Sunteți pe pagina 1din 148

Copertina 2013 ro 6/7/2013 11:09 AM Page 1

AER CONDIŢIONAT TIP SPLIT Gama de produse 2011


MIT CLIMA DISTRIBUTION SRL
SEMA PARC Business Center - OB 19
Splaiul Independenţei, nr. 319, sector 6
060044, Bucureşti, România
tel. +4-0372 724 768 - fax +4-0372 876 118
e-mail: office@mitclima.ro

Activează cititorul de cod QR și


descoperă întreaga gamă de produse
Mitsubishi Electric Aer Condiționat

www.mitclima.ro

Eco-Changes este motto-ul pentru mediul al grupului Mitsubishi Electric, ce exprimă poziția
companiei în ceea ce privește managementul de mediu. Prin numeroase activități de afaceri, noi
CATALOG
GENERAL

CATALOG GENERAL 2013


contribuim la realizarea unei societăți durabile.

2013

ATENŢIE
 Nu instalaţi unităţile interioare în zone în care emisia de VOC (componente organice volatile) cum sunt compuşi ftalaţi şi formaldehide,
este cunoscut a fi ridicată, deoarece pot rezulta reacţii chimice.
 Când instalaţi sau relocaţi aparatele de aer condiţionat, utilizaţi doar refrigerantul meţionat (R410A) pentru a încărca liniile cu refrigerant.
Nu amestecaţi cu nici un alt refrigerant şi nu lăsaţi să rămână aer pe conducta de refrigerant.
Dacă aerul se amestecă cu refrigerantul, atunci aceasta poate fi cauza unei presiuni anormal de mari în liniile de refrigerare, ceea ce poate
duce la explozie şi alte pericole.
Utilizarea oricărui alt tip de refrigerant decât cel menţionat va provoca defecţiuni mecanice sau funcţionarea necorespunzătoare a sistemului
sau întreruperea funcţionării. În cel mai rău caz, aceasta poate duce la impedimente serioase în ceea ce priveşte asigurarea siguranţei
produselor.

Gama completă MITSUBISHI ELECTRIC Aer Condiționat


distribuită prin:
cop 2 3 catalogro 6/6/2013 3:24 PM Page 1

Mitsubishi Electric în lume


1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:25 PM Page 1

Mitsubishi Electric, companie înființată în 1921, realizează astăzi vânzări nete consolidate anuale
de 44.4 miliarde de dolari SUA *, cu operațiuni în 34 de țări din întreaga lume și un număr de peste
114.000 de angajați. Dar, dincolo de cifre, Mitsubishi Electric –al cărui nume vine de la "mitsu bishi",
care în japoneză înseamnă "trei diamante" - a fost întotdeauna sinonim cu calitatea.

Lider de necontestat în producția, promovarea și comercializarea de Îmbunătățirea nivelului de eficiență energetică și confort este scopul
echipamente electrice și electronice, în cei peste 90 de ani de Mitsubishi Electric, care a fost întotdeauna angajat într-un efort de
experiență Mitsubishi Electric a furnizat produse de înaltă tehnologie și dezvoltare de soluții tehnologice eco-sustenabile, ce privesc spre viitor.
fiabilitate pentru companiile mari, precum și pentru consumatorii finali Pentru Mitsubishi Electric, grija pentru confort este un obiectiv
din întreaga lume. Produsele și componentele Mitsubishi Electric sunt constant al cercetării care merge mână în mână cu atenţia faţă de
utilizate în multe domenii: IT și telecomunicații, cercetare spaţială și problemele de mediu. Investiții constante în cercetare și dezvoltare au
comunicații prin satelit, electronice de consum, tehnologie pentru permis Mitsubishi Electric să dezvolte produse și sisteme de ultimă oră
aplicații industriale, energie, transporturi și construcții. ce pot asigura o reducere importantă a consumului de energie,
Mitsubishi Electric este prezent în Europa din 1969, cu filiale în 13 țări: costurile de management și emisiile de CO 2 . Mitsubishi Electric
Republica Cehă, Franța, Germania, Olanda, Italia, Irlanda, Belgia, dezvoltă soluţii complete pentru orice aplicaţie, de la rezidențial
Polonia, Portugalia, Rusia, Spania, Suedia, Marea Britanie. Activitățile independent centralizat, de la hoteluri și restaurante la spa, din
grupului în Europa includ, de asemenea, 6 fabrici de producție (Franța, condominii, mici ansambluri rezidentiale, de la muzee la bănci și
Marea Britanie, Olanda și Republica Cehă) și 2 centre de R&D (Franța și birouri, etc. Mitsubishi Electric oferă o gamă completă de aparate de
Regatul Unit). aer condiționat pentru aplicații rezidențiale și comerciale cu
tehnologie DC Inverter, mono și multisplit (perete, podea, casetă
într-un plafon fals), pentru 2 până la 8 unităţi. Oferim, de asemenea,
Mitsubishi Electric, filiala pentru Italia, fondată în 1985, sisteme de aer condiționat pentru sisteme medii și mari, precum şi
funcționează cu cinci divizii de business: Climatizare (aer condiţionat aplicaţii pentru sectorul terțiar. Cu pompele sale de căldură inovatoare,
pentru rezidenţial, comercial şi industrial); Factory Automation Mitsubishi Electric aduce pe piață încălzirea cu un know-how cu
(echipamente și sisteme pentru automatizări industriale); performanţe demonstrate, care îl disting în sectorul aerului
Semiconductori (componente electronice), Sisteme de Informații condiționat, oferind soluții ecologice integrate pentru a satisface orice
Vizuale (proiectoare, imprimante, monitoare, componente publice de nevoie. În plus, pentru a crea un climat confortabil în orice încăpere,
siguranță) și Automotive (sisteme și componente pentru a controla compania japoneză a proiectat o gamă largă de produse pentru a
dispozitivele de pe autoturisme și motociclete). Divizia de aer asigura aportul de aer proaspăt, controlul temperaturii și al umidităţii.
condiţionat comercializează produsele a 5 fabrici active din Japonia, la Asigurarea unui climat confortabil înseamnă pentru Mitsubishi Electric
care au fost adăugate începând cu 1993, fabricile din Livingston așadar, crearea atmosferei corecte datorită soluţiilor perfecte.
(Scoția) și din Bangkok (Thailanda).

* la rata de schimb de 82 yeni pentru 1 dolar SUA, oferită de Tokyo Foreign Exchange Market îndata de 31/03/2012.
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 8:03 PM Page 2

Mitsubishi Electric şi
eficiența energetică
Tehnologia DC Inverter

Sistemul DC Inverter este un dispozitiv electronic care permite variaţia în mod eficient a vitezei compresorului şi în consecință a puterii livrate de
sistemul de climatizare, în conformitate cu cererea de răcire sau de încălzire.
Comparativ cu sistemele de aer condiţionat tradiţionale cu viteză fixă (On/Off ), sistemul de climatizare cu DC Inverter ajunge iniţial la temperatura
dorită și o menține stabilă, fără variaţii deranjante, cu avantajele confortului și al consumului mai redus de energie.

Temperatura (°C) Capacitate de răcire (W)

Pasul 1
Când temperatura ambiantă este mai mare decât
cea stabilită, puterea de ieșire crește rapid aducând
Capacitatea nominală
temperatura la nivelul stabilit.

Temperatura setată
Temperatura ambiantă
Pasul 2
Capacitatea măsurată
Când temperatura atinge nivelul setat, puterea
scade la minimul necesar pentru a menține această
temperatură.

Timpul de funcţionare (min)

Compresoarele cu DC Inverter, cu eficiență energetică ridicată

Motorul Poki-Poki Compresor spirală DC


Tehnologia inovatoare şi unică a Mitsubishi Electric, acest motor oferă o Cea mai mare eficiență energetică este atinsă de compresorul spirală
densitate şi o forţă magnetică ridicate, ceea ce conduce la o eficienţă DC este echipat cu un "frame compliance (mecanism de
energetică sporită şi o mai bună fiabilitate. corespondenţă cu cadrul)" ce permite reducerea frecării și by-pass de
agent frigorific în timpul fazei de compresie.

Spirala fixă Scurgeri minime

Pilă de presiune
redusă

Compresor rotativ DC Pierdere fricţiune


cadrul minime
dublu rotativ cu reluctanţă magnetică mobil în
Magneți permanenți realizaţi din neodim permit o mai bună eficiență direcţia Camera secundară
axei de contrapresiune
energetică datorită reluctanţei magnetice ridicate și a cuplului mare
reduce pierderea de
generat. fricţiune
Reducere
remarcabilă
a scurgerilor şi Cameră primară
Cadru cu spirală
pierderii de contrapresiune
de fricţiune minimizează
scurgerile
Cadrul

2
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:26 PM Page 3

Noua etichetare energetică

Obiectivele Uniunii Europene

Uniunea Europeană a stabilit obiective foarte ambiţioase pentru


protecția mediului care să fie atinse până în 2020. Aceste obiectivele

20 % 20 % 20 %
scăderea consumului creşterea surselor diminuarea emisiilor
sunt definite prin denumirea generică de "pachetul 20/20/20 ", ceea ce
indică o creștere cu până la 20% a cotei energiei regenerabile în
de energie primară de energie regenerabilă de CO2
consumul total de energie în comparaţie cu anul 1990, reducerea
simultană a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 cu 20%
până în anul 2020.

La 1 ianuarie 2013,
va intra în vigoare și va fi
transpus în legislaţiile naţionale
Regulamentul (UE) 206/2012
cu condițiile menționate în
A+++
Directiva ErP EC 2009/125
pentru sistemele de aer
condiționat rezidenţiale cu
capacitate de răcire până la 12
CE
kW. Produse care nu
îndeplinesc cerințele minime Neconforme
nu vor mai primi eticheta de Produse cu eficiență cu
conformitate CE.
sub cerințele minime cerinţele CE

Calitatea este prezentă în diverse forme

Am dezvoltat sisteme de climatizare mono şi multisplit, precum şi sisteme cu pompă de căldură aer - apă, în conformitate cu noua Directivă ErP, pentru
a crea soluții orientate spre viitor şi pregătite pentru viitoarele cerinţe tehnice.

A+++
A++

ErP
A+
A
B
C
D

Produsele conforme cu
Directiva ErP vor avea
simbolul afișat aici în
toată documentația
noastră.

3
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:26 PM Page 4

Noua Etichetare Energetică

Limitele minime şi maxime ale eficienţei energetice pe nivele


SEER
SCOP
< 6Kw >6kW
Data 1/1/2013 3,60 (D) 3,40 (A)
Data 1/1/2014 4,60 (B) 4,30 (C) 3,80 (A)

I II

Clase de eficienţă energetică de la A+++ la D


SEER în modul de răcire
A +++ > 8,5
A ++ > 6,1
A+ > 5,6
A > 5,1
B > 4,6
C > 4,1
D < 3,6

Clase de eficienţă energetică


Clase de eficienţă energetică în mod răcire şi de încălzire
al modelului de o unitate.

XY,Z
X,Y
XY
Sarcină teoretică în mod răcire
Valoare SEER
Putere absorbită anual în mod răcire

Zgomot de funcţionare, intern/extern


ZY
Zgomotul de operare, intern / extern
În faza de măsurare a emisiilor, nivelul de
putere sonoră este o măsură a energiei sunetului foarte
importantă pentru evaluarea unei surse de sunet,
deoarece, spre deosebire de presiune acustică, puterea
sonoră este independentă de poziția sursei și / sau
a receptorului. Valorile maxime admisibile: ZY
Capacitate de răcire Capacitate de răcire
≤ 6 kW > 6 kW ≤ 12 kW
Unitate internă Unitate externă Unitate internă Unitate externă
60 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) XYZ/2012

4
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:26 PM Page 5

Nume sau marca producătorului


II Numele unităţii/denumire model

SEER şi SCOP
Valoarea SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
Indica valoarea eficienţei energetice sezoniere în modul răcire.
Valoarea SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)
Se referă la eficienţa energetică sezonieră în mod încălzire.

Clase de eficienţă de la A+++ la D


SCOP în mod încălzire
A +++ > 5,1
A ++ > 4,6
A+ > 4,0
A > 3,4
B > 3,1
C > 2,8
D < 2,5

XY,Z XY,Z XY,Z Putere teoretică în mod încălzire


X,Y X,Y X,Y Valoare SCOP
XY XY XY Putere absorbită anual în mod încălzire

Zonele climatice
În ceea ce privește modul de încălzire, UE este împărţită
în trei zone climaterice în scopul calculului şi al clasificării.
Această subdiviziune are scopul de a calcula eficiența
energetică luând în considerare temperaturile reale ale regiuniilor.
Numai zona intermediară (verde) este obligatorie.

Data de referință
Indicată pe datele de pe eticheta.

5
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:26 PM Page 6

Mitsubishi Electric pentru MEDIU

“Technology & Action”


contribuie pozitiv la salvarea planetei și a populaţiei sale.

Prevenirea Crearea unei


încălzirii societăţi bazate
globale pe reciclare

Garantarea armoniei cu natura


Promovarea conştiinţei de mediu

Mitsubishi Electric Eco Change


Environmental Vision 2021
Environmental Vision 2021 este un program de gestionare a În centrul acestui program amplu de mediu se află motto-ul pentru
mediului pe termen lung a firmei Mitsubishi Electric, care se mediu al Mitsubishi Electric: Eco Change - for a greener tomorrow
derulează până în anul 2021, data centenarului înfinţării firmei, şi (pentru un viitor mai verde). În conformitate cu Changes for the
care ţinteşte obţinerea de rezultate semnificative în acest domeniu better, motto-ul companiei Mitsubishi Electric reflectă efortul
specific. Programul se bazează pe principiul "Tehnologie & Acțiune" continuu al companiei față de cercetare și punere a în aplicare a
și intenționează să contribuie în mod pozitiv la protejarea planetei îmbunătățirilor, iar Eco Change este expresia implicării Mitsubishi
Pământ și a populaţiei sale. Obiectivele acestui program sunt: Electric în managementul de mediu și comunică eforturile continue
depuse de companie pentru a obține un viitor mai verde prin
• Prevenirea încălzirii globale
know-how în procesul de producție pentru a realiza o societate
• Crearea unei societăți bazate pe reciclare
ecosustenabilă.
• Garantarea armoniei cu natura
• Promovarea conștientizării problemelor de mediu

6
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:27 PM Page 7

Protejarea mediului înconjurător prin utilizarea de produse pentru economisirea energiei

Contribuția Mitsubishi Electric pentru a construi un viitor care este din ce Pentru clădiri, graţie sistemului de încălzire cu pompă de căldură,
în ce verde, rezultă din produse cu conținut tehnologic ridicat cu un sistemele de climatizare acţionează cu eficienţă ridicată. Chiar şi în
consum redus de energie electrică, reducând astfel în mod semnificativ sectorul public, uscătoarele de mâini Jet Towel elimină consumul de
emisiile de gaze cu efect de seră. hârtie şi minimezează consumul de curent electric.

PREVENIREA ÎNCĂLZIRII GLOBALE


Tehnologia pompelor de căldură permite Mitsubishi Electric proiectarea aparatelor de aer condiționat combinând confortul cu respectul pentru mediul înconjurător.

Principiul de funcţionare al pompei de căldură (de exemplu, în caz de încălzire cu COP 5.0)

Fluxurile de lichid de răcire și căldură

Puterea termică furnizată în interiorul locuinţei este


“1kW” de patru ori puterea electrică absorbită de la reţeaua electrică
Alimentare cu
electrică electrică Împingere refrigerant
în compresor pentru a
ridica temperatura
“1kW”
Puterea electrică absorbită
10oC 80oC

o o
20 o
60 C Compresor 60 C
Exterior Interior
“4kW”
“5kW” Puretere termică absorbită
“4kW” din aerul exterior
Căldură absorbită Căldura degajată
Evaporator Condensator în interiorul
din aer Supapă
expansiune locuinţei
o
o
30 C 40 C

5C o o
50 C
Căldură aer
“5kW”
Refrigerant dilatat în Puterea termică furnizată
supapa de expansiune
pentru a scădea temperatura în interiorul locuinţei

PENTRU LOCUINŢE
®

Hydrobox Hydrotank

PENTRU BIROURI

Lossnay

Mr. SLIM

PENTRU CLĂDIRI PUBLICE

Jet Towel

7
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:27 PM Page 8

Mitsubishi Electric pentru Mediu


Urmați logo-ul de pe ghid pentru a şti ce modele sunt echipate cu Replace Technology

NORMATIV

Directiva 2037/2000/EC a consacrat interdicția utilizării refrigeranţilor • Noua generație de aparate de aer condiţionat cu R410A sunt mult
HCFC (R22) în formă directă de la data de 1/1/2010. mai eficiente energetic şi reduc consumul de energie;
Deci, în caz de defect sau de scurgeri de agent frigorific de la un aparat • Ele sunt mai silențioase și oferă o mai bună filtrare a aerului;
de aer condiționat cu R22, nu se mai poata face înlocuirea sa. • Profitând de deduceri fiscale pentru înlocuirea încălzirii iarna,
Cea mai simplă și cea mai avantajoasă soluţie, în special în cazul unui este posibil să reduceţi la minimum timpul de recuperare a investiţiei.
sistem mediu-mic, este înlocuirea completă a sistemelor de aer
condiționat din următoarele motive:

Factorul critic în înlocuirea aparatului de aer condiţionat

Rezidurile de clor și uleiuri minerale rămân în sistemul de țevi al aparatului de climatizare ce conţin R22: aceste reziduuri sunt extrem de dăunătoare
pentru noul aparat de aer condiționat care va fi instalat și, fără o procedură atentă de recuperare, ar provoca deteriorarea uleiului și / sau înfundarea
circuitului frigorific având ca rezultat deteriorarea sistemului.
În plus, diametrele și grosimile conductelor vechi nu pot coincide cu diametrele conductelor noilor unități.

Soluţia

Mitsubishi Electric este prima companie care are o tehnologie ce reducerea frecării compresorului, este posibil ca o parte din conductele
permite reutilizarea conductelor existente, fără efectuarea înlocuirii vechi ale sistemului de aer condiţionat ce se înlocuieşte, să fie păstrate,
complete, chiar și în cazul unor secțiuni cu diametre diferite. economisind astfel timpul și costurile de instalare, cu minim de
Datorită unui ulei special HAB și unei tehnologii speciale pentru materiale și cu respect maxim pentru mediu.

Folosirea refrigeranţilor Retrofit

Lipsa treptată a disponibilității agentului frigorific R22 duce la o creștere În cazul utilizării Retrofit, Mitsubishi Electric nu este în măsură să
a ofertei de agenţi frigorifici alternativi, unul dintre aceştia fiind Retrofit. asigure funcționarea și fiabilitatea corespunzătoare a aparatelor
Retrofit este un amestec de agenți frigorifici ce înlocuieşte agentul proprii de aer condiţionat şi, prin urmare, nu recomandă utilizarea
frigorific original şi ar trebui să asigure buna funcționare a aparatelor de acestuia.
aer condiționat.
De fapt, funcţionarea aparatelor de aer condiţionat cu Retrofit, după ce
inițial au fost concepute să funcționeze cu diferiţi agenţi frigorifici, ar
putea conduce la numeroase dezavantaje, cum ar fi:
• Declinul în performanța energetică;
• Creșterea consumului de energie electrică;
• Fiabilitate redusă;
• Nivel de zgomot crescut.

8
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:27 PM Page 9

"Mitsubishi Electric Replace Technology", o tehnologie care nu are nevoie de recuperare

DE CE NU SE POT FOLOSI O TEHNOLOGIE DE ÎNLOCUIRE EXCLUSIVĂ


CONDUCTELE EXISTENTE
Refrigerantul R22 lasă în conducte reziduuri de clor.
În prezența unor astfel de reziduuri, R410A deteriorează conductele.

SOLUŢIA PROBLEMEI 1
LA MOMENTUL SCHIMBĂRII

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 REZULTAT TEHNOLOGIA 1


Folosirea de ulei alchilbenzenic
UTILIZAREA TEMPERATURA
ANTERIOARĂ DE FUNCŢIONARE Folosirea R410A
DE R22 RIDICATĂ

+ = Resturile de clor
şi căldura care
SOLUŢIA PROBLEMEI 2

Creşterea temperaturii se degajă


Clor rezidual TEHNOLOGIA 2
părţilor mobile pe timpul
în conducte
ale compresorului funcţionării Reducerea frecării părţilor
deteriorează
uleiul mobile ale compresorului

CURĂȚAREA SAU ÎNLOCUIREA CONDUCTELOR ÎN CAZ DE UTILIZARE POSIBILITATEA UTILIZĂRII TUBULATURII EXISTENTE FĂRĂ A NECESITA
DE APARATE NONCOMPATIBILE CU TEHNOLOGIA CURĂŢAREA SAU ÎNLOCUIREA.
"REPLACE TECHNOLOGY".

TEHNOLOGIA 1 ULEI ALCHILBENZENIC TEHNOLOGIA 2


Folosirea uleiului potrivit CU DETERIORARE REDUSĂ Reducerea frecării
Pe baza stabilităţii sale ridicate (demonstrată ştiinţific) Compresorul rotativ dotat cu o metodă exclusivă de
Uleiul alchilbenzenic previne deterioararea cauzată păstrare a căldurii, rezistă la deformaţii.
de reziduurile de clor prezente în tubulatură. Compresorul cu şurub are spirele acoperite cu un strat
protector chiar mărind rezistenţa la frecare prin alunecare.
Suprimarea degajării de căldură cauzate de
frecare previne deteriorarea uleiului.

Înainte de utilizare După 10 ani de utilizare

"Mitsubishi Electric Replace Technology", o tehnologie care oferă mai multe avantaje.

ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE A ECHIPAMENTELOR SISTEMULUI DE AER CONDIȚIONAT SPLIT


POSIBILITATEA UTILIZĂRII SISTEMULUI DE CONDUCTE EXISTENTE OFERĂ MULTE AVANTAJE.

SCURTAREA
LIMITAREA COSTURILOR RESPECTUL PENTRU MEDIU
TIMPILOR DE EXCUŢIE

• Anularea lucrărilor de zidarie • Costul materialelor (nu este nevoie de • Reducerea cantităţii de material ce se
necesare pentru încastrarea de a cumpara ţevi noi). aruncă cum ar fi, de exemplu,
conducte noi în pereți sau în tavan. • Reducerea costurilor generate de conducte, moloz, etc.
• Anularea sudării eliminarea deşeurilor. • Respect pentru mediu, obținut prin
dificile în locuri • Scurtarea timpilor de reutilizarea
incomode instalare rezultând % 㲋 OFF ON
conductelor existente,
60
(ca de exemplu reducerea costurilor. de asemenea, pune
45 15
plafoane). instalatorii în pas cu
30
vremea.

9
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:27 PM Page 10

Confortul oferit de Mitsubishi Electric

Silenţiozitate

Mitsubishi Electric a adoptat pentru aparatele sale de aer condiționat toate caracteristicile tehnice pe care le oferă cele mai avansate cercetări în
domeniul nivelului de zgomotului. Nivelul de zgomot, de fapt, contribuie în mod semnificativ la realizarea a ceea ce este de obicei definit ca "confort", şi
pentru acest motiv, a fost întotdeauna una dintre prioritățile Mitsubishi Electric.

Modul silențios
O caracteristică care vă permite să reduceţi şi mai mult zgomotul
unităţii exterioare funcție de condițiile de încărcare termică.

10dB(A)
20dB(A)
60dB(A)
40dB(A) 50%
80dB(A) reducere
zgomot perceput

80dB(A) Nivelul de zgomot în interiorul unui tren Ziua reducere


Noaptea
47dB
60dB(A) În interiorul unui autoturism n zgomotos (40 km / h)
40dB(A) Interior de bibliotecă
20dB(A) Zgomotul de foşnet de copaci
50dB
Temperatura externă: 35°C Temperatura externă: 25°C
10dB(A) Limita auzului uman (extrem de linistită)

Ventilatoare cu turbulență redusă


Profil special al paletelor ventilatorului la unitățile exterioare suprimă
zgomotul și turbulențele în beneficiul eficienței de operare). marginea din spatele
paletei ventilatorului

Distribuţia suprafeţei

O corectă distribuție a aerului vă permite să împiedicați stratificarea, direcționând fluxul de aer spre zona cea mai defavorizată, creând un mediu
omogen. Capacitatea de a schimba orientarea pe direcţiile orizontale și verticale prin telecomandă împiedică fluxul de aer să ajungă direct la oameni.

Orizontal
ŢI E
EC
DET
UN G H I

Constant

În jos
Reglabil

Calitatea aerului

Izolarea bună a locuinţelor moderne are tendința de a păstra mirosuri și


alergeni precum polenul, mucegaiul "captiv" și bacteriile generate de
viața de zi cu zi în casa.
Sistemele de filtrare au puterea de a capta din aerul condiționat aceste
substanțe și redă un aer mai curat și sănătos în încăpere.

10
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:27 PM Page 11

Funcţii

Programator săptămânal Butoanele pentru utilizarea exclusivă a programatorului permite


programarea rapidă și ușoară.
Setare programator: temperatura dorită la ora dorită. Datorită noului
programator săptămânal, cu 4 programe diferite ale ciclului zilnic,
este posibil nu numai programul de comutare On/Off, dar, de
asemenea, setarea unei game de temperaturi în timpul zilei.

Aparatele din seria FH sunt echipate cu noul senzor 3D I-See Sensor


care, prin intermediul unor raze în infraroșu, detectează distribuția senzor cu
temperaturii în camera în care este instalat. Datorită mișcării opt elemente
oscilatorii a opt senzori diferiţi montaţi vertical se realizează
cartografierea 3-D a temperaturii în încăpere. Această măsurare
de precizie detectează prezența persoanelor din încăpere și
realizează de asemenea, funcții speciale, cum ar fi posibilitatea de a
direcționa în mod automat fluxul de aer direct sau indirect spre 752 zone
persoanele detectate în aria încăperii. Măsurarea se face
combinând o mișcare
oscilatorie continuă
Împărţire în 94 părţi

Flux de aer indirect


Funcția Flux de aer poate fi folosită pe poziţia indirectă atunci când
viteza ventilatorului este mare și, prin urmare, un flux direct ar putea fi
incomod sau ar provoca o scădere mare a temperaturii corpului în
timpul funcționării în regim de răcire.

Flux de aer direct


Când funcţia Flux de aer indirect Când funcţia Flux de aer direct
Această funcție poate fi utilizată atunci când aveți nevoie de confort este activată este activată
imediat după întoarcerea acasă în sezonul foarte cald (sau rece).

Modul de lucru "I save"


Setarea preferată poate fi făcută pur și simplu, prin apăsarea unui
buton de pe telecomandă.
Prin apăsarea aceluiaşi buton de două ori într-un rând este reactivată
imediat setarea anterioară.Utilizarea acestei funcții permite operarea
confortabilă, reduce consumul de energie electrică atunci când, de
22°C 18°C
exemplu, pleci din cameră sau te duci la culcare.
Temperatura poate fi presetată la diferenţe de max. 10°C, în funcție
de modul de încălzire "I save".

11
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:28 PM Page 12

Mitsubishi Electric pentru Design

12
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:28 PM Page 13

Design şi confort

Cu Mitshubishi Electric, confortul şi eficienţa energetică se întâlnesc cu designul, cu produsele şi soluţiile elegante uşor integrabile în orice tip de mediu
ambiental, studiate pentru a garanta cele mai bune rezultate cu respect maxim pentru mediu.

Cu KIRIGAMINE ZEN frumuseţea este o stare de bine.


Casa ta are un aer mult mai frumos. Mitsubishi Electric vă duce în lumea perfecțiunii, unde confortul, armonia și liniștea coexistă într-o singură
atmosferă: cea a Kirigamine Zen. Noul aparat de aer condiţionat are o eficiență energetică înaltă şi un nivel de zgomot redus combinate cu un
design de o eleganţă impecabila. Iată pentru ce forma și fondul fac parte din aceeași perfecțiune.

MSZ-SF

Alasplit® este un dispozitiv automat inovator care rezolvă cerințele Unitățile interioare ale liniei MSZ-SF combină performanța și
estetice legate de aparatul de aer condiționat, pentru case, birouri și proiectarea silenţioasă cu un design rafinat cu linii curate care se
clădiri comerciale. Cu noul dispozitiv renunţăm la grilele inestetice potrivesc perfect în "Family Design "ce caracterizează modelele
ce acoperă echipamentele de aer condiționat şi sunt mereu vizibile. Kirigamine şi Kirigamine Zen.

13
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:28 PM Page 14

Calitate şi Siguranţă oferite de


Mitsubishi Electric
Calitatea certificată

Mitsubishi Electric Quality, abreviat MEQ, Informarea consumatorilor privind


înseamnă multe lucruri. Ilustrează 90 de ani de tratamentul aplicat deșeurilor din
excelență în tehnologie, design și producție. echipamentele electrice și electronice
Aceasta reprezintă cel mai ridicat nivel de (DEEE)
confort, eficiență și durabilitate. Reprezintă cele mai bune aparate de Mitsubishi Electric a ales să se alăture
aer conditionat pe care le puteți cumpăra astăzi. Consorțiului a Re.Media, un sistem
Garanția celor mai avansate tehnologii și a celei mai bune colectiv primar care garantează consumatorilor corecta tratare și
calităţi, logo-ul Mitsubishi Electric MEQ este mândria și dorința valorificare DEEE ca și promovarea politicilor orientate spre protecția
companiei de a-şi menține poziția de lider în lumea aerului condiționat. mediului.
Produsele noastre sunt rezultatul unor cercetari meticuloase, atent Nr. Reg. A.E.E.: IT08020000000957
testate și avem o mare determinare pentru a continua îmbunătățirile.
Divizia aer condiţionat este lider de fiabilitate, funcționalitate, furnizând
o calitate optimă a aerului interior, asigurând un cadru confortabil în Aparatele de aer condiţionat sunt supuse unor reguli
care să se trăiască sau să se muncească. care se referă la condițiile de securitate prevăzute de
directive specifice în Europa.
Marcajul CE asigură o astfel de conformitate, și toate modelele care
alcătuiesc gama largă de aer condiţionat Mitsubishi Electric au
ISO 9001 este un sinonim al calității totale. Vorbim de cea competențele necesare pentru a putea să asigure această certificare
mai importantă recunoaştere la care poate aspira o importantă.
companie şi care este atribuită exclusiv producătorilor
industriali, care ca şi Mitsubishi Electric, sunt în măsură să asigure nivele
de excelență în fiecare fază a ciclului de producție, de la proiectare până
la serviciile postvânzare.

ISO 14001 certifică faptul că o societate își desfășoară


activitatea conform sistemelor de management, a
produselor și / sau serviciilor oferite şi este capabilă să
asigure respectarea deplină a mediului și sănătăţii publice.

Beneficii garantate

Programul de certificare Eurovent, la care Mitsubishi Recuperatoarele de căldură entalpice Lossnay au


Electric aderă, are drept scop să asigure autenticitatea obținut recent certificarea care garantează
datelor furnizate de companii. Acest lucru garantează că cerințele de performanță.
toate produsele au trecut prin controalele de laborator pentru a verifica
validitatea datelor tehnice publicate de companie.

14
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:28 PM Page 15

Mitsubishi Electric noutăţi 2013

Jet Towel Mini


Versiunea compactă a uscătorului de mâini electric, ecologic de mare viteză ce vă permite să vă bucuraţi
de toate beneficiile uscătoarelor cu jet de aer, chiar şi în camere de baie cu dimensiuni mici.
Confortabil: usucă mâinile în doar 13 secunde.
Economic: un ciclu de uscare costa de 15 ori mai puțin decât uscătoarele de mâini convenționale cu aer cald și
de 35 de ori mai puțin decât prin folosirea prosoapelor de hârtie.
Igienic: pornirea și oprirea sunt controlate de un senzor, fără a necesita nici un contact cu mâinile rezultând un
proces igienic corect cu o contaminare minimă.

Linia rezidențială A+++


A++
A+
A
B ErP
C

Anul 2013 a adus noutăţi în gama rezidențială a Mitsubishi Electric cu multe caracteristici noi, în D

întreaga gamă. Aici sunt cele mai importante:

Kirigamine MSZ-FH
Un concentrat de tehnologie pentru a rămâne în top prin performanţă, eficienţă energetică și distribuția aerului
condiţionat. În plus, multe caracteristici utile, cum ar fi senzorul de prezență, capacitatea de a alege fluxul de aer
direct și indirect și capacitatea de a personaliza distribuția de aer condiţionat.

MSZ-SF VE
Unitățile MSZ-SF sunt caracterizate de dimensiuni ultra-compacte, cu doar 2 nivele dimensionale pentru 6
puteri diferite și un rafinat "Family design" comune în toată gama.

MSZ-HJ VA
Linii curate și neutre, ușurința în utilizare combinată cu calitatea ridicată și fiabilitatea produselor Mitsubishi
Electric.

Linia comercială
A+++
A++
A+
A
B ErP
C
D

Noi unități exterioare pentru liniile Zubadan și Power Inverter.


De la 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 206/2012, care reprezintă transpunerea condițiile specificate în Directiva ErP 2009/125 CE
pentru unități de aer condiționat cu capacități de până la 12 kW.
Unitățile exterioare ale liniilor Zubadan și POWER INVERTER au fost revizuite și optimizate pentru a realiza clase de eficienţă energetică sezonieră
ridicate. Folosind tehnologia DC Inverter eficienţa energetică a seriei ajunge la clasa A + +.

PUHZ-SHW80/112/140 PUHZ-ZRP35/50 PUHZ-ZRP60/71 PUHZ-ZRP100/125/140

15
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 7:17 PM Page 16

Linia Ecodan

HYDROBOX HYDROTANK

Hydrobox reversibil
Gama de module hidraulice de 2013 este îmbunătățită cu Hydrobox reversibil. Acum
puteți realiza cu un singur sistem de încălzire, răcire și producere de apă caldă de
consum prin unitatea de tip split extern.
Modulul reversibil este cu numai 60 mm mai mare decât modelul tradițional și este
echipat cu o tava de colectare a condensului şi tubulatură hidraulică filetată.

Hydrotank solar
Hydrotank este soluția pentru încălzire și producerea de apă caldă de consum, ușor
de instalat și ideal pentru casele mici și mijlocii. În 2013, s-a introdus modelul solar
care permite conectarea panourilor solare termice, ca un ajutor pentru producerea
ERSC-VM2B EHST20C-VM6B
EHSC-VM6B EHST20C-VM6SB de apă caldă menajeră.

Sistem în cascadă
Logica FTC4 Eficiență constant
ridicată Sistem monogenerator
Centrala de control și de gestionare a mai fost
îmbunătățită cu adăugarea de caracteristici utile, cum ar fi:
• blocare inteligentă a cazanului;
Eficiență
scăzută
• managementul a două zone de încălzire ce permite la sarcini
mici
CAPACIT
optimizarea funcționării și creșterea eficienței ATE

energetice;
• controlul și gestionarea sistemului în cascadă oferă
posibilitatea construirii de sisteme de energie termică și
răcire de putere mare.

Pân
ă la
96 k
W!!!

Noi unități exterioare


Unităţile exterioare de tip Split din gama 2013 au fost complet renovate și cu aplicațiile optimizate pentru încălzire hidraulică.
Există două linii disponibile caracterizate de un consumul redus de energie electrică și capacitatea de a furniza o temperatură a apei în
așteptare de 60°C!

• Linia Zubadan Noua generație (PUHZ-SSM): capacitatea furnizată rămâne constant până la -15°C temperatura exterioară, îmbunătăţind
performanța cu mai mult de 20% în comparație cu modelul precedent.

• Linia Ecodan® (PUHZ-SW): linie dezvoltată exclusiv pentru aplicații hidraulice a dus la îmbunătățirea performanţei şi eficienţei energetice
sezoniere.

16
1-PAGINE INIZIALI 1-17 ro 6/6/2013 2:28 PM Page 17

17
2-LINEA DEU-JET 18-25 ro 6/1/2013 5:50 PM Page 18
2-LINEA DEU-JET 18-25 ro 6/1/2013 5:50 PM Page 19

Produse
2-LINEA DEU-JET 18-25 ro 6/1/2013 5:51 PM Page 20

Tehnologia
Grooved Piping

CONDUCTE CANELATE CLAPETA AUTO


Conducte canelate sunt folosite în schimbătoarele de Deflectorul orizontal este dispus în mod automat sub
căldură pentru a creşte suprafaţa de schimb de căldură. un unghi de deschidere optim, în funcţie de modul de
DC INVERTER funcționare și de temperatura de ieșire a aerului.
Sistem de reglare a puterii electrice, care este capabil să
combine reducerea consumului de energie de peste
30% cu o creștere a nivelului de confort

RECEPTOR PUTERE ŞI CONTROL TWIN LEV ALASPLIT COMPATIBIL®


Acumulator de agent frigorific cu funcţie duală Unitatea interioară poate fi mascată în perete prin
Joint Lap subrăcire/supraîncălzire a agentului frigorific. Schimbă- sistemul Alasplit®.
MOTOR POKI-POKI toarele de căldură sunt astfel exploatate în întregime.
Tehnologia inovatoare, unică la Mitsubishi Electric,
permite realizarea de motoare de mare viteză,
densitate şi forță magnetică mare și care să exceleze în
eficiență și fiabilitate.

