 zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica0 inc,eierea udecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii 8in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului9. Incepand din acest moment firma poate functiona legal.

2.4.ACTELE NECESA0E PENT0U 2N122NTA0EA UNE2 SOC2ETAT2 COME0C2ALE


B Actele de identitate ale viitorilor asociati in original plus 3 copii5 B ' copie dupa actul de proprietate si o copie dupa actul de identitate al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii5 - "e alege forma uridica de societate 8"RL, "A etc.9, dupa care se trece la urmatorii pasi5 - "e alege denumirea societatii0 se aleg cel putin . denumiri, in ordinea preferintelor5 - "e alege obiectul de activitate al firmei, potrivit clasificarii Codului CAE$5 acest lucru inseamna stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate5 - "e alege sediul social5 - "e stabileste capitalului social al firmei - ce suma si alegerea bancii la care se doreste desc,iderea contului. Capitalul social minim este de 3;; lei pentru "RL5 - "e stabileste administratorului societatii5 - "e stabileste tipul de societate pentru a fi+a baza de impozitare0 intreprindere mica - microintreprindere 8.> impozit9 sau intreprindere mare - macrointreprindere 8-<> impozit95 "e alege ca firma sa fie platitoare de %VA sau nu.

!upa stabilirea acestor aspecte se trece la pasii urmatori0 C Rezervarea denumirii societatii5 C Intocmirea actului constitutiv5

C !eclaratii ale asociatilor privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a fi asociati si administratori5 C Inc,eierea contractului de comodat sau de inc,iriere, indiferent daca spatiul unde se desfasoara activitatea este proprietate sau nu5 C Cazierele fiscale ale viitorilor asociati - se elibereaza de !irectia Aenerala a 6inantelor publice 8dureaza = zile lucratoare cu ta+a de urgenta9 5 C !esc,iderea contului la banca si depunerea capitalului social 8de catre un administrator, asociati sau un imputernicit al acestora9 5 C !epunere specimen semnatura la Registrul Comertului sau in fata notarului public. !upa finalizarea acestor acte, se completeaza documentele necesare pentru depunerea dosarului la Registrul Comertului0 B Cerere inregistrare societate5 B !eclaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara activitate. !upa finalizarea intregii documentatii se depune dosarul la &iroul Unic din cadrul 'ficiului Registrului Comertului. In termen de apro+imativ 4 de zile vor iesi actele de infiintare ale societatii, adica0 inc,eierea udecatoreasca de autorizare a functionarii societatii, certificatul de inregistrare, certificatul sau certificatele constatatoare care tin loc de autorizatii 8in cazul in care nu se desfasoara o activitate care sa aiba un impact semnificativ asupra mediului9. E%A(A -0 Realizarea dosarului de infiintare E%A(A 30 Inregistrarea la Registrul Comertului E%A(A .0 !ocumentele obtinute dupa inregistrarea in Registrul Comertului E%A(A 40 Activitati necesare dupa obtinerea documentelor ce atesta inmatricularea

ETAPA 1. 0eali5area !osarului !e in#iintare


1- Acti itati preliminare Viitorii asociati: actionari 8persoane fizice sau uridice9 trebuie sa aleaga, de comun acord0 - forma uridica a societatii5 - sediul social5 - obiectul de activitate5 - capitalul social5 - durata de functionare5 - modul de dizolvare si lic,idare a societatii. !e asemenea, ei trebuie sa stabileasca organele de conducere si administrare si sa precizeze localitatile in care isi vor desc,ide sucursale sau filiale, daca este cazul. 2- 'btinerea cazierului fiscal 8de la Registrul Comertului9 &- !ovada rezervarii firmei 8de la Registrul Comertului9 4- !ovada rezervarii emblemei 8optional, de la Registrul Comertului9 6- 'btinerea specimenului de semnatura +- 0e!actarea actului constituti Redactarea actului constitutiv se va realiza la Registrul Comertului si va cuprinde informatii despre societatea comerciala care va fi infiintata in functie de forma uridica a acesteia 8".R.L., ".A. sau alta forma legala9. Alaturi de actul constitutiv vor fi ane+ate0 - copii +ero+ dupa &.I.:C.I. ale persoanelor asociate5 - dovada sediului social5 - dovada acordului asociatiei de proprietari si al vecinilor afectati direct5 - lista obiectului de activitate. ,- Copie dupa dovada depunerii capitalului social 7- !eclaratia pe propria raspundere privind autorizarea activitatilor care urmeaza sa se desfasoare in cadrul societatii (- 8otararea organului statutar *in originalIn cazul in care asociatii sunt persoane uridice, acestia trebuie sa depuna

