Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA


DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
PROTECŢIA COPILULUI VRANCEA
Compartimentul de violență domestică și sprijinirea victimelor infracțiunilor
Cuza Vodă nr. 56, Tel: 0237/627019
Focşani, Vrancea, cod 620104 Fax: 0237/627062
e-mail: dph_vrancea @ yahoo.com

Nr. ...............din............

CĂTRE
POSTUL DE POLIȚIE COMUNAL

Urmare a sesizării/fișei semnalare caz nr…… din data de…. înregistrată


la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău –
Compartimentul pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, vă
rugăm să ne comunicați dacă există în evidențele dumneavoastră plângere
prealabilă din care să rezulte acte de violență în familie, loviri și alte violențe
asupra numitei ………. comise de către numitul ………….., ambii domiciliaţi
în …………..
Ținem să vă aducem în atenție faptul că în cadrul familiei/relației de
concubinaj, specialiștii compartimentului suspectează infracțiunea rele
tratamente aplicate minorului conf. art. 306 Cod penal/alte infracțiuni
prevăzute de Codul penal.
Asigurându-vă de sprijinul nostru, vă mulţumim pentru înţelegere şi
colaborare!

Întocmit,
Asistent social