Economisim Energia Calitate aer

Rare Earth Magnet

MAGNEŢI PERMANENŢI DIN "PĂMÂNTURI RARE" FILTRU PLASMA-QUAD


Magneți permanenți, din "pământuri rare", care 3D I-SEE SENSOR Sistemul de filtrare activ cu plasmă poate elimina
echipează compresoarele cu DC Inverter au o Senzor motorizat cu 8 elemente pentru cartografierea mirosurile, bacteriile, virușii, alergeni și praful, care nu
densitate magnetică net superioară celor cu ferită. temperaturii mediului din încăpere. sunt în mod normal reținute de filtrele tradiționale.

HUMAN

UMAN
DC Fan Motor
Cameră cu senzor de detectare prezenţă umană în
MOTOR VENTILATOR încăpere. FILTRU ENZIMATIC ANTI-ALERGIC
CURENT CONTINUU Filtrul enzimatic anti-alergic captează alergenii precum
Motorul ventilatorului de curent continuu permite un mucegaiurile și bacteriile și le descompune utilizând
nivel de eficiență energetică net superioară motoarelor ABSENCE enzimele din filtru.
de curent alternativ convenționale. DETECTION

DETECTARE ABSENȚA
Când camera nu este ocupată de nici o persoană
temperatura este variată automat cu câteva grade FILTRU CATECHIN
pentru a spori economia de energie electrică. Filtrul catechin se bazează pe un produs numit
PULSE AMPLITUDE MODULATION (PAM) bioflavonoid ce este un derivat al ceaiului verde cu
PAM este o metodă de control al formei undei de curent calităţi antivirale şi antioxidante. De asemenea, are un
astfel încât să respecte unda de tensiune de alimentare. efect excelent de dezodorizare.
Cu control PAM creşte eficienţa energetică.

FUNCŢIA “ZONA”
O funcţie care permite, împreună cu "I- see Sensor"
monitorizarea întregii încăperi pe secțiuni și APORT AER PROASPĂT
direcționarea fluxului de aer către zonele din cameră Calitatea aerului din interior este mărită prin captarea
VECTOR DE FLUX MAGNETIC SINUSOIDAL unde temperatura nu se potrivește cu cea setată. Se directă a aerului proaspăt din exterior.
Transformând curba de curent electric a motorului obţine astfel un mediu ambiant omogen şi se evită
dintr-o curbă convenţională într-una sinusoidală, acest astfel stratificarea aerului.
microprocesor creşte rata de utilizare a bobinajului
motorului şi reduce pierderea de energie pentru o mai
bună eficienţă energetică.
LONG LIFE FILTER
FUNCȚIA "ECONO COOL" Fantele speciale ale suprafeţei de captare îmbunătăţesc
Când selectaţi "Econo Cool" puteți să obţineţi același efectul de filtrare, ceea ce face ciclul de întreţinere mai
sentiment de confort, odată cu scăderea consumului de mare decât acela al dispozitivelor echipate cu filtre
ECO INVERTER CU UNDĂ VECTOR energie prin reglarea automată a fluxului de aer. convenționale.
Acesta produce cea mai eficientă formă de undă ca
răspuns la frecvenţa variabilă a motorului
compresorului. Îmbunătăţind eficienţa energetică de la
viteze mici la viteze mari, scad costurile anuale cu
energia electrică.
FILTRU ANTI-GRĂSIME
CONTROLUL CERERII Filtru special de carbon activ previne pătrunderea
De la un dispozitiv extern (programator) se poate limita vaporilor de grăsime în interiorul instalației de aer
DC Rotary
absorbția de aer condiționat la un nivel stabilit condiționat.
COMPRESOR ROTATIV DC MAGNETO-REZISTIV (75% - 50% - 0%).
Magneţii permanenţi din neodymium permit o creştere
a eficienţei energetice datorită reluctanţei câmpului
magnetic general.
SEMNAL "FILTRE MURDARE"
Timpul de funcționare al aerului condiționat este
Estetică monitorizat, iar utilizatorul este anunțat când este
necesară curățarea filtrului.

DC Scroll

COMPRESOR SPIRALĂ DC INVERTER


Cea mai mare eficienţă este atinsă datorită
compresorului "Scroll DC Inverter", echipat cu CULOAREA "PURE WHITE" (ALB PUR) FILTRU "NANO PLATINUM"
mecanismul "frame compliance" care permite Este culoarea adoptată de către Mitsubishi Electric Filtrul are o suprafaţă de captare mare şi încorporează
reducerea la minim a frecărilor şi bypass-ul agentului pentru unitățile sale. Se potriveşte aproape în toate particule nanometrice de platină-ceramică care
frigorific în faza compresiei. mediile de interior. lucrează pentru a distruge bacteriile şi a dezodoriza
aerul circulat.
2-LINEA DEU-JET 18-25 ro 6/1/2013 5:51 PM Page 21

Distribuţia suprafeţelor
REPORNIRE AUTOMATĂ MOD SILENŢIOS
În cazul întreruperii temporare a alimentării cu energie O caracteristică care vă permite să reduceţi în
electrică, aparatul de aer condiţionat va reporni în mod continuare nivelul de zgomot al unității exterioare în
automat atunci când alimentarea cu energie electrică funcție de condițiile de sarcină termică.
este restabilită.
DEFLECTOR ORIZONTAL OSCILANT -
PALĂ ORIZONTALĂ
Deflectorul orizontal se mișcă în sus și în jos, astfel încât
aerul este răspândit uniform în toată încăperea.
FREE-COMPO SIMULTAN
RĂCIRE LA TEMPERATURI SCĂZUTE 2 sau mai multe unități de interior pot fi conectate
Răcirea este asigurată chiar și la temperaturi exterioare simultan la o unitate exterioară în funcțiune. Aplicaţie
scăzute, datorită controlului inteligent al ventilatorului ideală pentru optimizarea distribuției aerului în zone
DEFLECTOR VERTICAL OSCILANT - extern. mari.
PALĂ VERTICALĂ
Deflectorul vertical se mișcă dintr-o parte în alta, astfel
încât fluxul de aer să ajungă în fiecare parte a camerei.

ROTIRE & BACK-UP


CONTROLER CU FIR Funcție care permite operarea alternativă a 2 aparate de
VENTILATOR AUTOMAT Controlerul cu fir are un programator săptămânal cu 8 aer condiţionat. Mai mult decât atât, în caz de defect, al
Modul de viteză al fluxului de aer este reglat automat din programe și oferă acces la numeroase funcții. doilea aparat de aer condiționat se va activa automat.
interior, în funcție de condițiile actuale din cameră.

Natural Flow

Instalare
FLUXUL NATURAL
Asugurarea unui flux de aer condiţionat care reproduce
fluctuațiile naturale tipice ale unei brize plăcute.
CENTRALIZATOR ON / OFF
Aparatul de comandă centralizat opțional MAC-821
și întreținere
permite controlul funcției pornire/oprire pentru un
număr maxim de opt unităţi interioare.

LARG ŞI LUNG
Funcția fluxului de aer larg și lung este benefică în REUTILIZAREA SISTEMULUI DE CONDUCTE EXISTENTE
special spațiilor mari, asigurând o circulație bună a Datorită unui ulei refrigerant foarte stabil și
aerului și faptul că acesta ajunge în toate colțurile componentelor de mare robusteţe, conductele
sistemului existent pot fi refolosite fără nici o remediere.
camerei. GRUPUL DE CONTROL
O singură unitate de control de la distanță poate
conduce simultan până la 16 grupuri de unităţi de aer
condiționat.
TAVANE ÎNALTE
În cazul încăperilor cu tavan înalt, fluxul de aer poate fi POMPA DE EVACUARE CONDENS
mărit pentru ca aerul condiţionat să fie circulat până la O pompă de evacuare condens încorporată permite ca
podea. tubulatura de scurgere să poată fi ridicată.

CONEXIUNEA M /NET
Aparatul poate fi integrat într-un sistem de control
MELANS și condus prin web server central.
TAVANE JOASE USOR DE CURĂŢAT
Dacă încăperea are un tavan jos, volumul fluxului de aer Pentru a menține ridicată eficiența energetică a
poate fi redus. aparatului de aer condiţionat, unitatea interioară este
prevăzută cu un sistem de deschideri pentru a accesa
uşor piesele în cazul operaţiilor de întreţinere.

Funcţii SPLIT-CONNECTION
Unitatea interioară poate fi conectată la sistemele DC
Inverter Multisplit AUTO DIAGNOSTIC
Un sistem de autodiagnosticare permite informarea
Timer Giornaliero utilizatorul cu privire la defecțiunile detectate.
PROGRAMATOR ZILNIC
Un programator zilnic permite pornirea și oprirea
aerului condiționat conform setărilor dorite pe
parcursul unei zile (24 h). FUNCȚIA " I SAVE"
"I Save" este o funcție simplificată care vă permite să FUNCȚIE DE MEMORIE DE DEFECȚIUNI
selectați cu o singură tastă, o setare preferată cum ar fi Defecțiunile de funcționare sunt înregistrate în
modul de noapte. memorie și pot fi accesate cu ușurință.
Timer Settimanale

PROGRAMATOR SĂPTĂMÂNAL
Un programator săptămânal permite 4 setări diferite (On
- Off - Temp) pentru fiecare zi a săptămânii.
CORECTAREA AUTOMATĂ A CONEXIUNILOR
ELECTRICE
LIMITAREA CURENTULUI Această funcție confirmă faptul că tuburile și cablajele
Prin setarea acestei funcții, curentul maxim absorbit sunt corect conectate. Corecțiile se efectuează automat
Timer Semplificato poate fi limitat la o valoare fixată. Acest lucru poate fi dacă se detectează o eroare de cablare, eliminând
PROGRAMATOR SIMPLU avantajos în cazul furnizării unei cantităţi limitate de necesitatea unei lucrări complicate.
Este posibil să se comute timpul de pornire sau oprire a energie electrică.
aerului condiționat, la interval de 1 oră.

RECUPERARE AGENT FRIGORIFIC


COMUTAREA AUTOMATĂ BLOCAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE Permite recuperarea ușoară și fără probleme a
Instalația de aer condiționat schimbă automat modul În cazul aplicațiilor speciale (de exemplu, hoteluri, refrigerantului. Apăsați butonul „Pompare” înainte de
de funcţionare (rece/cald) în funcție de temperatura birouri etc.) este posibil să se blocheze modul de deplasarea sau înlocuirea aparatului.
selectată. funcționare (rece/căldură).
2-LINEA DEU-JET 18-25 ro 6/1/2013 5:51 PM Page 22

DEZUMIDIFICATOARE
Seria

MJ

Modelul cu tehnologie zeolit

Zeolitul este un mineral care are particularitatea de a absorbi umiditatea MJ-EZ6CX-S1


din mediul înconjurător și de a o elimina dacă este încălzit. • Ecologic, nu conține gaz cu agent frigorific
Principiul este exploatat de acest model de dezumidificator. • Capacitate mare la temperaturi joase, ideale pentru pivniţe
Prin urmare, este lipsit de compresorul tradițional și de gaz frigorific și este și taverne
compact, ușor, silenţios și ecologic. • Greutate redusă, doar 7 kg
În comparație cu sistemele tradiționale, performanța nu este afectată de • Extrem de compact
temperaturi de lucru joase si este ideal pentru utilizarea în locuri reci, • Silențios, doar 37 dBA
cum ar fi pivniţe şi taverne. • Evacuare continuă a condensului
• Filtru de aer cu ioni de argint

Modelele tradiționale cu control electronic

MJ-E16V-S1 MJ-E21CX-S1
• Ușor și compact • Puternic și compact
• Silențios, doar 37 dBA • Capacitate mare de dezumidificare
• Evacuare continuă a condensului • Silențios, doar 38 dBA
• Filtru de aer cu randament ridicat • Ecran LCD cu indicarea
și stabilirea nivelului de umiditate
MJ-E16VX-S1 • Evacuare continuă a condensului
• Ușor și compact • Filtru de aer fotocatalitic
• Silențios, doar 37 dBA • Deflector pentru aerul din zona motorului
• Ecran LCD cu indicarea • Roți și mâner de transport
și stabilirea nivelului de umiditate
• Evacuare continuă a condensului
• Filtru de aer fotocatalitic
• Deflector pt. aerul din zona motorului

Model multifuncțional cu Spot Rece & Spot Cald

Funcţia unică "Spot Rece&Cald" este utilizată pentru a direcționa fluxul MJ-E15BX-S1
de aer rece sau cald în direcții diferite. • Afișaj indicând nivelul de umiditate
• Spot Rece spotul rece asigură în timpul verii un aer plăcut • Eliminare continuă a condensului
şi proaspăt, şi va fi distribuit de către deflectoarele faţă, oferind • Spot Cald & Spot Rece pot transmite separat fluxuri de aer cald
răcoare unor zone care nu sunt deservite de aer condiționat, și rece pentru a oferi zone răcoroase localizate sau, în spălătorie,
cum ar fi un spaţiu de gătit, o baie, o mansardă, etc. o uscare mai rapidă
• Spot Cald este distribuit la fața locului în timpul perioadei de frig, • Deflector pentru aerul motorului
ca un jet puternic de aer cald ce accelereaza uscarea rufelor, • Filtru de aer cu ioni de argint
sau elimină aburirea ferestrelor, fără ajutorul unor rezistențe
electrice auxiliare integrate.

22
2-LINEA DEU-JET 18-25 ro 6/1/2013 5:51 PM Page 23

DEZUMIDIFICATORI
Dezumidificatorul

MJ-EZ6CX-S1 MJ-E16V-S1 MJ-E16VX-S1 MJ-E21CX-S1 MJ-E15BX-S1

CARACTERISTICI TEHNICE

MODEL MJ-EZ6CX-S1 MJ-E16V-S1 MJ-E16VX-S1 MJ-E21CX-S1 MJ-E15BX-S1

Alimentare V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1


Capacitate de dezumidificare1 l/zi 62 16 16 21,5 16
Capacitate rezervor l 2,4 3,8 3,8 4,5 2,5
Nivel zgomot dB(A) 46/37 41/37 41/37 47/38 49/39
Putere absorbită kW 0,595 0,275 0,275 0,365 0,290
Temperatura de operare °C 1°/35° 1°/35° 1°/35° 1°/35° 1°/35°
Programator h Off Off 2/4/8 On-Off de la 1 la 9 On-Off Off
Agent frigorific - R134A R134A R134A R134A
Dimensiuni ÎxLxA mm 485 x 324 x 190 570 x 384 x 183 570 x 384 x 183 589 x 384 x 217 568 x 390 x 205
Masă Kg 7.0 11.7 11.7 13.7 14.0
Suprafaţă mediu recomandată3 m2 26 38 38 58 38
1
Condițiile de măsurare 32°C / U.R.80%.
2
În condiţiile de 20°C / RH80% cu aceeași capacitate de dezumidificare ca la modelele MJ-E16V(X)-S1.
3
Conform JEM1411. Cifra poate varia în funcție de condițiile de temperatură, umiditate și forma mediului.

MSZ-FH35VE

FUNCȚII DE DEZUMIDIFICARE

MODEL MJ-EZ6CX-S1 MJ-E16V-S1 MJ-E16VX-S1 MJ-E21CX-S1 MJ-E15BX-S1

Ușor / Auto Aduce mediul la un nivel de umiditate confortabilă a a a a a


ca o funcție de temperatură detectată
Auto umiditate Nivelul de umiditate este menținut la o valoare selectabilă de utilizator + a a
Dezumidificare înaltă Permite dezumidificare rapidă, în cazul de umiditate ridicată în mediul a a a
Dezumidificare scăzută Dezumidificare lentă și economică + a a a a a
Gardă de mucegai Menține umiditatea în cameră la o valoare sub nivelul de mucegai, alternând cicluri de zi ,
a4 a a
cu porniri-opriri automate și permite astfel economii reale de energie

Spălătorie uscare
Inteligent Asigură automat gradul de uscare al rufelor, monitorizează temperatura şi umiditatea a a
aigură oprirea automată
Uşor Se oprește după 12 ore de funcționare continuă, indiferent de a a
nivelul de umiditate în mediu
Continuă funcționare continuă, indiferent de nivelul de umiditate în cameră a a

Uscare în interiorul Funcția de auto-uscare fără aport de aer din exterior pentru a preveni impregnarea cu a a a a
de mirosuri din exterior
Dezodorizare haine Suflare aer uscat timp de 1 oră pentru îndepărtarea mirosului din haine a a
Siguranţă pt. copii Funcţie de blocare tastatura telecomandă pentru a preveni utilizarea accidentală a unităţii a a a
Spot Rece Puteți direcționa aerul curat numai faţă sau spate,
4 a
pentru o răcire rapidă
Spot Cald Dinpotrivă este posibilă inversarea fluxului de aer direcţionat în faţă a
pentru o accelerare a uscării rufelor sau a încălzirii unei suprafeţe
4
Specifice pentru băi și toalete.

23
2-LINEA DEU-JET 18-25 ro 6/1/2013 5:51 PM Page 24

USCĂTOARE DE MÂINI ECOLOGICE


Seria

Jet Towel

Design atractiv

Jet Towel este uscătorul de mâini electric şi ecologic de mare viteză.


Design atractiv, linistit, ecologic și economic, în câteva secunde asigură
uscarea perfectă a mâinilor, respectarea mediului și asigură o igienă
maximă. Este disponibil în variante SLIM și Mini, cu posibilitatea de a
activa sau de a opri sistemul de încălzire. Apa este colectată în vasul
situat în partea de jos, care poate fi golit la fiecare aproximativ 800 de
cicluri de uscare.

Confortul Funcţionare economică

Jet Towel, datorită vitezei mari a În ciclu de uscare cu Jet Towel se


jetului de aer, oferă o uscare consumă aproximativ 15 ori mai
perfectă în doar 9-13 secunde. puțină energie electrică decât la
Sistemul de încălzire permite un uscător tradițional cu aer cald.
îmbunătățirea confortului în timpul Costul unui prosop de hârtie este
sezonului de iarna, prin livrarea echivalent cu peste 35 de cicluri de
instantanee de aer cald la 35°C. În uscare cu Jet Towel. Pornirea și
timpul sezonului de vară, opţiunea oprirea Jet Towel sunt asigurate de
de încălzire aer poate fi dezactivată, senzori ce detectează cu precizie
reducând consumul electric. Nivelul introducerea și extragerea mâinilor,
scăzut de zgomot mai poate fi redus, prin ajustarea vitezei de curgere a evitând operarea prelungită inutil. Întreţinerea simplă şi cu manoperă
aerului. Designul ergonomic îl face uşor de utilizat. redusă ajută la menținerea eficienţei Jet Towel pentru peste 3600 de
ore de funcționare (mai mult de un milion de cicluri de uscare!).

Ecologic Igienic

Uscarea mâinilor cu Jet Towel nu Deschiderea pe ambele fețe vă


produce nici un deșeu. Având în permite să puneţi mâna fără nici un
vedere o utilizare de 200 cicluri contact cu unitatea, asigurând o
zilnice, utilizarea unui singur Jet igienă totală. Toate păr țile în
Towel evită tăierea a aproximativ 7 contact cu apa sunt construite cu
copaci pe an, echivalentul a materiale antimicrobiene.
144.000 de prosoape de hârtie. Sistemul de colectare păstrează apa
Mulțumită reducerii timpului de în vas, şi podeaua băii rămâne
uscare și al consumului redus de uscată.
energie a Jet Towel, comparativ cu
un prosop clasic cu aer, se evită emisia a peste 750 kg de CO2 pe an.

24
2-LINEA DEU-JET 18-25 ro 6/1/2013 5:51 PM Page 25

Jet Towel Slim

Rapid și ușor Mâinile pot


Jet Towel are două deschideri laterale de mari dimensiuni, care simplifică accesul din ambele părți, fără riscul de de asemenea, să fie
a atinge structura. Pentru a realiza uscarea eficientă trebuie doar introduse mâinile dinspre părţile laterale, aşa introduse din lateral
cum se arată în figură, şi retrase uşor, și, uneori, se poate repeta mişcarea. Design cu deschidere
pe părțile laterale

JET TOWEL
Puneti-va mainile în faţa Mişcaţi încet
1 deschiderilor laterale 2 Introduceţi mâinile 3 mâinile 4 Scoateţi mâinile

DATE TEHNICE

MODEL JT-SB216JSH-W JT-SB216JSH-H


Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Fază V/Hz/n° 230/50/1
Timp de uscare* sec. 9~11
Viteză flux de aer Max. m/s - Km/h 106 m/s - 382 Km/h
Putere absorbită Risc. ON Max. - Min. W 1240-1070
Risc. OFF Max. - Min. W 720-550
Presiune sonoră măsurat la 2m dB(A) 61-58
Tip motor motor CC fără perii
Capacitate vas l 0.8
Dimensiuni LxÎxA mm 300 x 670 x 219
Masă Kg 11
*Timpul măsurat cu metoda Mitsubishi Electric.

Jet Towel Mini

Compact şi Practic
Dimensiunile Jet Towel Mini sunt extrem de mici, doar 480 x 250 X170 mm (Î x L x P - Înălţime,
Lăţime, Profunzime), comparabile cu cele ale unui distribuitor comun pentru prosoape de hârtie,
și este atât de ușor de instalat chiar și în băi mici.
Uscarea mâinilor este rapidă și confortabilă mulţumită sistemului de deschidere și închidere
automată, care permite utilizarea acestuia, fără a fi nevoie să apăsați pe niciun buton. În acest fel,
în plus față de creșterea confortului și igienei, se reduce timpul de funcționare, ceea ce este strict
necesar pentru uscarea mâinilor, astfel încât consumul de energie deja foarte scăzut Jet Tower
Mini este în continuare limitat pentru a preveni risipa.

DATE TEHNICE

MODEL JT-MC206GS
Alimentare Tensiune/Frec./Fază V/Hz/n° 230/50/1
Timp de uscare* sec. 13-15
Viteză flux de aer Max m/s - Km/h 145 m/s - 522 Km/h
Putere absorbită Risc. ON Max. - Min. W 780-518
Risc. OFF Max. - Min. W 423-198
Presiune sonoră măsurat la 2m dB(A) 63-53
Tip motor motor curent continuu fără perii
Capacitate vas l 0.6
Dimensiuni LxÎxA mm 250 x 480 x 170
Masă Kg 5
*Timpul măsurat cu metoda Mitsubishi Electric.

25
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 5:56 PM Page 26

Linia Family
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 5:56 PM Page 27

LINIA FAMILY
SERIA M
UNITATE DE PERETE
NOU MSZ-FH Mono/Multisplit cu DC Inverter ................................................................................................... 28
MSZ-EF Mono/Multisplit cu DC Inverter ................................................................................................... 32
MSZ-SF Mono/Multisplit cu DC Invertert ................................................................................................................... 34
NOU MSZ-GF Mono/Multisplit cu DC Inverter .................................................................................................................... 36
NOU MSZ-HJ Monosplit cu DC Inverter ................................................................................................................................... 38
SISTEMUL ÎNCASTRAT
ALASPLIT® ........................................................................................................................................................................................... 40

UNITATE DE PARDOSEALĂ
MFZ-KA Mono/Multisplit cu DC Inverter .................................................................................................................... 42

UNITATE TIP CASETĂ CU O CALE


MLZ-KA Multisplit cu DC Inverter .................................................................................................................................... 44

SERIA S
UNITATE TIP CASETĂ CU 4 CĂI 60X60
SLZ-KA Mono/Multisplit cu DC Inverter ...................................................................................................................... 46

UNITATE ÎNCASTRABIL ÎN PLAFON


SEZ-KD Mono/Multisplit cu DC Inverter ..................................................................................................................... 48

SERIA MXZ
MULTISPLIT DC INVERTER
MXZ cu 2 până la 6 căi ............................................................................................................................................................. 50

POWER MULTI CU CUTIE DE DISTRIBUŢIE


NOU POWER MULTI MXZ până la 8 unităţi conectabile ............................................................................................... 54
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 5:57 PM Page 28

Seria
20
A+++
A++

MSZ-FH NOU A+
A
ErP
B
C
D
dB(A)

DC INVERTER - PERETE

RECE CALD CAPACITATE NOMINALĂ kW


1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1

+++
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A +++
A A +++
A +++

Unitate externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
A ++ A ++
Multisplit ✓
A+ A+

Eficiența energetică

SEER și SCOP sunt noii parametri care indică eficiența energetică sezonieră a echipamentelor de climatizare, respectiv pentru funcționarea în modurile
răcire și încălzire. Cu cât aceste valori sunt mai mari, cu atât este mai mare eficiența energetică și consumul de energie mai redus, SEER și SCOP sunt, de
asemenea, referinţe pentru atribuirea clasei de eficienţă energetică, în care eficienţa energetică maximă este reprezentată de A + + + , caz în care se
ating valorile maxime de 8.5 respectiv 5.1.
Kirigamine reprezintă performanţa desăvârșită şi se poate mândri cu o înaltă clasă de eficiență energetică (A + + +), pentru încălzire și răcire, ultimul
model depășind cu 7% valoarea de referință a clasei.

COMPARAŢIE SEER COMPARAŢIE SCOP


Răcire Încălzire (zona intermediară)

MSZ-FH
MSZ-FH A+++
A+++ A++
A++ A+
A+
A A

Maxim de silenţiozitate pentru maxim de confort Costuri reduse de funcţionare

Confortul ambiental este legat chiar şi de nivelul de zgomot și este Eficiența extraordinară a Kirigamine se traduce într-o funcţionare
deosebit de important în dormitoare sau birouri. Seria Kirigamine economică, care ajunge până la 35% reducere, comparativ cu un
asigură un climat perfect tot timpul anului, cu un nivel sonor aproape aparat de aer condiţionat în clasa A + +!
imperceptibil pentru urechea umană.

Interiorul Interiorul unei Zgomotul Limita EXEMPLU DE ECONOMIE OBŢINUTĂ PRIN UTILIZĂREA
Interiorul unei
unui vagon limuzine frunzelor auditivă UNEI UNITĂŢI KIRIGAMINE (MODEL 35)
biblioteci
de tren (40 km/h) din pădure umană

-5%

-35%
80dB(A) 60dB(A) 40dB(A) 20dB(A) 10dB(A)
MSZ-FH

Clasa D răcire
Clasa A încălzire
Clase A răcire
Clasa A încălzire MSZ-FH

28
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 5:57 PM Page 29

Plasma Quad
Aerul, ca şi apa, este un bun primar pe care îl utilizăm tot timpul. Iată de ce, curăţenia şi prospeţimea sa sunt fundamentale pentru crearea unui mediu
sănătos. Plasma Quad este sistemul care permite atingerea acestui obiectiv graţie tehnologiei Plasma care înlătură eficace 4 tipuri de particule din aer:
bacterii, viruşi, factori alergeni şi praf.

BACTERII
Testul demonstrează că Plasma Quad neutralizează 99% din bacteriile prezente
într-o cameră de 25 m3 în 115 minute.

Fără Plasma Quad Cu Plasma Quad

s
(Test No.)

LINIA FAMILY
KRCES-Bio.Test
Report No. 23_0311

VIRUŞI
Testul demonstrează că Plasma Quad neutralizează 99% din viruşii
prezenţi într-o cameră de 25 m3 în 65 minute.

Fără Plasma Quad Cu Plasma Quad

(Test No.)
vrc.center,
SMC No. 23-002 FILTRUL PURIFICATOR
* Celulele hepatice devenite transparente s-au contaminat cu virus. ARE UN PUTERNIC
EFECT ODORIZANT
FACTORI ALERGENI
Testul s-a efectuat trecând aer conţinând polen şi fire de păr de pisică prin sistemul
filtrant. S-a confirmat că sistemul Plasma Quad înlătură 94% din părul de pisică şi 98%
din polen.

PRAF
Rezultatul testului indică faptul că sistemul Plama Quad a înlăturat până la 88,6% din
praf.

Principiul de funcţionare al Plasma Quad

Plasma Quad combate bacteriile şi viruşii prin intermediul unui câmp


electric şi al unei serii de descărcări electrice care trec prin tot aerul
Câmp electric circular:
tratat de unitate. Suprafaţa
Praf
Pentru a realiza descărcările electrice, sunt utilizaţi electrozi din Viruşi Bacterii
Tungsten, material care permite garantarea atât a unei puteri adecvate
a descărcării electrice cât şi o mare robusteţe a electrodului în sine. Spaţiu cu
Plasmă
Câmp electric aplatizat, mai eficient.
În plus, câmpul electric, care are de obicei o formă circulară, a fost
aplatizat, în scopul de a-l face mult mai eficient.
Neutralizare

Suprafaţa

Efect odorizant eficace

Mirosurile neplăcute din mediu sunt captate de filtrul purificator pentru


Macro Dimensiuni particule Nano
a fi apoi eliminate prin tehnologia cu plasmă.
Praf Alergeni Viruşi Mirosuri Durata extrem de scurtă a dezodorizării face posibilă funcţionarea mai
eficace, chiar şi împotriva mirosurilor provenite de la animale sau de la
Polen Virus Mirosuri de animal bucătărie.
Bacterii Mirosuri de bucătărie

Spori de mucegai Mirosuri menajere

Plasma Quad Filtru purificator

29
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 5:59 PM Page 30

Ventilaţie naturală
Pentru a se asigura că distribuția aerului este "sănătoasă și
confortabilă" este fundamental ca ea să aibă caracteristicile tipice
ale unei ușoare brize naturale. Seria FH de la Mitsubishi Electric
este capabilă să reproducă acest tip de ventilație datorită
tehnologiei sale care controlează liber şi flexibil ieșirea fluxului de
aer, ceea ce îl face foarte asemănător cu cel natural şi elimină VENTILAŢIE NATURALĂ VENTILAŢIE DIRECTĂ
ÎN RĂCIRE ÎN RĂCIRE
sentimentul neplăcut de a fi lovit de un flux de aer direct și
40.0 40.0

constant.
SERIA MSZ-FH

23.0 23.0
Ventilaţie plăcută care Gamba piciorului
evită răcirea excesivă. este răcită prea mult.

Aripioarele duble

Aripioarele duble de la Mitsubishi Electric sunt capabile să dirijeze în


mod diferit fluxul de aer care iese pe partea dreaptă și pe partea stângă
a aparatului, făcând astfel posibilă acoperirea unei suprafeţe ample a
camerei, fiind posibilă chiar şi dirijarea fluxului de aer către două
persoane care stau în locuri diferite în cameră.

3D I-see Senzor

Senzor cu
8 elemenţi
Aparatele din seria de aer condiționat FH sunt echipate cu noul senzor
tridimensional l –See, care, prin raze infraroșii și datorită mișcării
oscilatorii a opt senzori diferiţi montaţi vertical, creează o cartografiere
3-D a temperaturii din cameră.
Această precizie de măsurare permite detectarea prezenței oamenilor în 752 zone
Măsurarea se face
cameră și realizarea unor funcții speciale cum ar fi direcţionarea fluxului printr-o mişcare
continuă stânga-dreapta
de aer direct către oameni sau evitarea acestui lucru în mod automat. Subdiviziuni în 94 părţi

FLUX DE AER INDIRECT


Funcția flux de aer indirect poate fi utilizată atunci când viteza de ventilare este mare
și, prin urmare, un flux direct ar putea fi neplăcut sau poate provoca o scădere
excesivă a temperaturii corpului în timpul activării funcției de răcire.

FLUX DE AER DIRECT


Această funcție poate fi utilizată atunci când aveți nevoie de confort imediat, de ex.
după întoarcerea acasă într-o zi foarte fierbinte.

DETECTARE CAMERĂ GOALĂ


Senzorul reușește să detecteze prezența persoanelor din încăpere. Atunci când nu
există nici o persoană, aparatul comută automat în modul de economisire a energiei.
În acest fel, în cazul în care camera este goală, consumul este redus în mod automat
cu 10% în primele 10 minute și cu 20% după 60 de minute.

30
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 5:59 PM Page 31

Unitate internă Unità esterne


Unitate externă

MSZ-FH25/35/50VE MUZ-FH25/35VE MUZ-FH50VE

LINIA FAMILY
ABSENCE DOUBLE
HUMAN DETECTION Natural Flow VANE

POWERFUL
MODE Electrostatic Deodorizing Weekly
anti-allergy filter Timer
Timer Giornaliero

Heating at Flare
-15˚C connection
Optional Optional Optional

A+++
A++
A+
A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D
DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

Unitate internă MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE


Unitate externă MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 2,5 (1,4-3,5) 3,5 (0,8-4,0) 5,0 (1,9-6,0)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW 0,485 0,820 1,38
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW 2,5 3,5 5,0
SEER 9,1 8,9 7,2
Clasa de eficienţă energetică A+++ A+++ A++
Consum energetic anual1 kWh/a 96 138 244
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 3,2 (1,8-5,5) 4,0 (1,0-6,3) 6,0 (1,7-8,7)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW 0,580 0,800 1,48
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW 3,0 3,6 4,5
SCOP 5,1 5,1 4,6
Clasa de eficienţă energetică A+++ A+++ A++
Consum energetic anual1 kWh/a 819 986 1372
Capacitate declarată a Tdesignh kW 3.0 (-10°) 3.6 (-10°) 4.5 (-10°C)
a Tbivalent 3.0 (-10°) 3.6 (-10°) 4.5 (-10°C)
a Tol 2.5 (-15°) 3.2 (-15°) 5.2 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,0 0,0 0,0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 305(+17)x925x234 305(+17)x925x234 305(+17)x925x234
Masă Kg 13,5 13,5 13,5
Debit aer Răcire m3/min 3.9/4.7/6.3/8.6/11.6 3.9/4.7/6.3/8.6/11.6 6.4/7.4/8.6/10.1/12.4
Încălzire m3/min 4.0/4.7/6.4/9.2/13.2 4.0/4.7/6.4/9.2/13.2 5.7/7.2/9.0/11.2/14.6
Nivel zgomot Răcire dB(A) 20-23-29-36-42 21-24-29-36-42 27-31-35-39-44
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Încălzire dB(A) 20-24-29-36-44 21-24-29-36-44 25-29-34-39-46
Puterea sonoră Nominal dB(A) 58 58 60
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330
Masă Kg 37 37 55
Nivel zgomot min / max dB(A) 46 / 49 49 / 50 51 / 54
Puterea sonoră Nominal dB(A) 60 61 64
Curent maxim absorbit A 10,0 10,0 14,0
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
frigorific Lungime max. m 20 20 30
Înălţimea max. m 12 12 15
Domeniul de Răcire °C -10~+46 -10~+46 -10~+46
funcţionare garantat Încălzire °C -15~+24 -15~+24 -15~+24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2 Pentru notiţe vezi ultima pagină.

Accesorii Descriere Durată Serie/Opţ.


MAC-2330FT-E Filtru electrostatic cu enzime antialergice 12 luni Serie
MAC-3000FT-E Filtru odorizant -- Serie
MAC-1702RA-E Conector pentru intrare externă -- Opţional

31
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 5:59 PM Page 32

Seria
21
A+++
A++

MSZ-EF
A+
A
ErP
B
C
D
dB(A)

DC INVERTER - PERETE

CAPACITATE NOMINALĂ kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unitea internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitea externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multisplit ✓

Proiectare de top şi compactă

Un design de o eleganţă impecabilă, culori care se potrivesc la orice


interior, materiale de calitate și dimensiuni compacte: Zen este noul
Kirigamine de la Mitsubishi Electric.
Un stil unic, combinat cu un conținut tehnologic ridicat şi performant.

Înaltă Eficienţă Energetică Sezonieră

Economia în operare este marele avantaj al aparatelor de aer În special, gama MSZ-EF obține valori ale SEER și SCOP (indici de
condiţionat Mitsubishi Electric. Datorită designului atent al tuturor eficienţă sezonieră) care îi permit să ajungă la Clasa A + + + la
componentelor și utilizării tehnologiilor avansate, eficienţa energetică răcire și clasa A + + la încălzire.
sezonieră atinge niveluri extraordinare.