,otararea organului statutar din care sa rezulte decizia de a participa la constituirea societatii si contributia la capitalul social. (ersoana imputernicita trebuie sa semneze actul constitutiv in numele societatii fondatoare. 1)- Copie !upa actele !e inregistrare !aca fondatorii sau asociatii unei societati comerciale sunt persoane uridice romane 8si $U*AI in acest caz9 trebuiesc depuse si copii dupa actele de inregstrare ale acestora0 - copie dupa certificatul de inregistrare sau certificatul de imatriculare5 - copie dupa actul constitutiv etc. 11- 2mputernicire sociala sau a ocatiala% !aca este ca5ul 12- C9itante care atesta plata ta:elor !e timbru si !e registru% precum si timbrele "u!iciare 1&- Alte acte sau a i5e pre a5ute !e legi speciale

ETAPA 2. 2nregistrarea la 0egistrul Comertului


"e obtine o cerere de inregistrare 8formular tipizat9 si o declaratie pe propria raspundere 8formular tipizat9 de la &iroul de Relatii cu Clientii de la Registrul Comertului din udetul unde va fi sediul social al societatii. Aceste documente pot fi obtinute gratuit si de pe pagina de internet a 'ficiului $ational al Registrului Comertului. "e completeaza cererea de inregistrare si declaratia pe propria raspundere, se ane+eaza dosarul de la E%A(A -, iar toate aceste acte se depun la Registrul Comertului. 1- 3eri#icarea actelor si inregistrarea societatii comerciale la 0egistrul Comertului Referentul de la Registrul Comertului identifica depunatorul actelor si

verifica, in prezenta depunatorului, daca actele sunt corecte si complete. Apoi, depunatorului primeste o dovada a depunerii actelor, care va contine0 - denumirea Registrului Comertului unde au fost depuse actele5 - numarul si data inregistrarii in registrul de intrare-iesire5 - termenul de citare in fata udecatorului care va ,otara in privinta cererii de infiiintare a societatii5 - data eliberarii documentelor care atesta inregistrarea.

In cazul in care unele acte nu sunt corecte sau complete, ele pot fi inregistrate in forma incompleta iar referentul va inregistra cererea, apoi va intocmi referatul cu obiectiunile sale si va prezenta dosarul udecatorului delegat pentru a fi solutionat. Inregistrarea unei noi societati in Registrul Comertului se face numai in baza unei inc,eieri a udecatorului delegat pe langa Registrul Comertului sau a unei ,otarari udecatoresti irevocabile 8in cazul in care legea nu prevede altfel9. Cererea de inmatriculare in Registrul Comertului se face, daca legea nu prevede altfel, in termen de -= zile de la data publicarii in *onitorul 'ficial al Romaniei, (artea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. 2- 2nmatricularea in 0egistrul Comertului !aca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege, udecatorul delegat va dispune inmatricularea in Registrul Comertului a noii societati. Reprezentantul Registrului Comertului va inregistra datele care sunt inscrise in cererea depusa, in 4@ de ore de la data cand ,otararea udecatorului a devenit irevocabila. Apoi va fi publicata in *onitorul 'ficial ,otararea udecatorului. In urma acestei inmatriculari, comerciantul primeste un $umar de Inmatriculare si Codul Unic de Inregistrare de la *inisterul 6inantelor (ublice. Astfel, comerciantul capata personalitate uridica. !e asemenea, primeste un certificat constatator care atesta faptul ca s-a

