Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET SOCIETATE

Nr.inreg……../…………….

CONVOCATOR

Patronatul S.C …………………………………………….. S.R.L., reprezentata legal


de doamna ……………………………………….. , in calitate de administrator al societatii
sus mentionate, va convoaca pe data de ………………, la ora ………………, pentru a
va desemna reprezentantii in vederea negocierii CONTRACTULUI COLECTIV DE
MUNCA LA NIVELUL UNITATII in conformitate cu art.236 alin.2, privind contractul
colectiv de muncă, din Legea 53/2003 republicata – Codul Muncii.

ADMINISTRATOR

……………………………