Filtru cu Nanoplatină și Filtru cu Enzime

Marea putere de oxidare a nano-particulelor de platină la acest nou


filtru de aer permite neutralizarea bacteriilor, viruşuror, alergenilor și
mirosurilor.
Suprafața neregulată a filtrului este mult mai eficientă în captarea
pulberilor și o curățare simplă și regulată păstrează eficiența energetică
perfectă timp de peste 10 ani.
Filtrul antialergic cu enzime este capabil să asigure un aer mai curat și
sănătos. Filtru cu nanoplatină
Un catalizator special plasat pe filamentul filtrului captează și
favorizează descompunerea substanțelor alergene prezente în casă în Filament Filament

mod normal.
Trasformare
Filtru cu enzime
Enzimă
artificială Enzimă
artificială

Proteină alergenică Proteină trasformată


(ex. acarieni) = proteină non alergenică

32
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 33

Unitate internă Unitate externă

MSZ-EF VEW - Alb

MSZ-EF VEB - Negru MSZ-EF VES - Argintiu MUZ-EF25/35/42VE MUZ-EF50VE

LINIA FAMILY
Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping Optional

Timer settimanale Optional Optional Optional Optional

A+++
A++
A+
A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MSZ- MSZ- MSZ- MSZ- MSZ-


MODEL Set MSZ-EF18VE
EF22VE EF25VE EF35VE EF42VE EF50VE
Unitatea internă MSZ-EF18VE MSZ-EF22VE MSZ-EF25VE MSZ-EF35VE MSZ-EF42VE MSZ-EF50VE
Unitatea externă SOLO MULTISPLIT SOLO MULTISPLIT MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 1,8 2,2 2,5 (1,2-3,4) 3,5 (1,4-4,0) 4,2 (0,9-4,6) 5,0 (1,4-5,4)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW - - 0,545 0,910 1,280 1,560
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW - - 2,5 3,5 4,2 5,0
SEER - - 8,5 8,5 7,7 7,2
Clasa de eficienţă energetică - - A+++ A+++ A++ A++
Consum energetic anual1 kWh/a - - 103 144 192 244
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 2,5 3,0 3,2 (1,1-4,2) 4,0 (1,8-5,5) 5,4 (1,4-6,3) 5,8 (1,6-7,5)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW - - 0,700 0,955 1,460 1,565
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW - - 2,4 2,9 3,8 4,2
SCOP - - 4,7 4,6 4,6 4,5
Clasa de eficienţă energetică - - A++ A++ A++ A+
Consum energetic anual1 kWh/a - - 716 882 1155 1309
Capacitate declarată a Tdesignh kW - - 2,4 (-10°C) 2,9 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,2 (-10°C)
a Tbivalent - - 2,4 (-10°C) 2,9 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,2 (-10°C)
a Tol - - 2,0 (-15°C) 2,4 (-15°C) 3,4 (-15°C) 3,5 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 299 x 895 x 195 299 x 895 x 195 299 x 895 x 195 299 x 895 x 195 299 x 895 x 195 299 x 895 x 195
Masă Kg 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5
Debit aer Răcire m3/min 4-4,6-6,3-8,3-10,5 4-4,6-6,3-8,3-10,5 4-4,6-6,3-8,3-10,5 4-4,6-6,3-8,3-10,5 5,8-6,6-7,7-8,9-10,3 5,8-6,8-7,9-9,3-11
Încălzire m3/min 4-4,6-6,2-8,9-11,9 4-4,6-6,2-8,9-11,9 4-4,6-6,2-8,9-11,9 4-4,6-6,2-8,9-12,7 5,5-6,3-7,8-9,9-12,7 6,4-7,3-9-11,1-13,2
Nivel zgomot Răcire dB(A) 21-23-29-36-42 21-23-29-36-42 21-23-29-36-42 21-24-29-36-42 28-31-35-39-42 30-33-36-40-43
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Încălzire dB(A) 21-24-29-37-45 21-24-29-37-45 21-24-29-37-45 21-24-30-38-46 28-30-35-41-48 30-33-37-43-49
Puterea sonoră Nominal dB(A) - - 60 60 60 60
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm - - 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330
Masă Kg - - 30 35 35 54
Nivel zgomot min / max dB(A) - - 47-48 49-50 50-51 52-52
Puterea sonoră Nominal dB(A) - - 58 61 62 65
Curent maxim absorbit A - - 7,3 8,5 9,5 12,4
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35/9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7
Lungime max. m - - 20 20 20 30
Înălţimea max. m - - 12 12 12 15
Domeniul de Răcire °C - - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
funcţionare garantat Încălzire °C - - -15~ +24 -15~ +24 -15~ +24 -15~ +24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2 Pentru notiţe vezi ultima pagină.

Accesorii Descriere Durată Serie/Opţ.


MAC-2320FT Filtru electrostatic cu enzime antialergice 12 luni Opţional

33
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 34

Seria
21
A+++
A++

MSZ-SF NOU A+
A
ErP
B
C
D
dB(A)

DC INVERTER - PERETE

CAPACITATE NOMINALĂ kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multisplit ✓

Caracteristici

Unităţile MSZ SF sunt caracterizate de dimensiuni ultracompacte, cu doar 2 nivele dimensionale pentru 6 puteri diferite şi cu un rafinat “family
design” comun întregii linii. Graţie tehnologiei DC Inverter, seria MSZ-SF dispune de maximă silenţiozitate şi eficienţă energetică, combinate cu
caracteristici utile și dispozitive avansate de filtrare a aerului.

MSZ-SF 15-20 MSZ-SF 25~50

250 mm 299 mm
(înălţime) (înălţime)

760 mm (lăţime) 168 mm 798 mm (lărgime) 195 mm


(lungime) (adâncime)

Programator Săptămânal Filtru de Nanoparticule


Confort programabil: Marea putere de oxidare a nano-particulelor de platină la acest nou
temperatura dorită la oră dorită. filtru de aer permite neutralizarea bacteriilor, viruşurilor, alergenilor și
Datorită noului programator mirosurilor. Suprafața neregulată a filtrului este mai eficientă în captarea
săptămânal, echipat cu pulberilor.
4 programe diferite ale ciclului
zilnic, puteți nu numai programa
pornirea şi oprirea dar, de
asemenea, puteţi seta
Butoanele pentru temperaturi diferite în cursul zilei.
selectarea programului
permit o programare
simplă și rapidă.

Dublu Flux de Aer


Ambele fante orizontale sunt prevăzute cu propriul lor servomotor. În funcție de modul de utilizare, unghiul fiecărui deflector poate fi ajustat individual
pentru a asigura un confort maxim.

DUBLU FLUX DE AER PENTRU LA RÃCIRE DUBLU FLUX DE AER PENTRU ATINGEREA LA ÎNCĂLZIRE
UN MAI BUN FLUX ORIZONTAL Cele 2 aripioare NIVELULUI SOLULUI. Cele 2 aripioare
deflectoare sunt aranjate deflectoare sunt orientate
în linie pentru a lansa aer în mod convergent, astfel
pe orizontală și a încât să crească viteza
împiedica fluxul direct de aerului pentru a ajunge
aer spre oameni. mai uşor la sol.
Cele 2 aripioare
deflectoare sunt orientate Deschiderea grilei
ca unul singur mare. este redusă.

34
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 35

Unitate internă Unitate externă

MSZ-SF15/20VA

MUZ-SF25/35/42 MUZ-SF50

LINIA FAMILY
MSZ-SF25/35/42/50VE

Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping

Optional 25~50 Optional Optional Optional Optional

Timer Settimanale

A+++
A++
A+
A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D
DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MSZ- MSZ- MSZ- MSZ- MSZ- MSZ-


MODEL Set
SF15VA SF20VA SF25VE SF35VE SF42VE SF50VE
Unitatea internă MSZ-SF15VA MSZ-SF20VA MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE
Unitatea externă SOLO MULTISPLIT SOLO MULTISPLIT MUZ-SF25VE MUZ-SF35VE MUZ-SF42VE MUZ-SF50VE
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 1,5 (0,9-2,4) 2,0 (0,9-2,6) 2,5 (0,9-3,4) 3,5 (1,1-3,8) 4,2 (0,8-4,5) 5,0 (1,4-5,4)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW - - 0,600 1,080 1,340 1,660
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW - - 2,5 3,5 4,2 5,0
SEER - - 7,6 7,2 7,5 7,2
Clasa de eficienţă energetică - - A++ A++ A++ A++
Consum energetic anual1 kWh/a - - 116 171 196 246
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 1,7 (0,9-3,1) 2,2 (0,9-3,1) 3,2 (1,0-4,1) 4,0 (1,3-4,6) 5,4 (1,3-6,0) 5,8 (1,4-7,3)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW - - 0,780 1,030 1,580 1,700
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW - - 2,4 2,9 3,8 4,2
SCOP - - 4,4 4,4 4,4 4,4
Clasa de eficienţă energetică - - A+ A+ A+ A+
Consum energetic anual1 kWh/a - - 764 923 1215 1351
Capacitate declarată a Tdesignh kW - - 2,4 (-10°C) 2,9 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,2 (-10°C)
a Tbivalent - - 2,4 (-10°C) 2,9 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,2 (-10°C)
a Tol - - 2,0 (-15°C) 2,2 (-15°C) 3,4 (-15°C) 3,4 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 250 x 760 x 168 250 x 760 x 168 299 x 798 x 195 299 x 798 x 195 299 x 798 x 195 299 x 798 x 195
Masă Kg 7,7 7,7 10 10 10 10
Debit aer Răcire m3/min 3,5-3,9-4,6-5,5-6,4 3,5-3,9-4,6-5,5-6,9 3,5-4,1-5,6-7,2-9,1 3,5-4,1-5,6-7,2-9,1 5-5,8-6,7-7,9 -9,1 5,6-6,2-7,0-8,2-9,9
Încălzire m3/min 3,7-4,4-5-6-6,8 3,7-4,4-5-6-7,3 3,5-4,1-6,7-8,2-10,3 3,5-4,1-6,7-8,3-11 5-5,8-7,2-9,1-11,4 5,6-6,4-8-9,8-12
Nivel zgomot Răcire dB(A) 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 21-24-30-36-42 21-24-30-36-42 28-31-34-38-42 30-33-36-40-45
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Încălzire dB(A) 21-26-30-35-40 21-26-30-35-42 21-24-34-39-45 21-24-34-40-46 28-31-36-42-47 30-33-38-43-49
Puterea sonoră Nominal dB(A) - - 57 57 57 58
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm - - 550x800x285 550x800x285 550x800x285 880x840x330
Masă Kg - - 31 31 35 55
Nivel zgomot min / max dB(A) - - 47/48 49/50 50/51 52/52
Puterea sonoră Nominal dB(A) - - 58 62 63 65
Curent maxim absorbit A - - 8,4 8,5 9,5 12,3
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Lungime max. m - - 20 20 20 30
Înălţimea max. m - - 12 12 12 15
Domeniul de Răcire °C - - -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
funcţionare garantat Încălzire °C - - -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2 Pentru notiţe vezi ultima pagină.

Accesorii Descriere Durată Serie/Opţ.


MAC-2320FT (dimensiuni 25~50) Filtru electrostatic cu enzime antialergice 12 luni Opţional

35
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 36

Seria
29
A+++
A++

MSZ-GF NOU A+
A
ErP
B
C
D
dB(A)

DC INVERTER - PERETE

CAPACITATEA NOMINALĂ kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unitatea internă ✓ ✓ ✓
Unitatea externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multisplit ✓

Eficiență și eleganță Filtrul Nanoplatină

Această serie de aparate de aer condiţionat, cu tehnologia DC Inverter, Marea putere de oxidare a nano-particulelor de platină la acest nou
este caracterizată de eficienţă energetică ridicată, eleganţă şi nivel de filtru de aer, permite neutralizarea bacteriilor, viruşilor, alergenilor și
zgomot redus, ele fiind montate pe perete. Designul discret și rafinat, mirosurilor. Suprafața neregulată a filtrului este mult mai eficientă în
precum și posibilitatea de conectare cu multisplit face această serie captarea de pulberi și o curățare simplă și regulată păstrează o eficiență
ideală pentru toate aplicaţiile, fie că este vorba o casă, birou sau un mic perfectă peste 10 ani.
sediu comercial. Economia în operare este marele avantaj al aparatului
de aer condiţionat Mitsubishi Electric. Datorită designului atent al
tuturor componentelor și utilizării eficiente a tehnologiilor avansate,
eficienţa energetică sezonieră atinge niveluri extraordinare.

Programator săptămânal

Confort programabil: temperatura dorită pe intervalul de timp dorit.


Datorită noului programator săptămânal, cu 4 programe diferite ale Butoanele pentru
selectarea programului
ciclului zilnic, este posibilă nu numai programarea pentru pornire și permit o programare
oprire, dar şi programarea de temperaturi diferite în timpul zilei. simplă și rapidă.

Wide & Long


Această funcție specială, potrivită pentru suprafețe mari asigură fluxul
de aer condiţionat în fiecare colț al încăperii.
WIDE: Distribuția aerului cu unghi larg pe orizontală până la 150 °, cu 7 G
AR
RL
modele diferite de distribuţie şi control de la distanță pentru a se potrivi E AE
DE B I T D
oricărui spațiu de locuit.
LONG: Cu această facilitate fluxul de aer poate ajunge până la 12 metri,
ideal pentru birouri deosebit de lungi.

36
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 37

Unitate internă Unitate externă

MSZ-GF60/71VE MUZ-GF

LINIA FAMILY
Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping Optional

Optional Optional

Optional Optional Timer Settimanale

A+++
A++
A+
A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D
DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set MSZ-GF60VE MSZ-GF71VE

Unitatea internă MSZ-GF60VE MSZ-GF71VE


Unitatea externă MUZ-GF60VE MUZ-GF71VE
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 6,1 (1,4-7,5) 7,1 (2,0-8,7)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW 1,79 2,13
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW 6,1 7,1
SEER 6,8 6,8
Clasa de eficienţă energetică A++ A++
Consum energetic anual1 kWh/a 311 364
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 6,8 (2,0-9,3) 8,1 (2,2-9,9)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW 1,81 2,23
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW 4,6 6,7
SCOP 4,3 4,2
Clasa de eficienţă energetică A+ A+
Consum energetic anual1 kWh/a 1489 2204
Capacitate declarată a Tdesignh kW 4,6 (-10°C) 6,7 (-10°C)
a Tbivalent 4,6 (-10°C) 6,7 (-10°C)
a Tol 3,7 (-15°C) 5,4 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,0 0,0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 325 x 1100 x 238 325 x 1100 x 238
Masă Kg 16 16
Debit aer Răcire m3/min 9,8-11,3-13,4-15,6-18,3 9,7-11,5-13,3-15,4-17,8
Încălzire m3/min 9,8-11,3-13,4-15,6-18,3 10,2-11,5-13,3-15,4-17,8
Nivel zgomot Răcire dB(A) 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Încălzire dB(A) 29-37-41-45-49 30-37-41-45-49
Puterea sonoră Nominal dB(A) 65 65
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330
Masă Kg 50 53
Nivel zgomot min / max dB(A) 55-55 55-55
Puterea sonoră Nominal dB(A) 65 65
Curent maxim absorbit A 14,5 16,6
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35 / 15,88 9,52 / 15,88
Lungime max. m 30 30
Înălţimea max. m 15 15
Domeniul de Răcire °C -10 ~ +46 -10 ~ +46
funcţionare garantat Încălzire °C -15 ~ +24 -15 ~ +24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2 Pentru notiţe vezi ultima pagină.

Accesorii Descriere Durată Serie/Opţ.


MAC-2320FT (model 25~50) Filtru electrostatic cu enzime antialergice 12 luni Opţional

37
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 38

Seria
22
A+++
A++

MSZ-HJ NOU A+
A
ErP
B
C
D
dB(A)

DC INVERTER - PERETE

CAPACITATE NOMINALĂ kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multisplit

Compact & Design Programator uşor de utilizat

Liniile curate și neutre, dimensiunile compacte și culoarea "Alb pur" Programatorul cu 12 ore se potriveşte mai ales pentru utilizarea în
disting gama de aparate de aer condiţionat MSZ-HJ, ceea ce le face timpul orelor de odihnă de noapte. Pornirea și oprirea automată poate fi
compatibile cu orice tip de mediu. Chiar și unitatea exterioară, ușor de stabilit, la orice interval orar.
compactă, ușoară și silenţioasă, poate fi instalată în spații limitate.

DC Inverter Eficienţa energetică apropiată clasei A/A

DC Inverter este un dispozitiv electronic care permite variaţia eficientă a Economia în funcţionare este marele avantaj al aparatului de aer
vitezei compresorului și, în consecință puterea livrată de aparatul de aer condiţionat Mitsubishi Electric. Datorită designului atent al tuturor
condiţionat, în funcție de cererea de răcire sau încălzire. Comparativ cu componentelor și utilizării eficiente a tehnologiilor avansate, eficienţa
aparatul de aer condiţionat cu viteză fixă tradițional (On/Off ), aparatul de energetică sezonieră atinge niveluri extraordinare.
aer condiţionat cu DC Inverter atinge iniţial temperatura dorită și o În special, linia MSZ- HJ obţine valori SEER și SCOP (indici de eficienţă
menține stabilă, fără variaţii deranjante, pentru a beneficia de confort și sezonieră) care îi permit să ajungă în clasa A-A cu toată gama.
consum redus de energie.

Maxim de silenţiozitate pentru un confort maxim

Calitatea mediului în care ne aflăm depinde şi de nivelul sonor


Interiorul Interiorul unei Zgomotul Limita
perceput. Interiorul unei
unui vagon limuzine frunzelor auditivă
biblioteci
Aparatele de aer condiţionat Mitsubishi Electric ajută la menţinerea de tren (40 km/h) din pădure umană
confortului acustic cel mai ridicat reducând la minim emisiile
sonore.

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A) 20dB(A) 10dB(A)


MSZ-FH

Unități externe compacte

Dimensiunile unităților externe ale gamei sunt extrem de compacte,


Înălțimea x Lățimea x Adâncimea sunt numai 530 mm x 699 mm x
249 mm pentru model 25 și 35 și de 550 mm x 800 mm x 285 mm
pentru model 50

38
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 39

Unitate internă Unitate externă

MSZ-HJ25/35/50VA MUZ-HJ25/35VA MUZ-HJ50VA

LINIA FAMILY
Joint Lap Rare Earth Magnet - 35 DC Fan Motor Grooved Piping

Timer Semplificato

A+++
A++
A+
A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set MSZ-HJ25VA MSZ-HJ35VA MSZ-HJ50VA

Unitatea internă MSZ-HJ25VA MSZ-HJ35VA MSZ-HJ50VA


Unitatea externă MUZ-HJ25VA MUZ-HJ35VA MUZ-HJ50VA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 2,5 (1,3-3,0) 3,15 (1,4-3,5) 5,0 (1,3-5,0)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW 0,73 1,040 2,05
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW 2,5 3,1 5,0
SEER 5,1 5,1 6,0
Clasa de eficienţă energetică A A A+
Consum energetic anual1 kWh/a 171 212 292
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 3,15 (0,9-3,5) 3,6 (1,1-4,1) 5,4 (1,4-6,5)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW 0,870 0,995 1,480
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW 1,9 2,4 3,8
SCOP 3,8 3,8 4,2
Clasa de eficienţă energetică A A A+
Consum energetic anual1 kWh/a 698 885 1267
Capacitate declarată a Tdesignh kW 1,9 (-10°C) 2,4 (-10°C) 3,8 (-10°C)
a Tbivalent 1,9 (-10°C) 2,4 (-10°C) 3,8 (-10°C)
a Tol 1,9 (-10°C) 2,4 (-10°C) 3,8 (-10°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,0 0,0 0,0
Unitate internă Dimensiuni ÎxlxA mm 290 x 799 x 232 290 x 799 x 232 290 x 799 x 232
Masă Kg 9,0 9,0 9,0
Debit aer Răcire m3/min 3,8-5,5-7,3-9,5 3,8-5,7-7,8-10,9 6,3-9,1-11,1-12,9
Încălzire m3/min 3,5-5,5-7,5-10,0 3,5-5,5-7,5-10,3 6,1-8,3-11,1-14,3
Nivel zgomot Răcire dB(A) 22-30-37-43 22-31-37-45 28-36-40-45
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Încălzire dB(A) 23-30-37-43 23-30-37-44 27-34-41-47
Puterea sonoră Nominal dB(A) 57 60 60
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 538 x 699 x 249 538 x 699 x 249 550 x 800 x 285
Masă Kg 24 25 36
Nivel zgomot min / max dB(A) 50-50 50-50 50-51
Puterea sonoră Nominal dB(A) 63 64 64
Curent maxim absorbit A 5,8 6,5 9,8
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7
Lungime max. m 20 20 20
Înălţimea max. m 12 12 12
Domeniul de Răcire °C +15~+46 +15~+46 +15~+46
funcţionare garantat Încălzire °C -10~+24 -10~+24 -10~+24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2 Pentru notiţe vezi ultima pagină.

Accesorii Descriere Durată Serie/Opţ.


MAC-1702RA-E Conector pentru intrare externă – Opţional

39
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 40

Seria SISTEM RETRACTABIL

Inovaţie Estetică Creaţi-vă propriul stil

Alasplit ® este un dispozitiv automat inovator pentru conectarea mai Panourile care alcătuiesc capacul frontal al Alasplit ® sunt complet
multor unităţi interioare de aer condiționat de tip Split, versiunea de perete. personalizabile, atât în ceea ce privește acoperirea, cât şi gama de culori,
Alasplit ® este ideal pentru rezolvarea cerințelor estetice legate de aer astfel încât să puteți asigura necesităţile estetice ale tuturor mediilor
condiţionat pentru case, birouri și magazine. Cu noul sistem, spunem la ambientale.
revedere grilelor inestetice ce acoperă unitățile de aer condiționat
mereu vizibile.
Alasplit ® funcționează exclusiv cu unităţile de climatizare Mitsubishi
Electric ale familiei Linea Family şi Linea Systems VRF, identificate prin
simbolul.

Estetica la performanțe de vârf

Cu Alasplit ®, aparatul de aer condiţionat Mitsubishi Electric nu se


poate vedea, dar se mențin performanțele sale. Panoul superior permite
aspirația aerului, iar cel inferior permite refularea ușoară a aerului
condiționat în cameră, fără a întâmpina obstacole.
Chiar și nivelul de consum de energie este păstrat neschimbat, și la
configurarea Multi-Split, fiecare aparat de aer condiţionat poate fi
corectat individual pentru a optimiza utilizarea în funcție de cerințele
induse de mediul înconjurător, fără risipă de energie. Mai mult, pentru a
permite o curățare rapidă și ușoară, Alasplit ® este echipat cu un sistem
simplu de deschidere manuală a capacului frontal.

Ușor de instalat Pentru a acţiona, ajunge un clic

Alasplit ® este format din 2 păr ţi: Alabox-SF, nişa de montaj a Partea din față a Alasplit ® este compusă din trei panouri de aluminiu,
aparatului de aer condiționat, și Alapanel, un panou frontal dintre care unul, cel central este fixat, în timp ce celelalte două
automatizat. Nişa de montaj a aparatului de aer condiționat poate fi (aripioare) sunt mobile, pentru deschidere și închidere automată.
instalată într-un spațiu pe perete, prin reducerea plafonului, în holul de Când acționați instalația de aer condiționat cu telecomanda, aripioarele
trecere între uși sau compartimente adăpostite în biblioteci speciale sau Alasplit ® se deschid automat, permițând intrarea de aer din aparat în
în plafoane. După ce ați creat în plafonul fals deschiderea aria climatizată a încăperii.
corespunzătoare, este montat Alabox-SF, după care este introdus și Când aparatul de aer condiţionat este oprit, cele două panouri mobile
instalat aparatul de aer condiționat Mitsubishi Electric. Ulterior sunt închise din nou, aparatul se ascunde, asigurându-se astfel un
Alapanel, panoul frontal automat, care acoperă aparatul de aer mediu ambiental uniform și simplu.
condiţionat, este fixat de nişa Alabox-SF și asigurat cu șuruburi simple.

40
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:00 PM Page 41

Alapanel

Panel frontal motorizat

933

435

LINIA FAMILY
Alabox-SF

3,40
Nișă ascunsă în unitatea interioară de perete

420
11,60
232

1,50 1,50

930

SPECIFICAŢII TEHNICE

MODEL Set ALASPLIT®

Alimentare Tensiune/Frecvenţa/Faze V/Hz/faze 230/50/1


Absorbţie W 3
Alabox-SF ÎxLxA mm 420 x 930 x 232
Masă Kg 9
Alapanel ÎxLxA mm 435 x 933 x 3
Masă Kg 8,6
Culoare RAL ALB 9010

41
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:01 PM Page 42

Seria

MFZ-KA 25/35
22 dB(A)

DC INVERTER - PARDOSEALĂ

CAPACITATE NOMINALĂ kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multisplit ✓

Maximum de eficiență energetică Maxim de silenţiozitate pentru maxim de confort

Aparatele de climatizare de pardoseală sunt soluţia perfectă pentru a Calitatea mediului în care ne aflăm, de asemenea, depinde de nivelul
oferi un climat ideal tot anul cu maximă eficienţă energetică graţie sonor perceput. Aparatele de aer condiţionat de la Mitsubishi Electric
tehnologiei DC Inverter. contribuie la menținerea celui mai înalt confort acustic, astfel că este
Versatil, puternic şi silenţios, putând fi legat şi la sistemul Multisplit, cu posibil să nu se observe funcționarea lor.
dimensiunile unui design captivant, poate fi uşor instalat la perete sub
ferestre sau în nişe şi crestături. Interiorul Interiorul unei Zgomotul Limita
Interiorul unei
unui vagon limuzine frunzelor auditivă
biblioteci
de tren (40 km/h) din pădure umană

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A) 20dB(A) 10dB(A)


MSZ-FH

Distribuţia aerului Încălzire Eficientă

O distribuție de aer puternică și eficientă permite menţinerea Marea capacitate de încălzire a aparatelor de aer condiționat MFZ vă
întotdeauna a unei temperaturi ideale a mediului, evitând curenții de aer permite să încălziţi camerele, în timp rapid, chiar la temperaturi
direcți. exterioare scăzute. În modul de încălzire, MFZ permite economia
În modul de încălzire, dubla ieşire evită formarea de aer uscat superior și extraordinară la o operare cu mai mult de 30% mai puțină energie, în
evită formarea stratificări aerului, pentru a beneficia de confort și eficienţă. comparație cu un sistem de încălzire convențional cu un cazan clasic, cu
impact minim asupra mediului: fără emisii de CO2, în mediul în care
acesta este instalat.

COMPARAȚIE cu
65%
CAPACITATEA MAXIMĂ 6
ÎNCĂLZIRE cu
45%
4,5
Model 25
5,1 3
4,5
3,1 kW kW
kW 1,5

0
Climatizare
fără Inverter Climatizare
cu Inverter MFZ-KA
convenţional.l

Filtrul catechin & Filtrul cu Enzime

Catechina este un bioflavonoid derivat din frunza de ceai verde, cu


nete proprietăţi antivirale si antioxidante. Ochiurile din filtrul de aer
compus din această substanță reușesc să evite proliferarea bacteriilor și
a virușilor și joacă rolul de dezodorizare. Cu o curățare simplă, vă puteți Filtrul cu enzime

menține eficiența pentru mai mult de 10 de ani. Filtrul catechin


Filament Filament
Filtrul cu enzime antialergic este capabil să asigure aer curat și sănătos.
Un catalizator special este plasat pe filamentul filtrului și acţionează
Trasformare

descompunerea de substanțe alergene în mod normal prezente în


Enzimă
casă. artificială Enzimă
artificială

Proteină alergenică Proteină trasformată


(ex. acarieni) = proteină non alergenică

42
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:01 PM Page 43

Unitate internă Unitate externă

MFZ-KA25/35/50VA SUZ-KA25/35VA2 SUZ-KA50VA2

LINIA FAMILY
Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping

Timer Giornaliero Optional Optional Optional

Optional

SPECIFICAŢII TEHNICE DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA

Unitate internă MFZ-KA25VA MFZ-KA35VA MFZ-KA50VA


Unitate externă SUZ-KA25VA2 SUZ-KA35VA2 SUZ-KA50VA2
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominal kW 2.5 3.5 4.8
min/max kW 0.9/3.4 0.9/3.9 0.9/5.4
Dezumidificator l/h 1.2 1.7 2.5
Putere Absorbită nominal kW 0.58 1.09 1.55
EER 4.31 3.21 3.10
Clasa de eficienţă energetică A A B
Consum energetic anual kWh 290 545 775
Nivel zgomot unitatea internă min/max dB(A) 22-27-32-37 23-28-33-38 32-35-39-43
Nivel zgomot unitatea externă dB(A) 46 47 53
Debit aer unitatea internă min/max m3/min 4.8-8.7 5.0-9.1 7.1-10.7
Încălzire Capacitate nominal kW 3.4 4.0 6.0
min/max kW 0.9/5.1 0.9/6.2 0.9/7.9
Putere Absorbită nominal kW 0.835 1.10 1.86
COP 4.07 3.64 3.23
Clasa de eficienţă energetică A A C
Nivel zgomot unitatea internă min/max dB(A) 22-27-32-37 25-28-33-38 32-35-39-44
Nivel zgomot unitatea externă dB(A) 46 48 55
Debit aer unitatea internă min/max m3/min 5.0-9.1 5.2-9.5 7.4-11.8
Curent maxim absorbit A 8.8 9.7 17.0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 600 x 700 x 200 600 x 700 x 200 600 x 700 x 200
Masă Kg 14 14 14
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 850 x 840 x 330
Masă Kg 33 37 53
Linii de agent Diametrul (Lichid/Gaz) mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/12.7
Lunghimea max m 20 20 30
Înălţimea max. m 12 12 15
Refrigerant Tip R410A R410A R410A
Domeniul de Răcire min/max °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -15 ~ +43
funcţionare garantat Încălzire min/max °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

Accesorii Descriere Durată Serie/Opţ.


MAC-415FT-E Filtrul cu enzime anti-alergen 12 luni Serie

43
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:01 PM Page 44

Seria A+++
A++

MLZ-KA
A+
A
B ErP
C
D

UNITATE INTERNĂ - CASETĂ CU O CALE

CAPACITATE NOMINALĂ kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multisplit ✓

Silenţiozitate şi distribuţie optimă a aerului

Cu un design elegant, modern și rafinat, performant, cu zgomot redus și Combinația unică permite sisteme Multi Split cu DC Inverter pentru a
o distribuție optimă a aerului: unitățile cu casete cu o cale sunt ideale crea un climat ideal pe tot parcursul anului, cu maximum de confort și
pentru aplicarea în camere de lux, precum și birouri sau unități consum minim de energie.
comerciale.

Dimensiuni mici, Design Modern

Cu înălțimea de numai 175 mm și adâncimea de 414 mm, instalația


permite montarea sistemelor nu numai în tradiţionalele plafoane false ci 414 mm

şi în mici scafe de gips-carton, oferind un design modern în camera


unde sunt instalate. 175 mm

Eficiența Energetică Pompă de Condens

Economia în operare este marele avantaj al aparatelor de aer Dotarea cu o pompă de evacuare cu înălţime de pompare de
condiţionat Mitsubishi Electric. Datorită sistemului de control cu DC 500 mm facilitează drenarea apei de condensare, chiar şi în condiţii
Inverter și proiectării atente a componentelor utilizate, eficiența critice.
energetică atinge niveluri extraordinare.

Distribuția Confortabilă a Aerului

Prin telecomanda cu infraroșu puteți ajusta complet fluxul de aer în cele


patru direcții în scopul de a evita curenţi de aer deranjanţi, acest lucru
fiind în folosul confortului.

44
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:01 PM Page 45

Unitate internă Unitate externă

MULTISPLIT INVERTER CU O CALE

MLZ-KA25/35/50VA

LINIA FAMILY
Timer Giornaliero

Optional Optional Optional Optional

A+++
A++
A+
A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D
DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set MLZ-KA25VA MLZ-KA35VA MLZ-KA50VA

Unitatea internă MLZ-KA25VA MLZ-KA35VA MLZ-KA50VA


Unitatea externă SOLO MULTISPLIT SOLO MULTISPLIT SOLO MULTISPLIT
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 2,5 3,5 4,8
Putere nominală absorbită T=+35°C kW - - -
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW - - -
SEER - - -
Clasa de eficienţă energetică - - -
Consum energetic anual1 kWh/a - - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 3,4 4,0 6,0
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW - - -
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW - - -
SCOP - - -
Clasa de eficienţă energetică - - -
Consum energetic anual1 kWh/a - - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW - - -
a Tbivalent - - -
a Tol - - -
Putere termică de back-up (elbuTj) kW - - -
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 175 x 1102 x 360 175 x 1102 x 360 175 x 1102 x 360
Masă Kg 15 (3,5)* 15 (3,5)* 15 (3,5)*
Debit aer Răcire m3/min 7,2-8,8 7,3-9,4 8,3-11,4
Încălzire m3/min 7,0-9,2 7,7-9,9 8,8-11,8
Nivel zgomot Răcire dB(A) 29-32-35 31-34-37 34-38-43
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Încălzire dB(A) 28-32-36 31-35-38 34-39-43
Puterea sonoră Nominal dB(A) - - -
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm - - -
Masă Kg - - -
Nivel zgomot min / max dB(A) - - -
Puterea sonoră Nominal dB(A) - - -
Curent maxim absorbit A - - -
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Lungime max. m - - -
Înălţimea max. m - - -
Domeniul de Răcire °C - - -
funcţionare garantat Încălzire °C - - -
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2 Note de referință a se vedea ultima pagină.

Articol Descriere
MLP-440W Grilă*2
*2 Pentru a fi comandate separat.
Telecomandă inclusă în unitatea interioară.

45
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:01 PM Page 46

Seria A+++
A++

SLZ-KA NOU A+
A
B ErP
C
D

DC INVERTER - CASETĂ CU PATRU CĂI

CAPACITATE NOMINALĂ kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multisplit ✓

Climat perfect tot timpul anului

Mulțumită aparatului de aer condiţionat cu 4 căi a seriei SLZ, chiar și


biroul sau afacerea ta se pot bucura de un climat perfect tot timpul
anului. Ideal pentru instalarea în plafoane suspendate modulare de 60 mm
570 57
x 60, permite o distribuție a aerului perfectă fără curenți reci enervanţi. 0m
m
Se potriveşte de asemenea, cu sistemele Multi-Split, iar datorită DC
Inverterului consumul de energie este drastic redus.

DC Inverter Eficiența Energetică

DC Inverterul este un dispozitiv electronic care vă permite să variaţi Economia în funcţionare este marele avantaj al aparatelor de aer
eficient viteza compresorului și în consecință, puterea livrată de aerul condiţionat de la Mitsubishi Electric. Datorită sistemului de control cu
condiționat, în funcție de cererea pentru răcire sau încălzire. DC Inverter și proiectării atente a componentelor utilizate, eficiența
Comparativ cu soluţia de aer condiționat cu viteza fixă (On/Off ), cu DC energetică atinge niveluri extraordinare.
Inverterul se ajunge iniţial la temperatura dorită și apoi este
menținută stabilă, fără variaţii deranjante, cu toate avantajele de
confort și consum de energie redus.

Aerul Extern

Pentru a împrospăta aerul din mediul înconjurător, corpul unităţii


interioară este echipat cu o deschidere în care puteți introduce aer Admisie aer exterior
Detalii aport aer proaspăt
exterior până la un maxim de 20% din debitul nominal.
25
ø100 ø73.4
3-ø2.8 gaură Traseu gaură
Cinconferinţa
centrală
118
120


°

12

Drenaj linie
Cutie electrică
Linie agent frigorific
Zona tavan

Compact & Design Pompă de Condens

Cu o înălțime de numai 235 mm, instalarea este posibilă chiar și în Dotarea cu o pompă de evacuare cu o înălţime de pompare de
plafoane cu spațiu limitat. 500 mm facilitează drenarea apei de condens, chiar și în condiții critice.
Greutatea este de doar 17 kg, iar șablonul practic, conținut în ambalaj,
facilitează sarcina de instalare.