inregistrat declaratia pe propria raspundere 8formularul tip9 privitoare la autorizarea obiectelor de activitate solicitate. &- Autori5atia !e #unctionare Autorizatia de functionare pe baza declaratiei pe propria raspundere 8formularul tip9 se obtine prin intermediul &iroului Unic din cadrul Registrului Comertului unde solicitantul inregistreaza sediul social.

ETAPA &. Documentele obtinute !upa inregistrarea in 0egistrul Comertului


!upa ce noua societate comerciala este inregistrata in Registrul Comertului, comerciantul sau imputernicitul primesc, dupa caz, urmatoarele documente0 -9 Inc,eierea de Inregistrare 8emisa de catre udecatorul-delegat de catre Registrul Comertului9 39 Certificatul de Inregistrare 8formular tipizat, cu regim special si securizat9, care arata ca persoana uridica a fost luata in evidenta Registrului Comertului si in evidenta organului fiscal si cuprinde urmatoarele date0 firma 8denumirea comerciantului, asa cum este inscrisa in actul constitutiv95 - sediul social5 - activitatea principala5 - codul unic de inregistrare 8CUI95 - atributul fiscal 8un cod din cifre si litere ce atesta faptul ca persoana uridica a fost luata in evidenta organului platitor de %VA, daca este cazul95 - seria si numarul de ordine5 - data emiterii certificatului. .9 Certificatul Constatator, care atesta inregistrarea in Registrul Comertului a declaratiei pe propria raspundere 8formularul tip9 prin care solicitantul isi asuma responsabilitatea privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor pe care le-a declarat.

ETAPA 4. Acti itati necesare !upa obtinerea !ocumentelor ce atesta inmatricularea


!upa ce inregistrarea si inmatricularea societatii sunt finalizate, pentru a putea desfasura activitati economice, mai trebuie realizate urmatoarele activitati0 -9 "tampila societatii comerciale0 se obtine pe baza unei copii +ero+ a certificatului de inregistrare, de la orice firma autorizata. 39 !esc,iderea contului curent0 se poate realiza la orice unitate bancara si se transfera capitalul social din contul de capital in contul curent al firmei. (entru aceasta, este nevoie de un dosar care sa contina urmatoarele acte0 - actul constitutiv5 - actele de identitate ale asociatilor5 - stampila5 - c,itantele care atesta plata ta+ei de desc,idere a contului curent5 - actele ce dovedesc calitatea de comerciant obtinute de la Registrul Comertului. .9 Realizarea documentelor cu regim special 8c,itantier, facturier etc.9

%A#E
Incepand din acest moment firma poate functiona legal. Costurile apro+imative pentru constituirea unei firme sunt urmatoarele0 - ta+a cazier fiscal 3; lei 5 - rezervare nume firma 44 lei5 - ta+a la Registrul Comertului, ta+a de publicare in monitorul oficial, ta+a de timbru udiciar, timbrul udiciar in valoare de ;,.; lei 8de fapt doua timbre udiciare in valoare de ;,-= lei9 reprezinta toate ta+ele care se platesc la Registrul Comertului si insumeaza apro+imativ .;; lei5

- ta+a notariala pentru autentificare act constitutiv, specimen de semnatura, declaratii pe propria raspundere ale viitorilor asociati privind faptul ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc conditiile legale prevazute de lege pentru a detine calitatea de asociati si administratori, se cifreaza la apro+imativ 4;; lei 5

2.6.ACTUL CONST2TUT23
AL "'CIE%A%II D(E((I$'D ".R.L.
Intre subsemnaEii, (opescu Alin, nFscut8a9 in "atu *are la data .; mai -/?., de cetatenie romana, domiciliat8a9 in "atu *are, str.6lorilor nr-3-, bl. -, sc. -, et. -, ap.-., 8sectorul ....9, posesor8e9 &.I. seria "* nr. -?.-@;, eliberat de (olitia "atu *are a *un.:'r "atu *are la data de -? Iunie -/@@.

