Sunteți pe pagina 1din 4

ETAPELE LECTIEI OB.

RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


(metode, instrumente,
De continut De Forme Metode si Mijloaca indicatori)
timp de procedee didactice
organiz
are
- Prin activit frontala se 5 Frontal Activit. Ind. Caiete de Analiza si evaluarea
1.1 Evocarea raspunde la intrebari din min tema, tabla invatarii
lectia precedenta:
„ Care sunt notiunile
fundamentale ale
geometriei?”
„ Care este axioma
dreptei?”
„ Care sunt pozitiile
relative ale unei drepte
fata de un punct?”
- Se completeaza un
1.2 Captarea atentiei tabel SVI referitor la
drepte din care va 5 frontal Se prezinta Rezultatele trecute in
reiesi la rubrica „ vreau min plansa cu Plansa, tabelul SVI
sa stiu „ ca elevii doresc pozitiile relative tabla, creta,
sa afle mai multe despre a doua drepte caiete
pozitia a doua drepte
2. Realizarea sensului Subiectul lectiei este: frontal conversatia
Pozitiile relative a 2
doua drepte in spatiu min
- Se analizeaza
figurile din
plansa; Conversatia, Plansa,
- Se prezinta 10 frontal prelegerea instrumente,
verbal cele min interactiva, creta
observate observatia, colorata
- Se deseneaza in explicatia
caiete cele trei
pozitii
-Se cere elevilor sa 1 frontal Observatia, Analiza exemplelor date
descopere in clasa min problematizarea, Sala de
exemple de drepte explicatia clasa, mediul
situate in diferite pozitii inconjurator
-Se organizeaza clasa Obervatia,
pentru activitatea de explicatia, jocul
grup folosind drept In didactic, Fise,
tehnica de grupare grupuri problematizarea instrumente,
extregerea de biletele di 4 mici creta
diverse culori; min ( cate 4-
- Se distribuie 5)
fisele de lucru in
grup;
- Se explica
metodologia de
desfasurare.
4. Reflectia -sarcinile din fise se vor 10 Pe grupe Conversatia, - incadrarea in
realiza in grupe de 4-5 min argumentarea, timp si
elevi; compararea colaborarea in
- se repeta, se ( diferitelor grup;
arata si se metode de - compararea
lucreaza rezolvare a rezultatelor;
impreuna cu problemelor) - argumentarea
elevii; raspunsului la
- se discuta toate una din intrebari;
aspectele
practice
Sarcinile din fise se 5 frontal Conversatia, Argumentarea alegerii
lucreaza la tabla; min explicatia, facute si a reprezentarii
problematizarea alese
Cantitatea si calitatea
observatiilor facute
Argumentarea
demersului de rezolvare
a fisei de lucru
6. Extinderea Se organizeaza un 5 Pe grupe Joc didactic Fise, Nr. raspunsurilor si
concurs intre grupe min markere premierea castigatorilor
cerandu-se ca fiecare sa
scrie pe un poster cat
mai multe exemple din
viata cotidiana unde ne
intalnim cu pozitii
diferite a doua drepte.
7. Incheierea lectiei notarea elevilor cu 3
participare activa, min
aprecieri asupra
desfasurarii intregii
activitati, tema pentru
acasa
PROIECT DIDACTIC

DATA
CLASA: a VII-a
PROF.Popa M.
Disciplina: MATEMATICA- geometrie
SUBIECTUL: Pozitiile relative a doua drepte
TIPUL: Insusire de noi cunostinte
UNITATEA DE INVATARE: Puncte, drepte, plane.
1. Subcompetente specifice
2. Sa recunoasca si sa utilizeze proprietati simple ale figurilor geometrice;
OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. – sa recunoasca drepte concurente, drepte paralele si drepte necoplanare;
2. – sa deseneze drepte concurente, drepte paralele si drepte necoplanare;
3. – sa utilizeze notiunile de drepte concurente, paralele, necoplanare in
rezolvarea problemelor;
4. – sa stimuleze curiozitatea si imaginatia;
5. – sa isi dezvolte atentia concentrata si spiritul de observatie;
FORME DE ORGANIZARE:
a). – a continuturilor : modulara;
b). – a activitatii: frontala, individuala, in grupuri mici, instruirea reciproca,
activitate independenta
TIPURI DE INTERACTIUNI: profesor-elev, elev-elev, elev-grup
TIPURI, FORME, STRATEGII SI INSTRUMENTE DE EVALUARE: -
RESURSE:
a)- metode si procedee: observatia, conversatia, explicatia, problematizarea, jocul
didactic
b)- materiale: fise, plansa, instrumente geometrice, manualul