46
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:01 PM Page 47

Unitate internă Unitate externă

SLZ-KA25/35/50VAL SUZ-KA25/35VA3 SUZ-KA50VA3

LINIA FAMILY
Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor Grooved Piping

Optional Optional Optional Optional Timer Semplificato

A+++
A++
A+
A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D
DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set SLZ-KA25VAL SLZ-KA35VAL SLZ-KA50VAL

Unitatea internă SLZ-KA25VAL2 SLZ-KA35VAL SLZ-KA50VAL


Unitatea externă SUZ-KA25VA3 SUZ-KA35VA3 SUZ-KA50VA3
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 2,6 (0,9-3,2) 3,5 (1,0-3,9) 4,6 (1,1-5,2)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW 0,706 1,041 1,528
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW 2,6 3,5 4,6
SEER 4,7 4,7 5,1
Clasa de eficienţă energetică B B A
Consum energetic anual1 kWh/a 197 266 314
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 2,8 (0,9-4,5) 3,9 (0,9-5,0) 5,0 (0,9-6,5)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW 0,744 1,123 1,552
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW 2,2 2,6 3,6
SCOP 3,5 3,5 3,8
Clasa de eficienţă energetică A A A
Consum energetic anual1 kWh/a 904 1060 1324
Capacitate declarată a Tdesignh kW 1,9 (-10°C) 2,3 (-10°C) 3,2 (-10°C)
a Tbivalent 1,9 (-7°C) 2,3 (-7°C) 3,2 (-7°C)
a Tol 1,9 (-10°C) 2,3 (-10°C) 3,2 (-10°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,3 0,3 0,4
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 235x570x570 (20x650x650) 235x570x570 (20x650x650) 235x570x570 (20x650x650)
Masă Kg 17 (3) 17 (3) 17 (3)
Debit aer Răcire m3/min 8-9-11 8-9-11 8-9-11
Încălzire m3/min - - -
Nivel zgomot Răcire dB(A) 29-33-38 29-33-38 30-34-39
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Încălzire dB(A) - - -
Puterea sonoră Nominal dB(A) 57 57 58
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330
Masă Kg 30 35 54
Nivel zgomot min / max dB(A) 47-48 49-50 52-52
Puterea sonoră Nominal dB(A) 58 62 65
Curent maxim absorbit A 7,4 8,6 12,7
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Lungime max. m 20 20 30
Înălţimea max. m 12 12 30
Domeniul de Răcire °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -15 ~ +46
funcţionare garantat Încălzire °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2 Note de referință a se vedea ultima pagină.

Articol Descriere
SPL-2ALW Grilă*2
*2 Pentru a fi comandate separat.
Telecomandă inclusă în unitatea interioară.

47
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:01 PM Page 48

Seria
22
A+++
A++

SEZ-KD NOU A+
A
ErP
B
C
D
dB(A)

DC INVERTER - ÎNCASETABIL

CAPACITATE NOMINALĂ kW
1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 3.5 4.2 5.0 6.0 7.1
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Multisplit ✓

DC Inverter Clasa A/A

DC Inverterul este un dispozitiv electronic care vă permite să variaţi Economia de energie la operare este marele avantaj al aerului
eficient viteza compresorului și, în consecință puterea livrată de aparatul condiţionat Mitsubishi Electric. Datorită sistemului de control cu DC
de aer condiţionat, în funcție de cererea de răcire sau încălzire. Inverter și preciziei proiectări componentelor utilizate, eficiența
Comparativ cu aerul condiţionat cu viteză fixă tradițională (On/Off ), aerul energetică sezonieră a atins niveluri extraordinare. În special, linia
condiţionat cu DC Inverter, ajunge iniţial la temperatura dorită și o SEZ-KD primeste clasa A-A pentru întreaga sa gamă.
menține stabilă, fără variaţii supărătoare, pentru a beneficia de confort și
consumul redus de energie.

Debit de aer reglabil

Ventilatorul este acționat de un motor de curent continuu cu


SEZ-KD35VA
inverter, făcând unitățile liniei SEZ versatile într-un mod special: 4 selecţii
(Setarea presiunea statică externă=5Pa) (Setarea presiunea statică externă=50Pa)
diferite ale presiunii statice selectabile la comandă (5/15/35/50 40 80
Limită
Pascal), ceea ce permite instalarea de conducte lungi, ducând la o 70
Presiune statică externă (Pa)

Presiune statică externă (Pa)


echilibrare excelentă a fluxului de aer şi un zgomot redus îm funcţionare. 30 60 Ridicată

50
Punct
Limită nominale
20 40
Medie
30
Ridicată
10 20
Medie
Joasă
Punct 10
nominal
Joasă
0 0
6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
Debit aer (m3/min) Debit aer (m3/min)

Dimensiunea super-compact

Dimensiunile reduse ale liniei SEZ-KD, înălțimea de 200 mm și


adâncimea de 700 mm pentru întreaga gamă, fac potrivită instalarea 700 mm
chiar şi în plafoane deosebit de înguste.

200 mm

Zgomot & Confort

Calitatea mediului în care trăim, depinde de asemenea, de nivelul de


Interiorul Interiorul unei Zgomotul Limita
zgomot perceput. Aparatele de aer condiţionat de la Mitsubishi Electric Interiorul unei
unui vagon limuzine frunzelor auditivă
biblioteci
contribuie la menținerea celui mai înalt confort acustic, la minimizarea de tren (40 km/h) din pădure umană
zgomotului, datorită grijii avute în proiectare și la detaliile constructive.

80dB(A) 60dB(A) 40dB(A) 20dB(A) 10dB(A)


MSZ-FH

48
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:01 PM Page 49

Unitate internă Unitate externă

SEZ-KD25/35/50/60/71VAL SUZ-KA25/35VA3 SUZ-KA50/60/71VA3

LINIA FAMILY
Joint Lap Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Rotary - 71 Grooved Piping

Optional Optional Optional Optional Timer Giornaliero

A+++
A++
A+
A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D
DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set SEZ-KD25VAL SEZ-KD35VAL SEZ-KD50VAL SEZ-KD60VAL SEZ-KD71VAL

Unitate internă SEZ-KD25VAL SEZ-KD35VAL SEZ-KD50VAL SEZ-KD60VAL SEZ-KD71VAL


Unitate externă SUZ-KA25VA3 SUZ-KA35VA3 SUZ-KA50VA3 SUZ-KA60VA3 SUZ-KA71VA3
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 2,5 (0,9-3,2) 3,5 (1,0-3,9) 5,1 (1,1-5,6) 5,6 (1,1-6,3) 7,1 (0,9-8,3)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW 0,750 1,032 1,639 1,860 2,358
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW 2,5 3,5 5,1 5,6 7,1
SEER 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Clasa de eficienţă energetică A A A A A
Consum energetic anual1 kWh/a 170 240 346 382 483
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 2,9 (0,9-4,5) 3,8 (0,9-5,0) 6,4 (1,1-7,2) 7,4 (0,9-8,0) 8,1 (0,9-10,4)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW 0,838 1,021 1,807 2,202 2,268
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW 2,2 2,8 4,6 5,5 6,0
SCOP 3,5 3,9 3,9 3,9 3,8
Clasa de eficienţă energetică A A A A A
Consum energetic anual1 kWh/a 903 1023 1690 2020 2206
Capacitate declarată a Tdesignh kW 1,9 (-10°C) 2,4 (-10°C) 4,0 (-10°C) 4,8 (-10°C) 5,3 (-10°C)
a Tbivalent 1,9 (-7°C) 2,4 (-7°C) 4,0 (-7°C) 4,8 (-7°C) 5,3 (-7°C)
a Tol 1,9 (-10°C) 2,4 (-10°C) 4,0 (-10°C) 4,8 (-10°C) 5,3 (-10°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 200 x 790 x 700 200x990x700 200x990x700 200x1190x700 200x1190x700
Masă Kg 18 21 23 27 27
Debit aer Răcire m3/min 6-7-9 7-9-11 10-13-15 12-15-18 12-16-20
Încălzire m3/min - - - - -
Nivel zgomot Răcire dB(A) 22-25-29 23-28-33 29-33-36 29-33-37 29-34-39
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Încălzire dB(A) - - - - -
Puterea sonoră Nominal dB(A) 50 53 57 58 60
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330
Masă Kg 30 35 54 50 53
Nivel zgomot min / max dB(A) 47-48 49-50 52-52 55-55 55-55
Puterea sonoră Nominal dB(A) 58 62 65 65 69
Curent maxim absorbit A 7,4 8,7 12,7 14,7 17,0
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/15,88 9,52/15,88
Lungime max. m 20 20 30 30 30
Înălţimea max. m 12 12 30 30 30
Domeniul de Răcire °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
funcţionare garantat Încălzire °C -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2 Note de referință a se vedea ultima pagină.

49
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:02 PM Page 50

Seria A+++
A++

MXZ
A+
A
B ErP
C
D

De la 2 la 6 căi
DC INVERTER - MULTISPLIT

DC Inverter De înaltă eficiență sezonieră

DC Inverterul este un dispozitiv electronic care vă permite să variaţi Eficienţa economică în funcţionare este marele avantaj a aparatelor de
eficient viteza compresorului și în consecință, puterea livrată de aer condiţionat de la Mitsubishi Electric. Datorită sistemului de control
aparatul de aer condiționat, în funcție de cererea pentru răcire sau cu DC Inverter și proiectării atente a componentelor utilizate, eficiența
încălzire. energetică atinge niveluri extraordinare.
Comparativ cu soluţia tradiţională de aparat de aer condiționat cu Toată noua gamă de aparate de aer condiţionat Multi-Split
viteză fixă (On/Off ), aparatul cu DC Inverter ajunge iniţial la temperatura (MXZ-D) atinge valori ridicate de eficiență energetică sezonieră.
dorită și o menține stabilă, fără variaţii enervante, cu toate avantajele
de confort și consum de energie.

Maxim de silenţiozitate pentru un confort maxim Compact & Versatil


Unităţile DC Inverter MultiSplit sunt caracterizate de foarte mici nivele Dimensiunile unității exterioare sunt extrem de compacte în așa fel
de zgomot emis. Prin activarea modului silențios, acest nivel poate fi încât să nu ocupe un spațiu prea mare pe terasă sau în grădina casei.
redus în continuare în mod automat, atunci când cererea este mai mică Dez voltarea extensivă a conductelor permite o gamă largă de
(de exemplu, peste noapte, în modul de răcire). posibilităţi de alegere a locului de instalare.

Casete
Perete

Canalizabil

Tavan

Perete

50
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:02 PM Page 51

Conectarea automată a tubulaturii

Pur și simplu apăsați un buton (MXZ-3D, MXZ-6C) sau activaţi o unitate În caz de eșec de legare, sistemul va fi automat capabil să-l corecteze.
interioară (MXZ-2D) pentru a asigura o bună conexiune între unitatea
interioară și unitatea exterioară.

LINIA FAMILY
Verificaţi corectitudinea cablării Conexiunile sunt corectate
pentru evitarea pierderii timpului automat

Limitarea consumului de curent Schema bloc a modului de funcţionare

În caz de disponibilitate limitată a energiei electrice, la mai multe Pentru aplicații speciale, modul de răcire sau încălzire poate fi blocat.
modele de putere mare (MXZ-4D83, MXZ-5D102, MXZ-6C122), este Opțiunea exclusivă permite funcționarea doar pentru sezonul de vară
posibilă limitarea puterii electrice consumate, evitându-se astfel sau de iarnă.
debranşarea de către operatorul de reţea electrică.

SETAREA DIN DIP-SWITCH-URI (UNITATEA EXTERIOARĂ) SETAREA DIN DIP-SWITCH-URI (UNITATEA EXTERIOARĂ)

SW2 MXZ-4D83VA
MXZ-5D102VA MXZ-6C122VA
10.5A 20A

15.5A 25A
Full
(settaggio di fabbrica)
* MXZ-5D102VA
MXZ-4D83VA
MXZ-6C122VA COOL/DRY HEAT

51
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:02 PM Page 52

Unitate externă

Conformitate ErP Nu face obiectul


Directivei ErP

MXZ-2D33VA MXZ-3D54VA MXZ-4D83VA MXZ-6C122VA


MXZ-2D40VA MXZ-3D68VA MXZ-5D102VA
MXZ-2D53VA MXZ-4D72VA

Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Rotary - 4D83/5D Grooved Piping 3D-5D 4D83/5D/6C/8B

2D/4D83/5D/6C

A+++
A++
A+

NOU A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set MXZ-2D33VA MXZ-2D40VA MXZ-2D53VA MXZ-3D54VA MXZ-3D68VA

Unitate internă 2 2 2 DA 2 A 3 DA 2 A 3
Unitate externă MXZ-2D33VA MXZ-2D40VA MXZ-2D53VA MXZ-3D54VA MXZ-3D68VA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 3,3 (1,1-3,8) 4,0 (1,1-4,3) 5,3 (1,1-5,6) 5,4 (2,9-6,8) 6,8 (2,9-8,4)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW 0,90 0,97 1,54 1,39 2,19
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW 3,3 4,0 5,3 5,4 6,8
SEER 5,5 5,7 7,1 5,8 5,6
Clasa de eficienţă energetică A A+ A++ A+ A+
Consum energetic anual1 kWh/a 211 247 262 326 422
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 4,0 (1,0-4,1) 4,5 (1,0-4,8) 6,4 (1,0-7,0) 7,0 (2,6-9,0) 8,6 (2,6-10,6)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW 0,96 0,97 1,70 1,59 2,38
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW 2,7 3,2 4,5 5,0 6,8
SCOP 4,1 4,1 4,2 3,9 3,9
Clasa de eficienţă energetică A+ A+ A+ A A
Consum energetic anual1 kWh/a 926 1096 1507 1797 2466
Capacitate declarată a Tdesignh kW 2,1 2,6 3,7 3,9 5,4
a Tbivalent 2,4 2,9 4,0 4,4 6,0
a Tol 1,7 2,2 3,3 3,1 4,4
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,6 0,6 0,8 1,1 1,4
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 550 x 800 (+69) x 285 (+59,5) 710 x 840 (+30) x 330 (+66)
Masă Kg 32 34 37 57 57
Nivel zgomot min / max dB(A) 49-50 49-50 50-53 50-53 50-53
Puterea sonoră Nominal dB(A) 63 63 64 64 64
Curent maxim absorbit A 10,0 12,2 12,2 18,0 18,0
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35x2/9,52x2 6,35x2/9,52x2 6,35x2/9,52x2 6,35x3/9,52x3 6,35x3/9,52x3
Lungime max. m 20/15 30/20 30/20 50/25 60/25
Înălţimea max. m 10/10 15/10 15/10 15/10 15/10
Domeniul de Răcire °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
funcţionare garantat Încălzire °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2,3 Note de referință a se vedea ultima pagină.

52
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:02 PM Page 53

TABEL COMPATIBILITĂŢI DE UNITĂŢI INTERIOARE


Caseta Caseta Presiune
Pe rete Podea Canalizabil
1 cale 4 căi medie

Kirigamine Kirigamine ZEN Mini Standard + 60 x 60 90 x 90 Compactă


Capacitate max.
NR . UNITATE
CONECTABILĂ

conectabilă

MSZ-FH/FD MSZ-EF MSZ-SF GE MSZ-SF/GE GF/GE MFZ-KA MLZ-KA SLZ-KA PLA-BA SEZ-KD PC A-K A

MODEL 25 35 50 18 22 25 35 42 50 15 20 22 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 35 50 60 71 25 35 50 60 71 50 60 71

50 MXZ-2D33V A • • • • • • • • • • • •
2 60 MXZ-2D40V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
70 MXZ-2D53V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100 MXZ-3D54V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3
120 MXZ-3D68V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
125 MXZ-4D72V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4
145 MXZ-4D83V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5 172 MXZ-5D102V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LINIA FAMILY
6 180 MXZ-6C122V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pentru tabele complete ale caracteristicilor tehnice vizitaţi www.mitsubishielectric.it

Folosind noul ulei HAB, circuitul frigorific poate fi mai lung şi


este supus la o deteriorare mai redusă *

Principalele caracteristici ale noului ulei


pentru echipamente de refrigerare

Nume: Olio HAB

Caracteristici ulei:
• Dizolvare redusă în lichidul de răcire
Culoare ulei Culoare ulei • Stabilitate maximă fizică la căldură, calitate
Datorită unui ulei frigorific extrem de stabil și a componentelor la ieşire din fabrică după 10 ani de folosire uniformă, fluiditate și vâscozitate mare.
de mare putere, conductele de aer condiționat existente
pot fi reutilizate, fără nici o remediere. *Datele obținute la teste de laborator care simulează 10 de ani de utilizare

A+++
A++
A+

NOU A
B ErP
SPECIFICAŢII TEHNICE C
D DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set MXZ-4D72VA MXZ-4D83VA MXZ-5D102VA MXZ-6C122VA(5)

Unitate internă DA 2 A 4 DA 2 A 4 DA 2 A 5 DA 2 A 6
Unitate externă MXZ-4D72VA MXZ-4D83VA MXZ-5D102VA MXZ-6C122VA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 7,2 (3,7-8,8) 8,3 (3,7-9,2) 10,2 (3,9-11,0) 12,2 (3,5-13,5)
Putere nominală absorbită T=+35°C kW 2,25 2,83 3,91 4,05
Sarcină teoretică (PdesignC) T=+35°C kW 7,2 8,3 10,2
SEER 5,7 5,2 5,3 EER(4)=3,01
Clasa de eficienţă energetică A+ A A -
Consum energetic anual1 kWh/a 443 560 678
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 8,6 (3,4-10,7) 9,0 (3,4-11,6) 10,5 (4,1-14,0) 14,0 (3,5-16,5)
Sezon mediu Putere nominală absorbită T=+7°C kW 2,28 2,42 2,90 3,81
Sarcină teoretică (Pdesignh) T=-10°C kW 7,0 7,1 8,6
SCOP 3,9 3,9 3,8 COP(4)= 3,67
Clasa de eficienţă energetică A A A -
Consum energetic anual1 kWh/a 2516 2536 3184
Capacitate declarată a Tdesignh kW 7,0 5,6 6,9
a Tbivalent 6,2 6,2 7,6
a Tol 4,7 4,7 5,6
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 1,4 1,5 1,8
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 710x840(+30)x330(+66) 915 x 900 x 320 (+67) 1070 x 900 x 320 (+67)
Masă Kg 58 69 70 87
Nivel zgomot min / max dB(A) 50-53 49-50 53-55 55-57
Puterea sonoră Nominal dB(A) 64 64 68 69
Curent maxim absorbit A 18,0 20,4 21,4 30,0
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35x4/12,7x1+9,52x3 6,35x4/12,7x1+9,52x3 6,35x5/12,7x1+9,52x4 6,35x6/12,7x1+9,52x4
Lungime max. m 60/25 70/25 80/25 80/25
Înălţimea max. m 15/10 15/10 15/10 15/10
Domeniul de Răcire °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
funcţionare garantat Încălzire °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975) R-410A (1975)
1,2, 3, 4
Note de referință a se vedea ultima pagină.
5 Nu intră sub incidența Directivei ERP.

53
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:02 PM Page 54

Seria

MXZ
Power Multi cu până la 8 unităţi conectabile
DC INVERTER - MULTISPLIT

Versatilitate Eficiența energetică

Noua gamă Power Multi se extinde cu modele performante cu Eficienţa economică în operare este marele avantaj al aparatului de aer
alimentare trifazică. condiţionat de la Mitsubishi Electric. Datorită sistemului de control cu
Puterea maximă, a crescut la 16 kW, ceea ce permite instalarea aerului DC Inverter, proiectării atente a componentelor utilizate, eficiența
condiționat în case mari sau birouri, cu utilizarea unei singure unităţi energetică atinge niveluri extraordinare chiar și pentru sisteme cu
exterioare, cu dimensiuni compacte, fără a sacrifica confortul tipic al puteri mari.
sistemelor Multi-Split, ceea ce permite controlul temperaturii în mod
diferit pentru fiecare mediu.
Lungimea maximă a conductelor ce pot fi instalate în cutiile de
distribuţie, permit o mare flexibilitate în stabilirea traseelor. Toate
acestea fără a sacrifica eficiența energetică ridicată.

DC Inverter Ușor de instalat

DC Inverterul este un dispozitiv electronic care vă permite să variaţi O instalație complexă implică un consum mare de energie și bani.
eficient viteza compresorului și în consecință, puterea livrată aparatului Mitsubishi Electric a făcut eforturi pentru a face o instalare și o
de aer condiționat, în funcție de cererea pentru răcire sau încălzire. întreținere ușoară a aparatelor de aer condiţionat Power Multi MXZ-8.
Comparativ cu soluţia tradițională de aer condiționat cu viteză fixă a Cutia de distribuţie simplifică conectarea sistemului de conducte, în
compresorului (On/Off ), aparatul de aer condiţionat cu DC Inverter timp ce sistemul de racorduri elimină necesitatea unor sisteme de
ajunge iniţial la temperatura cerută și o menține stabilă, fără variaţii sudură, două motive care asigură o instalare mai ușoară și mai
enervante, toate în avantajul confortului și consumului de energie. sigură.

Limitarea consumului de curent Maxim de silenţiozitate pentru un confort maxim

În caz de disponibilitate limitată de energie electrică, puteți limita Unitățile MultiSplit cu DC Inverter sunt caracterizate de nivele de
consumul de curent de vâr f prin intermediul accesoriului zgomot emise foarte mici . Cu activarea modului silențios prin
PAC-SC36NA și al unui releu comutat de la distanță, în valori prestabilite, accesoriul PAC-SC36NA, acest nivel poate fi în continuare redus, de
evitându-se astfel debranşarea de către operatorul de reţea. exemplu în timpul nopții, în modul de funcţionare răcire.

54
3-LINEA FAMILY 26-55 ro 6/1/2013 6:02 PM Page 55

Unitate externă

Cutie de distribuţie

PAC-AK52BC PAC-AK31BC

MXZ-8B(A)140VA - MXZ-8B140YA
MXZ-8B160VA - MXZ-8B160YA

LINIA FAMILY
Rare Earth Magnet DC Fan Motor 8 porte 8 porte DC Scroll - 8 porte Grooved Piping 8 porte

4C80/5C/8B 8 porte

TABEL COMPATIBILITĂŢI DE UNITĂŢI INTERIOARE

Caseta Caseta
Perete Podea Canalizabil
1 cale 4 căi

Kirigamine Kirigamine ZEN Mini Standard + 60 x 60 90 x 90 Compactă Presiune medie


NR . UNITATE
CONECTABILĂ
Capacitate max
conectabilă

MSZ-FH/FD MSZ-EF MSZ-SF GE MSZ-SF/GE GF/GE MFZ-KA MLZ-KA SLZ-KA PLA-BA SEZ-KD PEAD-JA(L)

MODEL 25 35 50 18 22 25 35 42 50 15 20 22 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 35 50 60 71 25 35 50 60 71 35 50 60 71

185 MXZ-8B140V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
185 MXZ-8B140Y A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8
202 MXZ-8B160V A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
202 MXZ-8B160Y A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pentru tabele complete ale caracteristicilor tehnice vizitaţi www.mitsubishielectric.it

SPECIFICAŢII TEHNICE DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set MXZ-8B(A)140VA MXZ-8B140YA MXZ-8B160VA MXZ-8B160YA

Nr. Unitate internă DA 2 A 8 DA 2 A 8 DA 2 A 8 DA 2 A 8


Unitate externă MXZ-8B(A)140VA MXZ-8B140YA MXZ-8B160VA MXZ-8B160YA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230/50/1 400/50/3 230/50/1 400/50/3
Răcire Capacitate nominal kW 14.0 14.0 15.5 15.5
min/max kW - - - -
Putere absorbită1 nominal kW 3.79 3.79 4.64 4.64
EER2 3.52 3.52 3.21 3.21
Clasa de eficinţă energetică - - - -
Consum anual kWh 1989 1989 2414 2414
Nivel zgomot min/max dB(A) 47/50 47/50 48/51 48/51
Încălzire Capacitate nominal kW 16.0 16.0 18.0 18.0
min/max kW - - - -
Purete absorbită1 nominal kW 3.90 3.90 4.80 4.80
COP2 3.91 3.91 3.61 3.61
Clasa de eficienţă energetică - - - -
Nivel zgomot min/max dB(A) 52 52 54 54
Curent maxim absorbit A 29.5 13.0 29.5 13.0
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330
Masă Kg 129 139 129 139
Linii de agent Diametrul Lichid mm 9.52 x 1 9.52 x 1 9.52 x 1 9.52 x 1
Diametrul Gaz mm 15.88 x 1 15.88 x 1 15.88 x 1 15.88 x 1
Lungime max (total/fiecare ramură) m 115/70 115/70 115/70 115/70
Înălţime max (UI peste UE / UI sub UE) m 20 (30) 20 (30) 20 (30) 20 (30)
Refrigerant Tip R410A R410A R410A R410A
Domeniul de Răcire min/max °C -5 / +46 -5 / +46 -5 / +46 -5 / +46
garantare Încălzire min/max °C -15 / +21 -15 / +21 -15 / +21 -15 / +21
1 Puterea şi curentul se referă la unitatea externă. 2 EER și COP măsurat în funcție de următoarele combinații: MSZ-GE22VA x 8 + PAC-AK31BC + PAC-AK52BC (model 140),
MSZ-GE25VA x 8 + PAC-AK31BC + PAC-AK52BC (model 160).

Acesori Descriere Serie/Opţ.


PAC-SG59SG-E (x 2) Deflector aer unitate externă Opţionale
PAC-SG61DS-E Kit evacuare condens Opţionale
PAC-SC36NA-E Conector pentru control consum Opţionale

55
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:07 PM Page 56

Linia Commercial
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:07 PM Page 57

Zubadan Power Standard


Inverter Inverter
Gama largă de funcționare este carac- Eficiența energetică găseşte cea mai Datorită utilizării compresoarelor cu
teristica ce distinge seria Zubadan. înaltă expresie în serie Power Inverter. DC Inverter de înaltă eficiență, consu-
Datorită tehnologiei exclusive Gama largă de funcționare și flexibili- murile de energie electrică ale seriei
Flash Injection, capacitatea de tatea maximă la instalare, datorită linii- Standard Inverter sunt drastic reduse.
încălzire poate fi menţinută constant lor de refrigerare deosebit de lungi și Acestea sunt, de asemenea, dispo-
până la -15°C, temperatură posibilităţii de refolosire a conductelor nibile şi în versiunea cu alimentare
exterioară, iar domeniul garantat de existente, completează oferta stan- în curent trifazic.
dard.

LINIA COMMERCIAL
funcţionare al modului de încălzire
este extins până la -25°C.
În modul de răcire, performanțele sunt
garantate până la +46°C.

SERIA
CASETA CU PATRU CĂI
PLA-BA ................................................................................................................................................................................................ 62

UNITATE ASCUNSĂ ÎN TAVANE JOASE


PEAD-JA ............................................................................................................................................................................................. 66

UNITATE ASCUNSĂ ÎN TAVANE ÎNALTE


PEA-GA ............................................................................................................................................................................................... 70

UNITATE DE PERETE
PKA-HAL / KAL .............................................................................................................................................................................. 74

UNITATE DE TAVAN
PCA-KA ............................................................................................................................................................................................... 78

UNITATE PENTRU TAVAN INDUSTRIAL


PCA-HA ............................................................................................................................................................................................... 82

UNITATE TIP COLOANĂ


PSA-KA ................................................................................................................................................................................................ 84

FREE COMPO
GAMA TWIN, TRIPLU ŞI QUADRUPLU ............................................................................................................................... 88

BARIERE DE AER
BARIERE CU PERDEA DE AER
GK ........................................................................................................................................................................................................... 90
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:07 PM Page 58

Performanţe de încălzire
chiar şi mai bune

Performanțe ridicate Un confort sporit

Pompele de căldură "Zubadan" sunt sisteme capabile să înlocuiască în Datorită tehnologiei exclusive "Flash Injection" fazele de dezgheţare şi
mod eficient sistemele de încălzire tradiționale bazate pe combustibil, de scurgere a apei produsă prin dezghețare sunt drastic reduse: în
chiar și în zonele cu climă mai rigidă. Datorită tehnologiei exclusive acest fel, temperatura locală atinge mai repede valoarea setată și poate
"Flash Injection" și compresorului special cu DC Inverter cu roată fi menținută la nivelul dorit într-un mod mult mai stabil.
melcată, pot să funcționeze fără probleme până la temperaturi de
-25°C și să mențină o putere de ieșire constantă de la +7°C până la
-15°C. Acest lucru permite să nu se supradimensioneze sistemul şi să se
evitate utilizarea unui sistem complementar de încălzire.

Aproximativ cu 30% mai bine în comparație cu modelul Quick start-up - pornire rapidă
cu 1 dimensiune mai mare (ex: model 4 HP) Operare la temperatura exterioară de +2°C.

Temperatura
aer de descărcare atinge
ZUBADAN: Creștere 50°C (în condiții stabile)
rapidă la 45°C în 10 min. Stabil
15
Capacitatea de încălzire (kW)

13kW cu 45°C
15 ZUBADAN 5HP temperatura internă 19 min.
10 min.

ZUBADAN 4HP Normal INV


10
Capacitatea de

V 5HP
încălzire (kW)

10 Power IN 45°C în 19 min.


ZUBADAN 3HP
50% mai scurt
V 4HP
Power IN 5

0
-25oC -20oC -15oC -7oC 0oC 0 5 10 15 20 (min.)
Temperatura exterioară la gura de admisie a aerului. Timp de operare (min.)

Control al dezgheţării şi recuperare rapidă după dezgheţare


Rezultatele studiilor de teren: construcţii pentru uz de birou în Asahikawa (Hokkaido).

CU TEMPERATURA EXTERIOARĂ 0°C CU TEMPERATURA EXTERIOARĂ -20°C

60°C
60°C Temp. aerului din interior la ieșire
50°C
Temp. aerului din interior la ieșire
50°C

40°C * 40°C

30°C *
30°C
20°C
20°C

10°C
Temp. ambiantă
10°C ** Temp. ambiantă

0°C
** Temp. externă 0°C
18:00 20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00
-10°C
-10°C Temp. externă
-20°C
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
-30°C

** • Cu ZUBADAN Defrost Control (cu controlul dezghețării), intervalul maxim dintre două operațiuni de degivrare a fost de 150 minute
la temperaturi exterioare de aproximativ -20°C şi 0°C.

** Flash Injection reduce în mod eficient timpul de operare pentru decongelare la 3 minute.

58
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 59

Eficiența energetică sezonieră


la niveluri maxime

A+++
A++
A+

Eficiență energetică sezonieră ridicată A


B ErP
C
D

De la 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 206/2012, care este transpunerea condițiilor prevăzute în Directiva ErP 2009/125 CE
pentru aparatele de aer condiționat cu o capacitate de răcire de până la 12kW.
Directiva ErP prevede modificări în clasificare pentru fiecare clasă de energie și eficiența energetică. În plus, scara de valori va fi extinsă pentru a include
trei noi clase A +, A + + și A + + +. Aceste modificări se bazează pe o redefinire a punctelor de măsură și de calcul SCOP și SEER (raporturi de eficiență

LINIA COMMERCIAL
energetică sezonieră).

Datorită tehnologiei DC Inverter, eficiența energetică sezonieră este întotdeauna la cel mai înalt nivel.

MODEL 3.5 kW 5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW

Casetă cu 4 căi Serie PLZ-RP


în plafon A++ A+ / A+ A+/ A+ A / A++ A+ / A++ A+ /
Unitate încastrată Serie PEDZ-RP
în plafon A+ A+/ A A+
/ A+ A+
/ A+ A / A+ A+ /
Unitate de tavan Serie PCZ-RP
A+ A+/ A++ A+
/ A++ A+ / A+ A /
Unitate de perete Serie PKZ-RP
A+ A / A A+
/ A++ A+
/ A++ A+ / A++ A+ /

Power Receiver și circuitul Twin LEV

Mitsubishi Electric a dezvoltat POWER RECEIVER şi circuitul Twin LEV


Power Receiver: agentul frigorific este în continuare subrăcit de gazul
care optimizează per formanța și asigură un control optimal al
supraîncălzit din evaporator.
expansiunii refrigerantului în funcție de temperatura de afară.
Power Receiver îndeplinește funcția dublă a acumulatorului de lichid şi
de sistem de subrăcire al agentului frigorific.
Schimbător Compresor
de căldură

Power Schimbător
Receiver de căldură

LEV2 LEV1

LEV2 agentul frigorific este LEV1 agentul frigorific suferă


permanent extins. o pre-expansiune.

59
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 60

Funcţii inovative

Telecomanda cu fir PAR-30 (31) MA

Controlul prin cablu PAR-30 (31) MA combină tehnologia și ușurința


de utilizare cu un design impecabil datorită displayului cu
retroiluminare și cu iconiţe grafice de înaltă rezoluție.
Puteți accesa mai multe caracteristici noi, printre care:
• Programator săptămânal
• Regim de noapte
• Mod silențios al unității exterioare
• Economisire a energiei electrice la unitatea externă.
Toate funcțiile sunt ușor accesibile prin intermediul meniului cu
derulare, intuitiv, în limba română.

Întreținere Ușoară (Easy maintenance)

Funcţia de întreținere ușoară (Easy maintenance), disponibilă pe Seria P Inverter, reduce drastic operaţiile de verificare manuală. Prin setarea unității de
funcționare stabilă (frecvenţa invertorului blocată), este posibil să se acceseze datele principale de funcționare direct din comanda de la distanță.

Operaţii executate la inspecţia obişnuită


Temperatura refrigerant la ieşirea din compresor 64°C
Unitate internă Unitate externă
Măsurare Înlăturare
temperatura panou de
aer la service
aspirare

Informațiile furnizate de funcția Easy maintenance


Compresor Unitate externă Unitate internă
Ore totale de Temp. schimbătorului Temperatura aer Operaţii de executat Măsurare temperatura
1 4 7
funcţionare (x10) de căldură (°C) aspirat (°C) la inspecţia obişnuită aerului la ieşirea din
unitatea externă
Număr de comutări Temperatura refrigerant Temp. schimbătorului
2 5 8
on/off (x100) la ieşirea din de căldură (°C)
compresor (°C)

Curent absorbit (A) Temperatura Ore de utilizare


3 6 9
aer exterior (°C) filtru
* Orele de funcționare ale filtrului sunt cele de la ultima resetare a Butonului de filtru.

60
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 61

Rotație, Back-up și două trepte de funcţionare

Unităţile Mr.SLIM Seria P-dispun de funcții inovatoare de rotație, back-up și două trepte de funcţionare pentru menținerea unei temperaturi constante
într-o încăpere, cum ar fi camere de servere, camere echipament, etc.

LINIA COMMERCIAL
Schema exemplu UNITATE PRINCIPALĂ UNITATE SECUNDARĂ

Unitate externă 1 Unitate externă 2

Unitate internă 1 Unitate internă 2

PAR30(31)

Funcționarea defectuoasă a unității principale BACK-UP


Începe să funcţioneze Principcipală Secundară În cazul unei defecțiuni unități de aer condiționat (principală),
Unitate unitatea de aer condiţionat secundară va începe
principală Funcţionare Anomalie
1
automat să funcţioneze.

Unitate
secundară Funcţionare Funcţionare
2

a unității principale BACK-UP ŞI ROTAŢIE


Începe sa funcţioneze Princip. Sec. Princip. Sec. Princip. Sec. În plus față de funcția descrisă anterior, puteți
Unitate comuta funcționarea alternativă a celor două unități la intervale
principală Funcţionare Stop Funcţionare Anomalie de la 1 la 28 de zile, pentru a asigura o utilizare uniformă.
1

Unitate
secundară Stop Funcţionare Stop Funcţionare
2
1–28 zile 1–28 zile

Temp. cameră ≥ Temp. setată Temp. cameră ≥ DOUĂ TREPTE (NUMAI PENTRU RĂCIRE)
Intră în funcţiune şi Temp. setată –4°C În cazul în care o singură unitate nu furnizează
Începe sa funcţioneze unitatea secundară Ultima unitate secundară capacitatea de răcire necesară, a doua unitate va
se opreşte începe să funcționeze în mod automat.
Unitate
principală Run
1

Unitate
secundară Stop Funcţionare Stop
2

61
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 62

Seria

PLA-BA 27 dB(A)

CASETĂ CU 4 CĂI

CAPACITATE NOMINALĂ kW
3.5 5.0 6.0 7.1 10.0 12.5 14.0
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ZUBADAN
Power Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Standard Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Răspuns energetic Ridicarea apei de condens

O gamă completă incluzând unități de lux care oferă o economie Dispozitivul de eliminare apă de condens asigura o înălţime de
suplimentară de energie. Încorporarea unei ieșiri largi pentru aer și a ridicare de 85 cm, ceea ce vă permite să așezați unitatea internă în orice
senzorului „i-see” îmbunătățesc controlul distribuției aerului condiţionat, punct de pe tavan, oferind astfel o gamă largă de variante pentru
realizând un nivel sporit de confort în întreaga încăpere. Sinergia între conducta de scurgere a condensului.
eficiența energetică sporită și un mediu mai confortabil în încăpere
duce la o satisfacție maximă pentru utilizator.