!an 6lorentina *arina, nFscut8a9 in "atu *are la data -4 Iunie -/?<, de cetatenie romana, domiciliat8a9 in "atu *are , str. !orului nr. .=4, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., 8sectorul ....9, posesor8e9 a &.I. seria "* nr.34=?<@, eliberat de (olitia "atu *are a *un.:'r. "atu *are la data de 3- april -//;. a intervenit prezentul contract de societate,

CAP2TOLUL 2 Denumirea% emblema ;i #orma "uri!ic<% se!iul% !urata Art. 1. (FrEile contractante convin sa GnfiinEeze o societate cu rFspundere limitata, persoana uridica romana denumita D(E((I$'.D ".R.L, in conformitate cu dovada disponibilitatii firmei eliberata de 'ficiul Registrului Comertului sub nr. H.;:-;3. In orice act, scrisoare sau publicaEie care provine de la societate, trebuie sa se menEioneze0 denumirea, forma uridica, sediul social, numFrul de Gnmatriculare la Registrul ComerEului, codul unic de inregistrare Ii capitalul social. Art. 2. Emblema societFEii este formata dintr-un cuvant 0PEPPINO

Art. &. 6orma uridicF a societatii este societate cu rFspundere limitata, constituita potrivit Legii nr. .-:-//;, modificata si completata prin '.U.A. nr. .3:-//?. Art. 4. "ocietatea va avea sediul in "atu *are str. &obocului nr.=4, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., 8sector .....9 Jn baza ,otFrKrii adunFrii generale a asociaEilor, "'CIE%A%EA va putea sa-si desc,idF birouri si sucursale, reprezentante, agenEii sau alte sedii secundare in %imisoara sau in alte oraIe din tara sau din strFinFtate.

Art. 6. "ocietatea va funcEiona pe o durata de timp nedeterminatF, cu e+cepEia cazului cKnd adunarea generala a asociaEilor stabileIte altfel. CAP2TOLUL 22 Obiectul !e acti itate Art. +. 'biectul de activitatea al "ocietatii, codificat conform dispozitiilor L.A. <=<:-//? si 'rdinului <;-:3;;3 este0 !omeniul principal de activitatea0Comert cu amanuntul in magazine specializate in conformitate cu activitatea firmei dar si al altor produse. Activitatea principala0 Comertul imbracamintei si incaltamintei pentru copii. Activitati secundare0Comert cu ucarii din plus.

CAP2TOLUL 222 Capitalul social si p<rtile sociale Art. ,. "ocietatea se constituie cu un capital social, subscris si integral varsat, in numerar de =;;; lei, divizat in 3 parti sociale avand fiecare valoarea nominala de 3=;;lei. (articiparea asociatilor fondatori la constituirea capitalului se stabileste astfel0 domnul:doamna (opescu Alin, - parti sociale, deci un procent de 3=> din capitalul social5

domnul:doamna !an 6lorentin *arina, - parti sociale, deci un procent de 3=> din capitalul social5 *a orarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza ,otararii adunarii generale a asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale. !repturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partile sociale in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. !etinerea partii sociale ec,ivaleaza cu adeziunea tacita la prezentul act constitutiv cu eventualele modificari ulterioare. 'bligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. (atrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a asociatilor sau a cotei de parti sociale cuvenite acestuia dupa lic,idarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

