Sunteți pe pagina 1din 1

Număr de săptămâni /lună

30.09
PONTAJ

23.09-27.09
09.09-13.09
02.09-06.09

16.09.-20.09.
Normă didactică (activități didactice de predare-învățare-evaluare

2
și de instruire practică)

Activități de suport educațional,consiliere și orientare

3
profesională elevi
Activități de suport educațional,consiliere părinți

4
5
Activități educative extrașcolare
AN ȘCOLAR 2019/2020

6
Comunicarea cu părinții
Activități de dirigenție

Alte activități specifice funcției de diriginte( evidența

7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOȘNIȚA NOUĂ

absențelor,raportări,verificare catalog,etc.)

Consultații /pregătire suplimentară

8
Activități de remediere cu elevii

9
Activități de pregătire a elevilor pentru performanță

10
complementară
Activități de educație

Coordonare/participare cercuri elevi

11
Pregătirea lecțiilor pentru a doua zi (inclusiv
12 concepere/redactare/tehnoredactare planuri de
lecție,ppt,schițe-după caz)
NUME SI PRENUME CADRU DIDACTIC

TOTAL
Elaborare,redactare/tehnoredactare teste,multiplicare
13

teste,corectare teste

Participarea la cercuri metodice (inclusiv consfătuiri) sau


14

la ședințe ale comisiei metodice

Semnătura:
Realizarea de materiale didactice ți metodico-
15

științific,realizare de alte materiale de lucru

Perfecționări,participare la cursuri de formare


16
Septembrie 2019

Activități de pregătire metodico-științifică

Serviciul pe școală,suplinirea cadrelor didactice absente


17

Numele și prenumele cadrului didactic:


Participarea nerenumerata la activități în interesul
18

instituției (participare/coordonare proiecte,organizare de


manifestări științifice și activitați expoziționale,etc.)
Participarea la simpozioane,conferințe,schimburi de
19

experiență

Activitatea de promovare a instituției


20

Documentarea asupra oportunităților de finanțare pt.


21

proiecte/realizarea documentației necesare/gestionarea


proiectelor
Alte activități specifice instituției (ex.
22

organizare/participare la competiții sportive,la activități


cu specific de creație,etc.)
Activități specifice instituției

Participarea la ședințele consiliului profesoral,consiliului


23

de administrație,convocări la ISJ,ITM,ISU,primării si
consilii locale,poliție,etc.
Alte activități:
24

0
0
0
0
0
0

Total ore
25

Concediu medical (număr zile x 8 ore/zi)


26

TOTAL ORE/SĂPTĂMÂNA/LUNĂ
8
40
40
40
40
27

168