Telecomandă la distanţă cu microprocesor cu afişaj LCD

Noua telecomandă PAR-30 (31) MA combină nivelul ridicat tehnologic


şi uşurinţa de utilizare, datorită unui design impecabil şi afișării cu
iconiţe cu grafică de înaltă rezoluție.
Puteți accesa mai multe caracteristici noi, printre care:
• Programator săptămânal
• Regim de noapte
• Modul silențios a unității exterioare
• Economisire a energiei pt. unitatea externă.
Toate funcțiile sunt ușor accesibile prin intermediul meniului cu
defilare, intuitiv, în limba română.

Senzorul i-See (opțional)

Noua casetă cu 4 căi, încastrabilă în plafon este echipată cu sistemul


"I-see-Sensor", astfel că măsoară în timp real, temperatura la nivelul
Sistem I-see Sensor
pardoselei și cea a întregii camere, pentru confort în 360 de grade. pentru măsurarea
temperaturii
Cu "I-see-Sensor" se realizează în mod automat reglarea vitezei aerului,
astfel că temperatura necesară pentru încălzire este aceeași în tot
mediul încăperii.

Panoul de colț
(Opţional) Panou “I-see-Sensor”
Funcţionare "I-see-Sensor"
"I-see-Sensor" se roteşte cu 90º la fiecare 5 sec.,
măsurând cu precizie temperatura în întreaga
încăpere (acoperind întreaga suprafață a podelei).
PAC-5A1 ME-E
Zona măsurată cu
Rotaţie Rotaţie Rotaţie
Sistemul I-see Sensor
cu 90º cu 90º cu 90º

Măsurare la fiecare Măsurare la fiecare Măsurare la fiecare Măsurare la fiecare


5 sec 5 sec 5 sec 5 sec

62
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 63

Optimizarea fluxului de aer

Posibilitatea instalării Flux de aer distribuit Imagine a fluxului de aer multidirecțional

deflectoarelor individuale pe o suprafață întinsă


Setarea optimă a distribuției fluxului de Gurile de ventilație cu unghi larg distribuie
aer asigură confort maxim în întreaga fluxul de aer în toate colțurile camerei.
cameră.
Ieșirile sunt mai mari decât cele din modelele
În plus, pentru a permite selectarea diferitelor anterioare, și, de asemenea, forma a fost optimizată
moduri de distribuţie a debitului de aer (de exemplu pentru a îmbunătăți ventilația pe o arie mai largă.
2, 3 sau 4-căi), această funcție vă permite să selectați
independent nivelul de aer vertical pentru fiecare
s

s
deflector, menținând astfel o temperatură ambiantă
Posibilitatea de a
plăcută și distribuită în mod egal. instala deflectoare Flux de aer larg
individuale
Model
Selectare mod de precedent
funcționarea cu 2, 3 sau 4 căi
* Pentru modul cu 2 și 3 căi este prevăzut
opţional montarea unui mixer de aer.
Se asigură obţinerea unei temperaturi uniforme în
fiecare cameră prin posibilitatea instalării
Orizontal
Noua casetă de tavan cu 4 căi deflectoarelor individuale ce realizează curgerea
Direcția fluxului de aer
corespunzător fiecărui optimă a fluxilui de aer în fiecare încăpere şi funcția
deflector poate fi controlată

LINIA COMMERCIAL
Flux aer
prin telecomanda cu fir. de distribuire a fluxului de aer pe o suprafață mare.
În jos Reglabil

72 fluxuri de aer selecţionabile

Principiul de funcționare a funcţiei “Wave Airflow”

“Wave Airflow” este de fapt o funcție de comandă a deflectoarelor care


direţionează fluxul de aer descărcat din aparat. Aerul este dispersat din
aparat în direcție atât orizontală, cât și verticală, la intervale de timp
predefinite, pentru a oferi o încălzire uniformă încăperii.

În jos În jos În jos


* Funcţia “Wave Airflow” poate fi activată doar atunci când aparatul funcționează în modul încălzire.

Controlul fluxului de aer

Controlul fluxului de aer se face prin compararea distribuției de


temperaturi într-un interval de 20 min de către sistemul PLA-RP71BA Flux de aer orizontal Flux de aer larg

montat în caseta de tavan cu 4-căi. Unitate internă


Indoor Unit Unitate internă
Indoor Unit

Punctul de măsurare pentru comparație este un suprafață plană situată


la 1,2 m deasupra podelei. Schimbare a temperaturii.
Distribuția neuniformă
Schimbările bruște de temperatură sunt
minimizate. Aerul cald este alimentat
a temperaturii. în cameră, minimizând distribuția
neuniformă a temperaturii.

Modul de funcţionare pentru tavan cu diverse înălțimi

Dispozitivele sunt echipate cu un mod de funcționare pentru tavane * PLA-RP100-140BA


înalte și joase, și, astfel, permite reglarea volumului fluxului de aer
funcţie de înălțimea camerei.
Posibilitatea de a regla volumul fluxului de aer vă permite să preveniţi
stratificarea aerului și dă posibilitate fluxului de aer să ajunga în fiecare
zonă din încăpere. Flux de aer cu 4 căi cu setare Flux de aer cu 4 căi cu setare Flux de aer cu 4 căi cu setare
pentru tavane înalte pentru tavane standard pentru tavane joase

Distribuirea fluxului de aer

MODEL PLA-RP35-71BA PLA-RP100-140BA

Flux Setare Setare Setare Setare Setare Setare


de aer tavan standard tavan tavan standard tavan
selectabil înalt jos înalt jos
4 căi 3.5 m 2.5 m 2.4 m 4.5 m 3.2 m 2.7 m
3 căi 3.5 m 3.0 m 2.7 m 4.5 m 3.6 m 3.0 m
2 căi 3.5 m 3.3 m 3.0 m 4.5 m 4.0 m 3.3 m

63
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 64

Unitate internă Unitate externă

PLA-RP35/50/60/71/100/125/140BA PUHZ-ZRP35/50 PUHZ-ZRP60/71 PUHZ-ZRP100/125/140

Joint Lap - 35-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll - 100-140 Grooved Piping

Optional

Optional
SERIE PLA-BA

SPECIFICAŢII TEHNICE DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PLA- PLA- PLA- PLA- PLA-RP100BA PLA-RP125BA PLA-RP140BA2


RP35BA RP50BA RP60BA RP71BA
Unitate externă PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP140VKA
PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 3,5 (1,6 - 4,5) 5,0 (2,3 - 5,6) 6,1 (2,7 - 6,5) 7,1 (3,3 - 8,1) 10,0 (4,9 - 11,4) 12,5 (5,5 - 14,0) 13,4 (6,2 - 15,0)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 0,88 1,43 1,90 1,87 2,63 3,99 4,40
EER T=+35°C 3,98 3,50 3,21 3,80 3,80 3,13 3,05
Consum teoretic (PdesignC) kW 3,5 5,0 6,1 7,1 10,0 12,5 13,4
SEER 6,5 5,6 5,7 6,4 6,2 / 6,0 5,0 / 4,9 5,5
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A++ A+ A+ A++ A++ / A+ - -
Consum energetic anual1 kWh/a 189 311 371 387 569 / 580 - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 4,1 (1,6 - 5,2) 6,0 (2,5 - 7,3) 7,0 (2,8 - 8,2) 8,0 (3,5 - 10,2) 11,2 (4,5 - 14,0) 14,0 (5,0 - 16,0) 16,0 (5,7 - 18,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 0,96 1,82 2,17 2,21 3,01 3,91 4,76
COP T=+7°C 4,27 3,30 3,23 3,62 3,72 3,58 3,36
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 2,3 3,8 4,4 4,7 7,8 9,3 10,6
SCOP 4,3 4,1 3,9 4,3 4,1 3,9 4,0
Clasă de eficienţă energetică A+ A+ A A+ A+ - -
Consum energetic anual1 kWh/a 750 1313 1576 1521 2652 - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 2,3 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,4 (-10°C) 4,7 (-10°C) 7,8 (-10°C) 9,3 (-10°C) 10,6 (-10°C)
a Tbivalent kW 2,3 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,4 (-10°C) 4,7 (-10°C) 7,8 (-10°C) 9,3 (-10°C) 10,6 (-10°C)
a Tol kW 2,2 (-11°C) 3,7 (-11°C) 2,8 (-20°C) 3,5 (-20°C) 5,8 (-20°C) 7,0 (-20°C) 7,9 (-20°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0 0 0 0 0 0 0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 258 x 840 x 840 298 x 840 x 840
Dimensiuni grilă ÎxLxA mm 35 x 950 x 950
Masă (grilă) kg 22 (6)* 22 (6)* 23 (6)* 23 (6)* 25 (6)* 25 (6)* 27 (6)*
Debit aer m3/min 11 - 12 - 13 - 15 12 - 14 - 16 - 18 12 - 14 - 16 - 18 14 - 16 - 18 - 21 20 - 23 - 26 - 30 22 - 25 - 28 - 31 24 - 26 - 29 - 32
Nivel zgomot Nominal dB(A) 27 - 28 - 29 - 31 28 - 29 - 31 - 32 28 - 29 - 31 - 32 28 - 30 - 32 - 34 32 - 34 - 37 - 40 34 - 36 - 39 - 41 36 - 39 - 42 - 44
Putere sonoră dB(A) 54 55 55 56 62 63 70
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 630 x 809 x 300 943 x 950 x 330(+30) 1338 x 1050 x 330(+30)
Masă kg 43 46 67 67 116 / 124 116 / 126 119 / 132
Nivel zgomot Răcire dB(A) 44 44 47 47 49 50 50
Încălzire dB(A) 46 46 48 48 51 52 52
Putere sonoră dB(A) 65 65 67 67 69 70 70
Curent maxim absorbit A 13,2 13,4 19,4 19,5 27,4 / 8,9 27,5 / 10,5 29,1 / 12,1
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 16 25 32 / 16 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/12,7 9,52/15,88
Lungime max m 50 75
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -11 ~ +21 -20 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.
Fir control distanţă Descriere
PAR-30(31)MAA Telecomanda cu fir cu iluminare din spate
PAR-21MAA Fir de control de la distanță

Articol Descriere Control infraroșu Descriere


PLP-6BA Grilă* PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
* Comandă separată. PAR-SA9FA-E Grilă unghiulară cu receptor infraroșu

64
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 65

Unitate internă Unitate externă

STANDARD
INVERTER

PLA-RP35/50/60/71/100/125/140BA SUZ-KA35VA3 SUZ-KA50/60/71VA3 PUHZ-P100 PUHZ-P125/140

Optional
Joint Lap - 35-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor 35-140 100-140 100-140 DC Rotary - 71-140 Grooved Piping

100-140

Optional 100-140 100-140

Escluse SUZ

LINIA COMMERCIAL
SPECIFICAŢII TEHNICE DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PLA- PLA- PLA- PLA- PLA-RP100BA PLA-RP125BA PLA-RP140BA2


RP35BA RP50BA RP60BA RP71BA
Unitate externă SUZ-KA35VA3 SUZ-KA50VA3 SUZ-KA60VA3 SUZ-KA71VA3 PUHZ-P100VHA4 PUHZ-P125VHA3 PUHZ-P140VHA3
PUHZ-P100YHA2 PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 3,6 (1,0 - 3,9) 5,5 (1,1 - 5,6) 6,1 (1,1 - 6,3) 7,1 (0,9 - 8,1) 9,4 (4,9 - 11,2) 12,3 (5,5 - 14,0) 13,6 (5,5 - 15,0)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 1,09 1,71 1,87 2,1 3,12 4,09 5,21
EER T=+35°C 3,30 3,22 3,26 3,38 3,01 3,01 2,61
Consum teoretic (PdesignC) kW 3,6 5,5 6,1 7,1 9,4 12,3 13,6
SEER 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 3,6 3,1
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A A A A A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 244 376 418 486 628 - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 3,6 (0,9 - 5,0) 6,0 (0,9 - 7,2) 6,9 (0,9 - 8,0) 8,0 (0,9 - 10,2) 11,2 (4,5 - 12,5) 14,0 (5,0 - 16,0) 16,0 (5,0 - 18,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 0,94 1,75 1,97 2,25 3,28 4,11 4,98
COP T=+7°C 3,83 3,43 3,50 3,56 3,41 3,41 3,21
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 2,7 4,3 4,6 5,8 8,0 12,1 13,8
SCOP 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,4
Clasă de eficienţă energetică A A A A A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 984 1581 1688 2117 2945 - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 2,3 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,0 (-10°C) 4,7 (-10°C) 6,3 (-10°C) 9,6 (-10°C) 11 (-10°C)
a Tbivalent kW 2,3 (-7°C) 3,8 (-7°C) 4,0 (-7°C) 5,1 (-7°C) 7,1 (-7°C) 10,7 (-7°C) 12,2 (-7°C)
a Tol kW 2,3 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,0 (-10°C) 4,7 (-10°C) 5,0 (-15°C) 5,0 (-15°C) 5,0 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,4 0,5 0,6 1,1 1,7 2,5 2,8
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 258 x 840 x 840 298 x 840 x 840
Dimensiuni grilă ÎxLxA mm 35 x 950 x 950
Masă (grilă) kg 22 (6)* 22 (6)* 23 (6)* 23 (6)* 25 (6)* 25 (6)* 27 (6)*
Debit aer m3/min 11 - 12 - 13 - 15 12 - 14 - 16 - 18 12 - 14 - 16 - 18 14 - 16 - 18 - 21 20 - 23 - 26 - 30 22 - 25 - 28 - 31 24 - 26 - 29 - 32
Nivel zgomot Nominal dB(A) 27 - 28 - 29 - 31 28 - 29 - 31 - 32 28 - 29 - 31 - 32 28 - 30 - 32 - 34 32 - 34 - 37 - 40 34 - 36 - 39 - 41 36 - 39 - 42 - 44
Putere sonoră dB(A) 54 55 55 56 62 63 70
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330 943 x 950 x 330(+30) 1350 x 950 x 330(+30)
Masă kg 35 54 50 53 75 / 77 99 / 101 99 / 101
Nivel zgomot Răcire dB(A) 49 52 55 55 50 51 52
Încălzire dB(A) 50 52 55 55 54 55 56
Putere sonoră dB(A) 62 65 65 69 70 71 73
Curent maxim absorbit A 8,4 12,4 14,4 16,6 28,9 / 13,9 29,0 / 14 30,5 / 14
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 10 16 25 32 / 16 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35 / 15,88 9,52/15,88
Lungime max m 20 30 50
Înălţime max m 12 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -10 ~ +46 -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -10 ~ +24 -15 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.
Fir control distanţă Descriere
PAR-30(31)MAA Telecomanda cu fir cu iluminare din spate
PAR-21MAA Fir de control de la distanță

Articol Descriere Control infraroșu Descriere


PLP-6BA Grilă* PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
* Comandă separată. PAR-SA9FA-E Grilă unghiulară cu receptor infraroșu

65
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 66

Seria

PEAD-JA 23 dB(A)

UNITATE ASCUNSĂ ÎN TAVANE JOASE

CAPACITATE NOMINALĂ kW
3.5 5.0 6.0 7.1 10.0 12.5 14.0
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ZUBADAN ✓ ✓ ✓ ✓
Power Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Standard Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instalare economică și flexibilă

Unitățile interioare din această serie de aparate de aer condiționat,


low-profile și ascunse în tavan, sunt răspunsul perfect la cerințele aparate
de aer condiționat pentru plafon redus, cu valori scăzute și supuse la o
presiune statică externă cu fluctuații mari. Eficiența energetică a fost
optimizată, iar consumul de energie electrică redus și costurile de
operare ale dispozitivului sunt, prin urmare, mai mici.
250 mm
Unitatea interioară se caracterizează printr-o silenţiozitate
specială. Este dotată cu o baterie de expansiune directă. Este
adaptată pentru instalare în canal încastrat. O înălţime de numai PEAD-RP JAQ

250 mm garantează economicitatea şi flexibilitatea instalării.

Presiunea statică mare

Presiunea statică selectabilă de până la 150 Pa, fără accesorii Setarea la presiune statică externă
suplimentare, permite o mare diversitate în dimensionarea conductelor,
SERIE 35 50 60 71 100 125 140
în scopul de a plasa difuzoarele aerului în modul cel mai adecvat.
PEAD-RP EA 30/70 Pa 70/130 (cu motor opțional) Pa
PEAD-RP JA 35/50/70/100/150Pa

Diverse posibilități de instalare Funcţionare extrem de silenţioasă

Unitățile din HDPE-JA nu sunt doar ușor de instalat, dar de asemenea, În plus față de caracteristicile inovatoare ale nivelului de zgomot
foarte versatile. Puteți schimba poziția de captare a aerului, spate sau de prezente deja pe alte aparate de aer condiţionat Mitsubishi Electric,
jos, pentru a optimiza spațiul disponibil. seria PEAD-RP folosește un ventilator tip sirocco, caracterizat de o
funcționare extrem de silenţioasă.

Redă ambianţa
Pompa de evacuare condens inclusă

Alocarea unei pompe de evacuare cu o înălţime de 550 mm facilitează


drenarea apei de condens, chiar și în condiții critice.

Trimitere flux aer

Cu aspirație spate Cu aspirație de jos

66
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 67

Unitate internă Unitate externă

PEAD-RP71/100/125JA-Q PUHZ-SHW80/112/140

Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll Grooved Piping

Optional Optional

LINIA COMMERCIAL
SPECIFICAŢII TEHNICE DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PEAD-RP71JA-Q PEAD-RP100JA-Q PEAD-RP125JA-Q

Unitate externă PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA


PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 7,1 (4,9 - 8,1) 10,0 (4,9 - 11,4) 12,5 (5,5 - 14,0)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 2,15 3,06 3,90
EER T=+35°C 3,30 3,27 3,21
Consum teoretic (PdesignC) kW 7,1 10,0 12,5
SEER 4,6 4,8 4,8
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f B B -
Consum energetic anual1 kWh/a 540 729 -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 8,0 (4,5- 10,2) 11,2 (4,5 - 14,0) 14,0 (5,0 - 16,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 2,22 3,10 3,88
COP T=+7°C 3,61 3,61 3,61
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 9,1 12,7 15,8
SCOP 3,7 3,8 3,6
Clasă de eficienţă energetică A A -
Consum energetic anual1 kWh/a 3421 4664 -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 8,0 (-10°C) 11,2 (-10°C) 14,0 (-10°C)
a Tbivalent kW 8,0 (-7°C) 11,2 (-7°C) 14,0 (-7°C)
a Tol kW 8,0 (-25°C) 9,46 (-25°C) 9,46 (-25°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 1,1 1,5 1,8
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 250 x 1100 x 732 250 x 1400 x 732 250 x 1400 x 732
Dimensiuni grilă ÎxLxA mm 32 41 43
Masă (grilă) kg 17,5 - 21,0 - 25,0 24,0 - 29,0 - 34,0 29,5 - 35,5 - 42,0
Debit aer m3/min 35 / 50 default / 70 / 100 / 150 35 / 50 default / 70 / 100 / 150 35 / 50 default / 70 / 100 / 150
Nivel zgomot Nominal dB(A) 26 - 30 - 34 29 - 34 - 38 33 - 36 - 40
Putere sonoră dB(A) 57 61 63
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 1350 x 950 x 330(+30) 1350 x 950 x 330(+30) 1350 x 950 x 330(+30)
Masă kg 120 120 / 134 134
Nivel zgomot Răcire dB(A) 50 51 51
Încălzire dB(A) 51 52 52
Putere sonoră dB(A) 68 69 69
Curent maxim absorbit A 31,5 37,8 / 15,8 15,8
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 32 40 / 16 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Lungime max m 75 75 75
Înălţime max m 30 30 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -25 ~ +21 -25 ~ +21 -25 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

Comandă cu fir Descriere Comandă cu infraroşu Descriere


PAR-30(31)MAA Comandă cu fir cu iluminare din spate PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
PAR-21MAA Comandă cu fir PAR-FA32MA Receptor cu infraroşu

67
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:08 PM Page 68

Unitate internă Unitate externă

PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140JA-Q PUHZ-ZRP35/50 PUHZ-ZRP60/71 PUHZ-ZRP100/125/140

Joint Lap - 35-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll - 100-140 Grooved Piping

Optional
SERIA PEAD-JA

Optional

SPECIFICAŢII TEHNICE DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PEAD-RP35JA-Q PEAD-RP50JA-Q PEAD-RP60JA-Q PEAD-RP71JA-Q PEAD-RP100JA-Q PEAD-RP125JA-Q PEAD-RP140JA-Q

Unitate externă PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP140VKA


PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 3,6 (1,6 - 4,5) 5,0 (2,3 - 5,6) 6,1 (2,7 - 6,7) 7,1 (3,3 - 8,1) 10,0 (4,9 - 11,4) 12,5 (5,5 - 14,0) 13,4 (6,2 - 15,3)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 0,89 1,44 1,65 2,01 2,63 4,05 4,36
EER T=+35°C 4,04 3,47 3,70 3,53 3,80 3,09 3,07
Consum teoretic (PdesignC) kW 3,6 5,0 6,1 7,1 10,0 12,5 13,4
SEER 5,6 5,5 5,8 5,6 5,6 / 5,5 4,8 4,3 / 4,2
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A+ A A+ A+ A+ / A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 228 317 366 446 624 / 634 - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 4,1 (1,6 - 5,2) 6,0 (2,5 - 7,3) 7,0 (2,8 - 8,2) 8,0 (3,5 - 10,2) 11,2 (4,5 - 14,0) 14,0 (5,0 - 16,0) 16,0 (5,7 - 18,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 0,95 1,50 1,79 2,03 2,6 3,63 4,2
COP T=+7°C 4,32 4,00 3,91 3,94 4,31 3,86 3,81
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 2,4 3,8 4,4 4,9 7,8 9,3 10,6
SCOP 4,0 4,3 4,1 3,9 4,2 3,8 3,6
Clasă de eficienţă energetică A+ A+ A+ A A+ - -
Consum energetic anual1 kWh/a 839 1231 1513 1762 2627 - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 2,4 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,4 (-10°C) 4,9 (-10°C) 7,8 (-10°C) 9,3 (-10°C) 10,6 (-10°C)
a Tbivalent kW 2,4 (-10°C) 3,8 (-10°C) 4,4 (-10°C) 4,9 (-10°C) 7,8 (-10°C) 9,3 (-10°C) 10,6 (-10°C)
a Tol kW 2,2 (-11°C) 3,7 (-11°C) 2,8 (-20°C) 3,7 (-20°C) 5,8 (-20°C) 7,0 (-20°C) 7,9 (-20°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0 0 0 0 0 0 0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 250 x 900 x 732 250 x 1100 x 732 250 x 1400 x 732 250 x 1600 x 732
Dimensiuni grilă ÎxLxA mm 25 28 33 33 41 43 47
Masă (grilă) kg 10,0 - 12,0 - 14,0 12,0 - 14,5 - 17,0 14,5 - 18,0 - 21,0 17,5 - 21,0 - 25,0 24,0 - 29,0 - 34,0 29,5 - 35,5 - 42,0 32,0 - 39,0 - 46,0
Debit aer m3/min 35 / 50 default / 70 / 100 / 150
Nivel zgomot Nominal dB(A) 23 - 27 - 30 26 - 31 - 35 25 - 29 - 33 26 - 30 - 34 29 - 34 - 38 33 - 36 - 40 34 - 38 - 43
Putere sonoră dB(A) 52 57 55 57 61 63 66
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 630 x 809 x 300 943 x 950 x 330(+30) 1338 x 1050 x 330(+30)
Masă kg 43 46 67 67 116 / 124 116 / 126 119 / 132
Nivel zgomot Răcire dB(A) 44 44 47 47 49 50 50
Încălzire dB(A) 46 46 48 48 51 52 52
Putere sonoră dB(A) 65 65 67 67 69 70 70
Curent maxim absorbit A 14,1 14,4 20,6 21,0 29,2 / 10,7 29,3 / 12,3 30,8 / 13,8
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 16 25 32 / 16 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/12,7 9,52/15,88
Lungime max m 50 75
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -11 ~ +21 -20 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

Comandă cu fir Descriere Comandă cu infraroşu Descriere


PAR-30(31)MAA Comandă cu fir cu iluminare din spate PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
PAR-21MAA Comandă cu fir PAR-FA32MA Receptor cu infraroşu

68
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 69

Unitate internă Unitate externă

STANDARD
INVERTER

PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140JA-Q SUZ-KA35VA3 SUZ-KA50/60/71VA3 PUHZ-P100 PUHZ-P125/140

Joint Lap - 35-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor 35-140 100-140 100-140 DC Rotary - 71-140 Grooved Piping 100-140

Optional Optional

LINEA COMMERCIAL
100-140 100-140 Escluse SUZ

SPECIFICAŢII TEHNICE DC INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PEAD-RP35JA-Q PEAD-RP50JA-Q PEAD-RP60JA-Q PEAD-RP71JA-Q PEAD-RP100JA-Q PEAD-RP125JA-Q PEAD-RP140JA-Q

Unitate externă SUZ-KA35VA3 SUZ-KA50VA3 SUZ-KA60VA3 SUZ-KA71VA3 PUHZ-P100VHA4 PUHZ-P125VHA3 PUHZ-P140VHA3


PUHZ-P100YHA2 PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 3,6 (1,0 - 3,9) 4,9 (1,1 - 5,6) 5,7 (1,1 - 6,3) 7,1 (0,9 - 8,1) 9,4 (4,9 - 11,2) 12,3 (5,5 - 14,0) 13,6 (5,5 - 15,0)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 1,06 1,52 1,68 2,10 3,12 4,22 4,52
EER T=+35°C 3,40 3,22 3,39 3,38 3,01 2,91 3,01
Consum teoretic (PdesignC) kW 3,6 4,9 5,7 7,1 9,4 12,3 13,6
SEER 5,2 5,2 5,2 5,2 4,6 3,5 3,2
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A A A A B - -
Consum energetic anual1 kWh/a 245 336 391 486 716 - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 3,6 (0,9 - 5,0) 5,9 (0,9 - 7,2) 7,0 (0,9 - 8,0) 8,0 (0,9 - 10,2) 11,2 (4,5 - 12,5) 14,0 (5,0 - 16,0) 16,0 (5,0 - 18,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 0,98 1,62 1,94 2,04 3,10 3,87 4,43
COP T=+7°C 3,69 3,64 3,61 3,92 3,61 3,62 3,61
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 2,8 4,4 4,5 6,0 8,0 12,1 13,8
SCOP 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,7
Clasă de eficienţă energetică A A A A A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 1028 1592 1648 2205 2945 - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 2,4 (-10°C) 3,8 (-10°C) 3,9 (-10°C) 5,3 (-10°C) 6,3 (-10°C) 9,6 (-10°C) 11,0 (-10°C)
a Tbivalent kW 2,4 (-7°C) 3,8 (-7°C) 3,9 (-7°C) 5,3 (-7°C) 7,1 (-7°C) 10,7 (-7°C) 12,2 (-7°C)
a Tol kW 2,4 (-10°C) 3,8 (-10°C) 3,9 (-10°C) 5,3 (-10°C) 5,0 (-15°C) 5,0 (-15°C) 5,0 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,4 0,6 0,6 0,7 1,7 2,5 2,8
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 250 x 900 x 732 250 x 1100 x 732 250 x 1400 x 732 250 x 1600 x 732
Dimensiuni grilă ÎxLxA mm 26 28 33 33 41 43 47
Masă (grilă) kg 10,0 - 12,0 - 14,0 12,0 - 14,5 - 17,0 14,5 - 18,0 - 21,0 17,5 - 21,0 - 25,0 24,0 - 29,0 - 34,0 29,5 - 35,5 - 42,0 32,0 - 39,0 - 46,0
Debit aer m3/min 35 / 50 default / 70 / 100 / 150
Nivel zgomot Nominal dB(A) 23 - 27 - 30 26 - 31 - 35 25 - 29 - 33 26 - 30 - 34 29 - 34 - 38 33 - 36 - 40 34 - 38 - 43
Putere sonoră dB(A) 52 57 55 57 61 63 66
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330 943 x 950 x 330(+30) 1350 x 950 x 330(+30)
Masă kg 35 54 50 53 75 / 77 99 / 101 99 / 101
Nivel zgomot Răcire dB(A) 49 52 55 55 50 51 52
Încălzire dB(A) 50 52 55 55 54 55 56
Putere sonoră dB(A) 62 65 65 69 70 71 73
Curent maxim absorbit A 9,3 13,4 15,6 18,1 30,7 / 15,7 30,8 / 15,8 32,3 / 15,8
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 10 20 25 32 / 16 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35 / 15,88 9,52/15,88
Lungime max m 20 30 50
Înălţime max m 12 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -10 ~ +46 -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -10 ~ +24 -15 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

Comandă cu fir Descriere Comandă cu infraroşu Descriere


PAR-30(31)MAA Comandă cu fir cu iluminare din spate PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
PAR-21MAA Comandă cu fir PAR-FA32MA Receptor cu infraroşu

69
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 70

Seria

PEA-GA
UNITATE ASCUNSĂ ÎN TAVANE ÎNALTE

CAPACITATE NOMINALĂ kW
20.0 25.0 40.0 50.0
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ZUBADAN ✓ ✓
Power Inverter ✓ ✓ x2 x2
Standard Inverter ✓ ✓ x2 x2

Presiunea statică mare a ventilatorului intern

Presiunea statică de 150 Pa permite o gamă largă de posibilităţi de


dimensionare a conductelor, în scopul de a permite poziţionarea
difuzoarele de aer într-un mod adecvat.
Unitatea externă este foarte compactă şi beneficiază de componente
tehnologice avansate cum ar fi compresor cu eficienţă energetică
ridicată şi ventilator cu un profil special al palelor, ce asigură o
funcţionare silenţioasă.

Exemplu
de instalare

Unitatea exterioară compactă

Dimensiunile unităţii exterioare pe verticală sunt extrem de


compacte. Chiar şi în medii care necesită o mare capacitate de încălzire
şi răcire, dimensiunea minimă permite utilizarea în orice loc.

Lungime mai mare a conductelor de agent frigorific

Prin optimizarea cantităţii de agent frigorific, lungimea maximă a tubu-


PEA-RP200/250GA-Q
laturii frigorifice a fost crescută la 100 metri. Este mai uşor astfel realiza-
rea unui proiect optim pentru instalarea aparatelor de aer condiţionat.
Gama largă de modele, cu o putere între 20 şi 50 kW, satisface di-
verse necesităţi constructive.

Conexiuni Conexiuni
pentru Power Inverter pentru Standard Inverter
Lungime Max. Înălţime Max. Lungime Max. Înălţime Max.
PEA-RP400/500GA-Q
PEA-RP 200 100 m 30 m 70 m 30 m
PEA-RP 250 100 m 30 m 70 m 30 m
PEA-RP 400 100 m 30 m 70 m 30 m
PEA-RP 500 100 m 30 m 70 m 30 m

70
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 71

Unitate internă Unitate externă

PEA-RP200/250/400/500GA-Q PUHZ-RP200/250YKA

Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll Grooved Piping

LINEA COMMERCIAL
Optional Optional

SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set PEZ-RP200GA PEZ-RP250GA PEZ-RP400GA PEZ-RP500GA

Unitate internă PEA-RP200GA-Q PEA-RP250GA-Q PEA-RP400GA-Q PEA-RP500GA-Q


Unitate externă PUHZ-RP200YKA PUHZ-RP250YKA 2 x PUHZ-RP200YKA 2 x PUHZ-RP250YKA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 400/50/3+N 400/50/3+N 400/50/3+N 400/50/3+N
Răcire Capacitate nominal kW 19.0 22.0 38.0 44.0
min/max kW 9.0-22.4 11.2-28.0 18.0-44.8 22.4-56.0
Putere absorbită nominal kW 6.7 8.34 12.95 17.16
EER 2.84 2.64 2.93 2.56
Clasă de eficienţă energetică - - - -
Consum anual kWh - - - -
Încălzire Capacitate nominal kW 22.4 27.0 44.8 54.0
min/max kW 9.5-25.0 12.5-31.5 18.0-50.0 25.0-63.0
Puterea absobită nominal kW 6.5 8.2 12.55 16.88
COP 3.45 3.29 3.57 3.2
Clasă de eficienţă energetică - - - -
Curent maxim absorbit A 21 23.3 41.8 47.4
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 400 x 1400 x 634 400 x 1600 x 634 595 x 1947 x 764 595 x 1947 x 764
Masă Kg 70 77 130 133
Debit aer min-max m3/min 52/65 64/80 120 160
Presiune statică Pa 150 150 150 150
Presiune sonoră min-max dB(A) 48/51 49/52 52 53
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 1338 x 1050 x 330 1338 x 1050 x 330 1338x2 x 1050x2 x 330x2 1338x2 x 1050x2 x 330x2
Masă Kg 135 141 135x2 141x2
Presiune sonoră la răcire min-max dB(A) 55/58 55/58 55/58 55/58
Presiune sonoră la încălzire min-max dB(A) 59 59 59 59
Magnetotermic recomandat monof./trif. A 32 32 2x32 2x32
Linii de agent Diametru (Gaz/Lichid) mm 25.4/9.52 25.4/12.7 2x(25.4/9.52) 2x(25.4/12.7)
Lungime max m 100 100 100x2 100x2
Diametru max m 30 30 30 30
Refrigerant Tip R410A R410A R410A R410A
Capacitate de funcţ. Răcire min/max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
garantată Încălzire min/max °C -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Comandă cu fir Descriere Comandă cu infraroşu Descriere


PAR-30(31)MAA Comandă cu fir cu iluminare din spate PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
PAR-21MAA Comandă cu fir PAR-FA32MA Receptor cu infraroşu

71
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 72

Unitate internă Unitate externă

STANDARD
INVERTER

PEA-RP200/250/400/500GA-Q PUHZ-P200/250YHA

Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll Grooved Piping

Optional Optional
SERIE PEA-GA

MODELLO Set

SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

MODEL Set PEZ-P200GA PEZ-P250GA PEZ-P400GA PEZ-P500GA

Unitate internă PEA-RP200GA-Q PEA-RP250GA-Q PEA-RP400GA-Q PEA-RP500GA-Q


Unitate externă PUHZ-P200YHA3 PUHZ-P250YHA3 2 x PUHZ-P200YHA3 2 x PUHZ-P250YHA3
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 400/50/3+N 400/50/3+N 400/50/3+N 400/50/3+N
Răcire Capacitate nominal kW 19.0 22.0 38.0 44.0
min/max kW 9.0~22.4 11.2~28.0 18.0~44.8 22.4~56.0
Putere Absorbită nominal kW 7.21 8.44 13.97 17.36
EER 2.64 2.61 2.72 2.53
Clasa de eficienţă energetică - - - -
Consum anual kWh - - - -
Încălzire Capacitate nominal kW 22.4 27.0 44.8 54.0
min/max kW 9.5~25.0 12.5~31.5 19.0~50.0 25.0~63.0
Putere Absorbită nominal kW 7.36 8.47 14.27 17.42
COP 3.04 3.19 3.14 3.10
Clasa de eficienţă energetică - - - -
Curent maxim absorbit A 21.0 23.3 41.8 47.4
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 400 x 1400 x 634 400 x 1600 x 634 595 x 1947 x 764 595 x 1947 x 764
Masă Kg 70 77 130 133
Aria acoperită min-max m3/min 52-65 64-80 120 160
Presiune statică Pa 150 150 150 150
Presiune sonoră min-max dB(A) 48-51 49-52 52 53
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 1350 x 950 x 330 1350 x 950 x 330 1350x2 x 950x2 x 330x2 1350x2 x 950x2 x 330x2
Masă Kg 126 133 2x126 2x133
Presiune sonoră răcire min-max dB(A) 56/59 56/59 56/59 56/59
Presiune sonoră încălzire min-max dB(A) 59 59 59 59
Magnetotermic recomandat monof./trif. A 32 32 2x32 2x32
Linii de agent Diametru (Gaz/Lichid) mm 25.4/9.52 25.4/12.7 2x(25.4/9.52) 2x(25.4/12.7)
Lungime max m 70 70 70x2 70x2
Înălţime max m 30 30 30 30
Refrigerant Tip R410A R410A R410A R410A
Capacitate de funcţ. Răcire min/max °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
garantată Încălzire min/max °C -11 ~ +21 -11 ~ +21 -11 ~ +21 -11 ~ +21

Comandă cu fir Descriere Comandă cu infraroşu Descriere


PAR-30(31)MAA Comandă cu fir cu iluminare din spate PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
PAR-21MAA Comandă cu fir PAR-FA32MA Receptor cu infraroşu

72
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 73

LINIA COMMERCIAL
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 74

Seria

PKA-HAL / KAL
UNITATE DE PERETE

CAPACITATE NOMINALĂ kW
3.5 5.0 6.0 7.1 10.0 12.5 14.0
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ZUBADAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Power Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
PKA-RP35/50 HAL PKA-RP60/71/100 KAL Standard Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eficienţă energetică ridicată


Unităţile compacte pentru montajul de perete sunt practice şi simplu
de instalat, menţin posibilitatea alegerii dintr-o gamă amplă de produse
(modelele RP35-RP100) şi garantează realizarea unei soluţii optimale.
Datorită eficienţei energetice, seria PKA-HAL/KAL garantează
consumuri energetice reduse şi răspunde perfect diverselor cerinţe de
climatizare. Dimensiunile modelelor sunt extrem de compacte şi
ocupă numai 29,5 cm înălţime (PKA-HAL).
Caracterizate de o funcţionare foarte silenţioasă, sunt dotate cu filtre şi o
baterie de expansiune adaptată instalării la perete.
Direcţionarea optimă a
fluxului de aer

Maximă silenţiozitate Ghid pentru instalarea pe partea posterioară

Datorită introducerii unui ventilator silenţios și folosirii unui design ce Pentru a economisi timp și efort pe placa din spate a unităţii interne se
reduce rezistența fluxului de aer, a fost posibil să se obțină o funcționare oferă instrucţiuni clare cu privire la modul de instalare.
a aparatului de aer condiţionat cu un nivel de zgomot extrem de scăzut.