Art. 7. (artile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Asociatii au dreptul de cesiune asupra partilor lor sociale, cu respectarea dreptului de preferinta al asociatilor fondatori mentionati in prezentul act constitutiv. %ransmiterea partiala sau totala a partilor sociale se va face atat intre asociati, cat si fata de tertele persoane daca e+ista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin .:4 din capitalul social, cu respectarea dreptului de preferinta recunoscut celuilalt asociat.
Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi. Art. (. *a orarea capitalului social se va face prin0 cooptarea de noi asociati 8persoane uridice sau fizice9, individual si succesiv, noi aporturi ale asociatilor, din rezerve etc. (rima cooptare a unui nou asociat se face cu unanimitatea voturilor asociatilor fondatori, iar valoarea aportului acestuia nu poate depasi numarul mediu de parti

sociale pe asociat fondator. (entru urmatoarele cooptari de noiasociati, adunarea generala a asociatilor poate ,otari modificari in prezentul act constitutiv. In cazul ma orarii capitalului social, c,eltuielile aferente modificarii revin integral noului 8noilor9 asociati. Reducerea capitalului social se ,otaraste in adunarea generala a asociatilor pana la limita minima admisa de lege. Art. 1).6iecare parte sociala subscrisa si varsata de asociati confera acestora dreptul la cate un vot egal in adunarea generala a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea societatii, conform prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale. Asociatii vor participa la beneficii 8profit9 si pierderi in functie de aportul adus la capitalul social. CAP2TOLUL 23 E:clu!erea si retragerea !in societate Art. 11.In cazul e+cluderii sau retragerii unuia dintre asociati din societate, cel in cauza nu are dreptul la o parte proportionala cu valoarea partilor sociale detinute in societate din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acestora. E+cluderea din societate opereaza in cazurile prevazute de lege. CAP2TOLUL 3 Con!ucerea% a!ministrarea si controlul societatii Art. 12."ocietatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor. Administratorul societatii va avea calitatea de anga at, scop in care se va inc,eia un contract de munca intre societate si acesta. %oate actele care anga eaza patrimoniul societatii vor fi semnate de administratorul societatii.

Art. 1&.Administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre asociatul (opescu Alin, puterile lui fiind nelimitate.

*andatul administratorului este pe o durata de patru ani de la data constituirii societatii, mandat care poate fi prelungit de Adunarea generala a asociatilor, in mod e+pres sau tacit. Administratorul poate fi revocat de adunarea generala a asociatilor ori de cate ori acesta nu-si indeplineste atributiile, ori le indeplineste necorespunzator. (artile contractante 8asociatii9 convin ca gestiunea societatii sa fie controlata de asociati si, la nevoie, de un cenzor desemnat de adunarea generala a asociatilor. CAP2TOLUL 32 Participarea la pro#it si pier!eri Art. 14."ocietatea isi va desc,ide conturi in devize liber convertibile si in lei la bancile autorizate din Romania, conturi asupra carora are drept liber de dispozitie. (ersoanele care vor semna in numele societatii documentele pentru operatiuni bancare vor avea specimene de semnatura la bancile cu care lucreaza societatea. Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si statutului societatii. Evidenta activitatii economico-financiare a societatii se tine in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si cu metodologia stabilita de *inisterul 6inantelor. Administratorul intocmeste anual bugetul de venituri si c,eltuieli si se supune spre aprobare Adunarii generale a asociatilor. (rofitul si pierderile vor fi repartizate asociatilor in proportii corespunzatoare cotei de contributie la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de adunarea generala a asociatilor pe baza situatiei financiare anuale. Repartitia si incasarea dividendelor se va face la inc,eierea e+ercitiului economico-financiar, dar si pe parcursul anului, in functie de rezultatele financiare ale societatii. CAP2TOLUL 322 1orta !e munca Art.16.(artile contractante convin ca anga area personalului societatii sa se faca de administratorul societatii, pe baza de contract individual de munca in conditiile legislatiei in materie.