Arie largă de acoperire

Această caracteristică specială dă unităţii de perete PKA posibilitatea instalării uşoare chiar şi în locuri de mari dimensiuni. Distanţa acoperită este largă,
şi merge de la 10,8 m la modelul RP35 până la 16,1 m la modelul RP100, valori care îndeplinesc cerinţele de garantare a unei distribuţii optime a fluxului
de aer şi a unei mari flexibilităţi în instalare.

PKA-RP100KAL

Răcire Încălzire
Aria acoperită Aria acoperită
[m/s]
[m/s] [m/s]
2.7
2.7 2.7

4.0
4.0 3.0
3.0
4.0
22 0.5
0.5 2
3.0
Înălţime (m)
(m)

Înălţime (m)

2.0
2.0
Înălţime

11 1
0.5
0.5 2.0
1.0
1.0
0.5
0.5 1.0 1.0
00 0
00 11 22 33 44 55 66 77 88 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Distanţă
Distanţă(m)
(m) Distanţă (m)

74
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 75

Unitate internă Unitate externă

PKA-RP100KAL PUHZ-SHW112

Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll Grooved Piping

Timer Giornaliero Optional

LINEA COMMERCIAL
Optional Optional Optional

SPECIFICAŢII TECHICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PKA-RP100KAL

Unitate externă PUHZ-SHW112VHA


PUHZ-SHW112YHA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 10,0 (4,9 - 11,4)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 2,92
EER T=+35°C 3,42
Consum teoretic (PdesignC) kW 10,0
SEER 5,2
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A
Consum energetic anual1 kWh/a 673
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 11,2 (4,5 - 14,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 3,10
COP T=+7°C 3,61
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 12,7
SCOP 3,8
Clasă de eficienţă energetică A
Consum energetic anual1 kWh/a 4664
Capacitate declarată a Tdesignh kW 11,2 (-10°C)
a Tbivalent kW 11,2 (-7°C)
a Tol kW 9,46 (-25°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 1,5
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 365 x 1170 x 295
Masă (grilă) kg 21
Debit aer m3/min 20 - 23 - 26
Nivel zgomot Nominal dB(A) 41 - 45 - 49
Putere sonoră dB(A) 65
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 1350 x 950 x 330(+30)
Masă kg 120 / 134
Nivel zgomot Răcire dB(A) 51
Încălzire dB(A) 52
Putere sonoră dB(A) 69
Curent maxim absorbit A 35,6 / 13,6
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 9,52/15,88
Lungime max m 75
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 - +46
garantată Încălzire °C -25 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină

75
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 76

Unitate internă Unitate externă

PKA-RP35/50HAL

PKA-RP60/71/100KAL PUHZ-ZRP35/50 PUHZ-ZRP60/71 PUHZ-ZRP100

Joint Lap - 35-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll - 100 Grooved Piping

Timer Giornaliero
SERIE PKA-HAL/KAL

Optional Optional Optional Optional

SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PKA-RP35HAL PKA-RP50HAL PEAD-RP60KAL PEAD-RP71KAL PKA-RP100KAL

Unitate externă PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100VKA


PUHZ-ZRP100YKA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 3,6 (1,6 - 4,5) 4,6 (2,3 - 5,6) 6,1 (2,7 - 6,7) 7,1 (3,3 - 8,1) 10,0 (4,9 - 11,4)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 0,94 1,41 1,60 1,80 2,65
EER T=+35°C 3,83 3,26 3,81 3,94 3,77
Consum teoretic (PdesignC) kW 3,6 4,6 6,1 7,1 10,0
SEER 5,7 5,3 6,3 6,5 6,1 / 6,0
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A+ A A++ A++ A++ / A+
Consum energetic anual1 kWh/a 221 304 336 381 572 / 583
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 4,1 (1,6 - 5,2) 5,0 (2,5 - 7,3) 7,0 (2,8 - 8,2) 8,0 (3,5 - 10,2) 11,2 (4,5 - 14,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 1,07 1,50 1,96 2,19 3,04
COP T=+7°C 3,83 3,33 3,57 3,65 3,68
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 2,4 3,3 4,4 4,7 7,8
SCOP 3,9 4,0 4,2 4,3 4,0
Clasă de eficienţă energetică A A+ A+ A+ A+
Consum energetic anual1 kWh/a 847 1160 1473 1532 2763
Capacitate declarată a Tdesignh kW 2,4 (-10°C) 3,3 (-10°C) 4,4 (-10°C) 4,7 (-10°C) 7,8 (-10°C)
a Tbivalent kW 2,4 (-10°C) 3,3 (-10°C) 4,4 (-10°C) 4,7 (-10°C) 7,8 (-10°C)
a Tol kW 2,2 (-11°C) 3,2 (-11°C) 2,8 (-20°C) 3,5 (-20°C) 5,8 (-20°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0 0 0 0 0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 295 x 898 x 249 365 x 1170 x 295
Masă (grilă) kg 13 21
Debit aer m3/min 9 - 10,5 - 12 18 - 20 - 22 20 - 23 - 26
Nivel zgomot Nominal dB(A) 36 - 40 - 43 39 - 42 - 45 41 - 45 - 49
Putere sonoră dB(A) 60 64 65
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 630 x 809 x 300 943 x 950 x 330(+30) 1338 x 1050 x 330(+30)
Masă kg 43 46 67 67 116 / 124
Nivel zgomot Răcire dB(A) 44 44 47 47 49
Încălzire dB(A) 46 46 48 48 51
Putere sonoră dB(A) 65 65 67 67 69
Curent maxim absorbit A 13,4 13,4 19,4 19,4 27,1 / 8,6
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 16 25 32 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/12,7 9,52/15,88
Lungime max m 50 75
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -11 ~ +21 -20 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

76
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 77

Unitate internă Unitate externă

STANDARD
INVERTER

PKA-RP100KAL PUHZ-P100

Joint Lap - 35-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor 100 100 DC Rotary - 71-100 Grooved Piping 100

Timer Giornaliero Optional

LINIA COMMERCIAL
Optional Optional Optional 100 100 100

SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PKA-RP100KAL


Unitate externă PUHZ-P100VHA4
PUHZ-P100YHA2
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 9,4 (4,9 - 11,2)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 3,12
EER T=+35°C 3,01
Consum teoretic (PdesignC) kW 9,4
SEER 4,8
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f B
Consum energetic anual1 kWh/a 686
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 11,2 (4,5 - 12,5)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 3,49
COP T=+7°C 3,21
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 7,0
SCOP 3,8
Clasă de eficienţă energetică A
Consum energetic anual1 kWh/a 2579
Capacitate declarată a Tdesignh kW 5,6 (-10°C)
a Tbivalent kW 6,2 (-7°C)
a Tol kW 4,5 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 1,4
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 365 x 1170 x 295
Masă (grilă) kg 21
Debit aer m3/min 20 - 23 - 26
Nivel zgomot Nominal dB(A) 41 - 45 - 49
Putere sonoră dB(A) 65
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 943 x 950 x 330(+30)
Masă kg 75 / 77
Nivel zgomot Răcire dB(A) 50
Încălzire dB(A) 54
Putere sonoră dB(A) 70
Curent maxim absorbit A 28,6 / 13,6
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 32 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 9,52/15,88
Lungime max m 50
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 - +46
garantată Încălzire °C -15 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

77
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:09 PM Page 78

Seria

PCA-KA
UNITATE DE PLAFON

CAPACITATE NOMINALĂ kW
3.5 5.0 6.0 7.1 10.0 12.5 14.0
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ZUBADAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Power Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Standard Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Noul design elegant

Noul design elegant al unităţii interioare este opţiunea adecvată a


instalării aparatului de aer condiţionat pe plafoanele încăperilor înalte, Impact estetic minim

dar şi joase, extinzând astfel posibilităţile de instalare.


În plus faţă de oferirea de performanţe excepţionale de economisire a
energiei electrice, aceste modele sunt soluţia ideală pentru cele mai
variate exigenţe în materie de amplasare a aparatului de aer condiţionat.

Modele pentru plafoane cu diverse înălţimi

Aparatul asigură funcţionarea pentru încăperi cu plafoane înalte și


Plafon Plafon Plafon
Capacitate
joase, și apoi permite reglarea fluxului de aer furnizat. înalt standard jos

Capacitatea de a regla permanent fluxul de aer previne stratificarea 50 3.5 m 2.7 m 2.5 m
aerului din încăpere și permite ajungerea în orice punct din cameră a 60 3.5 m 2.7 m 2.5 m
aerului condiționat. 71 3.5 m 2.7 m 2.5 m
100 4.2 m 3.0 m 2.6 m
125 4.2 m 3.0 m 2.6 m
140 4.2 m 3.0 m 2.6 m

Silenţiozitate mare pentru un confort sporit Sisteme cu aripioare automate

Noul design al sistemului de reglare a fluxului de aer asociat cu un ventilator Aripioarele oscilează automat în sus şi jos pentru a favoriza o distribuire
mai îngust, permit o operare extrem de silenţioasă. uniformă a fluxului de aer în cameră.

Reglarea automată a vitezei fluxului de aer

Faţă de modalitatea tradiţională de reglare cu 4 viteze, aparatul este


VITEZA MARE VITEZĂ REDUSĂ
dotat cu o modalitate de reglare automată a vitezei fluxului de aer.
Această funcţie reglează automat viteza fluxului de aer pe baza
condiţiilor de temperatură a mediului ambiant. La începutul
funcţionării în modul de încălzire/răcire fluxul de aer iese cu viteză mare,
pentru a încălzi/răci rapid camera. Când temperatura mediului ambient
ajunge la valoarea dorită, viteza fluxului de aer se reduce automat
pentru a menţine stabil şi confortabil condiţiile de încălzire/răcire.

La începerea funcţionării în modul După ce temperatura


răcire/încălzire... ambientală s-a stabilizat...

78
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 79

Unitate internă Unitate externă

PCA-RP50/60/71/100/125/140KA-Q PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP60/71 PUHZ-ZRP100/125/140

Joint Lap - 50-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll - 100-140 Grooved Piping

Optional Optional

LINIA COMMERCIAL
SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PCA-RP50KA-Q PCA-RP60KA-Q PCA-RP71KA-Q PCA-RP100KA-Q PCA-RP125KA-Q PCA-RP140KA-Q

Unitate externă PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP140VKA


PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 5,0 (2,3 - 5,6) 6,1 (2,7 - 6,7) 7,1 (3,3 - 8,1) 10,0 (4,9 - 11,4) 12,5 (5,5 - 14,0) 13,4 (6,2 - 15,0)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 1,34 1,66 1,82 2,67 3,98 3,95
EER T=+35°C 3,73 3,67 3,90 3,75 3,14 3,39
Consum teoretic (PdesignC) kW 5,0 6,1 7,1 10,0 12,5 13,4
SEER 6,0 6,2 6,6 6,0 / 5,9 5,2 5,3 / 5,2
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A+ A++ A++ A+ - -
Consum energetic anual1 kWh/a 292 347 375 585 / 596 - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 5,5 (2,5 - 6,6) 7,0 (2,8 - 8,2) 8,0 (3,5 - 10,2) 11,2 (4,5 - 14,0) 14,0 (5,0 - 16,0) 16,0 (5,7 - 18,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 1,45 1,93 2,20 3,04 3,80 4,57
COP T=+7°C 3,79 3,63 3,64 3,68 3,68 3,50
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 3,8 4,4 4,7 7,8 9,3 10,6
SCOP 4,2 4,3 4,3 3,9 4,2 4,4
Clasă de eficienţă energetică A+ A+ A+ A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 1257 1458 1519 2837 - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 3,8 (-10°C) 4,4 (-10°C) 4,7 (-10°C) 7,8 (-10°C) 9,3 (-10°C) 10,6 (-10°C)
a Tbivalent kW 3,8 (-10°C) 4,4 (-10°C) 4,7 (-10°C) 7,8 (-10°C) 9,3 (-10°C) 10,6 (-10°C)
a Tol kW 3,7 (-11°C) 2,8 (-20°C) 3,5 (-20°C) 5,8 (-20°C) 7,0 (-20°C) 7,9 (-20°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0 0 0 0 0 0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 230 x 960 x 680 230 x 1280 x 680 230 x 1600 x 680
Masă (grilă) kg 25 32 32 36 38 39
Debit aer m3/min 10 - 11 - 13 - 15 15 - 16 - 17 - 19 16 - 17 - 18 - 20 22 - 24 - 26 - 28 23 - 25 - 27 - 29 24 - 26 - 29 - 32
Nivel zgomot Nominal dB(A) 32 - 34 - 37 - 40 33 - 35 - 37 - 40 35 - 37 - 39 - 41 37 - 39 - 41 - 43 39 - 41 - 43 - 45 41 - 43 - 45 - 48
Putere sonoră dB(A) 60 60 62 63 65 68
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 630 x 809 x 300 943 x 950 x 330(+30) 1338 x 1050 x 330(+30)
Masă kg 46 67 67 116 / 124 116 / 126 119 / 132
Nivel zgomot Răcire dB(A) 44 47 47 49 50 50
Încălzire dB(A) 46 48 48 51 52 52
Putere sonoră dB(A) 65 67 67 69 70 70
Curent maxim absorbit A 13,4 19,4 19,4 27,2 / 8,7 27,3 / 10,3 28,9 / 11,9
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 16 25 32 / 16 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/12,70 9,52/15,88
Lungime max m 50 75
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -11 ~ +21 -20 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

Comandă cu fir Descriere Comandă cu infraroşu Descriere


PAR-30(31)MAA Comandă cu fir cu illuminare din spate PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
PAR-21MAA Comandă cu fir PAR-FA32MA Receptor cu infraroşu

79
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 80

Unitate internă Unitate externă

STANDARD
INVERTER

PLA-RP50/60/71/100/125/140KA-Q SUZ-KA50/60/71VA3 PUHZ-P100 PUHZ-P125/140

Joint Lap - 50-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor 100-140 100-140 DC Rotary - 71-140 Grooved Piping 100-140

Optional Optional 100-140 100-140


SERIA PCA-KA

Escluse SUZ

SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITÀ INTERNA PCA- PCA- PCA- PCA- PCA- PCA-


RP50KA-Q RP60KA-Q RP71KA-Q RP100KA-Q RP125KA-Q RP140KA-Q
Unitate externă SUZ-KA50VA3 SUZ-KA60VA3 SUZ-KA71VA3 PUHZ-P100VHA4 PUHZ-P125VHA3 PUHZ-P140VHA3
PUHZ-P100YHA2 PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 5,0 (1,1 - 5,6) 5,7 (1,1 - 6,3) 7,1 (0,9 - 8,1) 9,4 (4,9 - 11,2) 12,3 (5,5 - 14,0) 13,6 (5,5 - 15,0)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 1,66 1,77 2,06 3,13 4,09 4,84
EER T=+35°C 3,01 3,22 3,45 3,00 3,01 2,81
Consum teoretic (PdesignC) kW 5,0 5,7 7,1 9,4 12,3 13,6
SEER 5,2 5,2 5,2 5,1 3,5 3,2
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A A A A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 339 390 486 645 - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 5,5 (0,9 - 6,6) 6,9 (0,9 - 8,0) 7,9 (0,9 - 10,2) 11,2 (4,5 - 12,5) 14,0 (5,0 - 16,0) 16,0 (5,0 - 18,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 1,71 2,02 2,18 3,28 4,12 4,69
COP T=+7°C 3,22 3,42 3,62 3,41 3,40 3,41
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 4,0 4,8 5,8 8,0 12,1 13,8
SCOP 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,5
Clasă de eficienţă energetică A A A A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 1457 1761 2106 2945 - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 3,5 (-10°C) 4,3 (-10°C) 5,1 (-10°C) 6,3 (-10°C) 9,6 (-10°C) 11,2 (-10°C)
a Tbivalent kW 3,5 (-7°C) 4,3 (-7°C) 5,1 (-7°C) 7,1 (-7°C) 10,7 (-7°C) 12,2 (-7°C)
a Tol kW 3,5 (-10°C) 4,3 (-10°C) 5,1 (-10°C) 5,0 (-15°C) 5,0 (-15°C) 5,0 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0,5 0,5 0,7 1,7 2,5 2,8
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 230x960x680 230x1280x680 230x1280x680 230x1600x680 230x1600x680 230x1600x680
Masă (grilă) kg 25 32 32 36 38 39
Debit aer m3/min 10-11-13-15 15-16-17-19 16-17-18-20 22-24-26-28 23-25-27-29 24-26-29-32
Nivel zgomot Nominal dB(A) 32-34-37-40 33-35-37-40 35-37-39-41 37-39-41-43 39-41-43-45 41-43-45-48
Putere sonoră dB(A) 60 60 62 63 65 68
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 880x840x330 880x840x330 880x840x330 943x950x330(+30) 1350x950x330(+30) 1350x950x330(+30)
Masă kg 54 50 53 75/77 99/101 99/101
Nivel zgomot Răcire dB(A) 52 55 55 50 51 52
Încălzire dB(A) 52 55 55 54 55 56
Putere sonoră dB(A) 65 65 69 70 71 73
Curent maxim absorbit A 12,4 14,4 16,5 28,7/13,7 28,8/13,8 30,4/13,9
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 16 16 20 32/16 32/16 40/16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 6,35/12,7 6,35 / 15,88 9,52/15,88
Lungime max m 30 50
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -10 ~ +24 -15 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

Comandă cu fir Descriere Comandă cu infraroşu Descriere


PAR-30(31)MAA Comandă cu fir cu iluminare din spate PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
PAR-21MAA Comandă cu fir PAR-FA32MA Receptor cu infraroşu

80
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 81

LINIA COMMERCIAL

81
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 82

Seria

PCA-HA
PLAFOANE INDUSTRIALE

CAPACITATE NOMINALĂ kW
3.5 5.0 6.0 7.1 10.0 14.0
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ZUBADAN ✓ ✓ ✓ ✓
Power Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Standard Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Structură din oţel inoxidabil

Cadrul este realizat din oţel inoxidabil durabil în timp şi rezistent la


vaporii de grăsime. Murdăria şi petele cele mai dificile pot fi îndepărtate
cu uşurinţă.
Acesta este, de asemenea, echipat cu un filtru de purificare care
împiedică pătrunderea de vapori de ulei în unitate.
Perfect pentru un climat confortabil de exemplu în bucătării, în cazul în
care utilizaţi flacără deschisă.

Întreţinere uşoară

Carcasa ventilatorului poate fi uşor deschisă pentru a asigura


întreţinerea angrenajelor.
Vasul de colectare a condensului nu necesită demontare, poate fi golit
direct prin conectorul tubului ce elimină condensul, şi poate fi uşor
dezasamblat.

Aport aer proaspăt

Pentru împrospătarea aerului intern, corpul unităţii interne este


prevăzut cu o deschidere prin care se poate introduce aer proaspăt din Pre-tăiere
exterior. Canale flexibile
(Nu este prevăzut)

Pre-tăiere pt. priză aer extern (ø200),


model 71: 2 găuri; model 125: 3 găuri.

Pre-tăiere pt. priză aer extern (ø200)

Filtre de ulei performante

Filtrele de ulei incluse au o eficienţă mai mare de filtrare decât cele de


tipul curent şi permit intervalele de întreţinere mai mari. Acest lucru
ajută la îmbunătăţirea calităţii aerului în spaţiile cu aer condiţionat.
Accesul uşor la filtre se poate face prin alunecare, trăgându-le de mâner.

82
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 83

Unitate internă Unitate externă

PCA-RP71/125HA-Q PUHZ-ZRP71

Joint Lap - 71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll - 100 Grooved Piping

Optional

LINIA COMMERCIAL
Optional

SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PCA-RP71HA-Q

Unitate externă PUHZ-ZRP71VHA


Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 7,1 (3,3 - 8,1)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 2,17
EER T=+35°C 3,27
Consum teoretic (PdesignC) kW 7,1
SEER 5,6
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A+
Consum energetic anual1 kWh/a 447
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 7,6 (3,5 - 10,2)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 2,35
COP T=+7°C 3,23
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 4,7
SCOP 3,8
Clasă de eficienţă energetică A
Consum energetic anual1 kWh/a 1751
Capacitate declarată a Tdesignh kW 4,7 (-10°C)
a Tbivalent kW 4,7 (-10°C)
a Tol kW 3,5 (-20°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 280 x 1136 x 650
Masă (grilă) kg 41
Debit aer m3/min 17 - 19
Nivel zgomot Nominal dB(A) 34 - 38
Putere sonoră dB(A) 56
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 943 x 950 x 330(+30)
Masă kg 67
Nivel zgomot Răcire dB(A) 47
Încălzire dB(A) 48
Putere sonoră dB(A) 67
Curent maxim absorbit A 19,4
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 25
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 9,52 / 15,88
Lungime max m 50
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -20 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R-410A
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

Comandă cu fir Descriere Comandă cu infraroşu Descriere


PAR-30(31)MAA Comandă cu fir cu iluminare din spate PAR-FL32MA Telecomandă cu infraroşu
PAR-21MAA Comandă cu fir PAR-FA32MA Receptor cu infraroşu

83
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 84

Seria

PSA-KA
COLOANĂ

CAPACITATE NOMINALĂ kW
3.5 5.0 6.0 7.1 10.0 12.5 14.0
Unitate internă ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Unitate externă ZUBADAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Power Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Standard Inverter ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Instalare rapidă şi uşoară Confortabilă şi silenţioasă

Instalarea acestei serii de dispozitive direct pe podea se face simplu şi În ceea ce priveşte confortul, seria PSA-KA garantează o funcţionare
rapid. Aceasta este o alegere excelentă pentru situaţiile urgente în care silenţioasă, mulţumită utilizării unui ventilator cu nivel de zgomot redus
este nevoie de aparat de aer condiţionat. Caracterizat printr-o şi optimizării designului conductei de aer.
funcţionare deosebit de liniştită, sunt echipate cu un filtru de aer cu
durată lungă de viaţă. Un nou design ajută la îmbunătăţirea
impactulului estetic. Ele ocupă un spaţiu redus şi au o greutate
redusă.

Comandă de la distanţă încorporată

Cu controlul de la distanţă încorporat, puteţi accesa multe caracteristici,


cum ar fi:
• Programator săptămânal.
• Interval de temperatură limită ce poate fi reprogramat.
• Blocare funcţii.
• Accesul la servicii de întreţinere şi de diagnosticare.

Cerinţe minime de întreţinere

Un sistem de grile deschise - care permite o uşoară şi rapidă extracţie a timpului de întreţinere. Aripioarele deflectoare perfect netezi permit
filtrelor - şi filtrul de lungă durată, care nu are nevoie de întreţinere îndepărtarea rapidă a murdăriei şi a altor impurităţi.
pentru 2500 ore în birouri standard, ajută la reducerea substanţială a

Timp extrem de scurt de instalare

Pentru a reduce timpul de instalare, poziţia de racordare a tuburilor a


fost modificată pentru a facilita montarea tubulaturii prin plasarea lor în
patru direcţii diferite: spate, stânga, dreapta, jos.
Lateral stânga Spate

Lateral dreapta

Jos

84
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 85

Unitate internă Unitate externă

PSA-RP71/100/125/140KA Comandă de la distanţă PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100/125/140

Joint Lap - 71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor DC Scroll - 100-140 Grooved Piping

Optional

LINIA COMMERCIAL
Optional

SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PSA-RP71KA PSA-RP100KA PSA-RP125KA PSA-RP140KA

Unitate externă PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100VKA PUHZ-ZRP125VKA PUHZ-ZRP140VKA


PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 7,1 (3,3 - 8,1) 10,0 (4,9 - 11,4) 12,5 (5,5 - 14,0) 13,4 (6,2 - 15,0)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 1,89 2,75 4,09 4,06
EER T=+35°C 3,76 3,64 3,06 3,30
Consum teoretic (PdesignC) kW 7,1 10,0 12,5 13,4
SEER 6,3 5,6 / 5,5 5,0 / 4,9 5,3
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f A++ A+ / A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 396 629 / 640 - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 7,6 (3,5 - 10,2) 11,2 (4,5 - 14,0) 14,0 (5,0 - 16,0) 16,0 (5,7 - 18,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 2,21 3,08 4,24 4,79
COP T=+7°C 3,44 3,64 3,30 3,34
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 4,7 7,8 9,3 10,6
SCOP 4,0 4,0 4,0 4,4
Clasă de eficienţă energetică A+ A+ - -
Consum energetic anual1 kWh/a 1666 2761 - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 4,7 (-10°C) 7,8 (-10°C) 9,3 (-10°C) 10,6 (-10°C)
a Tbivalent kW 4,7 (-10°C) 7,8 (-10°C) 9,3 (-10°C) 10,6 (-10°C)
a Tol kW 3,5 (-20°C) 5,8 (-20°C) 7,0 (-20°C) 7,9 (-20°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 0 0 0 0
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 1900 x 600 x 360
Masă (grilă) kg 46 46 46 48
Debit aer m3/min 20 - 22 - 24 25 - 28 - 30 25 - 28 - 31 25 - 28 - 31
Nivel zgomot Nominal dB(A) 40 - 42 - 44 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51
Putere sonoră dB(A) 60 65 66 66
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 943 x 950 x 330(+30) 1338 x 1050 x 330(+30)
Masă kg 67 116 / 124 116 / 126 119 / 132
Nivel zgomot Răcire dB(A) 47 49 50 50
Încălzire dB(A) 48 51 52 52
Putere sonoră dB(A) 67 69 70 70
Curent maxim absorbit A 19,4 27,2 / 8,7 27,2 / 10,2 28,7 / 11,7
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 25 32 / 16 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 9,52 / 15,88
Lungime max m 50 75
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 ~ +46
garantată Încălzire °C -20 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R-410A (1975)
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

85
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 86

Unitate internă Unitate externă

STANDARD
INVERTER

PSA-RP100/125/140KA Comandă de la distanţă PUHZ-P100 PUHZ-P125/140

Joint Lap - 71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor 100-140 100-140 DC Rotary Grooved Piping
SERIE PSA-GA

Optional

Optional

SPECIFICAŢII TEHNICE INVERTER POMPĂ DE CĂLDURĂ

UNITATE INTERNĂ PSA-RP100KA PSA-RP125KA PSA-RP140KA

Unitate externă PUHZ-P100VHA4 PUHZ-P125VHA3 PUHZ-P140VHA3


PUHZ-P100YHA2 PUHZ-P125YHA PUHZ-P140YHA
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Răcire Capacitate nominală (min/max) T=+35°C kW 9,4 (4,9 - 11,2) 12,3 (5,5 - 14,0) 13,6 (5,5 - 15,0)
Puterea absorbită nominală T=+35°C kW 3,12 4,38 5,64
EER T=+35°C 3,01 2,81 2,41
Consum teoretic (PdesignC) kW 9,4 12,3 13,6
SEER 4,6 3,5 3,2
Clasă de eficienţă energetică 1f / 3f B - -
Consum energetic anual1 kWh/a 716 - -
Încălzire Capacitate nominală (min/max) T=+7°C kW 11,2 (4,5 - 12,5) 14,0 (5,0 - 16,0) 16,0 (5,0 - 18,0)
Media sezonului Puterea absorbită nominală T=+7°C kW 3,28 4,98 5,69
COP T=+7°C 3,41 2,81 2,81
Consum teoretic (Pdesignh) T=-10°C kW 8,0 12,1 13,8
SCOP 3,8 3,7 3,4
Clasă de eficienţă energetică A - -
Consum energetic anual1 kWh/a 2945 - -
Capacitate declarată a Tdesignh kW 6,3 (-10°C) 9,6 (-10°C) 11,0 (-10°C)
a Tbivalent kW 7,1 (-7°C) 10,7 (-7°C) 12,2 (-7°C)
a Tol kW 5,0 (-15°C) 5,0 (-15°C) 5,0 (-15°C)
Putere termică de back-up (elbuTj) kW 1,7 2,5 2,8
Unitate internă Dimensiuni ÎxLxA mm 1900 x 600 x 360
Masă (grilă) kg 46 48
Debit aer m3/min 25 - 28 - 30 25 - 28 - 31 25 - 28 - 31
Nivel zgomot Nominal dB(A) 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51 45 - 49 - 51
Putere sonoră dB(A) 65 66 66
Unitate externă Dimensiuni ÎxLxA mm 943 x 950 x 330(+30) 1350 x 950 x 330(+30)
Masă kg 75 / 77 99 / 101 99 / 101
Nivel zgomot Răcire dB(A) 50 51 52
Încălzire dB(A) 54 55 56
Putere sonoră dB(A) 70 71 73
Curent maxim absorbit A 28,7 / 13,7 28,7 / 13,7 30,2 / 13,7
Magnetotermic recomandat 1f / 3f A 32 / 16 40 / 16
Linii de agent Diametru Lichid/Gaz mm 9,52/15,88
Lungime max m 50
Înălţime max m 30
Capacitate de funcţ. Răcire °C -15 - +46
garantată Încălzire °C -15 ~ +21
Refrigerant (GWP)2 R410A
1, 2
Note de referință vezi ultima pagină.

86
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 87

LINIA COMMERCIAL
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:10 PM Page 88

Sisteme Multiple

Free Compo

Avantajele modelului Mr.SLIM Free Compo

Este o soluţie de aer condiţionat de confort ridicat, adaptată


spaţiilor mari. SERIA TWIN
Este posibil să se opereze simultan cu maximum 4 unităţi interioare.
Distribuţia optimă a fluxului de aer poate fi realizată chiar şi pe o
suprafaţă mare, asigurând astfel realizarea temperaturii ideale în orice
punct al mediului. Această funcţie este deosebit de potrivită pentru
mediile cu distribuţia neuniformă a temperaturilor, precum
clădirile cu planuri care necesită instalarea răspândită a unităţilor
interioare, cu pavilioane mari.

Există diverse combinaţii de unităţi de interior.


Combinaţiile posibile de unităţi interioare:
• Aceeaşi putere - acelaşi tip.
• Aceeaşi putere - tip diferit.
Deoarece este posibil să se combine diferite tipuri de echipamente,
cum ar fi tip casetă şi tip plafon suspendat, poate fi realizată o soluţie
multi-sistem, cu o grijă deosebită pentru aspectul estetic. SERIA TRIPLE

Uşurarea instalării datorită instalării automate a adreselor.


Nu este necesar să se stabilească adresele pentru fiecare unitate
interioară. Acest lucru a contribuit la reducerea timpului necesar pentru
operaţiile de cablare, crescând semnificativ fiabilitatea sistemului.

Spaţiu redus de instalare a unităţii exterioare.


La o singură unitate exterioară, puteţi conecta un număr de 2 până la
4 unităţi interioare, reducând astfel timpul de instalare.

SERIA QUADRUPLE

88
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:11 PM Page 89

CARACTERISTICI

Combinaţii

MR. SLIM (PUHZ-SHW / PUHZ-ZRP / PUHZ-P)


CAPACITSTE Twin Triple Quadruple
UNITATE EXTERNĂ 50 : 50 33 : 33 : 33 25 : 25 : 25 : 25
71 (80)2 35 x 2 – –
100 (112)2 50 x 2 – –
125 (140)2 60 x 2 – –
140 (no SHW) 71 x 2 50 x 3 –
2001 100 x 2 60 x 3 50 x 4

LINIA COMMERCIAL
2501 125 x 2 71 x 3 60 x 4
Cuplaj MSDD-50TR-E
MSDT-111R-E MSDF-1111R-E
distribuţie MSDD-50WR-E1
1 Cuplarea să fie utilizată numai cu unităţi externe de 200 şi 250.
2 Dimensiunea de trimitere dacă utilizaţi un tip de unitate externă PUHZ-SHW.

Unitate internă

Casetă 4 căi Casetă 4 căi3


Canalizabil Perete• Plafon Coloană Plafon industrial
PLA-RP 90x90 SLZ-KA 60x60

35 • • • •
50 • • • • •
60 • • • •
71 • • • • • •
100 • • • • •
125 • • • •

Unitate externă

Capacitate unitate externă

71 100 125 140 200 250

Zubadan

(Model 80) (Model 112) (Model 140)

Power Inverter
PUHZ-ZRP

Standard
Inverter
PUHZ-P

3
Utilizarea Casetă SLZ-KA este permisă numai în următoarele combinaţii:
TWIN 35+35 (Numai cu inverter de putere tip 71)
TWIN 50+50 (Power Inverter şi Standard Inverter 100)
Triple 50+50+50 (Power Inverter şi Standard Inverter 140)
Quadruple 50+50+50+50 (Numai cu Power Inverter 200).

89
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:11 PM Page 90

Seria BARIERA CU PERDEA DE AER

GK

Bariera de aer

Bariera de aer nu numai că asigură izolarea temperaturii în mod


eficient (adică prevenirea pierderii de aer rece în timpul răcirii şi aer cald
în timpul încălzirii), dar protejează, de asemenea, sediul
dumneavoastră de mirosuri neplăcute din exterior.
Bariera cu perdea de aer este un mijloc care previne trecerea prafului, Caldură estivală

gazelor de eşapament, fumului, mirosurilor şi insectelor (de


exemplu, muşte şi ţânţari). Protecţia faţă de mediul înconjurător permite
Frig hibernal Zona rece
clienţilor să intre şi să iasă liber.
Prin urmare, este un instrument foarte valoros pentru a preveni
Gaze de ardere
scurgerile de frig şi căldură în timpul condiţionării aerului, precum şi
foarte eficient pentru a bloca accesul prafului, insectelor şi mirosurilor
nesănătoase. Bariera de aer, fiind invizibilă, face uşoară intrarea şi Praf
Zona caldă

mişcarea de materiale şi bunuri.


Fum

Zonă curată
Mirosuri neplăcute

Insecte

Instalare verticală şi orizontală Înclinare reglabilă a fluxului de aer


Bariera de aer poate fi instalată vertical sau orizontal funcţie de Modificând unghiul de instalare al unităţii, înclinaţia fluxului de aer
spaţiul disponibil. poate varia între un unghi de 10°, atât intern cât şi extern.

Întreţinere uşurată

Utilizarea ventilatorului axial (Extra Fan) cu un design nou face şi mai


Grilă de protecţie
uşoară reparaţia aparatului şi permite întotdeauna menţinerea sa în
stare optimă.
Ventilator
Mai mult, acest tip de ventilator are o medie de viaţă mai mare în
comparaţie cu modelele anterioare.

Motor cu 2 viteze

În cazul încăperilor cu înălțimi mai mici de 3 metri, este posibil să se


Motor
micşoreze viteza fluxului de aer pentru a preveni formarea curenții de
aer în încăpere. Duze gemene

90
4-COMMERCIAL 56-91 ro 6/1/2013 6:11 PM Page 91

Unitate

GK-3009AS1 GK-3012AS1

LINIA COMMERCIAL
Este important să vă asiguraţi că lăţimea perdelei de aer depăşeşte lăţimea uşii şi nu este instalată mai sus de înălţimea recomandată (3 metri).
Numai în acest fel bariera de aer asigură o funcţionare eficientă.

NU
DA
DA
NU

h > 3 metri
h < 3 metri

SPECIFICAŢII TEHNICE
MODEL Set GK-3009AS1 GK-3012AS1

Lăţimea mm 900 1200


Înălţimea instalării m 3 3
Alimentare Tens./Frecvenţă/Faze V/Hz/n° 220-240/50Hz 220-240/50Hz
Putere absorbită W 94-113 107-125
Curent absorbit A 0,48-0,53 0,52-0,57
Viteză max Înaltă m/sec 12 12
pt. încăpere Joasă m/sec 9,5 9,5
Debit aer Înaltă m3/h 1.450 1.720
Joasă m3/h 1.100 1.350
Nivel zgomot Înaltă dB 48 49
Joasă dB 47 48
Masă Kg 11 14
Dimensiuni LxÎxA mm 900 x 153 x (190 + 25) 1194 x 153 x (190 + 25)

91
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:16 PM Page 92

Linia
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:16 PM Page 93

ECODAN
SISTEM SPLIT
HYDROBOX ŞI HYDROTANK
EHSC-VM6A ................................................................................................................................................................................. 99

UNITATE EXTERNĂ
ZUBADAN - PUHZ-SHW....................................................................................................................................................... 100
ECODAN® - PUHZ-SW............................................................................................................................................................ 101

SISTEM PACKAGED
UNITATE EXTERNĂ
PUHZ-W/HW .............................................................................................................................................................................. 103

SCHEME TEHNICE
SPLIT - HYDROBOX ............................................................................................................................................................... 104

SPLIT - HYDROTANK ............................................................................................................................................................. 104

PACKAGED - FTC4 .................................................................................................................................................................. 105


5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:16 PM Page 94

Avantajele pompei de căldură

Pompa de căldură: o alegere, mai multe avantaje

Alegerea realizării şi folosirii unui sistem de încălzire cu pompă de Pentru instalator - Posibilitatea de a crea un sistem unic de pompe
căldură vă permite să vă bucuraţi de multe avantaje şi beneficii: de căldură pentru încălzire, răcire şi producerea de apă caldă menajeră
înseamnă a face diferenţa, oferind un sistem confortabil şi cu costuri
reduse de operare.
Pentru constructor - O casă încălzită cu ajutorul unei pompe de
căldură consumă mai puţină energie primară şi, prin urmare, permite Pentru utilizator - Pompa de căldură permite obţinerea confortului
îmbunătăţirea clasei energetice a clădirii. Acest lucru permite pe de echivalent sistemelor de ardere clasice cu gaz (centrale murale sau în
o parte reevaluarea proprietăţii şi posibilitatea accesului la stimulente condensaţie), împreună cu o eficienţă energetică ridicată, reducerea
locale, bonusuri de volum etc. costurilor şi un ambient interior modern şi ecologic.

O alegere ecologică şi economică

Comunitatea Europeană şi-a stabilit obiectivul de a realiza o reducere


cu 20% a consumului de energie primară şi a emisiilor de CO2, iar 20%
din energie să fie produsă din surse regenerabile până în 2020.
Pompele de căldură, surse termice regenerabile vor avea o
contribuţie decisivă la realizarea acestor obiective deoarece:
• au o eficienţă energetică cu 60% mai mare decât a sistemelor de
ardere tradiţionale;
• nu emit CO2 la locul de instalare;
• utilizează energia regenerabilă din aer.

Consumuri de energie primară per 100 kW/h, produse de: EMISII ANUALE DE CO2

125 100

100 80

75 60
125 100%
50 kWh 105 40
kWh 54 68%
25 kWh 20 45%
0 0
Centrale tradiţionale (murale) Centrale în condensaţie Pompă de căldură Centrale cu combustibil Centrale cu gaze Pompe de căldură
COP 4* COP 4

* Utilizarea raportului de energie primară egal cu 0,46. Sursa: coeficientul de emisie furnizate de Ministerul Japonez al Mediului.

O alegere de calitate

A te baza pe o singură sursă de energie pentru încălzire, răcire şi apă caldă la o locuinţă rezidenţială înseamnă a avea
încredere maximă, în raport cu aşteptările: iată motivele pentru a alege Mitsubishi Electric. De peste 90 de ani, Mitsubishi
Electric Quality este sinonim cu experienţa, cercetare meticuloasă, fiabilitate ridicată în timp şi performanţă energetică
ridicată garantată.

94
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:16 PM Page 95

Principiul de funcţionare

Pompa de căldură este o maşină electrică care se bazează pe ciclul termodinamic al fluidului refrigerant, transferând căldura de la un mediu de joasă
temperatură spre unul de temperatură mai ridicată.
În practică, energia termică gratuită este prezentă în aer în cantităţi nelimitate şi este folosită pentru a încălzi locuinţele şi pentru obţinerea de apă caldă
de consum (menajeră).
Energia electrică care alimentează pompa de căldură este folosit doar pentru acţionarea compresorului și a altor dispozitive auxiliare.

Puterea termică furnizată în interiorul locuinţei este


“1kW” de patru ori puterea electrică absorbită de la reţeaua electrică
Putere electrică
absorbită Compresorul comprimă “1kW”
refrigerantul pentru
a ridica temperatura
Puterea electrică absorbită

Apă caldă
Compresor
Unitate
externă “3kW”
“4kW” Puterea termică absorbită
“3kW” Căldura degajată din aerul exterior
căldură absorbită Scchimbător în interiorul
Evaporator Valvă de de căldură
din aer locuinţei
expansiune

ECODAN
Refrigerant dilatat în “4kW”
supapa de expansiune
pentru a scădea temperaturaura
Puterea termică furnizată
în interiorul locuinţei

Tehnologia Inverter

În mod normal, pompele de căldură reduc capacitatea de încălzire când Avantajele sistemului DC Inverter sunt multe:
temperatura aerului exterior creşte. • nu este nevoie de a supradimensiona pompa de căldură;
Tehnologia DC Inverter compensează doar atunci când necesarul de • indice ridicat de eficienţă energetică sezonieră;
căldură la temperaturi joase creşte, prin creşterea vitezei de rotaţie a • temperatură stabilă şi, prin urmare, mai mult confort.
compresorului. Dimpotrivă, atunci când temperatura aerului exterior
creşte, DC Inverterul modulează frecvenţa, ajustează puterea furnizată
la necesităţile de încălzire şi reduce semnificativ consumul de
energie electrică.

O alegere pentru confort

Pompa de căldură aer / apă "Ecodan®" transferă căldura mediului extern


prin utilizarea apei ca mediu de transfer: în acest fel se asigură
confortul sistemelor tradiţionale de combustie.
Un sistem unic de control al temperaturii, sofisticat, la fel de simplu
de utilizat, în acelaşi timp, asigură o stabilitate termică şi eficienţa
energetică ridicată.
Mai mult decât atât, nivel de zgomot scăzut al unităţii contribuie la
menţinerea unui confort acustic ridicat.

95
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 96

Avantajele sistemului Ecodan®

O gamă largă pentru orice nevoie NOU

Linia Ecodan® oferă o gamă largă de produse pentru a se potrivi oricărei nevoi:
• sistemul "Packaged" este recomandat pentru producerea apei calde de consum sau refrigerate, şi oferă cea mai bună performanţă energetică la
orice temperatură şi uşurinţă în instalare datorită conexiunilor hidraulice;
• sistemul split "Hydrobox" oferă o mare flexibilitate de utilizare şi versatilitatea de instalare. Este de asemenea posibil să se asocieze un boiler pentru
apa caldă de consum cu versiunea ERSC, este de asemenea posibil să se producă apă răcită de aerul condiţionat în timpul verii;
• sistemul split "Hydrotank" oferă simplitatea şi caracterul practic de "all-in-one", care încorporează un rezervor de 200 de litri de apă potabilă.
De asemenea, este disponibilă versiunea de "Solar" deja pregătit pentru conectarea la un sistem solar termic.
Cu sistemele "Split", puteţi conecta o unitate externă din seria "Ecodan®" sau "Zubadan"

SISTEM PACKAGED SISTEM SPLIT HYDROBOX SISTEM SPLIT HYDROTANK

Tubulatură Tubulatură Tubulatură


hidraulică frigorifică frigorifică

A A A A A
QU QU QU QU QU
AC AC AC AC AC

S S S
AC AC AC

Performanţa Sistemul de control - FTC4 NOU

Sistemele de pompe de caldură Ecodan® garantează performanţe Sistemele de control Ecodan® sunt controlate de la centrala de comandă FTC4.
energetice ridicate chiar şi la temperaturi scăzute. Comanda iluminata din spate, cu sondă de mediu integrată este dotată cu
Toate dispozitivele externe sunt capabile de a ridica temperatura un display extins cu iconuri grafice. Acesta poate fi ajustat simplu și
pe tur până la 60°C, pentru a permite o acumulare rapidă şi eficientă a intuitiv, cu toți parametrii de funcționare, şi sunt stabilite funcțiile
apei calde de consum (menajere). (programator săptămânal, mod "vacanță"), sarcină apă caldă de consum
Eficienţa energetică ridicată a pompelor de căldură Ecodan® este (menajeră) etc. şi se poate folosi şi la diagnoză. Datorită telecomenzii
posibilă datorită tehnologiei de vârf prezentă în fiecare componentă a wireless, (opţional), este posibilă măsurarea de la distanţă a temperaturii
pompei de căldură. De exemplu, datorită dispozitivului exclusiv "Flash exterioare şi transmiterea la corpul unităţii, pentru modificarea principalilor
Injection", unităţile externe din seria Zubadan menţin constantă parametri de funcţionare. Nu este necesară fixarea telecomenzii astfel încât
capacitatea fluxului de aer până la -15°C. ea poate fi trasnportată în încăperi diferite.
Capacitate de încălzire (kW)

15 ZUBADAN 5HP
ZUBADAN 4HP
10 5HP
Power INV
ZUBADAN 3HP
P
INV 4H
Power
Comandă cu fir Comandă wireless
(opţional)
-25oC -15oC 0 oC 7oC
Temperatura pompei cu rotor umed pentru admisia aerului extern

96
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 97

Funcţii speciale NOU

Noua unitate FTC4 are mai multe funcţii speciale care vă permit să personalizaţi sistemul pentru îndeplinirea oricărei configurări posibile.
Câteva exemple de aceste funcţii sunt:

• Managementul a 2 zone
cu temperaturi diferite pe tur pentru încălzire şi, prin urmare, posibilitatea de a utiliza acelaşi sistem pe diferitele tipuri de terminale, cum ar fi
ventiloconvectoare sau pardoseală radiantă şi radiatoare din aluminiu.

• Interblocare cazan inteligent:


unitatea de comandă este capabilă să gestioneze un cazan extern ca suport pentru sistemul de încălzire. Puteţi alege între trei moduri de activare:
- în funcţie de temperatura exterioară;
- în funcţie de sursa de căldură mai convenabilă, sistemul evaluează automat, la fiecare secundă, care este sursa de căldură mai eficientă şi
comută funcţionarea pompei de căldură sau a cazanului;
- în funcţie de emisiile de CO2, este activat generatorul de căldură care poluează cel mai puţin.
Puteţi selecta, de asemenea, utilizarea pompei de căldură sau a cazanului, şi de asemenea, transmite un semnal extern, ideal atunci când sistemul
este combinat cu un sistem fotovoltaic sau în toate cazurile în care doriţi să controlaţi selecţia într-un mod autonom.

• Managementul sistemelor în cascadă.

ECODAN
În cazul în care cerinţele termice sunt ridicate, este posibil să se conecteze până la 6 pompe de căldură în cascadă, unitatea de control FTC4 Master
gestionează sistemul prin selectarea numărului de unităţi pentru a permite optimizarea COP în orice condiţie. De asemenea, funcţiile Rotation &
Back-Up permit funcţionarea în mod egal a tuturor unităţilor şi verifică buna funcţionare în cazul în care vă confruntaţi cu o avarie. Totul se face în
mod automat.
Folosind această caracteristică, puteţi construi sisteme cu o putere termică de până la 96 kW.

Sistem în cascadă
Eficiență constant
ridicată
Sistem monogenerator

Eficiență sc
ăzută la sarcini
mici
CAPACIT
ATE

Pân
ă la 9
6 kW
!!!

97
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 98

Sistem

SPLIT

A A
QU QU
AC AC

S
AC

Sistemul Ecodan® - Split este compus dintr-o unitate externă normală cu expansiune directă (de tip Ecodan® sau
Zubadan) şi un modul hidraulic instalat în interiorul clădirii, şi este capabil să producă apă caldă pentru încălzire
/răcire (ERSC) sau apă caldă de consum (menajeră). Modulul este echipat cu o unitate de control FTC4.

O gamă largă pentru orice nevoi

Linia Ecodan® - Split oferă o gamă extinsă:


• "Hydrobox" oferă o mare flexibilitate de utilizare şi versatilitatea de instalare. Este de asemenea posibil să se asocieze un încălzitor de apă
caldă de consum (menajeră), iar cu versiunea ERSC este de asemenea posibil să se producă apă rece de la aerul condiţionat în timpul verii.
• "Hydrotank" oferă simplitatea şi caracterul practic al "all-in-one", încorporând un rezervor de stocare de 200 litri pentru apa caldă de consum
(menajeră).
De asemenea, este disponibilă versiunea de "Solar" deja pregătită pentru conectarea la un sistem solar termic.
Cu sistemul "Split", puteţi conecta o unitate externă din seria "Zubadan" pentru a favoriza performanţa la temperaturi scăzute sau o unitate externă
din seria "Ecodan®" obţinând astfel prin cea mai mare extindere de gamă.

Hydrobox şi Hydrobox reversibil Hydrotank şi Hydrotank Solar

Hydrobox este modulul hidraulic de interior pentru instalare Versiunea de Hydrotank a Ecodan® este instalată pe podea şi cuprinde
împreună cu Ecodan®, în cadrul căruia sunt incluse toate toate componentele principale ale instalaţiei. Într-un spaţiu cu amprentă
componente principale ale sistemului hidraulic. mică la sol sunt montate: schimbător de căldură, pompa instalaţiei, vas
Într-un spaţiu restrâns sunt montate: schimbător de căldură cu de expansiune, încălzitor electric suplimentar, componentele de
amprentă mică, pompă de căldură, vas de expansiune, încălzitor securitate şi un rezervor de 200 de litri.
electric şi componente de siguranţă. A fost acordată o atenţie specială celor mai mici detalii:
Atenţia a fost acordată celor mai mici detalii: • design simplu, modern si elegant;
• design simplu, modern şi elegant; • dimensiuni mici (1600 mm x 595 mm x 680 mm) permit instalarea în
• dimensiunile reduse permit instalarea în bucătării, dulapuri, camere dulapuri, camere tehnice mici, pivniţe, etc;
tehnice mici, pivniţe, etc; • componentele principale sunt situate în partea din faţă pentru acces
• componentele principale sunt situate în partea din faţă pentru uşor în operaţiile de întreţinere şi service;
uşurinţa întreţinerii. • mânerul inferior facilitează manipularea;
Hydrobox este disponibil în două versiuni: • datorită posibilităţii de transport pe orizontală şi dimensiunilor
• Hydrobox (EHSC-VM6B) folosite pentru încălzire şi producerea de reduse, produsul poate fi transportat chiar şi în utilitare compacte.
apă caldă de consum (opţional). De asemenea, este disponibil şi în versiunea "Solar", deja pregătită
• Hydrobox reversibile (ERSC-VM2B) la care se adaugă la funcţiile de la pentru conectarea la un sistem solar termic.
Hydrobox, de asemenea, posibilitatea de a răci apa.

Sistem de control FTC4

Sistemele Ecodan® - Split, sunt însoţite de unitatea de control tip FTC4.


Comanda cu iluminare din spate, detaşabilă din corpul unităţii, poate fi
instalată la distanţă lungă, şi are un display cu icon-uri (pictograme)
grafice; acesta poate fi ajustat într-un mod simplu şi intuitiv pentru toţi
parametrii de funcţionare, stabilirea caracteristicilor (programator
săptămânal, "vacanţă", sarcina de apă caldă de consum, etc) cât şi
pentru accesul la diagnoză. Datorită comenzii wireless, (opţional), este
posibilă măsurarea de la distanţă a temperaturii exterioare şi transmiterea
la corpul unităţii, pentru modificarea principalilor parametri de funcţionare.
Comandă wireless
Nu necesită fixarea dacă îl transportaţi în camere diferite. (opţional)

98
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 99

Hydrobox
A A
QU
A QU QU
AC AC AC

EHSC-VM6B ERSC-VM2B
S
AC
S AC

530 Aerisire automată


530
Aerisire automată Intrerupător diferenţial
Intrerupător diferenţial pentru protecţie
pentru protecţie la supracurent
la supracurent

348
357

357
282
253

348
233
189

233
Terminal
800

137
Terminal

124
96

860

84
48 48
590

637
86
Regulator 124 Regulator
163 principal 133 223 308
principal 227 365 461
264,5

324,5
326
381
461

(Vedere de jos) (Vedere de jos)


100,5
110,5

100,5
(Vedere din faţă)
(Vedere din faţă)

Hydrotank
A
QU
AC
EHST20C-VM6B
EHST20C-VM6SB S
Comandă principală
AC
Aerisire automată
680 595
Valvă de siguranţă

100±20
G1/2

79
445
183
1

1600

Terminal

ECODAN
Panel
frontal

(Vedere lateral stânga) (Vedere din faţă) (Vedere lateral dreapta)

SPECIFICAŢII TEHNICE
HYDROBOX HYDROTANK
MODEL
ERSC-VM2B EHSC-VM6B EHST20C-VM6B EHST20C-VM6SB
Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/nr. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
General Tip Încălzire şi Încălzire Încălzire Încălzire şi ACC
răcire (ACC opţional) (ACC opţional) şi ACC cu opţiune solar
Dimensiuni Î x L x A mm 860 x 530 x 360 800 x 530 x 360 1600 x 595 x 680 1600 x 595 x 680
Masă Kg 54 53 127 128
Culoare RAL 9016 9016 9016 9016
Presiune sonoră dBA 28 28 28 28
Circulaţie apă Debit apă min/max l /min 7,1/27,7 7,1/27,7 7,1/27,7 7,1/27,7
Nr. Viteze 5 5 5 5
Putere absorbită I / II / III / IV / V W 36/56/63/63/63 36/56/63/63/63 36/56/63/63/63 36/56/63/63/63
Debit util max m c.a. 6,9 6,9 6,9 6,9
Debit util 20 L/min m c.a. 4,8 4,8 4,0 4,0
Încălzire auxiliară Tensiune/frecvenţă/faze V/Hz/nr. 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
Putere kW 2 2+4 2+4 2+4
Gradini nr. 1 3 3 3
Posibilitate excludere Încălz./ACC da / da da / da da / da da / da
Boiler ACC Volum l - - 200 200
Materiale - - Oţel inox. dublu 2304 EN10088 Acc.inox dudublu 2304 EN10088
Schimbător serpentină m2 - - 2,2 1,1 (pompă de căldură)
+ 1,1 (solar)
materiale - - Oţel inoxidabil Oţel inoxidabil
Componente incluse Schimbător refrig./apă Plăci Plăci Plăci Plăci
Vas expansiune l 10 10 12 12
Debit minim l/min 5,5 ± 1 5,5 ± 1 5,5 ± 1 5,5 ± 1
Valvă de siguranţă MPa 0,3 0,3 0,3 0,3
Dezaerisitor da da da da
Conexiuni Refrigerant (gaz / lichid) mm 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52
Apă (încălzire/răcire) G1 28 28 28
Apă (ACC) mm - - 22 22
Apă (Colector solar) mm - - - -

99
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 100

Unitate internă Unitate externă split

HYDROBOX HYDROTANK

ERSC-VM2B EHST20C-VM6B
EHSC-VM6B EHST20C-VM6SB PUHZ-SHW80/112/140

Rare Earth Magnet DC Fan Motor Pulse Amplitude Modulation Pilotaggio a vettore di flusso Onda vettorialale eco-inverter DC Scroll 100-140 Grooved Piping
magnetico sinusoidale

TEMPERATURA MAXIMĂ DE EVACUARE A APEI

PUHZ-SHW80/112/140

65
Temperatura maximă de evacuare a apei [°C]

60

55

50

45

40
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
Temperatura externă [°C]

SPECIFICAŢII TEHNICE
PUHZ-SHW112VHA
MODEL PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW140YHA
PUHZ-SHW112YHA
Alimentare Tensiune / Frecvenţă / faze V / Hz / nr. 230/50/1 230/50/1
400 / 50 / 3+N 400 / 50 / 3+N
Încălzire Regim Inverter Min Nom Max1 Min Nom Max1 Min Nom Max1
Aer 7° / Apă 35° Capacitate kW 5,56 8,00 12,36 5,53 11,20 14,82 5,51 14,00 16,42
Delta T 5° Putere absorbită kW 1,25 1,72 2,85 1,25 2,51 3,67 1,26 3,32 4,33
COP 4,44 4,65 4,34 4,41 4,46 4,04 4,38 4,22 3,79
Aer -7° / Apă 35° Capacitate kW 4,93 8,00 11,35 4,91 11,20 14,91 4,89 14,00 15,66
Putere absorbită kW 1,73 2,56 4,00 1,73 3,94 5,87 1,73 5,43 6,42
COP 2,85 3,13 2,84 2,84 2,84 2,54 2,82 2,58 2,44
Temperatură apă Max °C 60 60 60
Răcire Regim Inverter Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
Aer 35° / Apă 18° Capacitate kW 4,52 7,10 10,00 4,50 10,00 14,00 4,49 12,50 16,00
Delta T 5° Putere absorbită kW 1,03 1,57 2,11 1,03 2,11 3,70 1,02 2,93 4,95
EER 4,39 4,52 4,74 4,39 4,74 3,78 4,39 4,26 3,23
Temperatură apă Min °C 5 5 5
Unitate externă Curent maxim absorbit A 29,5 35 / 13 13
Dimensiuni Î x L x A mm 1350 x 950 x 330 (+30) 1350 x 950 x 330 (+30) 1350 x 950 x 330 (+30)
Masă Kg 120 120 / 134 134
Presiune sonoră dBA 51 52 52
Putere Sonoră dBA 69 70 70
Linii de agent frigorific Diametru (gaz/lichid) mm 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52
Lungime max m 75 75 75
Înălţime max 30 30 30
Refrigerant Tip R410A R410A R410A
Capacitate de Încălzire min/max -25 / +21 -25 / +21 -25 / +21
funcţionare garantată ACC min/max -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35
Răcire min/max -5 / +46 -5 / +46 -5 / +46
Măsurători executate în conformitate cu normele EN14511:2011.
1
Valori integrate (inclusiv ciclurile de decongelare).

100
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 101

Unitate internă Unitate externă split

HYDROBOX HYDROTANK

ERSC-VM2B EHST20C-VM6B
EHSC-VM6B EHST20C-VM6SB PUHZ-SW40/50 PUHZ-SW75 PUHZ-SW100/120

Joint Lap - 35-71 Rare Earth Magnet DC Fan Motor Pulse Amplitude Modulation Pilotaggio a vettore di flusso Onda vettorialale eco-inverter DC Scroll 100-140 Grooved Piping
magnetico sinusoidale

TEMPERATURA MAXIMĂ DE EVACUARE A APEI

PUHZ-SW40/50 PUHZ-SW75 PUHZ-SW100/120

65 65 65

Temperatura maximă de evacuare a apei [°C]


Temperatura maximă de evacuare a apei [°C]

Temperatura maximă de evacuare a apei [°C]

60 60 60

ECODAN
55 55 55

50 50 50

45 45 45

40 40 40
-20 -15 -10 -5 0 5 10 -20 -15 -10 -5 0 5 10 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
Temperatura externă [°C] Temperatura externă [°C] Temperatura externă [°C]

SPECIFICAŢII TEHNICE
PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW120VHA
MODEL PUHZ-SW40VHA PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA
PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120YHA
Alimentare Tensiune / Frecvenţă / faze V / Hz / nr. 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230 / 50 / 1 230 / 50 / 1
(400 / 50 / 3+N) (400 / 50 / 3+N)
Încălzire Regim Inverter Min Nom Max1 Min Nom Max1 Min Nom Max1 Min Nom Max1 Min Nom Max1
Aer 7° / Apă 35° Capacitate kW 2,26 4,10 6,40 2,28 6,00 7,30 3,81 8,00 10,22 5,43 11,20 14,79 5,76 16,00 17,28
Delta T 5° Putere absorbită kW 0,49 0,85 1,50 0,50 1,36 1,90 0,84 1,82 2,60 1,21 2,52 3,56 1,31 3,90 4,29
COP 4,57 4,80 4,28 4,59 4,42 3,84 4,52 4,40 3,93 4,48 4,45 4,15 4,39 4,10 4,03
Aer -7° / Apă 35° Capacitate kW 2,48 3,80 4,30 2,48 4,40 5,15 4,61 7,00 8,96 4,30 8,50 9,86 4,24 11,20 12,37
Putere absorbită kW 0,92 1,36 1,58 0,92 1,62 2,04 1,61 2,41 3,43 1,58 2,94 3,60 1,58 3,93 4,67
COP 2,70 2,79 2,73 2,71 2,72 2,52 2,86 2,90 2,61 2,72 2,89 2,74 2,68 2,85 2,65
Temperatură apă Max °C 60 60 60 60 60
Răcire Regim Inverter Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
Aer 35°/Apă 18° Capacitate kW 1,7 3,6 4,5 1,7 5,0 5,0 2,6 7,1 9,5 4,6 10,0 14,0 5,8 14,0 16,0
Delta T 5° Putere absorbită kW 0,37 0,77 1,05 0,37 1,26 1,26 0,59 1,77 3,08 1,05 2,30 3,95 1,20 3,43 4,46
EER 4,68 4,65 4,27 4,68 3,96 3,96 4,38 4,01 3,08 4,36 4,35 3,54 4,83 4,08 3,59
Temperatură apă Min °C 5 5 5 5 5
Unitate externă Curent maxim absorbit A 13 13 19 29,5 / 13 29,5 / 13
Dimensiuni Î x L x A mm 600 x 800 x 300 (+23) 600 x 800 x 300 (+23) 943 x 950 x 330 (+30) 1350 x 950 x 330 (+30) 1350 x 950 x 330 (+30)
Masă Kg 42 42 75 118 / 130 118 / 130
Presiune sonoră dBA 45 46 51 54 54
Putere Sonoră dBA 62 63 69 70 72
Linii de agent frigorific Diametrul (gaz/lichid) mm 12,7 / 6,35 12,7 / 6,35 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52 15,88 / 9,52
Lungime max m 40 40 40 75 75
Înălţime max 10 10 10 30 30
Refrigerant Tip R410A R410A R410A R410A R410A
Capacitate de Încălzire min/max -15 / +21 -15 / +21 -20 / +21 -20 / +21 -20 / +21
funcţionare garantată ACC min/max -15 / +35 -15 / +35 -20 / +35 -20 / +35 -20 / +35
Răcire min/max -5 / +46 -5 / +46 -5 / +46 -5 / +46 -5 / +46
Măsurători executate în conformitate cu normele EN14511:2011.
1
Valori integrate (inclusiv ciclurile de decongelare).

101
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 102

Sistem

PACKAGED

A A
QU QU
AC AC

S
AC

Sistemul Ecodan® - Packaged se compune din unitate externă dedicată producţiei de apă caldă sau rece şi dintr-o
centrală de gestiune şi control a instalaţiei.

Facilităţi de instalare

Pompele de căldură "PACKAGED", sunt uşor de instalat: circuitul este


"sigilat" în unitatea exterioară şi ţevile de legătură sunt de tip
hidraulic. Prin urmare, nu este necesară realizarea procedurilor tipice ale Schimbătorul de căldură gaz/apă
este integrat în unitate externă
sistemelor de climatizare cu expansiune directă (golire, reumplere lichid Tubulatură
refrigerant Boiler
de răcire etc). pentru finalizarea montării staţiei este suficientă adăugarea ACC

unor componente hidraulice disponibile în comerţ: pompa de circulaţie,


componente de siguranţă hidraulice (valvă de siguranţă şi de debit) şi,
dacă este necesar, cazan pentru apă caldă de consum (acc) şi valva de Unitate externă
Schimbătorul
siguranţă. de căldură cu plăci Circuit Tubulatură
hidrauluic hidraulică

Înaltă performanţă - dimensiuni compacte

Capacitatea ridicată de încălzire a pompelor de căldură montate se menţine constantă chiar şi la temperaturi scăzute ale aerului exterior.
Operarea este permisă până la -25°C (model 112 şi 140) iar temperatura maximă a apei ajunge la 60°C, fără a folosi echipament auxiliar electric.
Eficienţa energetică face din unităţile "PACKAGED" produse de excelenţă.
Dimensiunile compacte le fac apte să fie instalate în spaţii restrânse.

Unitatea de control - FTC4

Sistemele de tip Ecodan® Packaged sunt conduse de o unitate de


control şi gestiune performantă.
Cu FTC4 puteţi controla pe deplin sistemul de încălzire, răcire şi
ACC (apă caldă de consum), fiind capabilă să controleze în mod direct
următoarele componente auxiliare:
• 2 pompe hidraulice;
• 1 vană ACC (apă caldă de consum);
• 1 element de încălzire pentru încălzire (necesită releu opţional);
• 1 rezistenţă electrică pentru ACC (necesită releu opţional).
Pentru sisteme mai complexe sunt disponibile, următoarele funcţii:
• Două zone cu distribuţie diferită de temperatură.
Unitatea de control - FTC4
• Interblocare cazan inteligent. PAC-IF051B-E
• Managementul sistemelor multiple în cascadă.
Aparatul este livrat într-o carcasă metalică compactă, însoţită de o
elegantă şi modernă telecomandă cu cablu cu display cu iluminare din
spate şi sonde de exploatare .Există, de asemenea, şi o telecomandă Comandă wireless
wireless (opţional), care poate funcţiona ca un termostat de cameră. (opţional)

102
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 103

Unitate internă Unitate externă packaged

FTC4 - PAC-IF051B-E PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA2 PUHZ-HW112YHA2


PUHZ-HW140YHA2

Joint Lap - 50-85 Rare Earth Magnet DC Fan Motor Pulse Amplitude Modulation Pilotaggio a vettore di flusso Onda vettorialale eco-inverter DC Scroll - 112-140 Grooved Piping
magnetico sinusoidale

112-140

TEMPERATURA MAXIMĂ DE EVACUARE A APEI

PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA2 PUHZ-HW112YHA2


PUHZ-HW140YHA2

65 65 65

ECODAN
Temperatura maximă de evacuare a apei [°C]

Temperatura maximă de evacuare a apei [°C]

Temperatura maximă de evacuare a apei [°C]


60 60 60

55 55 55

50 50 50

45 45 45

40 40 40
-20 -15 -10 -5 0 5 10 -20 -15 -10 -5 0 5 10 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
Temperatura externă [°C] Temperatura externă [°C] Temperatura externă [°C]

SPECIFICAŢII TEHNICE

MODEL PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA2 PUHZ-HW112YHA2 PUHZ-HW140YHA2

Alimentare Tensiune/Frecvenţă/Faze V/Hz/nr. 230/50/1 230/50/1 400/50/3+N 400/50/3+N


Încălzire Regim Inverter Min Nom Max1 Min Nom Max1 Min Nom Max1 Min Nom Max1
Aer 7°/Apă 35° Capacitate kW 2,8 5,0 5,0 3,9 9,0 9,0 4,6 11,2 11,2 5,9 14,0 14,0
Delta T=5° Putere Absorbită kW 0,61 1,22 1,22 0,82 2,15 2,15 1,01 2,53 2,53 1,49 3,29 3,29
COP 4,64 4,10 4,10 4,80 4,19 4,19 4,58 4,43 4,43 3,95 4,26 4,26
Aer -7°/Apă 35° Capacitate kW 2,8 3,8 4,5 3,3 6,2 8,0 3,2 7,5 11,2 3,6 9,7 14,0
Putere absorbită kW 0,94 1,27 1,65 1,10 2,10 3,11 1,32 2,63 4,43 1,84 4,03 5,22
COP 2,99 2,96 2,73 3,00 2,97 2,57 2,45 2,83 2,53 1,98 2,40 2,68
Temperatură apă Max °C 60 60 60 60
Răcire Regim Inverter Nominal Nominal Nominal Nominal
Aer 35°/Apă 18° Capacitate kW 4,5 7,5 10,0 12,5
Delta T=5° Putere Absorbită1 kW 1,09 1,91 2,44 3,47
EER 4,13 3,93 4,10 3,60
Temperatură apă Min °C 5° 5° 5° 5°
Debit apă min - max l/min 6,5 ~ 14,3 10 ~ 25,8 14,4 ~ 32,1 17,9 ~ 40,1
Unitate externă Curent maxim absorbit A 13 23 13 13
Dimensiuni Î x L x A mm 740 x 950 x 330 943 x 950 x 330 1350 x 1020 x 330 1350 x 1020 x 330
Masă Kg 64 79 134 134
Presiune sonoră încălzire/răcire dBA 46/45 48/48 53/53 53/53
Diametru racord Inch 1” 1” 1” 1”
Refrigerant Tip R410A R410A R410A R410A
Capacitate de Încălzire min/max -15/+35 -20/+35 -25/+35 -25/+35
funcţionare garantată Răcire min/max -5/+46 -5/+46 -5/+46 -5/+46
Măsurători executate în conformitate cu normele EN14511:2011.
1
Valori integrate (inclusiv ciclurile de decongelare).

103
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 104

Schema 1: Hydrobox

A A
QU QU
AC AC

S
AC

Notă:
Răcire disponibilă numai cu Hydrobox reversibil (ERSC).
Pentru sistemele de răcire de pordoseală întotdeauna se prevede un sistem de dezumidificare separat.

Schema 2: Hydrotank

A
QU
AC

S
AC

104
5-ECODAN 92-105 ro 6/1/2013 6:17 PM Page 105

Schema 3: Packaged

A A
QU QU
AC AC

S
AC

ECODAN
Notă:
Pentru sistemele de răcire de pordoseală întotdeauna se prevede un sistem de dezumidificare separat.

FTC4 - SEMNALE DE INPUT ŞI OUTPUT

INPUT FUNCŢIE SEMNAL OUTPUT FUNCŢIE SEMNAL


IN1 Termostat ambient zona 1 (opţ.) contact închis OUT1 Pompă de circulaţie primară AC 230V / 1.0A (utilizare directă)
IN2 Debitmetru 1 contact închis OUT2 Pompă de circulaţie zona 1 AC 230V / 1.0A (utilizare directă)
IN3 Debitmetru 2 contact închis OUT3 Pompă de circulaţie zona 2 AC 230V / 1.0A (utilizare directă)
IN4 Închidere forţată unitate externă contact închis OUT4 Valvă cu 3 căi (2 căi pt. ACC) AC 230V / 1.0A (utilizare directă)
(posibilitatea de activare sursă externă)
OUT5 Valvă amestec pt. zona 2 AC 230V / 0.1A (utilizare directă)
IN5 Forţre folosire rezistenţă electrică contact închis OUT6 Rezistenţă auxiliară 1 AC 230V / 0.5A (necesită releu)
şi închidere PdC (activare sursă externă)
OUT7 Rezistenţă auxiliară 2 AC 230V / 0.5A (necesită releu)
IN6 Termostat ambient zona 2 (opţ.) contact închis OUT8 Rezistenţă auxiliară 2+ AC 230V / 0.5A (necesită releu)
IN7 Debitmetru 3 contact închis OUT9 Rezistenţă imersată AC 230V / 0.5A (necesită releu)
OUT10 Semnal activare centală termică contact închis
INPUT (Termistori) - 230 AC (30V DC) max 0.5A
TH1 Temperatura ambient (opţ.) - 10mA 5V DC sau superior

THW1 Temp. apă rece tur OUT11 Semnal de eroare AC 230V / 0.5A
THW2 Temp. apă rece retur OUT12 Semnal de dezgheţare AC 230V / 0.5A
THW5 Temp. apă boiler ACC (opţ.) OUT13 Valvă cu 2 căi (x încălzire) AC 230V / 1.0A (utilizare directă)
THW6 Temp. apă tur zona 1 (opţ.)
THW7 Temp. apă retur zona 1 (opţ.)
THW8 Temp. apă tur zona 2 (opţ.)
FTC4 - SCHIŢĂ DIMENSIUNI
393
THW9 Temp. apă retur zona 2 (opţ.) 12.5 368 (12.5) 86.7

THWB1 Temp. apă evacuare din boiler (opţ.) 5


22

12
THWB2 Temp.apă intrare în boiler (opţ.)
10

417
422

105
6-CONTR-ACCES 106-111 ro 6/1/2013 6:22 PM Page 106

Accesorii

Filtru dezodorizant cu plasmă COD APLICAŢIE


MAC-3000FT-E MSZ-FH
Captează şi îndepărtează MAC-307FT-E MSZ-FD
mirosurile din aer datorită MAC-305FT-E MSZ-FA
ochiurilor de plasă subţiri din
componenţa filtrului, care le
Filtru dezodorizant cu plasmă
des compun şi le elimină cu
ajutorul ozonului generat de
electrodul cu plasmă.