Asociatii convin ca activitatea societatii se poate realiza si prin aportul lor nemi locit, e+istand posibilitatea ca ei sa fie salarizati de societate pentru activitatea depusa. Adunarea generala va decide asupra necesarului de personal anual si asupra nivelului general de salarizare. Adunarea generala poate ,otari acordarea de premii, gratificatii, indemnizatii si alte plati in functie de posibilitatile societatii si de rezultatele individuale ale salariatilor. CAP2TOLUL 3222 1orta ma"ora Art.1+.(rin forta ma ora se inteleg situatiile survenite dupa inc,eierea prezentului contract, imprevizibile si insurmontabile, cum ar fi calamitatile naturale, distrugerile de razboi, inundatiile, cutremurele, catastrofele sau alte cazuri similare. (rin notificarea fortei ma ore catre cealalta parte, in termen de cinci zile, partea afectata va fi e+onerata de raspundere numai in masura si pentru perioada in care e+ecutarea obligatiilor sale este dependenta de forta ma ora invocata.

CAP2TOLUL 2= Litigii Art.1,.Eventualele litigii dintre parti 8asociati9 se vor rezolva pe cale amiabila si, doar in subsidiar, pe cale udiciara. Litigiile dintre societate si personalul anga at vor fi solutionate conform prevederilor legislatiei in vigoare. CAP2TOLUL = Di5ol area si lic9i!area societatii Art. 17."ocietatea se dizolva in urmatoarele situatii0 - imposibilitatea realizarii obiectului social5 - incapacitatea de plata5

- incapacitatea, e+cluderea, retragerea unui asociat, daca nu se poate continua activitatea cu asociat unic. *oartea unui asociat 8persoana fizica9 nu este cauza de dizolvare a societatii caci activitatea se va continua cu mostenitorii celui decedat, daca acestia vor accepta mostenirea5 - pe baza ,otararii adunarii generale a asociatilor5 - in orice alte situatii prevazute de lege.

CAP2TOLUL =2 Dispo5itii #inale Art.1(.(revederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legislatiei romane in vigoare. C,eltuielile efectuate de asociati pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in bilantul aferent primului an de activitate. (artile au convenit ca eventualele modificari ale contractului de societate sa fie materializate sub forma unor acte aditionale cu respectarea pevederilor legale in vigoare. A"'CIA%I0 "E*$A%URA0 ......................... (opescu Alin !an 6lorentina *arina ..........................

Redactat in data de 3- iunie 3;;/

&.Conclu5ii si propuneri
Intocmirea acestui proiect mi-a oferit posibilitatea reactualizarii si aprofundarii unor cunostinte, notiuni pe care le-am dobandit pe parcursul anilor de studii, dar si sa-mi imbogatesc cunostintele in acest domeniu. Utilizare mai multor surse de informare mi-au oferit posibilitatea de a MinvatN sa caut, sa ma informez, sa stiu ce caut, unde caut sis a selectez ce

imi este de folos sis a ma e+prim in consecinta. (e lang notiunile teoretice e+primate, partea practica o fost ceea care mi-a aprofundat cunostintele specifice intocmirii documentatiei pentru infintarea unei societati comerciale, am luat contact direct cu sediul, aplicand pe o firma de e+ercitiu. Am imbinat asfel notiuni teoretice cu aplicatii practice ceea ce mi-a fost de un adevarat folos. !e asemenea mi-am imbogatit cunostiintele privind redactarea unui document, privind intocmirea si redactarea diferitelor tipuri de contracte comerciale. %ot odata intocmirea acestei lucrari a fost pentru mine o buna oportunitate de a invata cum sa prezint, sa sustin un e+amen de oral o prezentare practica. Concluzionand pregatirea mea profesionala trebuie sa continuie atat in cazul in care voi allege sa ma incadrez intr-o unitate economica sau da1 doresc sa-mi continuu studiile de specialitate.