Filtru electrostatic antialergen de enzime COD APLICAŢIE


MAC-417FT-E MSZ-FD
Acest filtru electrostatic MAC-2310FT-E MSZ-GE(GF)60/71
antialergic, captează MAC-2320FT MSZ-EF - MSZ-SF25~50
particulele de praf, murdărie şi MAC-2330FT-E MSZ-FH

Filtru electrostatic antialergen


alţi alergeni şi le descompune
de enzime
în enzime artificiale.

Filtru antialergic cu enzime COD APLICAŢIE


MAC-408FT-E MSZ-GE22~50 - GC toate
Captează bacteriile, polenul şi MAC-2300FT MSZ-GA50~71
alţi alergeni din aer şi-i MAC-415FT-E MSZ-GA22~35/GB50 - MFZ toate
neutralizează cu enzima din
Filtru antialergic cu enzime
filtru.
*pentru unităţile montate pe perete

Filtru de înaltă eficienţă COD APLICAŢIE


MAC-1300FT MSC toate
Acest filtru, încărcat MAC-1200FT MCF (H) toate
electrostatic, permite MAC-1700FT MS (H)-GA50/60/80
eliminarea micilor particule. MSZ-A18~26
PZ-50RFM-E LGH-50 cat. “F7”
Filtru de înaltă eficienţă PZ-80RFM LGH-80 cat. “F7”
PZ-100RFM-E LGH-100 cat. “F7”
PZ-80RFM x 2 LGH-150 cat. “F7”
PZ-100RFM-E x 2 LGH-200 cat. “F7”

Filtru dezodorizant anti-miros COD APLICAŢIE


MAC-1800DF MSC-WV
Carbonul activ care constituie MAC-1700DF MCF (H) toate
acest filtru, tratează mirosurile
normale prezente în locuinţă
(amoniac, tutun, mirosuri de
Filtru anti-miros
animale etc).

106
6-CONTR-ACCES 106-111 ro 6/1/2013 6:23 PM Page 107

i-see Sensor pentru casetă COD APLICAŢIE


PAC-SA1ME-E PLA-BA toate
Colţul din panoul ce acoperă
Panou de colţ
pt. i-see Sensor caseta dotată cu Sensor I-see.

Senzor telecomandă de la distanţă COD APLICAŢIE


PAC-SE41TS-E Toate unităţile interne Serie P şi S - Ecodan
Senzor pentru detectarea de
la distanţă a temperaturii.

Senzore telecomandă
de la distanţă

Distribuitor de cuplare COD APLICAŢIE


MSDD-50TR(SR)-E 50+50 - Unitate externă 71~140
Unitate internă Ramificare conducte pentru MSDD-50WR-E 50+50 - Unitate externă 200-250
Unitate internă sistemele free -compo sau MSDT-111R-E 33+33+33 - Unitate externă 71-250
pentru conectarea a două MSDF-1111R-E 25+25+25+25 - Unitate externă 200-250
Cutie
distribuţie MSDD-5OBR-E MXZ-8B(A) cu lipire
*Serie P cu "branch-box".
2 unităţi interne Unitate externă
MSDD-5OAR-E MXZ-8B(A) cu îmbinare

ACCESORII
Kit de închidere a scurgerii condensului COD APLICAŢIE
PAC-SG61DS-E MXZ-8B(A) - PUHZ toate
Setul pentru unitatea PAC-SF37DS-E PUH-P toate
exterioară este format din
prize pentru găuri drenaj şi
Dop
picurătoare de scurgere a
Ramificare
conducte condensului.
condens

Bazin colectare condens COD APLICAŢIE


PAC-SF16DP-E PUH-P71/100
Bazin colectare condens. PAC-SF17DP-E PUH-P125/140
Unitate externă
Bazin colectare
condens
Suport
(ataşat de clădire)

Deflector aer unitate externă COD APLICAŢIE


MAC-855SG MXZ-4C(B)80/5C(B)100
Grilă pentru direcţionarea PAC-SG58SG-E PUHZ-RP35/50
fluxului de aer la ieşirea din PAC-SG59SG-E PUHZ-ZRP60/71 - PUHZ-P100
unitatea externă PUH-P71~100
PAC-SG59SG-E x 2 MXZ-8B(A) - PUHZ-P125~250
PUH-P125~140
PAC-SH96SG-E x 2 PUHZ-ZRP100-250V(Y)KA

Panou de protecţie la vânt COD APLICAŢIE


PAC-SH63AG-E PUHZ-ZRP60/71 - PUHZ-P100
Grila de protecţie împotriva PU(H)-P71/100
devierii fluxului de aer de către PAC-SH63AG-E x 2 PUHZ-HRP71/100/125 - PUHZ-P125-250
vânt la ieşirea din unitatea PU(H)-P125/140
PAC-SH95AG-E x 2 PUHZ-ZRP100-250KA
externă.

107
6-CONTR-ACCES 106-111 ro 6/1/2013 6:23 PM Page 108

Control şi comandă centralizată


SISTEM REALIZABIL
Unitate internă Seria M Seria S şi P Seria P
Unitate externă Seria M, MXZ Seria MXZ şi S Seria P

Telecomandă
cu fir

MAC397IF-E

Unitate
internă
Unitate externă PAR-21MAA PAR-21MAA

Accesorii MAC-397IF-E (interfaţă) PAR-21MAA, PAR-30(31)MAA (telecomandă cu fir), PAC-SH29TC-E să fie


necesare PAR-21MAA cu PAR-30(31)MAA adăugate la modelele PKA, SLZ-VAL şi SEZ-VAL
(telecomandă cu fir) Setări

Control Colectiv Individual


de grup
Unitate
internă Unitate internă On/Off ✓

MAC-397IF-E
MAC-397IF-E
Mod ✓

PAR-21MAA
PAR-21MAA Temp ✓
PAR-21MAA
Unitate externă Unitate externă

Termostat ✓

Programator ✓

Accesorii MAC-397IF-E (interfaţă) PAR-21MAA o PAR-30(31)MAA


necesare PAR-21MAA o PAR-30(31)MAA (telecomandă cu fir) (telecomandă cu fir)

Centralizare Colectiv Individual


On/Off
Unitate externă Unitate externă

Unitate externă Unitate externă On/Off ✓ ✓

Unitate internă MAC-821SC-E Unitate internă MAC-821SC-E


Mod ✓*

Unitate internă
Temp ✓*
MAC-397IF-E Unitate internă MAC-397IF-E

Unitate externă Unitate externă

Unitate externă Unitate externă Termostat ✓*

Programator ✓*

Accesorii MAC-397IF-E (interfaţă) * Numai prin telecomandă pe fiecare aparat.


necesare MAC-821SC-E (unitate centrală)

Sistem M/NET Colectiv Individual

Unitate Unitate
Unitate externă
externă externă On/Off ✓
PAC-SC50KUA
Alimentare Unitate Unitate
Unitate internă Unitate internă Unitate internă internă internă

City Multi City Multi


PAR-
21MAA
PAR-
21MAA Mod ✓
unitate internă unitate
internă
Control al PAR-21MAA PAR-21MAA


sistemului M/NET
MAC-399IF-E
(AG-150A etc) MAC-399IF-E
Control al
Temp
PAC-SC50KA sistemului M/NET
Alimentare (AG-150A etc)
Control al Interfaţă pentru
ME telecomandă

sistemului M/NET sistemul M/NET
(PAR-F27MEA) PAC-SC50KA
Alimentare (AG-150A etc) PAC-SF81MA-E Termostat

Programator ✓

Accesorii MAC-399IF-E (interfaţă) PAC-SF81MA-E (interfaţă)


necesare Unitate centrală M/NET Unitate centrală M/NET
PAC-SC50KUA (alimentator) PAC-SC51KUA (alimentator)

NB: Prin "Setare Colectivă", înseamnă că aceeaşi setare se extinde la toate unităţile şi unităţile interne nu pot fi comandate individual.
Prin "Setare Individual" înseamnă că fiecare unitate poate fi setată separat.

108
6-CONTR-ACCES 106-111 ro 6/1/2013 6:23 PM Page 109

TELECOMENZI
PAR-FL32MA - PAR-FA32MA/PAR-SA9FA

Telecomandă cu infraroşu (recepţie şi transmisie)


• PAR-FA32MA: Receptor universal (Seria S şi P)
• PAR-SA9FA-E: Panou colţ cu receptor pe grila PLP 6BA utilizat la caseta cu 4 căi PLA-BA
• PAR-FL32MA: Telecomandă universală programabilă numai pentru tipurile de unităţi interne Serie S şi P.
Posibilităţi de personalizare a semnalului infraroşu pentru medii unde sunt instalate mai multe telecomenzi.

PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA

PAR-21MAA-M

Telecomandă cu Fir
• Managementul a până la 16 grupuri
• Mod de utilizare uşor şi intuitiv al icon-urilor (pictogramelor grafice)
• Conexiuni simplificate prin folosirea unui cablu cu două fire nepolarizate
• Senzor de temperatură integrat ca alternativă la cel de pe unitatea internă
Telecomendă cu display cu • Programator săptămânal cu 8 programări zilnice
afişarea opţiunilor zilnice
*Opţional

PAR-30(31)MAA
Telecomanda cu fir cu iluminare din spate
Noua telecomandă cu fir PAR-30MAA combină tehnologia înaltă şi uşurinţa în utilizare datorită proiectării
perfecte, display cu iluminare din spate cu icon-uri grafice de înaltă rezoluţie.
În plus faţă de toate funcţiile PAR-21MAA au mai fost adăugate, inclusiv:
• Regim de noapte
• Modul silenţios al unităţii externe
• Eficienţă energetică a unităţii externe
Toate funcţiile sunt uşor accesibile datorită meniului intuitiv cu defilare în limba română.

PAC-SH29TC-E

Conector pentru telecomanda cu fir


Conectorul pentru legarea telecomenzii cu fir la unităţile interne SLZ-VAL, SEZ-VAL, PKA.

PZ-60DR (Lossnay)

Telecomandă cu fir

CONTROL
• Telecomandă specială pentru recuperatorul de căldură Lossnay
• Managementul grupului cu 1 până la 16 recuperatoare de căldură Lossnay
• Uşor şi intuitiv datorită utilizării icoanelor grafice
• Conexiuni simplificate folosind un cablu cu doi conductori nepolarizaţi
• Programator săptămânal intern
• Cartografierea personalizată la comutarea în mod de ventilaţie (Auto/Recovery/Bypass)
• Funcţia night purge pentru ventilaţie pe timpul nopţilor de vară
• Mesaje de service pe display.

UNITĂŢI CENTRALE
MAC-821SC-E

Unităţi centrale simplificate


Comanda centralizată MAC 821SC E permite acţionarea a maxim 8 unităţi interne în mod independent, iar prin
intermediul LED-urilor se permite vizualizarea stărilor de funcţionare. Această unitate centrală este indicată micilor
hoteluri, birouri etc.

109
6-CONTR-ACCES 106-111 ro 6/1/2013 6:23 PM Page 110

UNITĂŢI CENTRALE M/NET


GB-50ADA

Comandă centralizată Web server M/NET


• Alimentator integrat (230V-50 Hz)
• Gestiunea a 50 de grupuri cu maxim 50 unităţi interioare
• Controlul grupurilor individual şi colectiv
• Interfaţă Ethernet pentru legarea cu sisteme de monitorizare
• Software WEB server integrat pentru conectarea şi transmisia folosind Internet Explorer®
• Conectare simplificată prin intermediul unui cablu cu doi conductori nepolarizaţi folosind tehnologia ME
• Gamă de dotări suplimentare disponibile prin licenţe cu coduri PIN.

AT-50A

Comandă centralizată M/NET


• Ecran tactil LCD 5” color cu iluminare din spate
• Gestiunea a 50 de grupuri cu până la 50 de unităţi centrale
• Control al grupurilor individuale şi colective cu vizualizarea grilelor, listelor sau grupurilor
• 2 Programatoare săptămânale (pentru comutarea sezonieră) şi 1 Programator zilnic
• Conectare simplificată prin intermediul unui cablu de legătură cu doi conductori nepolarizaţi.

PAC-SC30GRAJ

Comandă centralizată M/NET


• Gestiune a 8 adrese
• Controlul grupurilor singure şi colective
• Uşor şi intuitiv datorită utilizării icon-urilor grafice
• Conectare simplificată prin intermediul unui cablu cu doi conductori nepolarizaţi
• Configuraţie a grupurilor prin intermediul tastaturii
• Recomandat pentru gestiunea unui singur sistem.

PAC-SF44SRAJ

Comandă centralizată M/NET


• Gestiune a 50 de adrese
• Controlul grupurilor singure şi colective
• Uşor şi intuitiv datorită folosirii icon-urilor
• Conectare simplificată prin intermediul unui cablu cu doi conductori nepolarizaţi
• Configurarea grupurilor de la tastatură
• Recomandat pentru gestiunea grupurilor cu mai mult de un sistem.

PAC-YT34STAJ

Programator de timp M/NET


• Gestiunea a 50 de adrese
• Uşor şi intuitiv datorită folosirii icon-urilor
• Conectare simplă printr-un cablu cu doi conductori nepolarizaţi
• Tehnologia tip ME
• Configurarea grupurilor prin tastatură
• 9 programe cu 16 secvenţe fiecare.

ALIMENTATOR M/NET
PAC-SC51KUA

Alimentator
Alimentator pentru BUS M/Net.
Dacă se alege un sistem cu unitate centrală de tip M/NET trebuie utilizat întotdeauna (cu excepţia GB-50ADA).
Input: 230V-50Hz
Output: 24Vdc.

INTERFAŢĂ
MAC397IF-E

Interfaţă de control
Datorită interfeţei MAC-397IF E este posibilă acţionarea unităţii interne Inverter(cu excepţia MSZ-HC) cu
telecomanda cu fir tip PAR-21MAA sau PAR-30MAA, cu un control simplificat MAC 821 SCE şi transmiterea
unui semnal extern tip contact fereastră sau de control domotic (BMS) al casei.

110
6-CONTR-ACCES 106-111 ro 6/1/2013 6:23 PM Page 111

INTERFAŢĂ
MAC-399IF-E

Interfaţa pentru sistemele M/NET


Interfaţa MAC 399 IF E permite conectarea unităţii interne Inverter (cu excepţia MSZ HC)
la sistemul M/NET şi astfel la un control centralizat. Astfel, utilizarea unei unităţi centrale GB50
permite controlul setării parametrilor de funcţionare transmişi prin WEB.

PAC-SF81(82)MA-E
Interfaţa pentru sistemele M/NET
Permite conectarea unităţii externe Mr. Slim la sistemul M/Net şi astfel realizarea unui control centralizat.
• Adaptată la toate modelele PUH/PUHZ
• Montaj simplificat prin intermediul cablurilor din dotare
• Conectarea unităţii interne la unitatea externă.

CONECTORI
MAC-1702RA-E NOU

Conector pentru input extern


cabluri izolate
Vă permite să opriţi/porniţi unitatea interioară printr-un input extern
Schema electrică P.C.
separat. (de exemplu contactul de închidere fereastră) pentru unităţi interne tip MSZ-FH sau MSZ-HJ.
OUT

unitate internă
CN104

IN

Interuptor
Utilizabil pentru
tensiune CC 5V,
curent 0,2 mA sau mai mic

PAC-SF40RM-E

Conector pentru semnale externe (Linia Commercial şi Seria S)


• Conexiuni simplificate folosind cablurile din dotare
• Conectarea la unităţile interne
• Funcţii:
- Semnal ON (12V cc, Ieşirea 1)
- Semnal avarie (12V cc, Ieşirea 2)
- Contact On/Off pentru programator extern (Intrare)
Dimensiuni: 160x70x30mm.

PAC-SC36NA-E

Unitate externă
Conector pentru modul silenţios şi controlerul necesar (PUHZ şi MXZ-8A140)
Panou • Funcţii:

CONTROL
Conexiuni externe Roşu control
- Posibilitatea limitării valorii curentului absorbit la 75%, 50% e 0% din valoarea maximă.
SW1 Maron - Capacitatea de a reduce nivelul de zgomot cu 3 dB (A), prin telecomandă
(de exemplu comutator amurg, termostat etc. care nu sunt furnizate).
SW2 Orange

PAC-SE55RA-E

Conector pentru semnale externe(Linia Commercial şi Seria S)


Unità interna
Scheda • Conexiuni simplificate folosind cablurile din dotare
Collegamenti esterni Arancio controllo
• Conectarea la unităţile interne
SW1 Rosso • Funcţii:
- On/Off la semnal extern
Marrone
- Activează / Dezactivează controlul de la distanţă asociat cu o singură maşină.

PAC-SE58RA-E

Conector pentru încălzire bazei unităţii externe (PUHZ-HW şi PUHZ-W)


Unitate
externă • Conectare simplă prin cablul inclus în dotare
Panou
Conexiuni externe control • Conexiune a unităţii externe
L • Funcţii:
N
- Activarea unei rezistenţe electrice pentru încălzirea bazei unităţii externe pe durata ciclului de dezgheţare
(transmis prin releu). Semnalul ON porneşte dezgheţarea şi este menţinut pentru 15 minute.

111
7-LOSSNAY 112-121 ro 6/1/2013 6:26 PM Page 112

Seria

Lossnay CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ

RECUPERATOARE DE CĂLDURĂ

Ventilatoare cu recuperarea căldurii

Confort ridicat Poluanţi atmosferici majori prezenţi în interior


Ventilatorul cu recuperare de căldură Lossnay, universal recunoscut
Numele poluantului Formula Probleme Provocate
pentru eficienţa sa şi pentru contribuţia la protejarea mediului Chimică
înconjurător prin energia recuperată şi controlul umidităţii, asigură un Monoxid de carbon CO Cauzează serioase probleme fizice.
nivel ridicat de confort şi de economisire a energiei electrice. Gaz sufuros Probleme fizice; astm;
SO2 reacţii la metale; cauzează apariţia ruginei.
Un adult are nevoie de 400 de litri de aer proaspăt pe oră. Dioxid de sulf
S-a întâmplat să vă simţiţi rău când staţionaţi într-o încăpere închisă sau Oxid de azot Nu sunt clare efectele directe asupra persoanelor, devine
Monoxid de azot NO NO2 când se leagă de oxigen. Provoacă daune indirecte,
când călătoriţi într-un tren aglomerat? Această stare apare ca urmare a irită gâtul şi plămânii, putând duce la probleme fizice
Dioxid de azot NO2
unei concentraţii mari de CO2, expirat de oameni. Fiecare persoană grave.
expiră o medie de 20 de litri de dioxid de carbon per oră: în absenţa Anhidrida carbonică sau CO2 Nu produce daune directe în cazul în care
împrospătării aerului, cresc concentraţiile de gaze nocive şi cantitatea Dioxidul de carbon concentraţia nu este mare.

de oxigen scade. Pentru a trăi confortabil fiecare persoană are nevoie Mirosuri urâte - Mirosurile nu cauzează probleme de sănătate,
dar pot afecta confortul.
de 400 de litri de aer proaspăt pe oră.
Sursa: Introducere la Studii de mediu pentru casă, S. Fuji, Shoukokusha Publications

DENSITATEA DE OXIGEN ŞI TULBURĂRI DIN CAUZA LIPSEI SALE VENTILAŢIA ŞI SCHIMBAREA NIVELULUI DE CO2 ÎN MEDIU

Densitatea de oxigen (%)


0% 10% 20% 30% Înainte După Timpul petrecut cu ţigara aprinsă (min)
de fumat 1 2 fumat 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Densitatea
tatea normală
a aerului 21%
4000
Fereastra închisă

ul de siguranţă
Pragul 3500
18%
3000
uzează pulsaţii,
Respiraţia dificilă cauzează
ri de cap, greţuri
dureri 16% 2500

(ppm)
Ameţeli greţuri dureri musculare
12%
2000
(potenţial fatale)
1500
derea conştiinţei,
Paloare, pierderea 10%
stări de vomă 1000
oarte în 8 minute)
Comă (moarte 8% Fereastra deschisă 500
Stop respirator, 6% 0
convulsii, moartea

Economii de confort şi energie

Când se foloseşte un sistem de ventilare, aerul din interior, care se


încălzeşte sau se răceşte, cauzează o răcire a camerei în timpul iernii
şi o încălzire în timpul verii.
Această pierdere de aer cald/rece face camera mai puţin
confortabilă şi duce la creşterea consumului de energie pentru Energia este dispersată Unităţile trebuie să fie
în timpul ventilaţiei supradimensionate pentru
climatizare şi a costurilor cu aerul condiţionat. Motivul pentru a menţine funcţionalitatea

producerea acestui fenomen constă în legătura dintre capacitatea de


încălzire/răcire şi volumul de aer, ele fiind legate printr-o relaţie de
inversă proporţionalitate. Pentru a depăşi această problemă, Mitsubishi
Electric oferă sisteme aer condiţionat pentru încălzire/răcire cu aer care Creşterea costurilor
Ventilatie devine de utilizare şi întreţinere
oferă, de asemenea, o ventilaţie eficientă. necesară

Creşte poluarea Este sacrificată


aerului din interior ventilaţia

112
7-LOSSNAY 112-121 ro 6/6/2013 2:34 PM Page 113

Simplitate constructivă

Aşa cum am arătat în figura alăturată, schimbătorul Lossnay este constituit


dintr-o structură de carton special tratată care permite intersectarea Gură internă
Intern Extern
de admisie
fluxurilor de energie termică printre ele. Datorită divizorilor care separă (admisie de aer proaspăt
Încălzire/Răcire)
canalele de aspiraţie de cele de evacuare, aerul proaspăt de la intrare nu Gură externă
Divizori de expulzare
vine amestecat cu cel de la ieşire. (hârtie
(Expulzare aer
viciat intern)
tratată
special)

Priză de aer externă


Priză de aer intern (aer proaspăt)
(aer viciat intern Aripioare interne
Încălzire/Răcire) (carton tratat special)

Principiul de funcţionare
Schimbătorul de căldură Lossnay realizează un schimb termic eficace
total - temperatură (căldură sensibilă) şi umiditate (căldură latentă) -
utilizând separatoare din carton tratat special şi permeabil la umiditatea
ce rezultă din expulzarea aerului viciat la exterior şi admisia de aer
proaspăt la interior fără a le amesteca în vreun fel. Principiul poate fi
explicat printr-un experiment foarte simplu. Realizaţi un tub dintr-o
coală de carton şi suflaţi în ea. Căldura fluxului de aer se transferă
către mâinile voastre, viceversa aerul rece suflat prin tub răceşte
mâinile voastre. Aceste caracteristici speciale ale cartonului sunt folosite
în interiorul schimbătorului de căldură entalpic Lossnay.

Ce înseamnă Căldură Sensibilă şi Căldură Latentă?


Căldură sensibilă este ceea ce cauzează creşterea sau scăderea tempe-
raturii unui corp iar căldura latentă este ceea ce produce schimbarea de
stare a unei substanţe (evaporare, condensare, solidificare).
• Schimbul de căldură sensibilă (variaţia temperaturii): căldura este
transferată prin conducţie termică către divizorii schimbătorului.
• Schimbul de căldură latentă (umiditate): vaporii de abur trec traver-
sând separatoarele prin diferenţa de presiune dintre fluxul de aer la
ieşire faţă de fluxul de aer la intrare.

Schimbul de aer confortabil, indiferent de căldură şi frig


Vara - Diferenţa între aerul indus şi temperatura interioară este de Iarna - Recuperăm 4 kg/h de condens.
1.7°C.
• Aerul indus este răcit şi adus la condiţiile celui din interior • Aerul indus este încălzit şi adus la condiţiile celui din interior
(deumidificat). (umidificat).

Temperatura din încăpere 26°C Temperatura din încăpere 20°C


LOSSNAY

Umiditatea relativă 50% - (umiditate absolută 10.5g/kg) Umiditatea relativă 50% - (umiditatea absolută 7.3g/kg)

Temperatura de Temperatura aer


intrare 27.7°C indus 16°C
Evacuează
Aerul indus Evacuare
Umiditate relativ[ 46%
Aer scade temperatura Aer (umiditate absolut[
indus cu circa 6°C indus 5.2g/kg)
Umiditatea relativă 58%
(umiditatea absolută
13.4g/kg)
Aer Aer
proaspăt proaspăt

Aer Aer
viciat viciat
Temperatura Temperatura
atmosferică 33°C atmosferică 0°C
Umiditatea relativă 63% Umiditate relativă 50%
(umiditatea absolută (umiditate absolută
20.1g/kg) 1.9g/kg)

113
7-LOSSNAY 112-121 ro 6/1/2013 6:26 PM Page 114

Alte caracteristici

Lossnay furnizează o ventilaţie mai bună pentru că fluxurile de aer


introdus şi expulzat sunt echilibrate şi pentru acest motiv are o
funcţionare mai eficientă faţă de sistemele de ventilaţie tradiţionale
În cazul în care nu se alimentează
(numai cu ventilaţie către exterior). Aer viciat cu aer, presiunea aerului în
încăpere scade şi întregul spaţiu
Cu recuperatoarele LGH-RX5 este, de asemenea, posibil să se nu este ventilat corespunzător.
diferenţieze 2 curenţi de aer de intrare şi ieşire, în scopul de a aduce
presiunea locală pozitivă sau negativă. (în zona de fumători de ex.).
Utilizând
Toate ventilatoarele Lossnay sunt echipate cu un filtru de aer Lossnay
categoria "G3", de asemenea, modelele LGH-RX5 au capacitatea de a
fi echipate cu un filtru suplimentar categoria "F7".

Aer proaspăt Prin inducerea sau evacuare


simultană a aerului, Lossnay oferă
constant o ventilaţie suficientă şi
Aer evacuat
menţine în bune condiţii aerul
din interior.

Sistemele interconectate de ventilaţie şi climatizare Mr.SLIM & Lossnay

Permite asocierea confortului şi economiei în operare.

Unitate internă
Mr. SLIM

Lossnay

Unitate externă
Mr. SLIM
Telecomandă
A-control Mr. SLIM

Cele şase avantaje ale sistemelor de ventilaţie şi aer condiţionat interconectate

Condiţii critice

• Aerul interior este viciat • Fluxul de aer încălzit/răcit • Parte din aerul • Prezenţa a două • Zgomotul produs de • Lucrările de întreținere,
de fum de ţigară, praf nu ajunge la nivelul condiţionat este expul- întrerupătoare distincte funcționarea instalației cum ar fi schimbarea fil-
etc. picioarelor. zat în afară. pentru un sistem de de aer condiționat și a trului sunt dificile.
• Aportul de aer este insu- • Funcţionarea iniţială este climatizare şi cel de ventilatorului este
ficient şi în consecinţă şi scumpă. ventilare face deranjant.
ventilaţia este insu fi - funcţionarea dificilă şi nu • Zgomotul produs în ex-
cientă. e posibilă efectuarea şi terior este deranjant.
realizarea unei
funcţionări diferite de la
zonă la zonă.

Avantaje

Ventilarea aerului Flux de aer confortabil Ventilare cu eficientă Control cu o Funcţionare Un an fără
proasp este eficientă. energetică. comandă unică. silenţioasă. întreţinerea filtrelor.

114
7-LOSSNAY 112-121 ro 6/1/2013 6:26 PM Page 115

Reducerea costurilor Încălzirii/Răcirii printr-o Ventilaţie Eficientă

Compunere sistemelor de climatizare.


ECONOMII ANUALE
Ventilare standard 22,8% reducere la consumuri pentru climatizare
Climatizare: casetă cu 4 căi PLHX-JI80GFK, ventilator: BFS-20ASK 15,4% reducere costuri cu energia electrică
Straight Scirocco x 2 unităţi.
Ventilare Lossnay Reducere 22,8%
Reducere 15,4%
Climatizare: casetă cu 4 căi PLHX-JI40GKF, ventilator: Lossnay LGH-
50CMP.

Factori de calcul:
• Dimensiunea edificiului standard:100 m2
• Sarcina termică în răcire: 104 W/m2
• Sarcina termică în încălzire: 77.9 W/ m2
• Volum de aer înlocuit: 500m3/h 29,419 W 22,721 W 2275 E
• Timp de funcţionare: 10 ore/zi, 26 zile/lună,4 luni /an (în răcire), 5 luni/an 1924 E
Ventilare Ventilare
(în încălzire), raport de capacitate: 0,7 standard Ventilare
V il
Lossnay Ventilare
standard
• Comportament electric: referitor la marca japoneză, trebuie efectuat o Lossnay
Condiţiile de testare, birou standard 100 m2 în zona metropolitană Tokyo (condiţii climatice
testare pe teren. comparabile cu cele din Milano).

Telecomandă PZ-60DR
• Control de la distanţă specific pentru recuperatorul de căldură
Lossnay
• Gestiune pentru 1 până la 16 grupuri Lossnay
• Uşor şi intuitiv datorită utilizării icon-urilor grafice
• Conectare simplificată prin cablu cu doi conductori nepolarizaţi
• Programator săptămânal intern
• Cartografiere personalizabilă a ventilaţiei pentru modul de comutare
(Auto/Recovery/Bypass)
• Funcţie night purge pentu ventilaţia nocturnă pe timp de vară
• Mesaje de service pe display.

Sistemele de condiţionare ale seriei Mr.Slim compatibile cu sistemul de ventilaţie Lossnay

TIPOLOGIE MODEL TIPOLOGIE MODEL


Casetă cu 4 căi PLA-BA/SLZ-KA Plafon PCA-KA/HA
Canalizaţie PEAD-JA/PEA-GA Perete PKA-HA/KA
SEZ-KD Podea PSA-GA

* Telecomanda cu fir trebuie să fie setată înainte de a putea fi folosită pentru a opera în unităţi individuale Lossnay.

Specificaţii tehnice
LOSSNAY

50Hz/Monofazat, 240V
MODEL LGH-15RX5-E 90 Eficienţă
schimb
Eficien
ţă
Eficien termic schimb
termic (%) ţă schi sensib
mb en il
80 Efici talpic
enţă
AlimentAre V/Faze/Hz 220-240 / MONOFAZAT / 50 schi
mb
(încă
lzire) Lungime
enta conducte
lpic
Viteză curent aer Foarte Mare Mare Mică Foarte Mică 70 30 300 (răc
ire) cu Ø 100mm

Intensitate curent A 0.44-0.46 0.37-0.38 0.25 0.14-0.15


20m
60 250
Putere absorbită W 96-110 80-90 53-59 30-35 25

Volum de aer tratat m3/h 150 150 110 70 50 20 200 Foarte Mare
15m
L/s 42 42 31 19
150
Presiune statică externă mmH2O 10.2-10.7 6.6-7.1 3.6-4.1 1.4 15
Presiune statică externă

(Pa)

Mică 10m
Pa 100-105 65-70 35-40 14
(mmH20)

10 100 Mare
Eficienţă schimb termo sensibil % 82.0 82.0 84.0 85.5 Foarte Mică
5m
Eficienţă Răcire % 75.0 75.0 77.5 81.0 5 50

schimb entalpic Încălzire % 73.0 73.0 76.5 81.0


0
0 50 100 150 200 250
Nivel de presiune sonoră dB(A) 27.5-28 26.5-27 22-23.5 18 (m3/h)
Masă kg 20
0 10 20 30 40 50 60 70
Dimensiuni ÎxLxA mm 273x735x780 Volum de aer tratat (L/s)

115
7-LOSSNAY 112-121 ro 6/1/2013 6:26 PM Page 116

Specificaţii tehnice

50Hz/Monofazat, 240V
90 Eficienţa
schimb Efici
MODEL LGH-25RX5-E 80 termic (%) Eficie
nţă sc
term enţă schim
ic sen
sibil b
himb
Efici ental
enţă pic (î
ncălz
Alimentare V/Faze/Hz 220-240 / MONOFAZAT / 50 70
schi
mb
enta
ire)
lpic
(răcir
Viteză curent aer Foarte-Mare Mare Mică Foarte-Mică e)
60
Intensitate curent A 0.52-0.55 0.47-0.48 0.26-0.27 0.17-0.18
Lungime
Putere absorbită W 113-129 102-114 56-62 36-42 50 25 250 conducte
Foarte-Mare cu Ø 150mm
Volum de aer tratat m3/h 250 250 155 105
20 200
L/s 69 69 43 29

Presiune statică externă


40m
150
Presiune statică externă mmH2O 8.2-8.7 5.1-6.1 2-2.5 0.9 15

(mmH20)
Mică 30m

(Pa)
Mare
Pa 80-85 50-60 20-25 9 10 100
Foarte-Mică 20m
Eficienţă schimb termo sensibil % 79.0 79.0 81.5 83.5
5 50 10m
Eficienţă Răcire % 69.5 69.5 74.0 77.5
schimb entalpic Încălzire % 68.0 68.0 72.5 76.0 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400

26-27 25-26 20-21.5 18-19 (m3/h)


Nivel de presiune sonoră dB(A)
Masă kg 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Volum de aer tratat (L/s)
Dimensiuni ÎxLxA mm 273x735x780

Eficienţă 50Hz/Monofazat, 240V


90
schimb Eficien
ţă schim
LGH-50RX5-E 80
termic (%)
400
Efici
enţă
b term
ic sens
ibil
schi
mb
enta
lpic (în
Eficie călzire)
Alimentare V/Faze/Hz 220-240 / MONOFAZAT / 50 70 350
nţă s
chim
35 b ent
alpic (
răcire)
Viteză curent aer Foarte-Mare Mare Mică Foarte-Mică
60 30 300
Foarte-Mare
Intensitate curent A 1.2-1.25 1.0 0.85 0.4
Lungime
Putere absorbită W 255-286 207-228 175-190 80-95 50 25 250 conducte
cu Ø 200mm
Volum de aer tratat m3/h 500 500 390 180 200
20 60m
L/s 139 139 108 50

Presiune statică externă


50m
15 150
Presiune statică externă mmH2O 15.3-15.8 6.6-9.2 4.1-6.1 1.0

(mmH20)

(Pa)
40m
Mică Mare
Pa 150-155 65-90 40-60 10 10 100 30m
Foarte-Mică
Eficienţă schimb termo sensibil % 78.0 78.0 81.0 86.0 20m
5 50
Eficienţă Răcire % 69.0 69.0 71.0 78.0 10m

schimb entalpic Încălzire % 66.5 66.5 68.0 77.0 0 0 100 200 300 400 500 600 700
(m3/h)
Nivel de presiune sonoră dB(A) 33-34 30.5-32 26.5-28 19
Masă kg 32 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Volum de aer tratat (L/s)
Dimensiuni ÎxLxA mm 315x1016x888

50Hz/Monofazat, 240V
90
Eficienţă
Efic
MODEL LGH-80RX5-E schimb
termic (%) Efic
termienţă sc
ic se himb
nsib
ienţ il
80 ă sc
him
b en
Alimentare V/Faze/Hz 220-240 / MONOFAZAT / 50 Efic
talpi
c (înc
ălzire
entaienţă sc )
lpic himb
Viteză curent aer Foarte-Mare Mare Mică Foarte-Mică 70 50 500 (răc
ire)

Intensitate curent A 1.75 1.6 1.45 0.60-0.65


Foarte-Mare
60 400
Putere absorbită W 380-415 345-370 315-340 125-145 40

Lungime
Volum de aer tratat m3/h 800 800 700 355 conducte
50 30 300
cu Ø 250mm
L/s 222 222 194 99
Mare
Mică
Presiune statică externă mmH2O 14.8-15.3 10.7-12.2 8.2-9.7 2 100m
Presiune statică externă

20 200
80m
Pa 145-150 105-120 80-95 20
(Pa)
(mmH20)

Foarte-Mică 60m
Eficienţă schimb termo sensibil % 79.0 79.0 80.5 87.5 10 100 40m

Eficienţă Răcire % 71.0 71.0 72.5 79.5 20m


schimb entalpic Încălzire % 70.0 70.0 71.5 79.5 0 0 200 400 600 800 1000 1200
Nivel de presiune sonoră dB(A) 33.5-34.5 32-33 30-31 22 (m3/h)

Masă kg 53 0 50 100 150 200 250 300 350

399x1004x1144 Volum de aer tratat (L/s)


Dimensiuni ÎxLxA mm

50Hz/Monofazat, 240V
90
Eficienţă
Efici
schimb term enţă schim
MODEL LGH-100RX5-E termic (%) Efic
ienţ
ă sc
ic sen
sibil b
him
80 Efic b en
ienţ talpic
ă sc (încăl
Alimentare V/Faze/Hz 220-240 / MONOFAZAT / 50 him
b en
zire)
talp
ic (ră
cire)
Viteză curent aer Extra-Alta Alta Bassa Extra-Bassa 70 50 500

Intensitate curent A 2.3-2.4 2.1-2.1 1.7 0.9


Lungime
Putere absorbită W 500-535 445-475 350-380 175-200 60 40 400
Foarte-Mare conducte